Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 10+11, Bài 6: Thư mục - Năm học 2017-2018

I.Khởi động (5’)

- Ổn định tổ chức- hát

? Hãy cho biết khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng

Giáo viên nhận xét, khen gợi

- Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về “Bài 6: Thư mục”

II. Phát triển bài (27’)

A. Hoạt động cơ bản

*Hoạt động 1. Tìm hiểu về thư mục

?Hãy nhớ lại cách sắp xếp sách ở thư viện của trường như thế nào? - HS trả lời

*GV chiếu cách sắp xếp thư mục trong máy tính và cho HS đọc thông tin trong SGK trang 28, 28)

Và giải thích cần phải có thư mục để quản lí, nêu cách tổ chức của thư mục, từ đó HS sẽ phân biệt được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.

* GV: Nhấn mạnh Tên các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải khác nhau.

- Để phân biệt giữa các thư mục với nhau bằng cách nào? – HS: Dựa vào tên để phân biệt

*GV lấy lại cây thư mục đã giới thiệu ở phần đầu

- Hãy cho biết thư mục chứa được những gì? – HS: Thư mục chứa được thư mục, tệp tin

*Quan sát cây thư mục hãy chỉ ra đâu là thư mục mẹ, đâu là thư mục con?

* HS quan sát và trả lời

- Hãy cho biết thư mục ngoài của thư mục SachGV, SachGK là thư mục nào? – HS: Là ổ đĩa D

* Ổ đĩa chính là thư mục gốc

- Hãy tìm trong máy tính và cho biết có những thư mục gốc nào?

* HS: thư mục gốc C, D, E

- Giả xử trong lớp có hai bạn trùng tên nhau làm cách nào để phân biệt được? - HS trả lời

*GV tạo hai thư mục trùng tên nhau trong cùng một thư mục mẹ. - HS quan sát

- Vì sao tên phải khác nhau? – HS: Để tránh nhầm lẫn, dễ tìm kiếm.

?Vậy làm thế nào để tạo được thư mục?

Hoạt động 2. Tạo thư mục:

- Cho HS đọc thông tin SGK kết hợp GV thao tác mẫu

- Để tạo thư mục B1 ta làm gì?

- GV B2 ta làm gì?

- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại

Hoạt động 3. Mở thư mục:

- Cho HS đọc thông tin SGK kết hợp GV thao tác mẫu

 ?Để mở thư mục ta làm thế nào?

- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại

Hoạt động 4. Đóng thư mục đang mở:

?Nêu cách đóng cửa sổ mà em biết?

- Gọi 1 em lên thao tác

- GV chốt lại. Nháy chọn mnuts Close góc trên bên phải màn hình

Hoạt động 5. Xóa thư mục:

- Cho HS đọc thông tin ở SGK

?Nêu cách xóa đối tượng mà em biết?

- GV thao tác mẫu

?Để xóa thư mục B1 ta làm gì?

? B2 ta làm gì?

- Cho HS thao tác: Tạo , mở, đóng, xóa thư mục.

- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 675Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 10+11, Bài 6: Thư mục - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 9/10/2017 lớp 3A tiết 1 buổi chiều 
	Tiết 11 Bài 6: THƯ MỤC (Tiết 1)
A. MỤC TIÊU
- Làm quen với thư mục, thư mục con.
- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục
- Thực hiện được các thao tác: Tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục.
- Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy.
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu
- SGK, bút, Vở ghi, đồ dùng học tập
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I.Khởi động (5’) 
- Ổn định tổ chức- hát
? Hãy cho biết khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng
Giáo viên nhận xét, khen gợi 
- Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về “Bài 6: Thư mục”
- HS hát
- Khu vực chính làm việc của bàn phím gồm 5 hàng phím. 
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên 
+ Hàng phím cơ sở
+ Hàng phím dưới 
+ Hàng phím dưới cùng
- HS viết bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
A. Hoạt động cơ bản
*Hoạt động 1. Tìm hiểu về thư mục
?Hãy nhớ lại cách sắp xếp sách ở thư viện của trường như thế nào? - HS trả lời
*GV chiếu cách sắp xếp thư mục trong máy tính và cho HS đọc thông tin trong SGK trang 28, 28)
Và giải thích cần phải có thư mục để quản lí, nêu cách tổ chức của thư mục, từ đó HS sẽ phân biệt được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.
* GV: Nhấn mạnh Tên các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải khác nhau.
- Để phân biệt giữa các thư mục với nhau bằng cách nào? – HS: Dựa vào tên để phân biệt
*GV lấy lại cây thư mục đã giới thiệu ở phần đầu
- Hãy cho biết thư mục chứa được những gì? – HS: Thư mục chứa được thư mục, tệp tin
*Quan sát cây thư mục hãy chỉ ra đâu là thư mục mẹ, đâu là thư mục con?
* HS quan sát và trả lời
- Hãy cho biết thư mục ngoài của thư mục SachGV, SachGK là thư mục nào? – HS: Là ổ đĩa D
* Ổ đĩa chính là thư mục gốc
- Hãy tìm trong máy tính và cho biết có những thư mục gốc nào? 
* HS: thư mục gốc C, D, E
- Giả xử trong lớp có hai bạn trùng tên nhau làm cách nào để phân biệt được? - HS trả lời
*GV tạo hai thư mục trùng tên nhau trong cùng một thư mục mẹ. - HS quan sát
- Vì sao tên phải khác nhau? – HS: Để tránh nhầm lẫn, dễ tìm kiếm.
?Vậy làm thế nào để tạo được thư mục?
Hoạt động 2. Tạo thư mục: 
- Cho HS đọc thông tin SGK kết hợp GV thao tác mẫu
- Để tạo thư mục B1 ta làm gì?
- GV B2 ta làm gì?
- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại
Hoạt động 3. Mở thư mục: 
- Cho HS đọc thông tin SGK kết hợp GV thao tác mẫu
 ?Để mở thư mục ta làm thế nào?
- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại
Hoạt động 4. Đóng thư mục đang mở: 
?Nêu cách đóng cửa sổ mà em biết?
- Gọi 1 em lên thao tác
- GV chốt lại. Nháy chọn mnuts Close góc trên bên phải màn hình
Hoạt động 5. Xóa thư mục: 
- Cho HS đọc thông tin ở SGK
?Nêu cách xóa đối tượng mà em biết?
- GV thao tác mẫu
?Để xóa thư mục B1 ta làm gì?
? B2 ta làm gì?
- Cho HS thao tác: Tạo , mở, đóng, xóa thư mục.
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
-HS Lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trẩ lời
- HS trả lời
Tạo thư mục
- HS đọc thông tin ở SGK, chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời
B1) Nháy phải chuột lên màn hình nền (Desktop) → New → Forlder
B2: Gõ tên mới và gõ phím Enter.
- HS thao tác
Mở thư mục
- HS đọc thông tin ở SGK, chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời
Nháy phải chuột lên thư mục cần mở → chọn Open
- HS thao tác
Đóng thư mục đang mở
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác
Xóa thư mục
- HS đọc thông tin ở SGK
- HS trả lời
- HS quan sát
- HS trả lời. B1 Nháy chọn thư mục cần xóa
- Gõ phím Delete và gõ phím Enter
- HS thao tác: Tạo , mở, đóng, xóa thư mục.
- HS báo cáo kết quả đã làm được
 III. Kết thúc (3’)
- GV củng cố lại kiến thức trong bài
- Về nhà tập các thao tác mới, mở, đóng, xóa thư mục cho thành thạo
- Chú ý chỉ được xóa thư mục của em khi không cần đến nó nữa.
- HS lắng nghe
Ngày giảng 12/10/2017 Lớp 3A tiết 1 buổi chiều
Tiết 12 Bài 6: THƯ MỤC (T2)
A. MỤC TIÊU 
- Làm quen với thư mục, thư mục con.
- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục
- Thực hiện được các thao tác: Tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục.
- Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy.
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu ,phần mềm trò chơi Blocks
- SGK, bút, vở ghi
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Khởi động (5’)
- Ổn định tổ chức 
1. Gọi một học sinh lên thao tác mở thư mục.
2. Gọi 1 HS lên thao tác xóa thư mục.
GV nhận xét và khen gợi học sinh
- Hôm nay chúng ta sang tiết 2 “bài 6: Thư mục”
- Hs hát
- HS Thao tác trên máy tính
- HS ghe và ghi đầu bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
B. Hoạt động thực hành
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 29, 30
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 30
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 29, 30
- HS báo cáo kết quả đã làm được
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 30
* Em cần ghi nhớ: 
- Thư mục là nơi lưu trữ thông tin trên máy tính.
- Việc tổ chức các thư mục trong máy tính hợp lí sẽ giúp em lưu trữ, tìm kiếm thông tin dễ dàng và nhanh chóng
III. Kết thúc (3’)
- GV củng cố bài học
- Về nhà nhớ tập thao tác với thư mục cho thành thạo giúp em luyện tập được tính ngăn nắp
 - Đọc trước bài 7 “Làm quen với Inter net ” SGK trang 31
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu.
NHẬN XÉT CỦA BGH
...........................

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_6_Thu_muc.doc