Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 13+14, Bài 7: Làm quen với Internet - Năm học 2017-2018

A. MỤC TIÊU

- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet

- Truy cập được trang Web, khi biết địa chỉ của trang web

- Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy

B. CHUẨN BỊ

- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu

- SGK, bút, vở ghi

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

I. Khởi động (5’)

- Ổn định tổ chức

- 1 bạn lên khởi động trình duyệt Google Chrome

GV nhận xét và khen gợi học sinh

- Hôm nay chúng ta sang tiết 2 “bài 7: Làm quen với Internet”

- Hs hát

- HS Thao tác trên máy tính

- HS ghe và ghi đầu bài vào vở

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 628Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 13+14, Bài 7: Làm quen với Internet - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 16/10/2017 lớp 3A tiết 1 buổi chiều 
	Tiết 13 Bài 7: LÀM QUEN VỚI INTERNET
A. MỤC TIÊU
- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet
- Truy cập được trang Web, khi biết địa chỉ của trang web
- Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, 
- SGK, bút, Vở ghi, đồ dùng học tập
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I.Khởi động (5’) 
- Ổn định tổ chức- hát
? 1 bạn lên tạo thư mục tên em sau đó xóa thư mục vừa tạo
 Giáo viên nhận xét, khen gợi 
- Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về “Bài 7: Làm quen với Internet”
- HS hát
- HS lên thực hiện trên máy tính
- HS viết bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
A. Hoạt động cơ bản
1Hoạt động 1.  Internet:
- Gv quan sát gợi ý
- Nhiều máy tính nối lại gọi là gì?
- Mạng máy tính lớn nhất đó là mạng gì?
- Internet giúp em làm được những việc gì?
- Gv nhận xét, chốt ý
Hoạt động 2. Truy cập Internet
a. Trình duyệt
- Để xem các nội dung trên Internet, người ta dùng một chương trình gọi là trình duyệt .
-Biểu tượng trình duyệt 
b. Cửa sổ trang web
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt web 
-Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục (quan sát sgk hình b trang 32)
c. truy cập web
- Khởi động trình duyệt Internet:
- Gv quan sát gợi ý
- Nhiều máy tính nối lại gọi là gì?
- Mạng máy tính lớn nhất đó là mạng gì?
- Internet giúp em làm được những việc gì?
- Gv nhận xét, chốt ý
d. Bài tập
- Hs luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh, quan sát, trao đổi với bạn và ghi lại kết quả vào bảng
Nháy chuột vào
Kết quả
Nút lệnh ->
Nút lệnh <-
Nút lệnh 
- GV kết luận
- Đọc thông tin, chia sẽ với bạn những điều em biết về Internet
-Hs làm việc theo cặp
- Hs báo cáo kết quả
- Đọc thông tin, trao đổi với bạn chỉ ra biểu tượng các trình duyệt trên máy tính
- Hs quan sát, lắng nghe
- Hs quan sát, lắng nghe
- HS đọc SGK và nhìn hình ảnh trên máy chiếu 
- Hs quan sát, lắng nghe
- HS trả lời
- HS trả lời
- Hs trả lời 
- HS thảo luận
- HS báo cáo 
 III. Kết thúc (3’)
- GV củng cố lại kiến thức trong bài
- Về nhà tập các thao tác mới, mở, đóng, xóa thư mục cho thành thạo
- Chú ý chỉ được xóa thư mục của em khi không cần đến nó nữa.
- HS lắng nghe
Ngày giảng thứ 5 ngày 19/10/2017 Lớp 3A tiết 1 buổi chiều
Tiết 14 Bài 7: LÀM QUEN VỚI INTERNET
A. MỤC TIÊU 
- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet
- Truy cập được trang Web, khi biết địa chỉ của trang web
- Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu 
- SGK, bút, vở ghi
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Khởi động (5’)
- Ổn định tổ chức 
- 1 bạn lên khởi động trình duyệt Google Chrome
GV nhận xét và khen gợi học sinh
- Hôm nay chúng ta sang tiết 2 “bài 7: Làm quen với Internet”
- Hs hát
- HS Thao tác trên máy tính
- HS ghe và ghi đầu bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Hs truy cập vào trang web violympic, di chuyển con trỏ chuột trên trang web, quan sát trao đổi với bạn về sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột
- Muốn xem chi tiết một mục nào đó của trang web, em thực hiện các thao tác sau:
- Di chuyển con trỏ chuột tới mục đó
- Khi hình dạng con trỏ chuột thay đổi thành thì nháy chuột
2. Hs luân phiên thực hiện xem nội dung chi tiết một mục trên trong web
3. Trao đổi với bạn, chọn các thao tác đúng rồi sắp xếp thứ tự các thao tác truy cập vào trang web
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
- Hãy sưu tầm một số địa chỉ trang web phục vụ cho việc học tập, vui chơi phù hợp với lứa tuổi của các em. Báo cáo với thầy cô giáo rồi cùng chia sẽ và truy cập địa chỉ các trang web đó với bạn
- Gv nhận xét, chốt ý
- Gv quan sát, hổ trợ nhóm yếu
- Hs báo cáo kết quả
-Khi di chuyển con trỏ chuột tới một mục nào đó con trỏ chuột  có hình bàn tay
- HS quan sát trên máy chiếu
- Hs thực hành 
- Hs báo cáo kết quả
- s thực hành 
- HS hoạt động nhóm
- HS báo cáo kết quả
III. Kết thúc (3’)
- GV củng cố bài học
- Về nhà nhớ tập thao tác với các trình duyệt Web
 - Đọc trước chủ đề 2 “bài 1: làm quen với phần mềm học vẽ ” SGK trang 31
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu.
NHẬN XÉT CỦA BGH
..

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Tuan_7_Lop_3.doc