Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 2, Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

 Máy tính giúp em làm được rất nhiều việc như học tập, xem phim, liên lạc với bạn bè, gửi thư, ngoài ra máy tính còn giúp em tạo ra những hình ảnh sinh động khác. Để tạo ra những hình ảnh/tranh vẽ ấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề tiếp theo của môn học này.

 * Bài mới

 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Giới thiệu phần mềm Paint

 - GV giới thiệu về phần mềm học vẽ Paint để học sinh biết.

 - Nêu các khởi động phần mềm Paint?

 - GV khởi phần mềm vẽ Paint để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 - Đọc thông tin hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí các thành phần trong chương trình Paint.

 - Bảng chọn gồm có những thành phần nào?

 -> Nhận xét và nêu chức năng các thành phần trong bảng chọn.

 2. Công cụ bút vẽ

 - Nêu cách sử dụng công cụ bút vẽ?

 -> Nhận xét và thực hiện vẽ mẫu một hình nào đó để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 3. Lưu bài vẽ

 - Nêu các thao tác lưu bài vẽ?

 -> Nhận xét và thực hiện thao tác lưu bài vẽ để học sinh quan sát vào thực hiện các thao tác lưu bài vẽ.

 4. Mở bài vẽ đã có sẵn

 - Nêu các bước mở bài vẽ đã có sẵn?

 -> Nhận xét và mở một bài vẽ đã lưu trong thư mục.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

3. Củng cố - dặn dò

 - Nêu các bước lưu bài vẽ, mở bài vẽ đã có sẵn?

 - Nêu cách sử dụng bút vẽ?

 - Xem trước phần còn lại của bài đã học.

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 674Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 2, Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9	Ngày soạn: 25/10/2017
Tiết : 17
CHỦ ĐỀ 2 : EM TẬP VẼ
BÀI 1 : LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với phần mềm học vẽ Paint;
	- Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ cá nét đơn giản;
	- Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, phần mềm học vẽ Paint, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
3’
7’
7’
7’
7’
4’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Máy tính giúp em làm được rất nhiều việc như học tập, xem phim, liên lạc với bạn bè, gửi thư, ngoài ra máy tính còn giúp em tạo ra những hình ảnh sinh động khác. Để tạo ra những hình ảnh/tranh vẽ ấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề tiếp theo của môn học này.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Giới thiệu phần mềm Paint
 - GV giới thiệu về phần mềm học vẽ Paint để học sinh biết.
 - Nêu các khởi động phần mềm Paint?
 - GV khởi phần mềm vẽ Paint để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 - Đọc thông tin hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí các thành phần trong chương trình Paint.
 - Bảng chọn gồm có những thành phần nào?
 -> Nhận xét và nêu chức năng các thành phần trong bảng chọn.
 2. Công cụ bút vẽ
 - Nêu cách sử dụng công cụ bút vẽ? 
 -> Nhận xét và thực hiện vẽ mẫu một hình nào đó để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 3. Lưu bài vẽ
 - Nêu các thao tác lưu bài vẽ?
 -> Nhận xét và thực hiện thao tác lưu bài vẽ để học sinh quan sát vào thực hiện các thao tác lưu bài vẽ.
 4. Mở bài vẽ đã có sẵn
 - Nêu các bước mở bài vẽ đã có sẵn?
 -> Nhận xét và mở một bài vẽ đã lưu trong thư mục.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các bước lưu bài vẽ, mở bài vẽ đã có sẵn?
 - Nêu cách sử dụng bút vẽ?
 - Xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
- Chú ý quan sát và thực hiện mở phần mềm Paint.
- Chú ý lắng nghe.
-> Khi em mở chương trình Paint thì thấy có hai phần chính là Bảng chọn và Vùng vẽ tranh.
- Quan sát hình Bảng chọn.
- Lắng nghe.
-> Các thành phần trong bảng chọn là: Hộp công cụ, hình mẫu, nét vẽ, hộp màu.
- Chú ý quan sát các thành phần trong Bảng chọn.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Cách sử dụng công cụ bút vẽ:
 + B1: Trong hộp công cụ, nháy chọn.
 + B2: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng trang vẽ, con trỏ chuột chuyển thành . Nhấn giữ nút trái chuột để vẽ hình bất kì mà em muốn thả nút chuột để hoàn thành thao tác vẽ.
-> Chú ý quan sát.
- Lắng nghe.
-> Các bước lưu bài vẽ:
 + B1: Nháy chọn , rồi chọn Save.
 + B2: Cửa sổ Save As hiện ra, chọn thư mục để lưu bài vẽ.
 + B3: Đặt tên cho bài vẽ (nhập vào ô File name).
 + B4: Nháy chọn Save để lưu bài vẽ.
- Chú ý quan sát và lưu lại bài vẽ mà mình đã vẽ.
- Chú ý lắng nghe.
-> Các bước mở bài vẽ đã có sẵn:
 + B1: Mở Paint, chọn , rồi chọn Open.
 + B2: Cửa sổ Open hiện ra, chọn thư mục đã lưu bài vẽ.
 + B3: Nháy chọn vào tên bài vẽ.
 + B4: Nháy chọn Open để mở bài vẽ.
- Thực hiện theo yêu cầu để bài.
-> Em báo cáo kết quả đã làm với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Lắng nghe
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 9	Ngày soạn: 25/10/2017
Tiết : 18
CHỦ ĐỀ 2 : EM TẬP VẼ
BÀI 1 : LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với phần mềm học vẽ Paint;
	- Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ cá nét đơn giản;
	- Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, phần mềm học vẽ Paint, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
2’
17’
13’
2’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để củng cố lại phần kiến thức vừa học ở tiết trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thực hành để làm rõ các nội dung vừa học.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 * Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: 
 a) Mở chướng trình Paint.
 b) Sử dụng công cụ để vẽ bông hoa.
 c) Đặt tên cho bài vẽ là bong hoa.
 d) Lưu bài vẽ vào thư mục có tên em trên màn hình nền.
 -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 * Em thực hiện các yêu cầu sau: 
 a) Mở bài vẽ bong hoa đã vẽ ở Hoạt động thực hành.
 b) Nhấn đồng thời hai phím CTRL và N
 c) Vẽ một vài hình mà em thích.
 d) Nhấn đồng thời hai phím CTRL và S
 e) Đặt tên cho bài vẽ rồi lưu bài vẽ vào thư mục có tên em trên máy tính.
 g) Em hãy giải thích thao tác ở các yêu cầu b và d.
 -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 -> Lưu ý: Khi em nhấn đồng thời hai hoặc nhiều phím cùng lúc gọi là nhấn tổ hợp phím.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các bước mở và lưu lại bài vẽ?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ.
 - Xem trước bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
-> Thực hiện từng nhóm đôi để thực hành vẽ hình bong hoa theo yêu cầu bài đề ra.
-> Báo cáo kết quả em làm được với thầy cô giáo.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
-> Từng cá nhân thực hiện các yêu cầu bài đề ra.
-> Báo cáo kết quả em làm được với thầy cô giáo.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
-> Em báo cáo kết quả đã tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng mở rộng với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Trả lời.
- Đọc phần ghi nhớ.
- Lắng nghe
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2_Bai_1_Lam_quen_voi_phan_mem_hoc_ve.doc