Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 4: Bàn phím máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Tìm hiểu về bàn phím máy tính

 - Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra khu vực chính trên bàn phím máy tính em đang sử dụng.

 -> Nhận xét và giới thiệu về bàn phím.

 2. Khu vực chính của bàn phím máy tính.

 a) Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra và gọi tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím máy tính em đang sử dụng.

 - Trên khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím?

 - Nhận xét và nêu lại tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím.

 - Hai phím F và J được gọi là gì?

 -> Nhận xét và tuyên dương.

 b) Quan sát bàn phím máy tính, điền tiếp các chữ cái còn thiếu trên các hàng phím rồi so sánh kết quả với bạn.

 - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương những học sinh làm đúng.

 3. Cách đặt tay lên bàn phím máy tính.

 - Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím máy tính?

 - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương.

 -> Giáo viên thực hiện mẫu cách đặt tay lên bàn phím máy tính để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 - Quan sát và sửa lỗi khi học sinh đặt tay chưa đúng.

 - Quan sát bàn phím máy tính, điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm (.) để được câu đúng rồi so sánh kết quả với bạn.

 - Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 562Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 4: Bàn phím máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 4	Ngày soạn: 23/09/2017
Tiết : 7
Bài 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính;
	- Chỉ ra được vị trí của các hang phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính;
	- Biết đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Bàn phím máy tính, tranh ảnh minh họa bàn phím máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
7’
10’
10’
4’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để nhập dữ liệu vào trong máy vi tính thì chúng ta cần những thiết bị nhập và bàn phím là phương tiện hữu ích giúp chúng ta làm việc đó.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Tìm hiểu về bàn phím máy tính
 - Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra khu vực chính trên bàn phím máy tính em đang sử dụng.
 -> Nhận xét và giới thiệu về bàn phím.
 2. Khu vực chính của bàn phím máy tính.
 a) Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra và gọi tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím máy tính em đang sử dụng.
 - Trên khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím?
 - Nhận xét và nêu lại tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím.
 - Hai phím F và J được gọi là gì?
 -> Nhận xét và tuyên dương.
 b) Quan sát bàn phím máy tính, điền tiếp các chữ cái còn thiếu trên các hàng phím rồi so sánh kết quả với bạn.
 - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương những học sinh làm đúng.
 3. Cách đặt tay lên bàn phím máy tính.
 - Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím máy tính?
 - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương.
 -> Giáo viên thực hiện mẫu cách đặt tay lên bàn phím máy tính để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 - Quan sát và sửa lỗi khi học sinh đặt tay chưa đúng.
 - Quan sát bàn phím máy tính, điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm (...) để được câu đúng rồi so sánh kết quả với bạn.
 - Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Chỉ ra khu vực chính của bàn phím máy tính.
 - Nếu tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính?
 - Học bài và xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát hình và chỉ ra vị trí khu vực chính của bàn phím máy tính.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe
- Trao đổi với bạn, chỉ ra và gọi tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím máy tính.
- Có năm hàng phím trên khu vực chính của bàn phím là:
 + Hàng phím số;
 + Hàng phím trên;
 + Hàng phím cơ sở;
 + Hàng phím dưới;
 + Hàng phím dưới cùng.
-> Các bạn trong lớp nhận xét câu trả lời của bạn.
-Lắng nghe.
- F và J được gợi là hai phím có gai (hai phím cơ sở)
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Từng cá nhân thực hiện bài tập. So sánh kết quả với bạn.
-> Từng cá nhân báo cáo kết quả với giáo viên.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Học sinh nêu cách đặt tay lên bàn phím máy tính:
 + Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím;
 + Hai ngón trỏ đặt trên hai phím có gai;
 + Hai ngón cái đặt trên phím cách;
 + Các ngón khác đặt nhẹ trên các phím còn lại.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý quan sát.
- Học sinh thực hiện đặt tay lên bàn phím máy tính.
- Từng cá nhân thực hiện điền vào chỗ chấm. Trao đổi kết quả với bạn.
 -> Kết quả điền theo thứ tự là: F, F, cơ sở, hàng phím dưới cùng.
-> Báo cáo kết quả bài tập với giáo viên.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 4	Ngày soạn: 23/09/2017
Tiết : 8
Bài 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính;
	- Chỉ ra được vị trí của các hang phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính;
	- Biết đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Bàn phím máy tính, tranh ảnh minh họa bàn phím máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
20’
10’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết bàn phím máy tính có những ứng dụng như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 * Trò chơi: gọi tên bàn phím
 - Gọi một học sinh đọc yêu cầu của trò chơi. 
 - Theo dõi và quan sát học sinh khi thực hành gọi tên các hàng phím.
 - > Nhận xét và tuyên dương những học sinh có số lần gọi đúng tên các bàn phím.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 1. Em quan sát cách đặt tay lên bàn phím máy tính trong hay hình dưới đây. Theo em, cách đặt tay lên bàn phím như vậy đúng hay sai? Giải thích vì sao. 
 -> Nhận xét và giải thích thêm về cách đặt ngón tay lên bàn phím ở hai hình tại trang 22.
 2. Quan sát bạn bên cạnh và nhận xét cách đặt tay lên bàn phím máy tính của bạn, nếu chưa đúng, em điều chỉnh cách đặt tay lên bàn phím máy tính của bạn cho đúng.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu yêu cầu của trò chơi: gọi tên bàn phím?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Đọc nội dung yêu cầu trò chơi gọi tên bàn phím.
- Học sinh thực hiện trò chơi theo nhóm đôi, đọc và đổi vai cho nhau rồi tự tính điểm. 
-> Học sinh nêu kết quả của mình khi đọc xong, rồi các bạn nhận xét với nhau
-> Em báo cáo kết quả khi hoàn thành trò chơi cho giáo viên biết.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Quan sát hai hình trang 22 và trả lời câu hỏi.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện theo yêu cầu của phần 2.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_4_Ban_phim_may_tinh.doc