Giáo án Tin học Lớp 3 - Tuần 12, Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ - Năm học 2017-2018 - Đặng Thị Xuân

BÀI 4 : TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.

 - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.

- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

docx 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 1553Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Tuần 12, Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ - Năm học 2017-2018 - Đặng Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 12	Ngày dạy: 07/10/2017
Tiết : 23	
BÀI 4 : TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
 - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
- Em hãy cho biết các bước để vẽ một đoạn thẳng.
-Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
 a. Tẩy chi tiết tranh vẽ:
* Các bước thực hiện:
- Gv giới thiệu công cụ tẩy.
+ Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ.
+ Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.
+ Nhấn giữ chuột trái và di chuyển chuột để tẩy hình vẽ.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
 b. Xóa chi tiết tranh vẽ:
* Các bước thực hiện 1:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gv ghi bảng.
* Các bước thực hiện 2:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gv ghi bảng.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ để xoá một vùng trên hình.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
Tuần : 12	Ngày dạy: 08/10/2017
Tiết : 24	
BÀI 4 : TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
 - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
- Em hãy cho biết các bước tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ.
-Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét.
2. Hoạt động thực hành: 
 a. Tẩy chi tiết tranh vẽ:
* Cho học sinh vẽ hình mẫu rồi thực hiện tẩy chi tiết theo dướng dẫn:
- Giáo viên làm mẫu.
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
* Cho học sinh mở tệp có sẵn các hình ảnh và yêu cầu học sinh sử dụng công cụ tẩy để xoá theo yêu cầu của gv.
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
 b. Xóa chi tiết tranh vẽ:
* Cho học sinh vẽ hình mẫu rồi thực hiện tẩy chi tiết theo dướng dẫn:
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
*Cho học sinh mở tệp có sẵn các hình ảnh và yêu cầu học sinh sử dụng công cụ để xoá theo yêu cầu của gv.
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ để xoá một vùng trên hình.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Về nhà học bài và đọc trước bài "Sao chép, di chuyển chi tiết trnh vẽ".
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD2_Bai_4_Tay_xoa_chi_tiet_tranh_ve.docx