Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết)

BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM (Tiết 1)

I.Mục tiêu:

 - Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay

 - Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor

 - Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.

 HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính

II.Đồ dùng:

Máy vi tính, sách giáo khoa, thước kẻ, bảng đen.

III.Các hoạt động:

 

docx 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 655Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3
BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM (Tiết 1)
I.Mục tiêu:
 	- Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay
	- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s 	typing tutor
 	- Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
 	HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính
II.Đồ dùng:
Máy vi tính, sách giáo khoa, thước kẻ, bảng đen.
III.Các hoạt động:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Bài cũ:
 - Ổn định lớp
 - Kiểm tra bài cũ: 
 ?Lên chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?
- Cho lớp nhận xét 
2. Bài mới : 
 Giới thiệu bài: Ta là việc với máy tính để soạn thảo văn bản nhanh ta phải biết gõ nhanh và chính xác. Để gõ nhanh và chính xác ta phải làm gì?
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay:
- Cho HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
- Cho HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay trái
Phím
Ngón
Cáp Lock, Shift
Út
1. Q, A, Z
2. W, S, X
Giữa
Trỏ
Phím cách
Hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
?Để khởi động một chương trình ta làm thế nào?
- GV thao tác mẫu
B1 ta làm gì?
B2 ta làm gì?
- Cho HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
b) Thoát khỏi bài luyện tập. Nháy chọn mục Close bên trái
c) Thoát khỏi phần mềm. Nháy chọn nút x góc trên bên phải cửa sổ
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được 
C.Củng cố - Dặn dò:
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS lên chỉ
- Cả lớp nhận xét bạn thực hiện
- Lắng nghe.
- HS trả lời phải tập luyện gõ phím cho thành thạo
- HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
+ Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím
+ Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai (F, J)
+ Hai ngón cái đặt trên phím cách
+ Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở
- HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- HS điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay phải
Phím
Ngón
Enter, Shift
O, P
Áp út
7, U, J, M
8, I, K, <
6, Y, H, N
HS hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
- HS trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm.
- HS quan sát
- HS trả lời.
B1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền
B2: Gõ tên em hoặc chọn tên trong mục User Name 
B3: Nháy chọn mục Typing Practice
B4: Nháy chọn mục Course để chọn hàng phím gõ
B5: Tập gõ phím băng 10 ngón tay theo các kí tự hiện trên khung trên
- HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
- HS thoát khỏi bài luyện tập
- HS thoát khỏi phần mềm
- HS báo cáo kết quả đã làm được 
Rút kinh nghiệm – Bổ sung:
LỚP 3
BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM 
 (Tiết 2)
I.Mục tiêu:
	- Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay
	- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s 	typing tutor
	- Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính
II.Đồ dùng:
Máy vi tính, sách giáo khoa, thước kẻ, bảng đen.
III.Các hoạt động:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
A. Bài cũ:
 - Ổn định lớp
 - Kiểm tra bài cũ: 
 ?Lên chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?
- Cho lớp nhận xét 
B. Bài mới : 
 Giới thiệu bài: Ta là việc với máy tính để soạn thảo văn bản nhanh ta phải biết gõ nhanh và chính xác. Để gõ nhanh và chính xác ta phải làm gì?
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay:
- Cho HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
- Cho HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay trái
Phím
Ngón
Cáp Lock, Shift
Út
1. Q, A, Z
2. W, S, X
Giữa
Trỏ
Phím cách
Hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
?Để khởi động một chương trình ta làm thế nào?
- GV thao tác mẫu
B1 ta làm gì?
B2 ta làm gì?
- Cho HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
b) Thoát khỏi bài luyện tập. Nháy chọn mục Close bên trái
c) Thoát khỏi phần mềm. Nháy chọn nút x góc trên bên phải cửa sổ
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS lên chỉ
- Cả lớp nhận xét bạn thực hiện
- Lắng nghe.
- HS trả lời phải tập luyện gõ phím cho thành thạo
- HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
+ Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím
+ Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai (F, J)
+ Hai ngón cái đặt trên phím cách
+ Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở
- HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- HS điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay phải
Phím
Ngón
Enter, Shift
O, P
Áp út
7, U, J, M
8, I, K, <
6, Y, H, N
HS hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
- HS trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm.
- HS quan sát
- HS trả lời.
B1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền
B2: Gõ tên em hoặc chọn tên trong mục User Name 
B3: Nháy chọn mục Typing Practice
B4: Nháy chọn mục Course để chọn hàng phím gõ
B5: Tập gõ phím băng 10 ngón tay theo các kí tự hiện trên khung trên
- HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
- HS thoát khỏi bài luyện tập
- HS thoát khỏi phần mềm
- HS báo cáo kết quả đã làm được
Rút kinh nghiệm – Bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD1_Bai_5_Tap_go_ban_phim.docx