Phân phối chương trình môn Tin học Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Trần Văn Dư

Học kì I

Chương I: Làm quen với máy tính

1 1 Bài 1: Người bạn mới của em

 2 Bài 1: Người bạn mới của em

2 3 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

 4 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

3 5 Bài 3: Chuột máy tính

 6 Bài 3: Chuột máy tính

4 7 Bài 4: Bàn phím máy tính

 8 Bài 4: Bàn phím máy tính

5 9 Bài 5: Tập gõ bàn phím

 10 Bài 5: Tập gõ bàn phím

6 11 Bài 6: Thư mục

 12 Bài 6: Thư mục

7 13 Bài 7: Làm quen với Internet

 14 Bài 7: Làm quen với Internet

8 15 Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Block

 16 Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Block

9 16/17 Ôn tập & kiểm tra cuối chương

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 1439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tin học Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Trần Văn Dư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND QUẬN CẨM LỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN VĂN DƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3
Năm học 2017-2018
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Sách giáo khoa: Hướng dẫn họcTin học lớp 3.
Tuần
Tiết CT
Bài (Mục)
Ghi Chú
Học kì I
Chương I: Làm quen với máy tính
1
1
Bài 1: Người bạn mới của em 
2
Bài 1: Người bạn mới của em
2
3
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
4
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
3
5
Bài 3: Chuột máy tính
6
Bài 3: Chuột máy tính
4
7
Bài 4: Bàn phím máy tính
8
Bài 4: Bàn phím máy tính
5
9
Bài 5: Tập gõ bàn phím
10
Bài 5: Tập gõ bàn phím
6
11
Bài 6: Thư mục
12
Bài 6: Thư mục
7
13
Bài 7: Làm quen với Internet
14
Bài 7: Làm quen với Internet
8
15
Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Block
16
Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Block
9
16/17
Ôn tập & kiểm tra cuối chương
Chương II: Em tập vẽ
18
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
10
19
Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn
20
Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn
11
21
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
22
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
12
23
Bài 4: Tẩy xóa chi tiết tranh vẽ
24
Bài 4: Tẩy xóa chi tiết tranh vẽ
13
25
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
26
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
14
27
Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
28
Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
15
29
Bài 7: Thực hành tổng hợp 
30
Bài 7: Thực hành tổng hợp
16
31
32
Tập vẽ với phần mềm Tuxpaint
Tập vẽ với phần mềm Tuxpaint
17
33/34
Ôn tập & kiểm tra cuối chương
18
Ôn tập & kiểm tra cuối kỳ I
3- SOẠN THẢO VĂN BẢN
19
37
Bài 1: Bước đầu soạn thảo 
38
Bài 1: Bước đầu soạn thảo 
20
39
Bài 2: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 
40
Bài 2: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 
21
41
Bài 3: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 
42
Bài 3: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 
22
43
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
44
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
23
45
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
46
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
24
47
Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày văn bản
48
Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày văn bản
25
48
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
50
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
26
51
Bài 8: Bổ sung một số kỹ thuật soạn thảo văn bản
52
Bài 8: Bổ sung một số kỹ thuật soạn thảo văn bản
27
53
Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing
54
Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing
28
55/56
Ôn tập & kiểm tra cuối chương
4 - THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
29
57
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
58
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
30
59
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
60
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
31
61
Bài 3: Chèn hình ảnh, tranh ảnh vào trang trình chiếu 
62
Bài 3: Chèn hình ảnh, tranh ảnh vào trang trình chiếu
32
63
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
64
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
33
65
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thiết trình
66
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thiết trình
34
67
Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command
68
Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command
35
69/70
Ôn tập & kiểm tra cuối năm
	 GIÁO VIÊN BỘ MÔN
	 Huỳnh Thị Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc