Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 6: Thư mục (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Tìm hiểu về thư mục

 Giới thiệu về cách sắp xếp sách vở và truyện trong thư viện, từ đó giới thiệu về thư mục được lưu trữ trong máy tính.

 2. Tạo thư mục

 - Nêu các bước để tạo thư mục trong máy tính?

 -> Nhận xét và nêu lại các bước để tạo thư mục mới.

 -> Thao tác mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh là đúng và làm nhanh.

 3. Mở thư mục

 - Em thực hiện mở thư mục có tên lop3a đã tạo ở hoạt động 2 theo các bước hướng dẫn.

 -> Thao tác mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 -> Nhận xét và đánh giá thao tác mở thư mục của học sinh và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.

 4. Đóng thư mục đang mở

 - Em thực hiện nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ, qua sát sự thay đổi trên màn hình.

 -> Nhận xét.

 5. Xóa thư mục

 - Để xóa thư mục, em thực hiện những bước nào?

 -> Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác xóa thư mục.

 -> Chú ý: chỉ được xóa thư mục khi em chắc chắn muốn xóa thư mục đó.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 841Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 6: Thư mục (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 6	Ngày soạn: 07/10/2017
Tiết : 11
Bài 6: THƯ MỤC (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với thư mục, thư mục con;
	- Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục;
	- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
6’
7’
5’
5’
5’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết được thông tin lưu trữ và sắp xếp như thế nào trong máy tính, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Tìm hiểu về thư mục
 Giới thiệu về cách sắp xếp sách vở và truyện trong thư viện, từ đó giới thiệu về thư mục được lưu trữ trong máy tính.
 2. Tạo thư mục
 - Nêu các bước để tạo thư mục trong máy tính?
 -> Nhận xét và nêu lại các bước để tạo thư mục mới.
 -> Thao tác mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh là đúng và làm nhanh.
 3. Mở thư mục
 - Em thực hiện mở thư mục có tên lop3a đã tạo ở hoạt động 2 theo các bước hướng dẫn.
 -> Thao tác mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Nhận xét và đánh giá thao tác mở thư mục của học sinh và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 4. Đóng thư mục đang mở
 - Em thực hiện nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ, qua sát sự thay đổi trên màn hình.
 -> Nhận xét.
 5. Xóa thư mục
 - Để xóa thư mục, em thực hiện những bước nào?
 -> Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác xóa thư mục.
 -> Chú ý: chỉ được xóa thư mục khi em chắc chắn muốn xóa thư mục đó.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các bước tạo, mở và xóa thư mục?
 - Xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời: các bước tạo thư mục trong máy tính: 
 + B1: Nháy nút phải chuột lên màn hình nền.
 + B2: Nháy chọn New rồi chọn Folder.
 + B3: Gõ tên thư mục vào ô New Folder rồi nhấn phím Enter.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
- Từng cá nhân thực hiện tạo thư mục.
-> So sánh kết quả với bạn.
-> Nhận xét lẫn nhau giữa các học sinh.
-> Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
- Thực hiện theo yêu cầu để bài.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện đóng thư mục đang mở bằng cách nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục.
- Lắng nghe.
- Trả lời: Để xóa thư mục, em thực hiện các bước: 
 + B1: Nháy nút phải chuột lên thư mục muốn xóa.
 + B2: Nháy chọn Delete.
 + B3: Nháy chọn Yes để xóa.
- Chú ý quan sát.
- Thực hiện các bước xóa thư mục.
- Chú ý lắng nghe. 
-> Em báo cáo kết quả đã làm với thầy cô giáo.
- Chú ý lắng nghe. 
- Trả lời.
- Lắng nghe
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 6	Ngày soạn: 07/10/2017
Tiết : 12
Bài 6: THƯ MỤC (tiết 2
	I. MỤC TIÊU
	- Làm quen với thư mục, thư mục con;
	- Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục;
	- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
2’
7’
7’
7’
8’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để tiếp tục luyện tập các thao tác với thư mục, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau:
 - Tạo thư mục lop3b trên màn hình nền.
 - Mở thư mục lop3b.
 - Đóng thư mục lop3b.
 - Xóa thư mục lop3b.
 -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 2. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau:
 - Tạo thư mục lop3c trên màn hình nền.
 - Mở thư mục lop3c.
 - Tạo thư mục an.
 - Tạo thư mục binh.
 - Tạo thư mục khiem.
 - Đóng thư mục lop3c.
 -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh.
 3. Trao đổi với bạn rồi đánh dấu X vào 5 cuối câu đúng.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh tạo đúng và tạo nhanh các thư mục.
 -> Chú ý: thư mục an, bình, khiem là thư mục con của thư mục lop3c.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 - Em thực hiện theo các yêu cầu sau:
 a) Tạo thư mục có tên em trên màn hình nền.
 b) Nháy chuột vào thư mục tên em vừa tạo, nhấn phím Delete rồi nhấn phím Enter.
 c) So sánh cách xóa thư mục đã học và cách xóa thư mục ở câu b.
 -> Quan sát và nhận xét thao tác của học sinh.
 => Nhận xét, tuyên dương và nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các thao tác với thư mục
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Thực hiện thực hành theo yêu cầu bài đề ra.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Từng cá nhân thực hiện tạo và đóng thư mục như yêu cầu bài đã đề ra.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Thực hiện thảo luận nhóm đôi và đánh dấu X vào 5 cuối câu đúng.
-> Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Học sinh tiến hành thực hiện các yêu cầu bài đề ra.
- Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy/ cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_6_Thu_muc.doc