Giáo án Tin học lớp 3 - Đặng Thị Lệ Hương - Tiểu học Dạ Trạch

A. MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu khái niệm máy vi tính, các loại vi tính thường gặp. Nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn.

- Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ mới.

- Bồi dưỡng học sinh thái độ, ý thức về môn học mới.

B. ĐỒ DÙNG

 Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan: hình ảnh máy tính, bàn phím, chuột.

 Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

 

doc 78 trang Người đăng honganh Lượt xem 1453Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 3 - Đặng Thị Lệ Hương - Tiểu học Dạ Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 của thầy - trũ
Nội dung ghi bảng
GV: ? Nờu quy tắc gừ cỏc phớm ở hàng phớm trờn.
- HS trả lời
GV: ? Nờu tờn hai phớm cú gai trờn hàng phớm cơ sở
- HS trả lời.
GV: Cho học sinh nhận biết lại tờn cỏc ngún tay trờn hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gừ mười ngún.
GV: hướng dẫn nguyờn tắc di chuyển ngún tay để gừ hàng phớm dưới. Giỏo viờn gừ làm mẫu trờn sơ đồ bàn phớm. 
Quy tắc gừ.
Hướng dẫn học sinh cỏch gừ từng ngún tay vào phớm chứa kớ tự chữ cần thiết, vớ dụ: muốn gừ chữ Z hóy tỡm vị trớ chữ Z trờn bàn phớm, xỏc định ngún ỳt của tay trỏi (học sinh giơ ngún ỳt của tay trỏi) và dựng ngún ỳt của tay trỏi đưa xuống gừ (ấn) vào chữ Z.
1. Cỏch đặt tay trờn bàn phớm
Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay vẫn đặt lờn cỏc phớm ở hàng cơ sở.
2.Cỏch gừ
Cỏc ngún tay sẽ đưa xuống để gừ cỏc phớm ở hàng dưới. Sau khi gừ xong một phớm, phải đưa ngún tay về phớm xuất phỏt tương ứng ở hàng cơ sở.
Tay trỏi:
- Ngún ỳt đưa xuống gừ phớm: Z
- Ngún ỏp đưa xuống gừ phớm: X
- Ngún giữa đưa xuống gừ phớm: C
- Ngún trỏ đưa xuống gừ phớm: V và B
Tay phải
- Ngún trỏ đưa xuống gừ phớm: N và M
- Ngún giữa đưa xuống gừ phớm: ,
- Ngún ỏp ỳt đưa xuống gừ phớm: .
- Ngún ỳt đưa xuống gừ phớm: /
Thực hành: GV hướng dẫn
Nhắc lại cách gõ: 
-Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở.
-Cách gõ: Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím hàng dưới như mô tả hình 53.
b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn.
Thực hành : Nháy đúp vào biểu tượng Word 
Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ 1 số phím.
-Quan sát hình 53 sách giáo khoa trang 47.
-Sau khi gõ xong 1 phím phải đưa ngón tay trở lại phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.
-Mở máy tính chạy phần mềm Word
Tập gõ bài thơ sau:
Canh buom vang
Cánh buom la canh buom vang
Bay tu gian muop bay sang gian bau
The roi chang biet bay dau
Chi con tham tham mot mau troi xanh
IV. Củng cố: Túm tắt nội dung bài học. 
V. Hướng dẫn về nhà: Học lần lượt theo cỏc ngún tay.
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tuần	
Tiết 
 Ngày soạn: .....................
 Ngày dạy: .
BÀI 4: EM TẬP Gế CÁC PHÍM Ở HÀNG SỐ
A. Mục tiêu
Học sinh nắm được cỏch gừ hàng phớm số 
Đặt đỳng ngún tay tại hàng cơ sở.
Rốn kĩ năng học gừ mười ngún.
B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, SGK.
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
	II. Kiểm tra bài cũ.	
?Cỏch di chuyển ngún tay gừ hàng phớm cơ sở
	III. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trũ
Nội dung ghi bảng
GV: ? Nờu quy tắc gừ cỏc phớm ở hàng trờn.
- HS trả lời
GV: Nhận xột
Rỳt ra kl: Cỏch gừ cỏc phớm ở hàng số giống với cỏch gừ cỏc phớm ở hàng trờn. 
Chỉ khỏc ở chỗ với hàng số chỳng ta cần vươn tay cao hơn.
GV: hướng dẫn chi tiết nguyờn tắc di chuyển ngún tay để gừ hàng phớm hàng số. Vỡ đõy là hàng phớm cao nhất trong khu vực phớm chớnh. Giỏo viờn gừ làm mẫu trờn sơ đồ bàn phớm. 
Quy tắc gừ.
Hướng dẫn học sinh cỏch gừ từng ngún tay vào phớm vớ dụ: muốn gừ phớm số 1 hóy tỡm vị trớ số 1 trờn khu vực chớnh của bàn phớm, xỏc định ngún ỳt của tay trỏi (học sinh giơ ngún ỳt của tay trỏi) và dựng ngún ỳt của tay trỏi vươn lờn gừ (ấn) vào phớm số 1. 
1.Cỏch đặt tay trờn bàn phớm
Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay vẫn đặt lờn cỏc phớm ở hàng cơ sở.
2.Cỏch gừ
Cỏc ngún tay sẽ vươn ra để gừ cỏc phớm ở hàng số. Sau khi gừ xong một phớm, phải đưa ngún tay về phớm xuất phỏt tương ứng ở hàng cơ sở.
Tay trỏi:
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: 1
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: 2
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: 3
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: 4 và 5
Tay phải
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: 6 và 7
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: 8
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: 9
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: 0
IV. Củng cố:
	Túm tắt nội dung bài học. 
V. Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành 
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tuần	
Tiết 
 Ngày soạn: ...
 Ngày dạy: .
ễN TẬP Gế PHÍM
A. Mục tiêu
- HS Biết cỏch vươn ngún tay lờn để gừ cỏc phớm hàng trờn, đưa tay xuống gừ cỏc phớm hàng dưới, sau đú đưa ngún tay về đỳng vị trớ cỏc phớm hàng cơ sở để gừ.
- Yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh
- Rèn kĩ năng gõ, tính chăm chỉ, khả năng phỏn đoỏn
- Phỏt huy tớnh độc lập.
B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.
	Học sinh: Kiến thức
 C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
	II. Kiểm tra bài cũ:
a. Kiểm tra an toàn phũng mỏy.
	Kiểm tra lại lần cuối tỡnh trạng họat động của cỏc thiết bị điện, mỏy múc.
 b. Bố trớ vị trớ thực hành.
GV phõn cụng vị trớ thực hành cho từng học sinh và yờu cầu cỏc em ngồi đỳng vị trớ thực hành. 
	III. Bài thực hành:
Kiến thức cần nhớ
	- Quy tắc gõ 10 ngún, quy tắc gừ hang phớm trờn, hàng phớm dưới
Nội dung thực hành
Hoạt động của thày - trò
Nội dung 
- YCHS khởi động PM, và luyện gõ theo mẫu của PM
*.Khởi động MARIO
- Nháy đúp vào biểu tượng PM ở màn hình nền
*. Luyện tập chính xác theo mẫu
GV hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm Mario
GV làm mẫu để học sinh quan sỏt.
Hs thực hành.
GV quan sỏt học sinh thực hành, kịp thời uốn nắn những lỗi sai mà học sinh thường gặp phải.
GV giải đỏp cỏc thắc mắc của học sinh.
Thực hành:
a. Chọn bài
Tập gõ các phím ở 3 hàng phớm
B1: Nháy chuột tại mục Lessons.
B2: Nháy chuột tại mục Add Bottom Row
B3: Nháy chuột lên khung tranh số 1.
b. Tập gõ
Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario.
Chú ý: HS gõ theo ngón tay được tô màu ở phía dưới màn hình.
c. Kết quả
Sau khi gõ hết thời gian quy định, trên màn hình sẽ hiện bảng thông báo.
Keys Typed: Số phím đã gõ
Errrors: Số phím gõ sai.
d. Tiếp tục hoặc kết thúc.
Nháy chuột lên ô Next để luyện tập tiếp
Nháy chuột lên ô Menu để quay về màn hình chính.
Nhấn phím ESC nếu muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng.
IV. Củng cố:
- Cách khởi động và thoát khỏi phần mềm
- Màn hình chính của PM
V. Hướng dẫn về nhà.
- Thụng bỏo nội dung bài học sau: “Tập gừ cỏc phớm ở hàng dưới” 
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tuần 
Tiết 
 Ngày soạn: ...............
 Ngày dạy: .
em tập vẽ
Bài 1: Tập tô màu.
A. Mục tiêu
	- Học sinh nhận biết được biểu tượng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình.
	- Nhận biết hộp công cụ hộp màu
	- Thực hành tô màu theo mẫu
	- Rèn khả năng quan sát, thao tác sử dụng chuột.
	- Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn học
	B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, tài liệu liờn quan, phũng mỏy.
	Học sinh: đủ đồ dùng học tập
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
3C
	II. Kiểm tra bài cũ:	
	III. Bài mới
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung 
GV:
Với môn Mĩ thuật các em đã được làm quen với một công cụ dùng để vẽ hình.
Ngoài giấy, bút vẽ, màu vẽ... để các em vẽ trên giấy ra các em còn có thể vẽ những hình mình yêu thích trên máy vi tính với các phần mềm đồ hoạ hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một phần mềm đồ hoạ trong máy vi tính: Paint.
Paint (đọc là pên) là phần mềm vẽ hình đơn giản.
Paint giúp ta tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy mực. 
GV: Em hãy nêu các bước tô màu cho hình vẽ? (vẽ trên giấy)
HS: trả lời.
GV: 
Tụ màu là thao tỏc đầu tiờn khi học vẽ. Tụ màu trong Paint giỳp cỏc em luyện tập kỹ năng kớch chuột, chọn màu sắc để tụ cho cỏc bức tranh vẽ sẵn thờm sinh động, đồng thời giỳp cỏc em học mụn khỏc như Toỏn.
Để tô màu em dùng công cụ để tô màu
-Nháy chuột để chọn công cụ 
-Nháy chuột chọn màu tô
-Nháy chuột vào vùng muốn tô màu
GV hướng dẫn.
Thực hành tô màu : 
Khởi động paint:
Nháy đúp chuột lên biểu tượng (hộp bút) trên màn hình nền.
Màn hình Paint
Làm quen với hộp màu
Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của paint.
Hai ô bên trái hộp màu cho ta biết màu vẽ và màu nền.
Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như: đường thẳng, đường cong.
Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình.
Để chọn màu vẽ ta nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu.
Để chọn màu nền: nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu.
Tô màu
Để tô màu ta dùng công cụ: Tô màu 
Các bước thực hiện
B1: Nháy chuột chọn công cụ Tô màu trong hộp công cụ
B2: Nháy chuột chọn màu tô
B3: Nháy chuột vào vùng muốn tô màu.
Chú ý: Nếu tô nhầm, hãy nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl + Z để lấy lại hình trước đó và tô lại.
-Chú ý: Nếu tô nhầm hãy nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím Z để lấy lại hình trước đó và tôi lại.
Thực hành:
TH1: chọn các màu vẽ, màu nền khác nhau và quan sát sự thay đổi trong hộp màu.
TH2: Mở tệp Tomau1.bmp để tô màu đỏ cho phần bên trong của hình tròn.
TH3: Mở tệp Tomau2.bmp để tô màu cho ngôi nhà theo mẫu.
TH4: Mở tệp Tomau3.bmp để tô màu theo mẫu.
TH5: Mở tệp Tomau4.bmp để tô màu theo mẫu.
 Trò chơi:	 Thi vẽ tranh đơn giản giữa các nhóm( vẽ hình tròn , hình vuông)
IV. Củng cố
	Nhận xét ưu, nhược điểm. 
	V. Hướng dẫn về nhà
	 	Xem kĩ lại các bài đã học
D. Bài học kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.
Tuần 
Tiết 
 Ngày soạn: ..............
 Ngày dạy: .
em tập vẽ
Bài 2: tô màu bằng màu nền
A. Mục tiêu
	- Học sinh nhận biết mở/đóng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình.
	- Nhận biết hộp công cụ hộp màu, biết chọn màu vẽ, màu nền.
	- Thực hành tô màu theo mẫu
-Rèn kỹ năng sử dụng chuột
-Giáo dục học sinh quan sát.
	- Rèn tính cẩn thận, tư duy sáng tạo, yêu thích môn học.
B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, tài liệu liờn quan, phũng mỏy.
	Học sinh: Đủ đồ dùng học tập
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
3C
	II. Kiểm tra bài cũ:	
	HS: Nêu các bước tô màu bằng màu vẽ?
	GV nhận xét, bổ sung, cho điểm.
	III. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a. Hoạt động 1: Giảng bài.
Trong các bài thực hành trước, em đã dùng màu vẽ để tô màu bằng nút trái chuột.
Em cũng có thể dùng màu nền để tô bằng cách sử dụng nút phải chuột.
Các bước thực hiện như sau:
B1: Chọn công cụ 
B2: Nháy nút phải chuột chọn màu tô
B3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.
Chú ý: Nếu tô nhầm, hãy nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl + Z để lấy lại hình trước đó và tô lại.
Để chọn nhiều màu khác nhau em vào: Colors --> Edit Colors
b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn.
Thực hành tô màu : 
-ghi bài
Thực hành:
TH1: Làm lại các bài thực hành tô màu trong bài 1, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô màu bằng màu nền.
TH1: Mở tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp để tô màu theo mẫu.
IV. Củng cố
	Nhận xét ưu, nhược điểm. 
	V. Hướng dẫn về nhà
	 	Học lại cách sử dụng các công cụ tô màu
D. nhận xét:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tuần 
Tiết 
 Ngày soạn: .................
 Ngày dạy: .
em tập vẽ
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
A. Mục tiêu
	- Học sinh biết sử dụng công cụ Đường thẳng để vẽ các đoạn thẳng với màu và nét vẽ thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giản.
	- Học sinh biết sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ các đoạn thẳng với màu và nét vẽ thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giản mà lại rất dẹp theo ý muốn và sự sáng tạo của các em.
	- Rèn tính cẩn thận, tư duy sáng tạo, yêu thích môn học.
B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, phũng mỏy.
	Học sinh Đủ dụng cụ học tập
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
3C
	II. Kiểm tra bài cũ:	
	III. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a. Hoạt động 1: Giảng bài.
Các bước thực hiện
-Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ.
-Chọn màu vẽ
-Chọn nét vẽ phía dưới hộp công cụ( hình bên).
-Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đoạn thẳng.
b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn.
Thực hành dùng công cụ để vẽ tam giác, cái thang theo mẫu :
-ghi bài
-Quan sát
-Chú ý: Nếu tô nhầm hãy nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím Z để lấy lại hình trước đó và tôi lại.
-Muốn vẽ các đoạn nằm ngang hoặc thẳng đứng em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột.
Thực hành:
TH1: Dùng công cụ để vẽ tam giác 
Hướng dẫn: 
B1: Chọn công cụ 
B2: Chọn màu vẽ và nét vẽ
B3: Vẽ ba đoạn thẳng nối với nhau.
TH2: Dùng công cụ để vẽ cái thang theo mẫu
Hướng dẫn:
B1: Vẽ hai chân thang
B2: Vẽ các đoạn thẳng giữa hai chân thang để tạo các bậc thang
TH3: Dùng công cụ Đường thẳng để vẽ ngôi nhà theo mẫu sau:
IV. Củng cố
	Nhận xét ưu, nhược điểm. 
	V. Hướng dẫn về nhà
	 	Học lại cách sử dụng các công cụ tô màu
D. nhận xét:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tuần 
Tiết 
 Ngày soạn: .................
 Ngày dạy: .
tẩy xoá hình 
A Mục tiêu:
 -Học sinh biết sử dụng công cụ tẩy xoá hình, tẩy xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn.
-Rèn kỹ năng sử dụng kết hợp phím và chuột
-Giáo dục học sinh tính kiên trì, chăm chỉ. 
B. Thiết bị dạy học:
1. GV: 	Giáo án + Máy vi tính.
2. HS: 	Sách vở + Đồ dùng học tập.
C. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
3C
	II. Kiểm tra bài cũ:	
	III. Bài mới
Giới thiệu + Ghi đầu bài. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Giảng bài.
-Xoá hình là công việc không thể thiếu trong quá trình vẽ hình. Trong phần này em sẽ được học Tẩy và cách xoá hình.
-Các bước tiến hành tẩy một vùng trên hình:
+Chọn công cụ Tẩy trong hộp công cụ
+Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ 
+Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.
GV hướng dẫn.
Chọn một phần hình vẽ : Chọn 1 phần hình vẽ để xoá hay di chuyển hình vẽ đó. Paint có 2 công cụ chọn :
a.Công cụ chọn 
Công cụ này để chọn 1 phần hình chữ nhật.
Các bứơc thực hiện :
+Chọn công cụ trong hộp công cụ
+Kéo thả chuột từ 1 góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.
Vùng đã chọn được đánh dấu = hình chữ nhật có cạnh và hình nét đứt như hình bên
b.Công cụ chọn tự do :
Công cụ này dùng để chọn 1 vùng có hình dạng tuỳ ý.
Các bứơc thực hiện: 
+Chọn công cụ trong hộp công cụ
+Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, càng sát biên vùng cần chọn càng tốt.
Khi kéo sát có hình dạng như hình bên nhưng khi nhả tay ra ta cũng có hình nét đứt nhưng thực chất là vùng được chọn có dạng như ta kéo thả chuột.
-ghi bài
-Quan sát
 Hình 73_trang 62
-Chú ý: Vùng bị tẩy sẽ bị chuyển sang màu nền hiện thời. Trong Paint màu nền ban đầu là màu trắng. Ta có thể thay đổi màu nền bằng cách nháy nút phải chuột và ô màu trong hộp màu.
vùng được chọn
Giảng bài.
-Xoá một vùng trên hình:
Các bước thực hiện:
+Dùng công cụ hay công cụ để chọn một phần vùng chọn cần xoá.
+Nhấn phím Delete trên bàn phím
GV hướng dẫn.
Thực hành:
T1: Mở tệp hình có sẵn trong máy để tập xoá hình:
T2: Mở tệp hình có sẵn trong máy có nhiều hình giống nhau, em hãy xoá bớt 1 số hình đi.
-ghi bài
-Quan sát
 Chú ý:
Vùng bị xoá sẽ chuyển sang màu nền.
-Mở chương trình Paint
IV. Củng cố.
	Túm tắt ý chớnh.
V. Hướng dẫn về nhà.
	Học kĩ bài 
D. Bài học kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tuần:	
Tiết: 
 Ngày soạn : .................../
 Ngày dạy: ......
DI CHUYỂN HèNH 
A. Mục tiêu
Học xong bài này HS:
Biết cỏch chọn hỡnh vẽ, di chuyển hỡnh vẽ đến nơi cần thiết
Rốn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phớm
Tạo hứng thỳ, sự yờu thớch mụn học.
B. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan.
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập
C. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	I. ổn định lớp:
Lớp
Sĩ số
Vắng
3A
3B
3C
	II. Kiểm tra bài cũ:
	? Nờu cỏch sử dụng cụng cụ tẩy
	III. Bài mới
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung ghi bảng
GV: Đụi khi vẽ hỡnh ta khụng muốn hỡnh vừa vẽ ở vị trớ đú nữa mà di chuyển đến vị trớ thớch hợp hơn, khụng phải vẽ lại, ta làm thế nào?
Trờn hỡnh vẽ cú thể cú những phần giống hệt nhau. Để vẽ được cỏc phần giống nhau, ta phải lặp lại cỏc thao tỏc vẽ nhưng rất khú cú kết quả như ý muốn, và lại tốn nhiều thời gian. 
Vậy làm thế nào?
Paint: giỳp ta thực hiện cỏc thao tỏc ấy một cỏch đơn giản và nhanh chúng.
Để cú thể thực hiện cỏc thao tỏc ấy trước hết chỳng ta phải biết cỏch chọn phần hỡnh vẽ .
Chọn phần hỡnh vẽ:
Kớch chọn cụng cụ hoặc cụng cụ 
Rờ chuột quanh hỡnh cần chọn, một hỡnh chữ nhật với cỏc nột rời bao quanh hỡnh vẽ. Chỳng ta gọi đú là hỡnh cắt (CutOut)
Di chuyển hỡnh
B1: Chọn phần hỡnh vẽ cần di chuyển
B2: Đặt trỏ chuột vào hỡnh vừa chọn, nhấn nỳt trỏi. Giữ nguyờn tay nhấn chuột, rờ hỡnh tới vị trớ mới. Thả nỳt chuột.
B3: Kớch chuột ngoài hỡnh vẽ để dỏn hỡnh cắt tại vị trớ mới.
Các bước thực hiện :
+Dùng công cụ Chọn và Chọn tự do để chọn 1 vùng bao quanh phần hình định di chuyển.
+Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột tới vị trí mới.
+Nháy chuột bên ngoài vùng chọn để kết thúc.
Thực hành :
Tập di chuyển các hình có sẵn trong máy
-Quan sát hình 79 sách giáo khoa trang 65
IV. Củng cố.
	Túm tắt ý chớnh.
V. Hướng dẫn về nhà.
D. Bài học kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tin.doc