Giáo án tin học Khối 3

I/ Mục đích yêu cầu:

 -Bước đầu giúp học sinh hiểu được khái niệm của máy tính, làm quen được với máy tính. Giúp các em biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như: Tư thế ngồi , các bước khởi động máy tính , bố trí ánh sáng để máy tính

II/ Đồ dùng dạy học:

- Máy tính , tranh ảnh minh hoạ mô tả máy tính , SGK.

III/ Hoạt động dạy học:

 

doc 42 trang Người đăng honganh Lượt xem 2670Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tin học Khối 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuột vào biểu tượng phần mềm Mario
- Học sinh quan sát trên màn hình để gõ theo các chữ cái xuất hiện của phần mềm Mario khi gõ xong em phải đưa tay về vị trí cũ.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario
 - Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm cho thành thạo 
Tuần 11
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	Bài 2 TẬP GÕ CÁC PHÍM 
Ở HÀNG PHÍM TRÊN
I/ Mục đích yêu cầu:
	Yêu cầu học sinh đặt tay đúng vị trí tại phím cơ sở
	Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím cơ sở và vươn ra để gõ các phím ở hàng phím trên sau khi gõ xong phải đưa tay về vị trí cũ ngay tương ứng với hàng phím xuất phát.
 Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím ở mức đơn giản
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có cài phần mềm Mario bàn phím hoạt động tốt.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiểm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập gõ các phím ở hàng phim số
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tay ở hàng phím trên.
	Giáo viên đặt tay mẫu cho học sinh quan sát.
* Hoạt động 3:
	Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm Mario chon hàng phím trên để gõ và luyện gõ
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính đặt tay đúng vị trí theo quy tắc đặt tay trên bàn phím đã học
- Học sinh vẫn đặt tay ở hàng phím cơ sở nhưng khi gõ các phím ở hàng phím trên thi phải đưa tay lên để gõ và đưa tay về đúng vị trí xuất phát.
-Ngón trỏ tay trái đặt vào phím R các ngón tay còn lại đặt vào các phím Q,W,E
- Ngón trỏ tay phải đặt vào phím U các ngón còn lại đặt vào các phím I, O P
- Hai ngón tay cái đặt vào phím cách 
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario
- Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm các phím ở hàng phím cơ sở và hàng phím trên cho thành thạo 
Tuần 12
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	 Bài 3 TẬP GÕ CÁC PHÍM 
 Ở HÀNG PHÍM DƯỚI
I/ Mục đích yêu cầu:
	Yêu cầu học sinh đặt tay đúng vị trí tại phím cơ sở
	Yêu cầu học sinh gõ thành thạo các phím ở hàng phím dưới khi gõ phải đưa tay ra khi gõ xong phải đưa tay về vị trí cũ khi xuất phát.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có cài phần mềm Mario bàn phím hoạt động tốt.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiểm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập gõ các phím ở hàng phim dưới
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tay ở hàng phím dưới.
	Giáo viên đặt tay mẫu cho học sinh quan sát.
* Hoạt động 3:
	Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm Mario chon hàng phím dưới để gõ và luyện gõ
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính đặt tay đúng vị trí theo quy tắc đặt tay trên bàn phím đã học và gõ các phím ở hàng phím trên.
- Học sinh vẫn đặt tay ở hàng phím cơ sở nhưng khi gõ các phím ở hàng phím dưới thi phải đưa tay xuống để gõ và đưa tay về đúng vị trí xuất phát.
-Ngón trỏ tay trái đặt vào phím V các ngón tay còn lại đặt vào các phím C,X,Z
- Ngón trỏ tay phải đặt vào phím M các ngón còn lại đặt vào các phím 
- Hai ngón tay cái đặt vào phím cách 
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario
- Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm các phím ở hàng phím trên, hàng phím dưới cho thành thạo 
Tuần 13
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
	Bài 4 TẬP GÕ CÁC PHÍM 
Ở HÀNG PHÍM SỐ
I/ Mục đích yêu cầu:
	Giúp học sinh gõ thành thạo các phím ở hàng phím số
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có cài phần mềm Mario bàn phím hoạt động tốt.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiểm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập gõ các phím ở hàng phim số
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tay ở hàng phím dưới.
	Giáo viên đặt tay mẫu cho học sinh quan sát.
* Hoạt động 3:
	Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm Mario chon hàng phím số để gõ và luyện gõ
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính đặt tay đúng vị trí theo quy tắc đặt tay trên bàn phím đã học và gõ các phím ở hàng phím số.
- Học sinh vẫn đặt tay ở hàng phím cơ sở nhưng khi gõ các phím ở hàng phím số thi phải đưa tay xuống để gõ và đưa tay về đúng vị trí xuất phát.
-Ngón trỏ tay trái đặt vào phím 4 các ngón tay còn lại đặt vào các phím 3,2,1
- Ngón trỏ tay phải đặt vào phím 7 các ngón còn lại đặt vào các phím 8,9,0
- Hai ngón tay cái đặt vào phím cách 
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario
- Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm các phím ở hàng phím trên, hàng phím dưới và hàng phím số cho thành thạo 
Tuần 14
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	 Bài 5 ÔN LUYỆN GÕ
I/ Mục đích yêu cầu:
	Oân lại các kiên thức của các bài tập gõ ở các hàng phím giúp học sinh nhớ kĩ hơn cách gõ và cách đặt tay trên bàn phím 
	Sử dụng phần mềm Mario thành thạo 
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có cài phần mềm Mario bàn phím hoạt động tốt.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiểm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em ôn luyện gõ
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tay ở các hàng phím một lần nữa cho học sinh nhớ.
	Giáo viên đặt tay mẫu cho học sinh quan sát.
* Hoạt động 3:
	Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm Mario chon tất cả các hàng phím để gõ và luyện gõ
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính đặt tay đúng vị trí theo quy tắc đặt tay trên bàn phím đã học và gõ các phím ở hàng phím bất kì.
- Học sinh quan sát và thực hành đặt tay ở các hàng phím cho thành thạo
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario
- Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm ở các hàng phím cho thành thạo 
Tuần 15
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	 Chương IV EM TẬP VẼ
	 Bài 1 TẬP TÔ MÀU
I/ Mục đích yêu cầu:
	A/ Về kiến thức:
	Học sinh nhận biết được biểu tượng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình 
	Biết vi trí hộp màu phân biệt được màu nền và màu vẽ 
	Biết vị trí hộp công cụ nhận biết được một số công cụ vẽ và sửa hình
	B/ Về kĩ năng:
	Biết khởi động và thoát khỏi phần mềm đồ hoạ 
	Biết sử dụng chuột để chọn công cụ thích hợp 
	Biết tô màu theo mẫu 
	Biết sử dụng công cụ vẽ hình đơn giản như đường thẳng , đường cong , để vẽ những hình đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, 
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập tô màu
* Hoạt động 2
	Giáo viên giới thiệu phần mềm Paint cho học sinh biết 
	Giáo viên hương dẫn học sinh khởi động phần mềm
	Giáo viên hướng dẫn hocï sinh cầm chuột để chọn công cụ tô màu và sử dụng công cụ để tô màu có sãn. 
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh và tô màu mẫu cho học sinh quan sát .
- Học sinh biết phần mềm Paint cho phép em có thể vẽ hình tranh và tô màu theo ý muốn.
- Học sinh khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint ổ trên màn hình
- Học sinh tập làm quen với các công cụ tô màu, cách chọn màu nền , chọn các nét vẽ cho phù hợp với các hiểu vẽ và hình vẽ.
- Học sinh tập vẽ theo hình mẫu và chọn công cụ tô màu theo hình vẽ.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint 
Tuần 16
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 2 TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh nhận biết được và phân biệt được màu nền và màu vẽ , sử dụng chuột như thế nào để vẽ và tô màu nền.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập tô màu nền
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh cách tô màu và chọn công cụ tô màu 
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh và đổ màu nền mẫu cho học sinh quan sát 
- Học sinh lên bảng cầm chuột khởi động phần mềm Paint.
- Học sinh nhận biết được công cụ tô màu nền bằng công cụ ( Thúng sơn để đổ màu )
- Học sinh có thể vẽ hình rồi đổ màu hoạc đổ màu cho hình có sẵn
- Học sinh nắm được nguyên tắc phải chon màu nền trước rồi mới đổ mà.
- Nếu muốn đổ màu vào khu vực nào đó thì em phải rê chuột vào khu vực đó rồi nhấp chuột để đổ màu.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành vẽ và tô màu nên nhiều cho thành thạo
Tuần 17
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 3 VẼ ĐOẠN THẲNG
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh nhận biết được công cụ dùng để vẽ các đoạn thẳng và đường cong.
Giúp học sinh sử dụng chuột để vẽ thành thạo hơn.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em vẽ đoạn thẳng
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn công cụ để vẽ:
	- Vẽ đường cong
	- Vẽ đường thẳng
	Giáo viên hướng dẫn học sinh cách vẽ đường thẳng va øđường cong
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh quan sát kết hợp cả 2 công cụ vẽ, công cụ đường thẳng và công cụ đường cong.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Paint và chon công cụ đổ màu để đổ màu nền.
- Học sinh nhận biết được công cụ vẽ đường cong và đường thẳng - Học sinh dùng chuột để chọn công cụ .
- Học sinh nhấn giú chuột trái rồi keo rê chuột để vẽ đoạn thẳng cho đến khi nào vừa ý thì thả chuột ra.
- Học sinh có thể chọn 2 cộng cụ vẽ để vẽ kết hợp cho hình đựơc đẹp hơn
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành chọn công cụ vẽ ,để vẽ và tô màu nên nhiều cho thành thạo
Tuần 18
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 4 TẨY XOÁ HÌNH
I/ Mục đích yêu cầu:
	Học sinh biết sử dụng công cụ tẩy, xoá cả hình hoặc một vùng nhỏ trên hình đã vẽ
	Học sinh biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Tẩy xoá hình
* Hoạt động 2
	Giáo viên giải thích ý nghĩa của việc tẩy xoá hình
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn công cụ tẩy xoá hình 
	Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ tạo vùng chọn.
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu hình và chọn công cụ tẩy để xoá mẫu, đồng thời chọn 2 công cụ tạo vùng chon. Công cụ tạo vùng chọn tự do và công cụ tạo vùng chọn hình chữ nhật, hình vuông và xoá cho học sinh quan sát.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Paint và chon công cụ vẽ đường thẳng và vẽ đường cong để vẽ hình đơn giản.
- Học sinh hiểu tẩy xoá hình giúp em có thể tẩy xoá những chỗ mình vẽ sai và sửa lại sẽ nhanh hơn không tốn thời gian, và không phải vẽ lại hình.
- Học sinh năm được cách sử dụng cục tẩy để xoá hình.
- Chọn cục tẩy đưa chuột vào trong hình vẽ nhấn giữ chột trái và kéo rê chuột vào chỗ cần xoá.
- Học sinh hiểu được công cụ tạo vùng chọn sẽ giúp em chọn khối vùng cần xoá nhanh hơn mà không cần phải sử dụng công cụ tẩy và kéo rê nhiều lần.
- Em có thể chọn một trong hai công cụ sau:
	 tạo vùng chọn tự do theo cách rê chuột của em.
	 tạo vùng chọn theo hình vuông hoặc hình chữ nhật.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành vẽ và chọn công cụ tẩy xoá và công cụ tạo vùng chọn để xoá cho thành thạo.
Tuần 19
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 6 ÔN TẬP
 THỰC HÀNH VẼ TỰ DO BẰNG PHẦN MỀM PAINT
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh thực hành vẽ theo các hình mẫu trong sách và vẽ tự do theo ý mình 
Sử dụng các công cụ sao chép , công cụ tẩy xoá, tạo vùng chọn cho thành thạo.
Tuần 20
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
THI HẾT MÔN HỌC KÌ I
 VẼ BẰNG PHẦN MỀM PAINT
Tuần 21
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 5 DI CHUYỂN HÌNH
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh niết sử dụng hai công cụ chon và để chọn một phần hình và di chuyển một phần hình đến vị trí khác.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Di chuyển hình
* Hoạt động 2
	Giáo viên giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hình hay cả một hình có tác dụng như thế nào.
	Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng 2 công cụ tạo vùng chọn cho hình phù hợp. và 
Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn chức năng di chuyển của công cụ chon hình :
	Di chuyển hình và cả hình nền
	Di chuyển hình vẽ 
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh quan sát và thực hành.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Paint và chọn công cụ tẩy xoá hình.
- Học sinh hiểu khi di chuyển hình thì em không phải xoá hình khi hình ở vị trí không hợp lí, và khi di chuyển hình đến vị trí thích hợp sẽ đẹp hơn
- Học sinh thao tác nhấp chuột trái vào công cụ :
	 tạo vùng chọn hình vuông và hình chữ nhật
 tao vùng chọn tự do theo ý em
- Học sinh chọn 1 trong 2 công cụ chọn và di chuyển hình vẽ và di chuyển cả hình nền
 chọn và di chuyển hình vẽ và không di chuyển hình nền.
Di chuyển hình bằng cách:
Sau khi dùng công cụ chọn hình và tạo vùng chọn cho hình em nhấn giữ chuột trái kéo rê chuột để di chuyển hình đến vị trí thích hợp . Em nhấp chuột ra bên ngoài để bỏ chọn sau khi đã di chuyển hình đến vị trí thích hợp .
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành vẽ và chọn công cụ di chuyển hình cho thành thạo.
Tuần 22
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
Bài 6 VẼ ĐƯỜNG CONG
I/ Mục đích yêu cầu:
	Học sinh biết sử dụng công cụ vẽ đường cong để vẽ cung đường cong một phía .
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Vẽ đường cong
* Hoạt động 2
	Giáo viên hướng dẫn và giải thích cho học sinh hiểu ý nghĩa của việc vẽ đường cong 
Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn công cụ vẽ nét cong 
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh quan sát và thực hành.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Paint và chọn công cụ di chuyển hình theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của vẽ đường cong trong quá trình vẽ hình không thể thiếu được các nét cong vì nét cong làm cho hình đẹp hơn và nét cong không thể thay thế được.
 - Học sinh chọn công cụ đường cong bằng cách nhấp chuột trái vào công cụ để vẽ đường cong.
	Nhấn giữ chuột và kẻ rê chuột để vẽ đường cong như ý thích của em. Và thả chuột ra đưa chuột vào đường thẳng vừa vẽ để điều chỉnh cho thích hợp và vừa ý.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành vẽ đường cong, và điều chỉnh các nét cong cho thành thạo.
Tuần 23
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
 Bài 7 SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN
I/ Mục đích yêu cầu:
	Học sinh biết sử dụng công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để lấy mẫu màu có sẵn trên hình để tô màu cho phần hình khác.
II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có tích hợp sẵn phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp, kiêm tra bài cũ
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Sao chép màu từ màu có sẵn
* Hoạt động 2
	Giáo viên giả thích ý nghĩa và tác dụng của việc sao chép màu từ màu có sẵn.
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn công cụ sao chép màu.
	 công cụ sao chép màu
	công cụ đổ màu đã sao chép .
* Hoạt động 3:
	Giáo viên vẽ mẫu và chọn công cụ sao chép và đổ màu cho học sinh quan sát và thực hành.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Paint và chọn công cụ vẽ đường cong để vẽ đường cong theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh hiểu em có thể sao chép một màu mà em muốn vẽ lại của một hình có sẵn. Và khi sao chép mẫu màu em không phải tốn thời gian chọn màu mà màu khi sao chép sẽ giống như màu của hình có sẵn.
 - Học sinh nhấp chuột trái vào công cụ chọn màu:
	 Để chọn màu có sẵn trên hình mà em muốn chọn.
	 Dùng công cụ đổ màu để đổ màu vừa chọn lên hình em vẽ và chỗ em muốn đổ màu
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành vẽ sao chép màu và đổ màu, cho thành thạo.
Tuần 24
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	Chương V EM TẬP SOẠN THẢO 
	Bài 1 BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO
I/ Mục đích yêu cầu:
	Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết khái niệm soạn thảo văn bản, trang bị cho học sinh kĩ năng soạn thảo văn bản học sinh nắm được những kí năng ưu việt của máy tính trong việc soạn thảo.
	Học sinh biêt khởi động phần mềm soạn thảo Word nhận diện giao diện làm việc của Word, con trỏ trong soạn thảo cũng như sử dụng.
	Học sinh biết gõ chữ thường không dấu.
 II/ Đồ dùng dạy học:
	Máy tính có cài đặt phần mềm soạn thảo Microsoft office Word 2003
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ: 
	Ổn định nề nếp lớp.
2/ Bài mới:	
	Giáo viên giới thiệu bài mới
	Em tập soạn thảo 
	Bước đầu soạn thảo
* Hoạt động 2
	Giáo viên trình bày ý nghĩa và tác dụng của việc soạn thảo.
	Phần mềm soạn thảo giúp chúng ta những gì ?
	Giáo viên hướng dẫn cách khởi động Word.
	Màn hình giao diện làm việc của Word
* Hoạt động 3:
	Giáo viên hướng dẫn và giới thiêïu một số phím chức năng đặc biệt trong soạn thảo.
Giáo viên khởi động phần mềm soạn thảo và thực hiên các thao tác gõ văn bản , xuống dòng và di chuyển qua lại trong vùng soạn thảo cho học sinh quan sát
- Học sinh hiểu được soạn thảo là:
	Phần mềm soạn thảo gọi tắt là Word cho phép em gõ văn bản, chỉnh sửa văn bản và trình bày văn bản theo ý muốn .
	Ngoài ra phần mềm soạn thảo còn giúp em rất nhiều việc trong quá trình soạn thảo như: In văn bản khi soạn xong chỉnh sửa văn bản că lề chèn các hình minh hoạ ...v.v.v
- Học sinh nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng trên màn hình của máy tính để khởi động phần mềm.
- Hoặc em có thể nhấp chuột trái vào
Start          Programs Microsoft office Microsoft office Word2003 
	Để khởi động phần mềm soạn thảo
- Học sinh nhận biết được một số phím:
	Phím Enter có chức năng dùng để xuống hàng trong phần mềm soạn thảo
	 4 phím mũi tên dùng để di chuyển lên xuống trong vùng soạn thảo văn bản.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Word
- Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành khởi động phần mềm soạn thảo và gõ văn bản cho thành thạo.
Tuần 25
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
	Tên bài :
	 Bài 2 CHỮ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tin hoc lop 3.doc