Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy

Bài 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiến thức:

+ Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

+ Biết được các thao tác khởi động, tắt máy tính.

+ Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong.

Kỹ năng: Thực hiện được thao tác khởi động máy tính. Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.

Thái độ: Hình thành cho học sinh ý thức và thái độ đối với môn học mới.

II. ĐỒ DÙNG

 Máy tính

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Máy tính có thể giúp em những công việc gì?

- HS trả lời.

- Lớp, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.

b. Giảng bài:

 

docx 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3A	Tiết 3: 3C
Tiết 2: 3B	Tiết 4: 3D
Tin học
Bài 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH	
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
+ Biết được các thao tác khởi động, tắt máy tính.
+ Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong.
Kỹ năng: Thực hiện được thao tác khởi động máy tính. Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.
Thái độ: Hình thành cho học sinh ý thức và thái độ đối với môn học mới.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Máy tính có thể giúp em những công việc gì?
- HS trả lời.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Tư thế ngồi khi làm việc với máy tính.
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm bàn nêu các tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính?
- Quan sát hình 1B, 2A em hãy nêu tư thế ngồi làm việc với máy tính như thế nào là đúng?
- GV nhận xét, bổ sung và cho hs ghi chép.
- Khi ngồi đúng tư thế làm việc với máy tính sẽ mang lại cho em những gì?
- Khi làm việc với máy tính em cần chú ý những gì?
- GV nhận xét
- HS quan sát tranh, thảo luận trả lời: 1B, 2A.
- Lưng thẳng, vai thả lỏng, mắt hướng ngang tầm màn hình, khoảng cách từ mắt đến màn hình từ 50 cm – 80 cm.
- HS lắng nghe, ghi chép.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
HĐ 2. Khởi động máy tính
a. Khởi động máy tính
- Y/c HS tìm công tắc khởi động trên màn hình, thân máy.
- Để khởi động máy tính em thực hiện thao tác như thế nào?
- GV nhận xét, chốt ý.
- Cho 1 hs nêu phần chú ý trong SGK.
b. Các biểu tượng
- GV giới thiệu màn hình nền.
- Hs quan sát màn hình máy tính sau khi khởi động xong.
- Sau khi khởi động, trên màn hình nền có những hình vẽ nhỏ xinh xắn trên màn hình nền được gọi là gì?
- GV nhận xét, bổ sung: mỗi biểu tượng tương ứng với một công việc của máy tính.
- HS đọc thông tin trong SGK và trao đổi với các bạn trong nhóm tìm và chỉ ra vị trí công tắc khởi động trên màn hình và công tắc khởi động trên thân máy tính em đang sử dụng.
- HS trả lời:
+ Bật công tắc trên thân máy.
+ Bật công tắc trên màn hình.
- HS ghi chép.
- HS đọc chú ý (SGK/tr12)
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS đọc thông tin trong SGK rồi trả lời: những hình vẽ nhỏ xinh xắn trên màn hình nền được gọi là biểu tượng.
- HS lắng nghe.
HĐ 3. Tắt máy tính
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK.
- HS hoạt động nhóm nêu các bước tắt máy tính khi không sử dụng.
- GV nhận xét, chốt ý.
- Các bước tắt máy tính:
+ Nháy chuột lên nút Start trên màn hình hoặc nhấn nút Start trên bàn phím.
+ Nhấn phím mũi tên sang phải chọn Shut down 
+ Nhấn phím Enter để tắt máy tính.
+ Tắt công tắt màn hình
- HS đọc thầm thông tin trong SGK/tr13
- HS báo cáo kết quả.
- HS quán sát, lắng nghe.
Củng cố 
- GV tóm tắt lại ý chính của bài học.
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3B	Tiết 3: 3D
Tiết 2: 3C	Tiết 4: 3A
Tin học
Bài 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH	(T2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
+ Biết được các thao tác khởi động, tắt máy tính.
+ Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong.
Kỹ năng: Thực hiện được thao tác khởi động máy tính. Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.
Thái độ: Hình thành cho học sinh ý thức và thái độ đối với môn học mới. 
II. ĐỒ DÙNG
Máy tính
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Kết hợp trong quá trình dạy – học.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu cần đạt được qua hoạt động thực hành của bài.
Giảng bài: Hướng dẫn làm bài tập
B. Hoạt động thực hành (HĐ cá nhân)
* B1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào o. So sánh kết quả với bạn
	a) Khi ngồi học với máy tính
mắt hướng ngang tầm màn hình Đ	ngồi tùy ý	 S
mắt cách màn hình không quá 35cm S	lưng thẳng, vai thả lỏng Đ
	b) Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, giúp em
	học tập hiệu quả 	Đ	không bị cận thị Đ
	không bị vẹo cột sống Đ	không bị đau tai S
	- HS làm bài, so sánh kết quả với bạn.
	- 2HS báo cáo kết quả.
	- Lớp, GV nhận xét.
* B2. Điền vào chỗ chấm (...) cho đúng.
	Để bắt đầu sử dụng máy tính, em khởi động máy tính bằng hai thao tác sau:
 trên thân máy
	+ Bật công tắc .................................
 trên màn hình
	+ Bật tiếp công tắc ..................................
	- 2HS trả lời. 
	- Lớp, GV nhận xét.
* B3. Thực hiện thao tác khởi động và tắt máy tính.
	- Em hãy nêu các bước tắt máy tính?
	- 2HS trả lời.
- Lớp, GV nhận xét.
- Cả lớp thực hiện thao tác khởi động và tắt máy tính.
- GV quan sát, giúp đỡ những HS còn yếu, thực hiện thao tác chưa tốt.	
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng ( HĐ nhóm)
* B1. Quan sát bạn bên cạnh và nhận xét tư thế của bạn khi ngồi làm việc trước máy tính. Nếu tư thế đó chưa đúng, em giúp bạn điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng.
	- HS quan sát bạn của mình, nhận xét và giúp đỡ nhau để có tư thế ngồi làm việc với máy tính cho đúng.
	- GV quan sát, nhận xét, điều chỉnh khi cần thiết.
* B2. Em di chuyển chuột lên các biểu tượng trên màn hình nền và nhận xét sự thay đổi của các biểu tượng đó so với lúc ban đầu.
	- HS thực hiện thao tác theo y/c của bài, nhận xét sự thay đổi của các biểu tượng so với lúc ban đầu.
	- GV nhận xét, chốt ý.
Củng cố. 
- GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ.
- HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK/tr14)
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD1_Bai_2_Bat_dau_lam_viec_voi_may_tinh.docx