Phân phối chương trình Tin học lớp 3 - Năm học 2017-2018

Tuần Tiết PPCT Tên bài học

Chủ đề 1: Làm quen với máy tính

1 1 Bài 1: Người bạn mới của em

 2

2 3 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

 4

3 5 Bài 3: Chuột máy tính

 6

4 7 Bài 4: Bàn phím máy tính

 8

5 9 Bài 5: Tập gõ bàn phím

 10

6 11 Bài 6: Thư mục

 12

7 13 Bài 7: Làm quen với Internet

 14 Học và chới cùng máy tính: Trò chơi Blocks

8 15 Kiểm tra

Chủ đề 2: Em tập vẽ

8 16 Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ

9 17

 18 Bài 2: Vẽ hình từ màu có sẵn

 Chọn độ dày, màu nét vẽ

10 19

 20 Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong

11 21

 22 Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

12 23

 24 Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

13 25

 26 Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ

14 27

 28 Bài 7: Thực hành tổng hợp

15 29

 30 Học và chới cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 1533Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Tin học lớp 3 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI TIN HỌC LỚP 3
NĂM HỌC 2017 - 2018
Học kỳ I
Tuần
Tiết PPCT
Tên bài học
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
1
1
Bài 1: Người bạn mới của em 
2
2
3
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính 
4
3
5
Bài 3: Chuột máy tính
6
4
7
Bài 4: Bàn phím máy tính
8
5
9
Bài 5: Tập gõ bàn phím
10
6
11
Bài 6: Thư mục 
12
7
13
Bài 7: Làm quen với Internet
14
Học và chới cùng máy tính: Trò chơi Blocks
8 
15
Kiểm tra 
Chủ đề 2: Em tập vẽ
8
16
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
9
17
18
Bài 2: Vẽ hình từ màu có sẵn
 Chọn độ dày, màu nét vẽ
10
19
20
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
11
21
22
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
12
23
24
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
13
25
26
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
14
27
28
Bài 7: Thực hành tổng hợp
15
29
30
Học và chới cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
16
31
Ôn tập học kì I
32
17
33
Thi học kì I
34
18
35
Thi học kì I
36
Học kỳ II
Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
19
37
Bài 1: Bước đầu soạn thảo 
38
20
39
Bài 2: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 
40
21
41
Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng 
42
22
43
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
22
44
23
45
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
46
24
47
Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản
48
25
49
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
50
26
51
Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản
52
27
53
Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing
54
Kiểm tra
Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
28
55
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
56
29
57
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
58
30
59
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
60
31
61
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
62
32
63
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
64
Học và chới cùng máy tính: Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command
33
65
Ôn tập học kì II
66
34
67
Thi học kì II
68
35
69
Thi học kì II
70
Hàng Vịnh, ngày  tháng  năm 2017
Người thực hiện 	Ký, duyệt
 Nguyễn Thị Thùy Trang

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_HD_Tin_hoc_3.doc