Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 7: Làm quen với Internet (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

 Một trong những ứng dụng rất phổ biến của máy tính là có thể truy cập Internet, vậy để biết máy tính truy cập như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài: Làm quen với Internet.

 * Bài mới

 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Internet

 - Đọc thông tin, chia sẻ với bạn những điều mà em biết về Internet.

 - Giới thiệu cho học sinh biết về mạng Internet.

 2. Truy cập Internet

 a) Để xem các nội dung trên Internet, người ta dung một chương trình gọi là trình duyệt.

 - Chỉ ra các biểu tượng trình duyệt trên máy tính em đang sử dụng?

 - Giới thiệu về các trình duyệt để truy cập Internet.

 -> Hãy nêu lợi ích của việc truy cập mạng Internet?

 -> Nhận xét.

 b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt , quan sát sự thay đổi trên màn hình.

 -> Màn hình của Chrome được gọi là cửa sổ trang web.

 - Cửa sổ trang web gồm những phần nào?

 -> Nhận xét và khởi động Chrome và hướng dẫn học sinh các thao tác với trình duyệt này.

 c) Khởi động trình duyệt Google Chrome, nháy chuột vào vùng có địa chỉ trang web, nhấn phím Delete.

 - Gõ vào ô địa chỉ dòng chữ violympic.vn rồi nhấn phím Enter. Quan sát sự thay đổi trên cửa sổ trang web.

 -> Như vậy, em vừa truy cập địa chỉ website thường hay tổ chức các cuộc thi Toán qua mạng Internet.

 d) Em và bạn luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh trong hình dưới, quan sát, trao đổi và ghi lại kết quả vào bảng.

 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

3. Củng cố - dặn dò

 - Có những trình duyệt Internet nào?

 - Xem trước phần còn lại của bài đã học

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 662Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 7: Làm quen với Internet (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 7	Ngày soạn: 14/10/2017
Tiết : 13
Bài 7: LÀM QUEN VỚI INTERNET (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với Internet;
	- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet;
	- Truy cập được trang web, khi biết địa chỉ của trang web.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính kết nối Internet, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
7’
6’
6’
6’
6’
2’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Một trong những ứng dụng rất phổ biến của máy tính là có thể truy cập Internet, vậy để biết máy tính truy cập như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài: Làm quen với Internet.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Internet
 - Đọc thông tin, chia sẻ với bạn những điều mà em biết về Internet.
 - Giới thiệu cho học sinh biết về mạng Internet.
 2. Truy cập Internet
 a) Để xem các nội dung trên Internet, người ta dung một chương trình gọi là trình duyệt. 
 - Chỉ ra các biểu tượng trình duyệt trên máy tính em đang sử dụng?
 - Giới thiệu về các trình duyệt để truy cập Internet.
 -> Hãy nêu lợi ích của việc truy cập mạng Internet?
 -> Nhận xét.
 b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt , quan sát sự thay đổi trên màn hình.
 -> Màn hình của Chrome được gọi là cửa sổ trang web.
 - Cửa sổ trang web gồm những phần nào?
 -> Nhận xét và khởi động Chrome và hướng dẫn học sinh các thao tác với trình duyệt này.
 c) Khởi động trình duyệt Google Chrome, nháy chuột vào vùng có địa chỉ trang web, nhấn phím Delete.
 - Gõ vào ô địa chỉ dòng chữ violympic.vn rồi nhấn phím Enter. Quan sát sự thay đổi trên cửa sổ trang web.
 -> Như vậy, em vừa truy cập địa chỉ website thường hay tổ chức các cuộc thi Toán qua mạng Internet.
 d) Em và bạn luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh trong hình dưới, quan sát, trao đổi và ghi lại kết quả vào bảng.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Có những trình duyệt Internet nào?
 - Xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
-> Chia sẻ với bạn những thông tin về Internet mà em biết.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Các biểu tượng trình duyệt em đang sử dụng là Cốc Cốc và Google Chrome.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Internet dùng để học tập, xem phim, tìm kiếm và trao đổi thông tin với bạn bè.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Thực hiện các thao tác theo yêu cầu đề đã đề ra và quan sát màn hình chính của trình duyệt Chrome.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Cửa sổ trang web gồm: Địa chỉ trang web và Các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện theo yêu cầu để bài.
- Lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện theo các yêu cầu bài đề ra và điền vào bảng kết quả vừa làm.
- Lắng nghe và hoan hô.
-> Em báo cáo kết quả đã làm với thầy cô giáo.
- Chú ý lắng nghe. 
- Trả lời.
- Lắng nghe
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 7	Ngày soạn: 14/10/2017
Tiết : 14
Bài 7: LÀM QUEN VỚI INTERNET (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với Internet;
	- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet;
	- Truy cập được trang web, khi biết địa chỉ của trang web.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính kết nối Internet, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
2’
7’
7’
7’
8’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để tiếp tục luyện tập các thao tác để truy cập vào mạng Internet, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Em truy cập vào trang web violympic, di chuyển con trỏ chuột trên trang web, quan sát và trao đổi với bạn về sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột.
 - Muốn xem nội dung chi tiết một mục nào đó của trang web, em thực hiện các thao tác sau:
 + Di chuyển con trỏ chuột tới mục đó.
 + Khi hình dạng con trỏ chuột thay đổi từ hình mũi tên sang hình dạng bàn tay thì nháy chuột.
 2. Em và bạn luân phiên thực hiện xem nội dung chi tiết một mục trên trang web.
 3. Trao đổi với bạn, chọn các thao tác đúng rồi sắp xếp thứ tự các thao tác đó để truy cập một trang web.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh sắp xếp đúng và nhanh các các thao tác để truy cập trang web.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 - Hãy sưu tầm một số địa chỉ trang web phục vụ cho việc học tập, vui chơi phù hợp với lứa tuổi của các em. Báo cáo với thầy/ cô giáo rồi cùng chia sẻ và truy cập địa chỉ các trang web đó với các bạn.
 => Nhận xét, tuyên dương và nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các thao tác để truy cập Internet?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Thực hiện thực hành theo yêu cầu bài đề ra.
-> Con trỏ chuột từ hình dạng mũi tên chuyển sang hình dạng bàn tay khi di chuyển trên trang web.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện thực hành theo yêu cầu bài đề ra.-> Xem chi tiết mục đăng kí tài khoản trong trang web violympic.vn.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện thảo luận nhóm đôi, chọn ra các thao tác đúng và sắp xếp thứ tự để truy cập trang web là: 
 + Khởi động trình duyệt.
 + Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
 + Nhấn phím Enter.
-> Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
-> Sưu tầm một số địa chỉ như: violympic.vn, ioe.go.vn, trochoiviet.com
- Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy/ cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_7_Lam_quen_voi_Internet.doc