Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy

Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiến thức:

+ Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.

+ Biết cầm chuột đúng cách.

Kỹ năng: Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.

Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và học cách bảo vệ các bộ phận của máy tính.

II. ĐỒ DÙNG

 Máy tính, chuột máy tính.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi 1HS lên khởi động máy tính.

- HS thao tác

- Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính?

- HS trả lời.

- Lớp, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào?

- HS trả lời: chuột máy tính, bàn phím.

- GV cho HS quan sát chuột máy tính:

Đây là bộ phận gì của máy tính?

- HS trả lời.

- GV giới thiệu bài mới.

 

docx 5 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 21/06/2021 Lượt xem 703Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 3
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3A	Tiết 3: 3C
Tiết 2: 3B	Tiết 4: 3D
Tin học
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH	
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.
+ Biết cầm chuột đúng cách.
Kỹ năng: Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và học cách bảo vệ các bộ phận của máy tính.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính, chuột máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 1HS lên khởi động máy tính.
- HS thao tác
- Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính?
- HS trả lời.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: 
- Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào?
- HS trả lời: chuột máy tính, bàn phím.
- GV cho HS quan sát chuột máy tính: 
Đây là bộ phận gì của máy tính?
- HS trả lời.
- GV giới thiệu bài mới.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Tìm hiểu về chuột máy tính
- Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính.
Nút trái
Nót ph¶i
Bánh lăn
- Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính đang sử dụng chỉ và nói tên các bộ phận của chuột.
- HS quan sát hình vẽ, đọc tên các bộ phận của chuột máy tính.
- HS chỉ và nói tên các bộ phận của chuột máy tính của mình.
HĐ 2. Sử dụng chuột
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong sách, cầm chuột làm mẫu cho HS làm theo.
- GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu trong SGK: “điền vào chỗ chấm (.)”
- Qua bài tập điền vào chỗ chấm, em hãy nêu cách cầm chuột?
- GV nhận xét, chốt lại:
 + Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột.
 + Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột
- Yêu cầu HS quan sát hình ở ý b trang 16 và thực hiện theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực hiện cầm chuột sai.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK, quan sát GV cầm chuột rồi làm theo GV.
- HS sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm:
Tay phải
Nút trái chuột
Nút phải chuột
Bên trái chuột
Bên phải chuột
- HS trả lời
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS quan sát hình và thực hiện y/c:
+ Hình thứ nhất là hình cầm chuột sai.
HĐ 3. Con trỏ chuột
- Yêu cầu HS quan sát và chỉ ra hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và dịch chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó.
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong hình và GV nhấn mạnh lại cho HS: Biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền gọi là con trỏ chuột, ngoài hình dạng mũi tên con trỏ chuột còn có nhiều hình dạng khác.
- GV cho HS quan sát trực tiếp con trỏ chuột trên cửa sổ Word và trên màn hình nền ñ, I , + , , , , 
- GV hướng dẫn cụ thể trên từng hình dạng con trỏ chuột
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS đọc thông tin trong hình và lắng nghe GV.
- HS quan sát
- HS quan sát và lắng nghe
HĐ 4. Các thao tác sử dụng chuột
- Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 và điền câu đúng vào đấu (.....)
- GV thao tác sử dụng chuột và cho HS quan sát trực quan các thao tác với chuột.
- GV di chuyển chuột trên mặt phẳng
- Đây là thao tác gì?
- GV nháy nút chuột trái
- Cho biết thao tác này là gì?
- GV nháy nút chuột phải
- Cho biết thao tác này là gì?
- GV kéo thả chuột chọn 1 vùng
- Cho biết thao tác này là gì?
- GV cho HS báo cáo kết quả đã làm.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Gọi một vài HS lên bảng thực hiện các thao tác trên máy tính của GV.
- Lớp, GV nhận xét.
- HS đọc thầm và làm bài vào mục 4 SGK trang 16 và 17
- HS quan sát các thao tác sử dụng chuột
- Di chuyển chuột
- Nháy nút trái chuột
- Nháy nút phải chuột
- Kéo thả chuột
* HS báo cáo kết quả đã làm
- HS lắng nghe
- HS thực hiện lại các thao tác vừa học.
Củng cố 
- GV tóm tắt lại ý chính của bài học.
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3B	Tiết 3: 3D
Tiết 2: 3C	Tiết 4: 3A
Tin học
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (T2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.
+ Biết cầm chuột đúng cách.
Kỹ năng: Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và học cách bảo vệ các bộ phận của máy tính.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính, chuột máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Kết hợp trong quá trình dạy – học.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu cần đạt được qua hoạt động thực hành của bài.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Hoạt động thực hành
- GV giới thiệu và hướng dẫn chơi trò chơi: luyện tập sử dụng chuột.
- Yêu cầu HS thực hiện theo các bước được trình bày và minh họa ở trong SGK.
- GV yêu cầu HS tiếp tục luyện tập các bài tiếp theo.
- Tổ chức thi xem ai nhanh tay dành được điểm cao hơn.
- HS lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành theo chỉ dẫn của GV và hình vẽ trong sách.
- HS luyện tập các bài tiếp theo khi đã luyện xong bài 1.
- HS thi với nhau.
HĐ 2. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- GV hướng dẫn HS sử dụng chuột cùng với thao tác nháy chuột để tắt máy tính.
- Yêu cầu HS đọc phần “em cần ghi nhớ”, nhấn mạnh lại cho học sinh hiểu.
- HS lắng nghe, thực hành tắt máy khi hết giờ.
- HS đọc và lằng nghe
Củng cố. 
- GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ.
- HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK/tr14)
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD1_Bai_3_Chuot_may_tinh.docx