Kế hoạch dạy môn Tin học khối 3 - Năm học 2017 – 2018 - Trường Tiểu học Lê Ninh

TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY

TUẦN 1 1 Chủ đề 1: Làm quen với máy tính

Bài 1: Người bạn mới của em

 2 Bài 1: Người bạn mới của em (T2)

TUẦN 2 1 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính

 2 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (T2)

TUẦN 3 1 Bài 3: Chuột máy tính

 2 Bài 3: Chuột máy tính (T2)

TUẦN 4 1 Bài 4: Bàn phím máy tính

 2 Bài 4: Bàn phím máy tính (T2)

TUẦN 5 1 Bài 5: Tập gõ bàn phím

 2 Bài 5: Tập gõ bàn phím (T2)

TUẦN 6 1 Bài 6: Thư mục

 2 Bài 6: Thư mục (T2)

TUẦN 7 1 Bài 7: Làm quen với Internet

 2 Bài 7: Làm quen với Internet (T2)

TUẦN 8 1 Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Blocks

 2 - Ôn tập chủ đề 1.

- Đọc bài đọc thêm: Máy tính trong đời sống.

 

docx 2 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 1751Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy môn Tin học khối 3 - Năm học 2017 – 2018 - Trường Tiểu học Lê Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH
KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC KHỐI 3
NĂM HỌC 2017 – 2018
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
GHICHÚ
TUẦN 1
1
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
Bài 1: Người bạn mới của em
2
Bài 1: Người bạn mới của em (T2)
TUẦN 2
1
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
2
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (T2)
TUẦN 3
1
Bài 3: Chuột máy tính
2
Bài 3: Chuột máy tính (T2)
TUẦN 4
1
Bài 4: Bàn phím máy tính
2
Bài 4: Bàn phím máy tính (T2)
TUẦN 5
1
Bài 5: Tập gõ bàn phím
2
Bài 5: Tập gõ bàn phím (T2)
TUẦN 6
1
Bài 6: Thư mục
2
Bài 6: Thư mục (T2)
TUẦN 7
1
Bài 7: Làm quen với Internet
2
Bài 7: Làm quen với Internet (T2)
TUẦN 8
1
Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Blocks
2
- Ôn tập chủ đề 1.
- Đọc bài đọc thêm: Máy tính trong đời sống.
TUẦN 9
1
Chủ đề 2: Em tập vẽ
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
2
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ (T2)
TUẦN 10
1
Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ.
2
Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ (T2)
TUẦN 11
1
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
2
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong (T2)
TUẦN 12
1
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
2
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ (T2)
TUẦN 13
1
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
2
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ (T2)
TUẦN 14
1
Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ 
2
Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ (T2)
TUẦN 15
1
Bài 7: Thực hành tổng hợp
2
Bài 7: Thực hành tổng hợp (T2)
TUẦN 16
1
Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint.
2
- Ôn tập chủ đề 2.
- Đọc bài đọc thêm: Lịch sử hình thành và phát triển của ngành đồ họa.
TUẦN 17
1
Ôn tập cuối học kì I
2
Ôn tập cuối học kì I (T2)
TUẦN 18
1
Kiểm tra định kì cuối học kì I
2
Nhận xét, chữa bài cuối kì I
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
GHI CHÚ
TUẦN 19
1
Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
2
Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản (T2)
TUẦN 20
1
Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư
2
Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư (T2)
TUẦN 21
1
Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
2
Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng (T2)
TUẦN 22
1
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
2
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ (T2)
TUẦN 23
1
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
2
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề (T2)
TUẦN 24
1
Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày văn bản
2
Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày văn bản (T2)
TUẦN 25
1
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
2
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản (T2)
TUẦN 26
1
Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản
2
Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản (T2)
TUẦN 27
1
Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing
2
- Ôn tập Chủ đề 3
- Đọc bài đọc thêm: Công cụ soạn thảo văn bản từ bút viết cho đến máy tính điện tử
TUẦN 28
1
Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
2
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu (T2)
TUẦN 29
1
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
2
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề (T2)
TUẦN 30
1
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
2
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu (T2)
TUẦN 31
1
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
2
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu (T2)
TUẦN 32
1
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
2
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình (T2)
TUẦN 33
1
Học và chơi cùng máy tính: Luyện Toán với phần mềm Tux of Math Command
2
- Ôn tập Chủ đề 4
- Đọc bài đọc thêm: Phần mềm trình chiếu và một số lỗi thường gặp khi trình chiếu.
TUẦN 34
1
Ôn tập cuối học kì II.
2
Ôn tập cuối học kì II (T2)
TUẦN 35
1
Kiểm tra định kì cuối học kì II
2
Nhận xét, chữa bài cuối kì II
NGƯỜI LẬP	 NHÀ TRƯỜNG KÝ DUYỆT
 Ngô Thị Thu Thủy

Tài liệu đính kèm:

  • docxpp_chuong_trinh_tin_hoc_lop_3.docx