Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

* Bài mới

 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Tìm hiểu về máy tính

 - Quan sát hình và gọi tên nút trái, nút phải, bánh lăn trên chuột máy tính em đang sử dụng.

 -> Nhận xét và giới thiệu kĩ hơn về chuột máy tính.

 2. Sử dụng chuột

 * Cách cầm chuột

 - Quan sát hình, điền các từ sau vào chỗ chấm (.) để được câu đúng:

 - Theo dõi và hướng dẫn quá trình làm bài của học sinh.

 -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng.

 - Giáo viên thực hiện mẫu thao tác cách cầm chuột để học sinh quan sát và làm theo.

 - Gọi một số học sinh thực thao tác cách cầm chuột, các em còn lại chú ý quan sát. Sau đó chỉnh lại những học sinh cầm chuột chưa đúng.

 -> Nhận xét và tuyên dương học sinh cầm đúng chuột.

 3. Con trỏ chuột

 - Chỉ ra biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và di chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó.

 - Giới thiệu một số hình dạng khác của con trỏ chuột.

 -> Nhận xét tiết học và tuyên dương học sinh học tập tốt và học có tiến bộ.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 3	Ngày soạn: 16/09/2017
Tiết : 5
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết các bộ cơ bản của chuột máy tính;
	- Biết cầm chuột đúng cách;
	- Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Chuột máy tính, tranh ảnh minh họa chuột máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
7’
15’
5’
4’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết các bộ phận của máy tính hoạt động như thế nào, hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu một trong các bộ phận đó là Chuột máy tính.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Tìm hiểu về máy tính
 - Quan sát hình và gọi tên nút trái, nút phải, bánh lăn trên chuột máy tính em đang sử dụng.
 -> Nhận xét và giới thiệu kĩ hơn về chuột máy tính.
 2. Sử dụng chuột
 * Cách cầm chuột
 - Quan sát hình, điền các từ sau vào chỗ chấm (...) để được câu đúng:
 - Theo dõi và hướng dẫn quá trình làm bài của học sinh.
 -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng.
 - Giáo viên thực hiện mẫu thao tác cách cầm chuột để học sinh quan sát và làm theo.
 - Gọi một số học sinh thực thao tác cách cầm chuột, các em còn lại chú ý quan sát. Sau đó chỉnh lại những học sinh cầm chuột chưa đúng.
 -> Nhận xét và tuyên dương học sinh cầm đúng chuột.
 3. Con trỏ chuột
 - Chỉ ra biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và di chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó.
 - Giới thiệu một số hình dạng khác của con trỏ chuột.
 -> Nhận xét tiết học và tuyên dương học sinh học tập tốt và học có tiến bộ.
3. Củng cố - dặn dò
 - Gọi tên các bộ phận của chuột máy tính?
 - Nêu cách cầm chuột?
 - Chỉ ra hình dạng con trỏ chuột?
 - Xem lại bài và xem tiếp phần còn lại của bài.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát, chú ý lắng nghe và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát.
- Làm việc theo nhóm đôi và nếu kết quả trước lớp.
-> Kết quả theo thứ tự là: 
 + tay phải
 + nút trái chuột
 + nút phải chuột
 + bên trái chuột
 + bên phải chuột.
-> Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Quan sát.
- Cầm chuột đúng cách.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Lắng nghe.
-> Chỉ ra biểu tượng con trỏ chuột là hình mũi tên.
- Lắng nghe.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe và chỉ ra hình dạng con trỏ chuột.
- Lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 3	Ngày soạn: 16/09/2017
Tiết : 6
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết các bộ cơ bản của chuột máy tính;
	- Biết cầm chuột đúng cách;
	- Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Chuột máy tính, tranh ảnh minh họa chuột máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
15’
15’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết tháo tác sử dụng chuột máy tính như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 4. Các thao tác sử dụng chuột
 - Để làm thay đổi các biểu tượng trên màn hình nền của máy tính thì em phải làm gì?
 - Hãy thực hiện bốn ý để điều khiển chuột trong phần 4 của hoạt động cơ bản và cho thầy biết có mấy thao tác sử dụng chuột?
 -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương học sinh.
 => Chú ý: Em sử dụng nút trái chuột để thực hiện nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Trò chơi: Luyện tập sử dụng chuột
 - Giới thiệu về trò chơi và cách thức thực hiện trò chơi.
 - Nêu cách khởi động và cách bắt đầu trò chơi.
 - Quan sát học sinh thực hiện trò chơi.
 - Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và nhanh trong trò chơi.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 Em sử dụng chuột để thực hiện tắt máy tính.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Các thao tác sử dụng chuột máy tính?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Dùng các thao tác với chuột để làm thay đổi các biểu tượng.
- Lắng nghe.
-> Làm việc cá nhân, thực hiện điều khiển các ý trong phần 4.
-> Có năm thao tác sử dụng chuột là:
 + Di chuyển chuột
 + Nháy chuột
 + Nháy nút phải chuột
 + Kéo thả chuột
 + Nháy đúp chuột.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi và thực hiện trò chơi theo từng cá nhân.
- Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy/ cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Tắt máy tính theo đúng thao tác.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_3_Chuot_may_tinh.doc