Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy

Tin học

Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kiến thức:

+ Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay.

+ Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor.

Kỹ năng: Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.

Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính.

II. ĐỒ DÙNG

 Máy tính, phần mềm Kiran’s typing Tutor.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Em hãy chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?

- HS thực hiện.

- Lớp, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV: Cho biết khu vực chính làm việc của bàn gồm mấy hàng phím ? Em hãy kể tên?

- HS trả lời.

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới và mục tiêu của bài.

b. Giảng bài:

 

docx 5 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Ngô Thị Thu Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3A	Tiết 3: 3C
Tiết 2: 3B	Tiết 4: 3D
Tin học
Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM	
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay.
+ Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor.
Kỹ năng: Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính, phần mềm Kiran’s typing Tutor.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?
- HS thực hiện.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: 
- GV: Cho biết khu vực chính làm việc của bàn gồm mấy hàng phím ? Em hãy kể tên?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới và mục tiêu của bài.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay
- Cho HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
- Cho HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn.
- HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
+ Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím
+ Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai (F, J)
+ Hai ngón cái đặt trên phím cách
+ Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở
- HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- HS điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn.
Bàn tay trái
Phím
Ngón
Cáp Lock, Shift
Út
1, Q, A, Z
Út
2, W, S, X
Áp út
3, E, D, C
Giữa
4, R, F, V
5, T, G, B
Trỏ
Phím cách
Cái
Bàn tay phải
Phím
Ngón
Enter, Shift
Út
O, P
Út
9, O, L, >
Áp út
7, U, J, M
Trỏ
8, I, K, <
Giữa
6, Y, H, N
Trỏ
- Y/c hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại. 
- HS hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại. Nhận xét bạn có gõ đúng theo cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không.
HĐ 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với 
phần mềm Kiran’s typing Tutor
* Khởi động Kiran’s typing Tutor.
- Để khởi động một chương trình ta làm thế nào?
- GV thao tác mẫu.
+ Bước 1, khởi động chương trình ta làm gì?
+ Trước khi bắt đầu tập gõ bàn phím phải ghi tên đăng kí. Em hãy đọc thông tin trong SGK cho biết để ghi tên đăng ký, ta làm gì?
+ Để bắt đầu luyện tập gõ bàn phím, em làm tiếp các bước như thế nào?
- Cho HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ.
- GV lưu ý HS một số thông tin chương trình cung cấp thêm
- HS trả lời: Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm.
- HS quan sát
- HS trả lời.
B1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền
B2: Gõ tên em hoặc chọn tên trong mục User Name 
B3: Nháy chọn mục Typing Practice để chuyển sang cửa sổ tập luyện.
B4: Trong ô Course, chọn hàng phím để rèn luyện gõ bàn phím.
B5: Tập gõ phím bằng 10 ngón tay theo các kí tự hiện ra trong ô màu trắng
- HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
- HS lắng nghe, quan sắt.
* Thoát khỏi bài luyện tập: Nháy chọn mục Close bên trái
- HS thoát khỏi bài luyện tập
*Thoát khỏi phần mềm. Nháy chọn nút x góc trên bên phải cửa sổ
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- HS thoát khỏi phần mềm
- HS báo cáo kết quả đã làm được.
Củng cố 
- GV tóm tắt lại ý chính của bài học.
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2017
Buổi: 1
Tiết 1: 3B	Tiết 3: 3D
Tiết 2: 3C	Tiết 4: 3A
Tin học
Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (T2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức: 
+ Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay.
+ Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor.
Kỹ năng: Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính.
II. ĐỒ DÙNG 
 Máy tính, phần mềm Kiran’s typing Tutor.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Kiểm tra bài cũ 
- Khởi động phần mềm Kiran’s Tutor và thoát khỏi phần mềm?
- HS lên thao tác thực hiện.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu cần đạt được qua hoạt động thực hành của bài.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Hoạt động thực hành
- Cho HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ
- Ở mục Course chọn bài luyện gõ
Tên bài tập
Tên hàng phím
HomeKeys - Qwerty
Hàng phím cơ sở
UpperKeys - Qwerty
Hàng phím trên
LowerKeys - Qwerty
Hàng phím dưới
NumeriKeys - Qwerty
Hàng phím số
- Cho HS thực hành trên phần mềm Kiran’s Tutor
 Độ chính xác khi gõ
Vị trí các ngón tay 
trên bàn phím
 Thời gian gõ
Tên bài luyện tập
- GV quan sát HS thực hành, hướng dẫn giúp đỡ những em thực hiện chưa tốt. 
- GV nhận xét, nhắc nhở, tuyên dương.
- HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ
- HS lắng nghe, ghi nhớ tên các bài luyện gõ
- HS thực hành trên phần mềm
- HS báo cáo kết quả làm được với GV.
HĐ 2. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Cho HS thực hiện các thao tác theo y/c trong SGK/tr26.
- GV quan sát, nhận xét, nhắc nhở, tuyên dương.
- HS thực hiện các thao tác theo y/c. (Hoạt động theo cặp)
- Quan sát, nhận xét thao tác của bạn cùng cặp với nhau.
Củng cố. 
- GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ.
- HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK/tr26)
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD1_Bai_5_Tap_go_ban_phim.docx