Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 5+6, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018

Hoạt động 1. Tìm hiểu về chuột máy tính

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính.

- Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính đang sử dụng chỉ và nói tên các bộ phận của chuột. - HS quan sát hình vẽ, đọc tên các bộ phận của chuột máy tính.

- HS chỉ và nói tên các bộ phận của chuột máy tính của mình.

Hoạt động 2. Sử dụng chuột

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, cầm chuột làm mẫu cho học sinh làm theo.

- GV yêu cầu học sinh thự c hiện yêu cầu trong sách giáokhoa: “điền vào chỗ chấm ( .)”

 - Học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa, quan sát GV cầm chuột rồi làm theo GV

- HS sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm

1. Tay phải

2. Nút trái chuột

3. Nút phải chuột

4. Bên trái chuột

5. Bên phải chuột

 

docx 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 664Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 5+6, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/09/2017
Ngày giảng:
Tuần 3
Tiết 5
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (Tiết 1)
Mục tiêu
Biết các bộ phận cơ bản của máy tính.
Biết cầm chuột đúng cách.
Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
Chuẩn bị
Máy tính, chuột, tranh ảnh, hình vẽ, máy chiếu.
Các hoạt động dạy học
Các hoạt động cơ bản
Hoạt động 1. Tìm hiểu về chuột máy tính
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính.
Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính đang sử dụng chỉ và nói tên các bộ phận của chuột.
HS quan sát hình vẽ, đọc tên các bộ phận của chuột máy tính.
HS chỉ và nói tên các bộ phận của chuột máy tính của mình.
Hoạt động 2. Sử dụng chuột
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, cầm chuột làm mẫu cho học sinh làm theo.
GV yêu cầu học sinh thự c hiện yêu cầu trong sách giáokhoa: “điền vào chỗ chấm (.)”
Học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa, quan sát GV cầm chuột rồi làm theo GV
HS sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm
Tay phải
Nút trái chuột
Nút phải chuột
Bên trái chuột
Bên phải chuột
Yêu cầu học sinh quan sát hình ở ý b trang 16 và thực hiện theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực hiện cầm chuột sai.
Học sinh quan sát hình và thực hiện yêu cầu.
Hình thứ nhất là hình cầm chuột sai.
Hoạt động 3. Con trỏ chuột
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Yêu cầu học sinh quan sát và chỉ ra hình mũi tên — trên màn hình nền, cầm và dịch chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó.
Yêu cầu HS đọc thông tin trong hình và nhấn mạnh lại cho HS
HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
HS đọc thông tin trong hình và lắng nghe GV.
Hoạt động 4. Các thao tác sử dụng chuột
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV yêu cầu học sinh thực hiện thao tác nháy chuột trái, nháy chuột phải, nháy đúp chuột, kéo thả chuột theo như yêu cầu ở hoạt động 4 sách giáo khoa và quan sát.
GV cùng thực hiện với học sinh, dùng máy chiếu để học sinh quan sát.
HS thực hiện lần lượt theo các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên:
+ Tháo tác nháy chuột trái
+ Thao tác nháy chuột phải
+ Thao tác kéo thả chuột
+ Thao tác nháy đúp chuột
Củng cố:
HS đọc phần chú ý trong sách.
Báo cáo các hoạt động đã làm trong giờ học
GV nhấn mạnh lại các kiến thức đã học
Ngày soạn: 17/09/2017
Ngày giảng:
Tiết 6
Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (Tiết 1)
Mục tiêu
Biết các bộ phận cơ bản của máy tính.
Biết cầm chuột đúng cách.
Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
Chuẩn bị
Máy tính, chuột, tranh ảnh, hình vẽ, máy chiếu.
Các hoạt động dạy học
Hoạt động thực hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV giới thiệu và hướng dẫn chơi trò chơi: luyện tập sử dụng chuột.
Yêu cầu học sinh thực hiện theo các bước được trình bày và minh họa ở trong sách giáo khoa.
GV yêu cầu học sinh tiếp tục luyện tập các bài tiếp theo.
Tổ chức thi xem ai nhanh tay dành được điểm cao hơn.
HS lằng nghe, thực hành theo hướng dẫn của GV
Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của GV và hình vẽ trong sách.
HS luyện tập các bài tiếp theo khi đã luyện xong bài 1.
HS thi với nhau.
Hoạt động ứng dụng, mở rộng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV hướng dẫn học sinh sử dụng chuột cùng với thao tác nháy chuột để tắt máy tính.
Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ, nhấn mạnh lại cho học sinh hiểu.
HS lắng nghe, thực hành tắt máy khi hết giờ.
HS đọc và lằng nghe
Củng cố: Nhắc lại những kiến thức đã học trong bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_3_Chuot_may_tinh.docx