Giáo án Tin học Lớp 3+5 - Bài 1: Người bạn mới của em (2 tiết) - Năm học 2017-2018

I. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh thực hành làm quen với máy tính

 - Giúp các em thực hành biết 1 số chỉ dẫn khi làm việc với máy tính như: ngồi đúng tư thế, bố trí ánh sáng, chơi một số trò chơi

II. TIẾN TRÌNH

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1, Tạo hứng thú

HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể

2, Hoạt động trải nghiệm

- HS kể về những lần sử dụng máy tính ở nhà.

- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học thực hành.

* Xác định mục tiêu bài học

Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2 lần)

Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm

Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.

Phân tích khám phá rút ra bài học thực hành ( hình thành kỹ năng)

 

doc 8 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3+5 - Bài 1: Người bạn mới của em (2 tiết) - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
 NS: 02/9/2017
 ND: 04/9/2017 
BÀI 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM 
I. MỤC TIÊU
 - Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính
Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính
Nhận biết được một số laoij máy tính thường gặp
Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí,liên lạc với mọi người.
II. TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Tạo hứng thú
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
2. Hoạt động trải nghiệm
 HS kể giới thiệu về người bạn cũ và người bạn mới.
 Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học mới
* Xác định mục tiêu bài học
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.
3. Phân tích khám phá rút ra bài học( hình thành kiến thức)
 a) Giới thiệu máy tính
 * Các bộ phận của máy tính.
Việc 1: HS đọc thông tin về máy tính để bàn dưới đây
Việc 2: Chia sẽ với bạn những điều mà em biết.
Việc 3: Nhận xét 
* Một số loại máy tính thường gặp
Việc 1: GV hỏi ngoài máy tính để bàn được giới thiệu thì các em có biết thêm những loại máy tính nào nữa?
Việc 2: HS đọc tìm hiểu trong SGK để trả lời câu hỏi
Việc 3: HS nhận xét ý trả lời của bạn
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Việc 1: Sau khi cô giáo mở chương trình word, em thử gõ một số phím rồi quan sát sự thay đổi trên màn hình chương trình word.
Việc 2: HS chia sẽ ý trả lời của bạn
Việc 3: Nhận xét
Việc 4: Các em làm bài tập 2, 3,4 trong SGK
Việc 5: Nêu kết quả các em đã làm được
Việc 6: Nhận xét kết quả của bạn làm 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Việc 1: Các em đọc yêu cầu trong SGK và sắp xếp các thẻ vào các hộp cho thích hợp.
Việc 2: Giải thích tại sao em sắp được như vậy.
* EM CẦN GHI NHỚ:
- Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?
- Ngoài máy tính để bàn còn có một số loại máy tính nào?
- Máy tính giúp em làm những việc gì?
Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 4. Em tự đánh giá rồi báo cáo với thầy giáo, thầy giáo xác nhận
 NS: 04/9/2017
 ND: 06/9/2017 
BÀI 1: THỰC HÀNH NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM
I. MỤC TIÊU
- Giúp học sinh thực hành làm quen với máy tính 
 - Giúp các em thực hành biết 1 số chỉ dẫn khi làm việc với máy tính như: ngồi đúng tư thế, bố trí ánh sáng, chơi một số trò chơi
II. TIẾN TRÌNH
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1, Tạo hứng thú
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
2, Hoạt động trải nghiệm
- HS kể về những lần sử dụng máy tính ở nhà.
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học thực hành.
* Xác định mục tiêu bài học
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.
Phân tích khám phá rút ra bài học thực hành ( hình thành kỹ năng)
Bật máy
 Việc 1: HS bật máy tính.
 Việc 2: Ngồi đúng tư thế.
Chơi trò chơi
 Việc 1: HS mở trò chơi Blocks.
 Việc 2: Nhận xét.
 Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 4. Em tự đánh giá rồi báo cáo với thầy giáo, thầy giáo xác nhận.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Em kể tên các loại máy tính với mọi người trong gia đình.
III. ĐÁNH GIÁ
- HS cùng GV khen một số bạn hiểu và chỉ ra được đúng từng bộ phận của máy tính và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
- HS tham gia nhận xét và đánh giá.
 - GV nhận xét chung tiết học, khen ngợi, động viên những HS tiếp thu tốt và HS có nhiều cố gắng
Tuần 1
 NS: 02/9/2017
 ND: 04/9/2017 
BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER
I.MỤC TIÊU
-Làm quen với cửa sổ chương trinhfquanr lí tệp và thư mục
Thực hiện được các thao tác điều khiển của sổ và cách hiển thị các biểu tuượng trong mỗi ngăn cửa sổ;
-Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/ tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính
- Học sinh : SGK, vở, bút
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Tạo hứng thú
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
2. Hoạt động trải nghiệm
- HS kể các thiết bị lưu trữ thông tin chủ yếu.
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học mới
* Xác định mục tiêu bài học
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.
3. Phân tích khám phá rút ra bài học( hình thành kiến thức)
 1. Những gì em đã biết.
Việc 1: HS trong nhóm cùng bàn bạc và làm bài tập a, b,c, trong SGK.
Việc 2: HS chia sẽ bài làm của mình
Việc 3: HS nhận xét. 
2. Khám phá computer.
Việc 1: HS trong nhóm cùng quan sát xem biểu tượng các ổ đĩa trong khi mở vào My Computer.
Việc 2: Nhận xét. 
Việc 3: các em làm bài tập a, b trong SGK
Việc 4: HS chia sẽ bài làm của mình cho cả lớp cùng nghe.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Việc 1: HS tạo thư mục LOP5A trên ổ đĩa D
Việc 2: Tạo Thư mục LOP5A có các thư mục con là TO1, TO2, TO3,TO4.
Việc 3: Thư mục TO2 có các thư mục con là TUAN, HUNG, LAN, ANH.
Việc 4: Các thư mục TUAN, HUNG, LAN, ANH đều có các thư mục con là VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU,
Việc 5: HS nhận xét cách tạo thư mục 
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
* Em kể tên các loại thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến với mọi người trong gia đình.
Việc 1: Làm các yêu cầu a, b trong SGK
Việc 2: Chia sẽ cách làm của mình cho các bạn trong lớp.
Việc 3: Nhận xét 
 Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 4. Em tự đánh giá rồi báo cáo với thầy giáo, thầy giáo xác nhận
 NS: 04/9/2017
 ND:06/9/2017 
THỰC HÀNH KHÁM PHÁ COMPUTER
I. MỤC TIÊU
 - Học sinh hiểu được máy tính là công cụ xử lý thông tin. Máy tính xử lý thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.
- Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết ra.
- Thông tin và các chương trình thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng.
- Các thiết bị thường xuyên để trao đổi thông tin là ổ USB, đĩa CD.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Thực hành trên phòng máy tính.
III. TIẾN TRÌNH
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Tạo hứng thú
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
2. Hoạt động trải nghiệm
 - HS kể về những lần sử dụng máy tính ở nhà.
 - Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học thực hành.
* Xác định mục tiêu bài học
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài ( 2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.
3. Phân tích khám phá rút ra bài học thực hành ( hình thành kỹ năng)
a ) Bật máy
 Việc 1: HS bật máy tính.
Việc 2: Ngồi đúng tư thế.
b) Quan sát biểu tượng ổ đĩa
Việc 1: HS mở My Computer cùng quan sát biểu tượng ổ đĩa.
Việc 2: Nhận xét.
c) Quan sát nhận diện các biểu tượng phần mềm đã học
Việc 1: HS cùng quan sát biểu tượng các chương trình và cho biết đấy là chương trình gì
 Việc 2: Nhận xét.
 Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 4. Em tự đánh giá rồi báo cáo với thầy giáo, thầy giáo xác nhận
Tuần 2
 NS: 08/ 9/2017
 ND: 10/ 9/2017 
BÀI 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU 
-Rèn luyện lĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ;
- Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác, mở, sao chép, xóa thư mục.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Thực hành trên phòng máy tính.
III. TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Yêu cầu 1: Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn.
Việc 1: khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục
Việc 2: Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải hiển thị giống như hình 
Việc 3: trả lời câu hỏi trong ổ đĩa D có những gì?
Việc 4: Nhận xét cách làm của HS
Yêu cầu 2: Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục.
Việc 1: HS thực hiện các thao tác đã nêu ở yêu cầu
Việc 2: HS nêu lên cách thực hiện
Việc 3: HS nhận xét cách làm của bạn
Việc 4: GV nhận xét ý bạn nêu và hướng dẫn lại các thao tác 
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Các em đọc các bước thực hiện ở SGK trang 15, 16 rồi thảo luận với bạn em các thao tác cần làm trước khi quyết định xóa thư mục.
GHI NHỚ:
Nháy vào thư mục bên ngăn trái thì thư mục con, tệp của thư mục đó sẽ hiển thị bên ngăn phải.
Ngăn trái cửa sổ giúp em quan sát và quản lí các thư mục được thuận tiện, dễ dàng hơn.
Phối hợp sữ dụng hai ngăn của cửa sổ giúp em thực hiện các thao tác mở, sao chép, xóa thư mục được thuận tiện dễ dàng hơn.
Cần kiểm tra và lưu trữ các tệp cần thiết trước khi quyết định xóa một thư mục nào đó.
 Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_1_Kham_pha_Computer.doc