Đề kiểm tra cuối năm Tin học Lớp 3 - Năm học 2016-2017 - Huyện Thanh Trì

Câu A.3

Để khởi động Word, em sử dụng thao tác nào trong các thao tác sau:

A) Di chuyển chuột B) Kéo thả chuột

C) Nháy chuột D) Nháy đúp chuột

Câu A.4

Để viết hoa chữ cái đầu từ, em nên sử dụng cách gõ nào dưới đây:

A) Không sử dụng được Phím Shift trong trường hợp này

B) Chỉ sử dụng được cách nhấn giữ phím Shift

C) Sử dụng nhấn giữ phím Shift là cách gõ nhanh nhất

D) Sử dụng bật đèn Caps Lock là cách gõ nhanh nhất

Câu A.5

Bạn An thực hiện thao tác chọn công cụ Sao chép màu, sau đó chọn màu cần sao chép. Hỏi khi đó màu được bạn An chọn sẽ hiển thị ở đâu:

A. Ô màu nền B. Ô màu vẽ

C. Cả ô màu vẽ lẫn màu nền D. Không hiển thị

 

docx 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm Tin học Lớp 3 - Năm học 2016-2017 - Huyện Thanh Trì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 3 CUỐI NĂM
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Phần mềm đồ hoạ: Sao chép màu từ màu có sẵn
Số câu
 2
1
1
4
Số điểm
 1.0
 0.5 
 3.0 
4.5
45%
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu
3
2
1 
6
Số điểm
 1.5
1.0
 3.0
5.5
55%
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
Số câu
Số điểm
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
Số điểm
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
Số câu
Số điểm
Tổng
Số câu
5
0
3
0
0
2
0
0
10
Số điểm
 2.5 
 - 
 1.5 
 - 
 - 
6.0 
 - 
 -
 10.0 
100%
Tỷ lệ %
25%
0%
15%
0%
0%
60%
0%
0%
100%
Tỷ lệ theo mức
25%
15%
60%
0%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
2
6
60%
UBND HUYỆN THANH TRÌ
TẬP HUẤN NÂNG CAO NL RA ĐỀ KIỂM TRA THEO THÔNG TƯ 22/TT/BGD&ĐT
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Tin học – Lớp 3
Năm học 2016-2017
Thời gian làm bài: 35 phút
Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1
Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để sao chép màu từ màu có sẵn:
A) Chọn công cụ tô màu
B) Nháy chuột lên vùng cần tô
C) Nháy chuột lên vùng có màu cần sao chép
D) Chọn công cụ Sao chép màu
Đáp án: Cần thực hiện thao tác trên theo thứ tự:..=>=>=>
Câu A.2
Để sao chép màu có sẵn, em chọn công cụ nào dưới đây:
A) 	B) 	C) 	D)
Câu A.3
Để khởi động Word, em sử dụng thao tác nào trong các thao tác sau:
A) Di chuyển chuột	B) Kéo thả chuột
C) Nháy chuột	D) Nháy đúp chuột
Câu A.4
Để viết hoa chữ cái đầu từ, em nên sử dụng cách gõ nào dưới đây:
Không sử dụng được Phím Shift trong trường hợp này
B) Chỉ sử dụng được cách nhấn giữ phím Shift
C) Sử dụng nhấn giữ phím Shift là cách gõ nhanh nhất
D) Sử dụng bật đèn Caps Lock là cách gõ nhanh nhất
Câu A.5
Bạn An thực hiện thao tác chọn công cụ Sao chép màu, sau đó chọn màu cần sao chép. Hỏi khi đó màu được bạn An chọn sẽ hiển thị ở đâu:
A. Ô màu nền	B. Ô màu vẽ
C. Cả ô màu vẽ lẫn màu nền	D. Không hiển thị 
Câu A.6
Để gõ chữ Ê em gõ EE, gõ chữ Ư em gõ UW, gõ chữ Â em gõ AA thuộc kiểu gõ nào sau đây:
A. Kiểu VNI	B. Kiểu vntime
C. Kiểu Telex	D. Kiểu Unicode
Câu A.7
Phần mềm nào sau đây được dùng để hỗ trợ gõ chữ và dấu tiếng Việt:
Unikey	B) Unicode
TCVN3	D) ABC
Câu A.8
Kiểu gõ VNI dùng kí tự nào để gõ dấu thanh?
A. Chữ số	B. Cả A&B đúng
C. Chữ cái	D. Cả A&B sai
Thực hành (6đ)
Câu B.1 
Hãy tô màu ngôi nhà ở hình b giống với hình a:
Câu B.2
Gõ các phép tính sau:
	12+8=20	12:6+4=6
	25-5+10=30	3<10

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_tong_hop.docx