Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 1: Người bạn mới của em (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

 Bắt đầu từ lớp 3 các em sẽ làm quen với một môn học mới. Môn học mới này có tên là “Tin Học”. Môn học này sẽ theo các em tới các cấp học sau này.

 * Bài mới

 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Các bộ phận của máy tính

 - Trong cuộc sống hằng chắc các em cũng đã từng nghe nhắc đến chiếc máy vi tính. Vậy theo các em máy tính có tác dụng gì?

 -> Nhận xét.

 - Em hãy đọc thông tin về máy tính để bàn dưới đây và chia sẻ kết quả với bạn những điều mà em biết.

 -> Nhận xét và nêu lại chức năng các bộ phận của máy tính.

 2. Một số loại máy tính thường gặp

 - Có bao nhiêu loại máy tính mà em biết?

 - Ngoài máy tính để bàn thì còn có những loại máy tính nào thường gặp trong đời sống?

 -> Nhận xét.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

3. Củng cố - dặn dò

 - Gọi tên và nêu chức năng các bộ phận của máy tính?

 - Học bài và xem trước phần còn

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 662Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 1: Người bạn mới của em (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1	Ngày soạn: 31/08/2017
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
Bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính;
	- Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính;
	- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp;
	- Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi người.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
13’
13’
5’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Bắt đầu từ lớp 3 các em sẽ làm quen với một môn học mới. Môn học mới này có tên là “Tin Học”. Môn học này sẽ theo các em tới các cấp học sau này.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Các bộ phận của máy tính
 - Trong cuộc sống hằng chắc các em cũng đã từng nghe nhắc đến chiếc máy vi tính. Vậy theo các em máy tính có tác dụng gì?
 -> Nhận xét.
 - Em hãy đọc thông tin về máy tính để bàn dưới đây và chia sẻ kết quả với bạn những điều mà em biết.
 -> Nhận xét và nêu lại chức năng các bộ phận của máy tính.
 2. Một số loại máy tính thường gặp
 - Có bao nhiêu loại máy tính mà em biết?
 - Ngoài máy tính để bàn thì còn có những loại máy tính nào thường gặp trong đời sống?
 -> Nhận xét.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Gọi tên và nêu chức năng các bộ phận của máy tính?
 - Học bài và xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả theo từng nhóm. 
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- Quan sát máy tính để bàn và chia sẻ chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính:
+ Màn hình máy tính
+ Thân máy tính
+ Chuột máy tính
+ Bàn phím máy tính.
- Lắng nghe.
- Có rất nhiều loại máy tính, hai loại thường thấy là máy tính để bàn và máy tính xách tay.
- Quan sát và trả lời: còn có một số loại máy tính thường gặp là máy tính xách tay và máy tính bảng.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 1	Ngày soạn: 31/08/2017
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
Bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính;
	- Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính;
	- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp;
	- Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi người.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
5’
5’
5’
5’
10’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Các em đã học phần giới thiệu ở phần A, hôm nay thầy và cả lớp sẽ tiến hành thực hành trên máy tính để biết các bộ phận của máy tính có chức năng gì.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Chương trình Wordpad
 - Giới thiệu chương trình và hướng dẫn học sinh gõ vài phím trên bàn phím.
 -> Nhận xét.
 2. Đánh dấu X vào trước câu đúng.
 -> Nhận xét, trình bày kết quả và tuyên dương các nhóm làm đúng. 
 3. Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. 
 -> Trình bày kết quả đúng, tuyên dương các bạn làm đúng.
 4. Máy tính có thể giúp em làm những công việc nào sau đây:
 - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương các em nối đúng những công việc của máy tính có thể giúp mình làm công việc.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 - Có 4 chiếc thẻ và ba chiếc hộp, em hãy phân loại và sắp xếp các thẻ ở trên vào các hộp ở dưới bằng cách điền số thứ tự của thẻ vào hộp. Hãy giải thích tại sao em sắp xếp như vậy.
 - Nêu kết quả đúng về chức năng các bộ phận của máy tính, nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nhắc lại kiến thức bài đã học;
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem trước bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Gõ vài phím trên bàn phím, quan sát thấy sự thay đổi trên màn hình chương trình Wordpad và từng cá nhân báo cáo cho giáo viên biết. 
- Lắng nghe.
- Thảo luận nhóm đôi và điền kết quả vào SGK -> các nhóm thi nhau trả lời bằng cách đọc đáp án mà nhóm mình đã đánh dấu X.
- Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng.
- Cá nhân sẽ trình bày bài làm, sau đó so sánh kết quả với bạn.
- Báo cáo kết quả mình đã làm với giáo viên.
- Nối hình máy tính vào các hình tương ứng. Thực hành theo từng cá nhân.
-> Kết quả học sinh nối là: máy tính có thể giúp em làm những việc sau đây: liên lạc với bạn bè, học tập, xem phim, nghe nhạc, gửi thư. 
- Quan sát và chú ý lắng nghe giáo viên nêu kết quả đúng.
- Thảo luận nhóm 4.
-> Đại diện các nhóm nêu kết quả:
 + Thẻ 1 (màn hình) -> Đưa tín hiệu ra;
 + Thẻ 2 (thân máy) -> Xử lý tín hiệu;
 + Thẻ 3(bàn phím) -> Đưa tín hiệu vào;
 + Thẻ 4 (chuột) -> Đưa tín hiệu vào.
- Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng mở rộng với thầy/cô giáo.
- Trả lời.
- Đọc phần ghi nhớ.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_1_Nguoi_ban_moi_cua_em.doc