Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 8: Học và chơi cùng máy tính Trò chơi Blocks (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

 Để rèn luyện trí nhớ và khả năng quan sát của các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Trò chơi Blocks.

 * Bài mới

 1. Giới thiệu trò chơi

 - Giới thiệu cho học sinh biết về trò chơi Blocks.

 - Nêu tác dụng của trò chơi Blocks?

 -> Nhận xét và nêu tác dụng của trò chơi Blocks.

 - Nêu cách khởi động trò chơi Blocks?

 -> Nhận xét và khởi động trò chơi Blocks để học sinh quan sát và thực hiện.

 2. Cách chơi

 - Nêu cách chơi của trò chơi Blocks?

 -> Nhận xét.

 3. Bắt đầu trò chơi

 - Chọn Game ở góc trên bên trái cửa sổ trò chơi chọn New để bắt đầu màn chơi mới.

 a) Chế độ một người chơi

 - Chọn Game, chọn 1 Player.

 + Time: Thời gian trò chơi.

 + Tatal Pairs Flipped: tổng số lần lật hình.

 b) Chế độ hai người chơi

 - Chọn Game, chọn 2 Player.

 + Player 1 Matches: Người chơi thứ nhất.

 + Player 2 Matches: Người chơi thứ hai.

 -> Giáo viên thực hiện mẫu trò chơi để học sinh quan sát và thực hành theo.

 -> Quan sát học sinh thực hiện trò chơi.

 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh thực nhanh trò chơi.

 c) Em chọn Skill rồi chọn BigBoard để tăng số hình trong cửa sổ trò chơi.

 d) Em chọn chế độ hai người chơi và cùng thi với bạn xem ai có trí nhớ tốt hơn.

 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.

 4. Thoát khỏi trò chơi

 - Nêu cách thoát khỏi trò chơi?

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

3. Củng cố - dặn dò

 - Nêu cách khởi động và thoát khỏi trò chơi Blocks?

 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;

 - Xem bài tiếp theo.

 

doc 2 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 865Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 8: Học và chơi cùng máy tính Trò chơi Blocks (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 8	Ngày soạn: 21/10/2017
Tiết : 15, 16
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
TRÒ CHƠI BLOCKS (tiết 1, 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
7’
6’
10’
10’
10’
15’
6’
2’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để rèn luyện trí nhớ và khả năng quan sát của các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Trò chơi Blocks.
 * Bài mới
 1. Giới thiệu trò chơi
 - Giới thiệu cho học sinh biết về trò chơi Blocks.
 - Nêu tác dụng của trò chơi Blocks?
 -> Nhận xét và nêu tác dụng của trò chơi Blocks.
 - Nêu cách khởi động trò chơi Blocks?
 -> Nhận xét và khởi động trò chơi Blocks để học sinh quan sát và thực hiện.
 2. Cách chơi
 - Nêu cách chơi của trò chơi Blocks?
 -> Nhận xét.
 3. Bắt đầu trò chơi
 - Chọn Game ở góc trên bên trái cửa sổ trò chơi chọn New để bắt đầu màn chơi mới.
 a) Chế độ một người chơi
 - Chọn Game, chọn 1 Player.
 + Time: Thời gian trò chơi.
 + Tatal Pairs Flipped: tổng số lần lật hình.
 b) Chế độ hai người chơi
 - Chọn Game, chọn 2 Player.
 + Player 1 Matches: Người chơi thứ nhất.
 + Player 2 Matches: Người chơi thứ hai.
 -> Giáo viên thực hiện mẫu trò chơi để học sinh quan sát và thực hành theo.
 -> Quan sát học sinh thực hiện trò chơi.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh thực nhanh trò chơi.
 c) Em chọn Skill rồi chọn BigBoard để tăng số hình trong cửa sổ trò chơi.
 d) Em chọn chế độ hai người chơi và cùng thi với bạn xem ai có trí nhớ tốt hơn.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 4. Thoát khỏi trò chơi
 - Nêu cách thoát khỏi trò chơi?
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu cách khởi động và thoát khỏi trò chơi Blocks?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Trò chơi Blocks giúp em rèn luyện khả năng ghi nhớ và quan sát của mình.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Nháy đúp chuột vào biểu tượng để khởi động trò chơi Blocks.
- Chú ý lắng nghe.
-> Thực hiện khởi động trò chơi Blocks.
- Lắng nghe.
-> Di chuyển chuột vào vị trí ô vuông cần lật rồi nháy chuột, hình bên dưới sẽ hiện ra. Mỗi lần chỉ được phép lật hai ô vuông.
- Lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
-> Thực hiện trò chơi theo từng cá nhân.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe. 
-> Thực hiện chọn Skill rồi chọn Big Board để tăng số hình rồi thực hiện tiếp trò chơi.
- Lắng nghe.
-> Thực hiện trò chơi cùng với bạn, báo cáo kết quả đã làm với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Lắng nghe.
-> Để thoát khỏi trò chơi em nháy chọn .
- Trả lời.
- Trả lời.
- Lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Hoc_va_choi_cung_may_tinh_Tro_choi_Blocks.doc