Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương trình cả năm - Thái Vũ Phương

 Bài 2 BÀN PHÍM MÁY TÍNH - SGK 16

Mục tiêu:

 * Kiến thức: Các hàng phím trên bàn phím máy tính

 * Kĩ năng: phân biệt được các hàng phím trên bàn phím máy tính và nhận biết phím có gai đó là J và F.

 * Thái độ: Tò mò, ham học hỏi.

Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan (bàn phím máy tính ).

Hoạt động dạy học

Thời gian Nội dung Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

5 phút I. Kiểm tra bài cũ câu hỏi? Có mấy loại thông tin căn bản?

kể tên? lấy ví dụ

- 1 HS hát 1 bài hát--> bài hát cho ta thông tin dạng nào?

 - có 3 loại: âm thanh, văn bản, hình ảnh

5 phút II. Bàn phím Quan sát hình 19 sgk 16

- Bàn phím gồm khu vực chính và các phím mũi tên.

*gọi HS lên chỉ lại khu vực chính và các phím mũi tên

 - Quan sát tranh

- HS trả lời (chỉ vào tranh)

20 phút III. Khu vực chính của bàn phím

a. Hàng phím cơ sở

chú ý: Trên hàng phím này có hai phím có gai là F và J. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ phím

b. Hàng phím trên

c. Hàng phím dưới

d. Hàng phím số

Chú ý

 Hàng dưới cùng có một phím dài nhất gọi là phím Cách- Baspace

 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Khu vực chính của bàn phím

a. Hàng phím cơ sở là hàng phím thứ ba tính từ dưới lên

A S D F G H J ;

b. Hàng phím trên

Q W E R T Y U L O P

c. Hàng phím dưới

Z X C V B N M

d. Hàng phím số là hàng phím trên cùng của khu vực chính.

Quan sát hình sgk 17

ghi chép

10phút IV. Củng cố bài học

dặn dò: Buổi sau thực hành trên phòng máy mang sgk+bút chì câu hỏi?

- Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím?

- hàng phím cuối cùng có gì đặc biệt?

- Hàng phím cơ sở có gì đặc biệt

- Hai phím đó để làm gì?

- Làm bài tập 1--> 2 sgk 18

T1 - sgk 18: Tìm khu vực chính của Bàn phím

 Quan sát hình

T 2 - sgk 18: Nhận biết các hàng phím

 Quan sát hình

 - gồm các hàng phím: cơ sở, trên, dưới, số

- có phím cách

- có hai phím có gai J và F

- làm mốc đặt ngón tay khi gõ phím

Quan sát hình để trả lời

 

doc 86 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 658Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương trình cả năm - Thái Vũ Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
12phút
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
1. Bạn nào lên bảng viết cho cô các chữ ở hàng cơ sở?
2. Cách đặt tay ở hàng cơ sở?
- trật tự
- A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;
- tại hàng phím cơ sở em hãy đặt ngón trỏ của tay trái lên phím F (phím có gai), các ngón còn lại đặt lên phím A, S, D
- Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J. Các ngón còn lại đặt lên các phím K, L, ;
25phút
III. Bài mới
1. Cách gõ
chú ý: Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
Phần mềm MARIO
- GV giới thiệu cách đặt tay ở hàng phím trên
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng trên. 
- GV thực hành 
-GV giới thiệu phần mềm MARIO
Bước 1: Nháy chuột vào mục LESSONS trên màn hình chính 
Bước 2: Nháy chuột vào mục ADD TOP ROW
Bước 3: Nháy chuột vào khung 1
Bước 4: Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi
- lắng nghe
- ghi chép
- dọc bài
- quan sát giáo viên thực hiện
- học sinh tự thực hiện cùng nhau (viết lên bàn hoặc cô giáo phát tờ giấy in bàn phím)
- lắng nghe
- quan sát hình 52 sgk 46
- đọc bài
3 phút
IV.Củng cố bài
- đọc phần 2: Tập gõ phần mềm MARIO để buổi sau thực hành
- lắng nghe
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 2: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN (thực hành)
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ các phím ở hàng trên, hàng cơ sở.
	* Kĩ năng: Thành thạo cách đặt tay để gõ các phím ở hàng cơ sở, và biết cách gõ phím hàng trên.
	* Thái độ: hăng say, nghiêm túc
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
7 phút
II. Kiểm tra bài cũ
câu hỏi:
1. Viết các phím ở hàng trên
2. Cách gõ các phím ở hàng trên và nêu chú ý
- lắng nghe
- Q,W, E, R, T, Y, U, I, O, P
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng trên
chú ý:Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
10 phút
15 phút
II. Thực hành
- Mở phần mềm MARIO tập gõ các phím ở hàng cơ sở
GV quan sát kiểm tra
- Mở phần mềm MARIO tập gõ các phím ở hàng trên
GV quan sát kiểm tra
- thực hành
- thực hành
3 phút
IV. Củng cố bài
Bài học mới: Tập gõ các phím ở hàng dưới
- lắng nghe
- đẩy ghế, bàn phím
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 3: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI - SGK47
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ các phím ở hàng dưới.
	* Kĩ năng: Biết cách đặt tay để gõ các phím ở hàng dưới.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
12 phút
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
GV nhắc lại:
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ vương ra để gõ các phím hàng trên
chú ý:Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
câu hỏi:
1. Viết các phím ở hàng trên
2. Viết các phím ở hàng cơ sở
- trật tự
- Q,W, E, R, T, Y, U, I, O, P
A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;
25 phút
II. Bài mới
1. Cách gõ
chú ý:Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
GV giới thiệu phần mềm MARIO
luyện tập
GV giới thiệu cách gõ
Cũng giống như cách gõ các phím hàng trên bước đầu chúng ta phải
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
sau đó:
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím hàng dưới
-Bước 1: Nháy chuột vào mục LESSONS trên màn hình chính 
Bước 2: Nháy chuột vào mục ADD BOTTOM ROW
Bước 3: Nháy chuột vào khung 1
Bước 4: Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi
GV đưa ví dụ: luyện gõ trên bảng:
CANH BUOM
TROI XANH
giáo viên quan sát tay học sinh đánh trên bảng
- lắng nghe
- ghi chép
- đọc bài
- lắng nghe
- quan sát tranh hình 54 sgk 48
- 2 học sinh lên bảng
3 phút
III. Củng cố bài học
- buối sau thực hành
- lắng nghe
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài3: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI (thực hành)
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ các phím ở hàng dưới.
	* Kĩ năng: Biết cách đặt tay để gõ các phím ở hàng dưới.ôn tập cách gõ phím hàng cơ sở và hàng trên.
	* Thái độ:thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
7 phút
II. Kiểm tra bài cũ
câu hỏi
1. Viết các phím ở hàng dưới
2. Cách gõ các phím ở hàng dưới
Vậy khi chúng ta đánh xong tay sẽ trở về đâu?
Z X C V B N M , . /
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
sau đó:
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím hàng dưới
-Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
25 phút
II. Thực hành
- Nói lại cách mở Phần mềm MARIO vào bài học
- Quan sát học sinh thực hành
- Lắng nghe
- thực hành sau đó nói lại các bước
Bước 1: Nháy chuột vào mục LESSONS trên màn hình chính 
Bước 2: Nháy chuột vào mục ADD BOTTOM ROW
Bước 3: Nháy chuột vào khung 1
Bước 4: Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi
- thực hành
3 phút
III. Củng cố bài học
- Về luyện tập gõ
- Bài mới: Tập gõ hàng phím số.
- lắng nghe
- đẩy bàn phím, xếp ghế
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 4: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ - SGK 49
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ các phím ở hàng phím số.
	* Kĩ năng: Biết cách đặt tay để gõ các phím ở hàng phím số, biết mở phần mềm gõ MARIO.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
12phút
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
câu hỏi:
1. Viết các phím ở hàng trên
2. Viết các phím ở hàng cơ sở
3.Viết các phím ở hàng phím dưới
- Trật tự
- Q,W, E, R, T, Y, U, I, O, P
A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;
-Z X C V B N M , . /
25 phút
II. Bài mới
1. Cách gõ
2. Tập gõ với phần mềm MARIO
luyện tập
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
sau đó:
*Cách gõ: Các ngón tay sẽ vươn tay để gõ các phím số.
-Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở
Bước 1: Nháy chuột vào mục LESSONS trên màn hình chính 
Bước 2: Nháy chuột vào mục ADD NUMBERS
Bước 3: Nháy chuột vào khung 1
Bước 4: Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của MARIO.
Gõ số điện thoại nhà minh(viết các phím số trên bàn)
- lắng nghe
- ghi chép
- quan sát hình 55 sgk 49
- lắng nghe
- quan sát hình 56 sgk 51
- đọc bài
- luyện tập
3 phút
III. Củng cố bài học
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 4: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ (thực hành)
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ các phím ở hàng cơ sở, phần mềm soạn thảo .
	* Kĩ năng: Biết đặt tay để gõ các phím ở hàng cơ sở, cách mở phần mềm soạn thảo .
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
5phút
II. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
1. Viết cho cô phím ở hàng phím số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
30phút
III. Thực hành
-Mở phần mềm soạn thảo văn bản 
gõ cho Cô bài T2-sgk 48
CANH BUOM VANG
CANH BUOM LA CANH BUOM VANG
BAY TU GIAN MUOP BAY SANG GIAN BAU
THE ROI CHANG BIET BAY DAU
sgk 50
a/ MOT TUAN CO 7 NGAY
MOT THANG THUONG CO 30 HOAC 31 NGAY
MOT NAM CO 12 THANG HAY 365 NGAY
b/ CAC SO DIEN THOAI KHAN CAP
CONG AN 113
CAP CUU 115
CUU HOA 114
 T3-sgk50
a/ NGAY QUOC KHANH 2 THANG 9
b/ gõ danh sách gồm tên và số điện thoại của người quen với gia đình em
ví dụ: EM LINH 8272093
- thực hành
3 phút
IV. Củng cố bài học
- xếp ghế
- đẩy bàn phím
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 5: ÔN GÕ PHÍM - SGK 52 - Thực hành
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ phím ở hàng cơ sở, hàng phím trên , dưới, số.
	* Kĩ năng: sử dụng phần mềm tập gõ MARIO, cách mở phần mềm soạn thảo
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
2 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
10phút
II.Ôn tập 
Nhắc lại:
* Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
* Cách gõ: Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím
25 phút
III. Thực hành
chú ý: Học sinh nào đánh được dấu thì đánh
Thực hành:
TAC DAT TAC VANG
ON TROI MUA NANG PHAI THI
NOI THI BUA CA, NOI THI CAY SAU
CONG LENH CHANG QUAN BAO LAU
NGAY NAY NUOC BAC, NGAY SAU COM VANG.
DAM SEN 
TRONG DAM GI DEP BANG SEN
LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG
NHI VANG BONG TRANG LA XANH
GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN
CHIEN THANG DIEN BIEN PHU 7-5-1954
NGAY QUOC TE THIEU NHI 1-6
PHEP TINH TRU 21-7=14
- lắng nghe
- thực hành
3 phút
III. Củng cố bài
dặn dò- buổi sau kiểm tra trên máy tính
lắng nghe
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 3 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
Bài 5: ÔN GÕ PHÍM - THỰC HÀNH
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách gõ phím ở hàng cơ sở, hàng phím trên , dưới, số.
	* Kĩ năng: sử dụng phần mềm tập gõ MARIO, cách mở phần mềm soạn thảo
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
20phút
II.Kiểm tra cuối tháng
treo bài lên bảng
chú ý: Học sinh nào đánh được dấu thì đánh
- thực hành
3+8 phút
III. Củng cố bài học
- Lưu bài 
- xếp ghế
- đẩy bàn phím
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ 
Bài 1: TẬP TÔ MÀU - SGK 55
Mục tiêu:
	* Kiến thức: giới thiệu phần mềm PAINT và hộp màu trong phần mềm.
	* Kĩ năng: học sinh biết cách mở, tắt phần mềm PAINT, biết cách sử dụng hộp màu để tô màu các hình có mẫu sẵn.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
2phút
I. Ổn định trật tự
- trật tự
30phút
II. Bài mới
1. Cách khởi động phần mềm PAINT
2. Làm quen với hộp màu
chú ý: * Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu
*Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu
3. Tô màu
GV giới thiệu phần mềm PAINT.
Các con đã làm quen với bàn phím, cách gõ các hàng phím và phần mềm soạn thảo. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con biết thêm một phần mềm lý thú nữa. Cô tin các con sẽ rất thích. Đó là phần mềm PAINT- phần mềm vẽ hình đơn giản.
Phần mềm PAINT sẽ giúp các em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy mực.
- Kích đúp vào biểu tượng PAINT trên màn hình
* Hộp mùa nằm ở phía dưới màn hình
*Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong.
*Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình
:
Các bước thực hiện
Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2:Nháy chuột để chọn màu tô
Bước 3:Nháy chuột vào vùng muốn tô màu
Nếu tô nhầm hãy nhấn giữ phím CTRL và gõ phím Z để lấy lại hình trước đó
- Muốn mở một trang vẽ mới ấn FILE -->NEW
nâng cao
- Khi chúng ta thao tác sai hộp công cụ hoặc hộp màu có thể bị biến mất(ẩn đi) các em có thể chọn cách mở như sau
Cách 1:Kích vào VIEW
Cách2 : nhấn tổ hợp phím CTRL + T (hiển thị hộp công cụ), CTRL + L(để hiển thị hộp màu) 
- lắng nghe
- ghi chép
-đưa ra tranh ảnh cho học sinh quan sát (quan sát hình 59 sgk 55)
- ghi chép
- ghi chép
- lắng nghe
- đọc bài
- ghi chép
- lắng nghe(học sinh khá -giỏi)
8phút
III. Củng cố bài học
*Phân biệt cho cô cách vẽ trên giấy và vẽ trên phần mềm PAINT.
*Để chọn màu vẽ em phải nhấn nút chuột nào?
*Để chọn màu nền em phải nhấn nút chuột nào?
*Có mấy bước tô màu
-
-trái
- phải
3 bước
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 1: TẬP TÔ MÀU - thực hành
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Phần mềm PAINT, và hộp màu trong phần mềm.
	* Kĩ năng: Thao tác mở và tắt phần mềm PAINT, biết sử dụng hộp màu để tô màu các hình có sẵn.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
19 phút
II. Kiểm tra bài cũ
nhắc lại
Nếu tô nhầm hãy nhấn giữ phím CTRL và gõ phím Z để lấy lại hình trước đó
- Muốn mở một trang vẽ mới ấn FILE -->NEW
Câu hỏi:
1. Phần mềm PAINT là gì?
2.Có mấy bước tô màu? Các bước thực Tô màu
3.Để chọn màu vẽ em phải nhấn nút chuột nào?
4. Để chọn màu nền em phải nhấn nút chuột nào?
5. Hộp màu, trang vẽ, hộp công cụ
- vẽ, giúp em tô màu tập vẽ không cần giấy mực
Có 3 bước thực hiện Tô màu
Các bước thực hiện
Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2:Nháy chuột để chọn màu tô
Bước 3:Nháy chuột vào vùng muốn tô màu.
- chuột trái
- chuột phải
- Tất cả chỉ trên máy
20 phút
II. Thực hành
Thực hành bài T3-->T5 sgk 57-58
Hướng dẫn:
+ mở phần mềm PAINT và 
quan sát kiểm tra
+ Làm bài tô màu 
B1: Chọn Công cụ 
B2: Nháy chuột lên ô màu đỏ trong hộp màu
B3: Nháy chuột vào bên trong hình tròn. Phần bên trong của hình tròn sẽ được tô màu đỏ
+Quan sát kiểm tra
- quan sát lắng nghe
- Thực hành
3phút
III. Củng cố bài học
- 
- Học sinh lắng nghe
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 2:TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN - SGK 59
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Giới thiệu cách tô màu bằng màu nền.
	* Kĩ năng: Biết thêm cách tô màu bằng màu nền,thành thạo cách tô màu để tô các hình đơn giản
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
15phút
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
câu hỏi dành cho học sinh khá giỏi
Câu hỏi:
1.Các bước tô màu
2.Khi chúng ta thao tác sai hộp công cụ hoặc hộp màu có thể bị biến mất(ẩn đi) các em có thể chọn cách mở như thế nào?
Có 3 bước thực hiện Tô màu
Các bước thực hiện
Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2:Nháy chuột để chọn màu tô
Bước 3:Nháy chuột vào vùng muốn tô màu.
- Cách 1:Kích vào VIEW
Cách2 : nhấn tổ hợp phím CTRL + T (hiển thị hộp công cụ), CTRL + L(để hiển thị hộp màu) 
20 phút
II. Bài mới
1. Các bước thực hiện tô màu bằng màu nền
hướng dẫn làm ví dụ
có thể có những hình vẽ treo lên bảng
Giáo viên sẽ vẽ lên bảng theo từng bước của học sinh nói
Có 3 bước thực hiện Tô màu bằng màu nền
Các bước thực hiện
Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2:Nháy nút phải chuột để chọn màu tô
Bước 3:Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.
GV Hướng dẫn ví dụ
B1: Chọn công cụ 
B2: nháy nút phải chuột để chọn màu tô (đỏ)
B3: nháy nút phải chuột vào bên trong hcn 
lấy ví dụ khác
- lắng nghe
- ghi chép
- đọc sgk59
- lắng nghe
học sinh làm vào vở
HS thực hiện(nói miêng)
5 phút
III. Củng cố bài học
- Có mấy bươc tô màu bằng màu nền? và ôt màu bằng màu nền ta sử dụng nút nào của chuột?
- có 3 bước
- nút phải chuột
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 2: 	 TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN - Thực hành
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách tô màu bằng màu nền
	* Kĩ năng: Thành thạo tô màu và tô màu bằng màu nền để tô các hình đơn giản.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
12 phút
II. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
1. Các bước thực hiện tô màu bằng màu nền
2. Học sinh lên bảng thực hiện miệng 
Các bước thực hiện
Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2:Nháy nút phải chuột để chọn màu tô
Bước 3:Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.
- 1 hs lên nói miệng + 1 học sinh vẽ theo bạn nói
25 phút
III. Thực hành
bài tập sgk
bài tập làm thêm(có thể treo ảnh lên bảng hoặc vẽ lên bảng)
Mở tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp tô màu theo hình66 và 67 sgk59
GV quan sát nhắc nhở
- thực hiện
thực hành
3 phút
III. Củng cố bài học
- nhắc nhở
- xếp ghế
- đẩy bàn phím
Chú ý bài 2+ bài 3 có thể gộp thành một tiết lý thuyết để hs được 3 tiết thực hành
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 3:VẼ ĐOẠN THẲNG- SGK 60
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách vẽ đường thẳng
	* Kĩ năng: sử dụng công cụ đường thẳng trong hộp công cụ để vẽ đường thẳng
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
7phút
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:1. 
1.So sánh cách chọn màu vẽ và màu nền ?
2.Nếu tô nhầm hãy nhấn giữ phím gì để lấy lại hình trước đó?
- nút trái
- nút phải
-CTRL và gõ phím Z
25phút
II. Bài mới
1. Các bước thực hiện vẽ đường thẳng
Nhấn mạnh
Sau khi ta chọn công cụ đường thẳng các con phải nhớ chọn màu vẽ và nét vẽ 
Các bước thực hiện 
Bước 1:Chọn công cụ Đường thẳng trong hộp công cụ
Bước 2:Chọn màu vẽ
Bước3:Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ
Bước 4:Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng
Chú ý: Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng , các con phải nhấn giữ phím SHIFT trong khi kéo thả chuột
GV hướng dẫn trên bảng vẽ đường thẳng nằm ngang, chéo, thẳng đứng
B1: chọn công cụ 
B2: chọn màu vẽ (màu da cam)
B3: Chọn nét vẽ (chọn nét thứ 3)
B4: nhấn phím shift khi kéo thả chuột
- gọi hs lên vẽ đường thẳng
- lắng nghe
- quan sát hình trong sgk(hoặc nếu có ở trên bảng)
- ghi chép
- lắng nghe và theo dõi trên bảng
- 1 hs nói mieng và 1 hs lên vẽ theo lới nói của bạn
8phút
III. Củng cố bài học
*Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng , các con phải nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?
* Có mấy bước vẽ đường thẳng?
chú ý đến bước nào trong cách vẽ đường thẳng?
SHIFT
- 4 bước
- bước thứ 2 và 3
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 3: 	 VẼ ĐOẠN THẲNG - Thực hành
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Cách vẽ đường thẳng, và màu vẽ.
	* Kĩ năng: Biết cách sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ đường thẳng, và cách chọn màu vẽ cho đường thẳng
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
5 phút
I. Ổn định trật tự
- Kiểm tra phòng tin học
- Xếp hàng lên phòng tin học
7 phút
II. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi
1. Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng , các con phải nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?
2. Có mấy bước vẽ đường thẳng?
chú ý đến bước nào trong cách vẽ đường thẳng?
SHIFT
- 4 bước
- bước thứ 2 và 3
25 phút
III. Thực hành
Bài tập sgk T1-->T4 sgk 60-61
có thể giao thêm bài nếu học sinh hoàn thành sớm bài vẽ của mình
- thực hành
3 phút
Thứ ......... ngày.............. tháng ........ năm 2008
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tên bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Bài 4:TẨY XÓA HÌNH- SGK 62
Mục tiêu:
	* Kiến thức: Giới thiệu cách tẩy xóa hình vẽ khi chúng ta vẽ sai, và cách chọn hình vẽ
	* Kĩ năng: biết sử dụng công cụ tẩy xóa để xóa một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết sử dụng công cụ chọn và công cụ chọn tự do để xóa một vùng lớn.
	* Thái độ: nghiêm túc, thích thú
Đồ dùng dạy học: sgk, giáo án, đồ dùng trực quan, phòng tin học.
Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
3 phút
I. Ổn định trật tự 
- trật tự
25 phút
II. Bài mới
1. Tẩy một vùng trên hình 
Các bước thực hiện
2. Chọn một phần hình vẽ
a. Công cụ chọn
b. Công cụ chọn tự do 
3. Xóa một vùng trên hình
chú ý: Vùng bị xóa sẽ chuyển sang màu nền
Ví dụ như màu nền là màu đỏ thì vùng bị xóa sẽ thành màu đỏ vì vậy chúng ta chú ý chuyển màu nền thành màu trắng.
Giới thiệu bài mới:
Các Con cho cô biết khi các con vẽ sai trên giấy thì Các con phải làm gì để có thể vẽ lại ?
- đúng rồi khi ta vẽ sai thì chúng ta có thể dùng tẩy để tẩy đi và vẽ lại. Phần mềm PAINT cũng có công cụ để giúp Các con tẩy những hình vẽ sai một cách dễ dàng và không bị bẩn đó là công cụ tẩy 
Bước1: Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ
Bước 2: Chọn kích thước của Tẩy ở phía dưới hộp công cụ
Bước3: Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy 
Bước1: Chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2: Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó
GV sẽ chỉ từng bước trên bảng ví dụ như xóa quả bóng trên bảng
Bước1: Chọn công cụ trong hộp công cụ
Bước 2: Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn càng sát biên của vùng cần chọn càng tốt
GV hướng dẫn xóa hình vuông trên bảng
Các bước thực hiện
Bước1: Dùng công cụ hay công cụ để chọn vùng cần xóa

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc