Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Ổn định lớp:

- Bài cũ:

- Gọi 1 em lên khởi động máy tính

?Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính?

 - Nhận xét - ghi điểm.

2. Bài mới:

 Giới thiệu bài (1’): - Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào?

- GV cho HS quan sát chuột máy tính.

?Đây là bộ phận gì của máy tính?

 A. Hoạt động cơ bản:

 1. Tìm hiểu về chuột máy tính (7’):

- GV cho hS quan sát chuột máy tính

- Gọi HS nêu hiểu biết của mình về chuột máy tính.

* GV chốt lại.

 - Chuột máy tính giúp điều khiển máy tính được thuận tiện, nhanh chóng.

 - Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng trực tiếp một chuột của máy tính để giới thiệu: các nút trái, phải.

2. Sử dụng chuột:

a) Cách cầm chuột.

- GV hưỡng dẫn cách cầm chuột trực tiếp trên chuột

- Cho HS quan sát cách cầm chuột

?Nêu cách cầm chuột?

- GV chốt lại.

 + Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột.

 + Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột

- Cho HS quan sát hình sau

a) b)

?Em cho biết cách cầm chuột nào đúng?

3. Con trỏ chuột (6’):

- GV cho HS quan sát trực tiếp con trỏ chuột trên cửa sổ Word và trên màn hình nền , I, +, , , ,

- GV hướng dẫn cụ thể trên từng hình dang con trỏ chuột

4. Các thao tác sử dụng chuột (8’):

- Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 và điền câu đúng vào đấu (.)

- GV cho HS quan sát hình sau.

- GV thao tác sử dụng chuột và cho HS quan sát trực quan các thao tác với chuột

- GV di chuyển chuột trên mặt phẳng

?Đây là thao tác gì?

- GV nháy nút chuột trái

?Cho biết thao tác này là gì?

- GV nháy nút chuột phải

?Cho biết thao tác này là gì?

- GV kéo thả chuột chọn 1 vùng

?Cho biết thao tác này là gì?

- GV cho HS báo cáo kết quả đã làm

- GV chốt lại. + Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng.

 + Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra.

+ Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay ra.

 + Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.

 + Kéo thả chuột (Rê chuột): Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột.

Gọi một vài HS thực hiện các thao tác trên

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 621Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chương 1, Bài 3: Chuột máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3
TUẦN 3
BÀI 3 : CHUỘT MÁY TÍNH (Tiết 1)
Ngày dạy: ./9/2017
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Biết các bộ phận của chuột máy tính; biết cầm chuột dúng cách.
	- Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
 2. Kỹ năng: Nhận biết được nút trái, phải chuột, thao tác được trên chuột máy tính
 3. Thái độ: Tạo hứng thú học môn mới cho HS. Nghiêm túc trong học tập
II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tranh/ ảnh về chuột máy tính
- Học sinh: Tập, bút, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Ổn định lớp: 
- Bài cũ:
- Gọi 1 em lên khởi động máy tính
?Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính?
 - Nhận xét - ghi điểm.
2. Bài mới: 
 Giới thiệu bài (1’): - Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào?
- GV cho HS quan sát chuột máy tính.
?Đây là bộ phận gì của máy tính?
 A. Hoạt động cơ bản:
 1. Tìm hiểu về chuột máy tính (7’): 
- GV cho hS quan sát chuột máy tính 
- Gọi HS nêu hiểu biết của mình về chuột máy tính.
* GV chốt lại.
 - Chuột máy tính giúp điều khiển máy tính được thuận tiện, nhanh chóng.
 - Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng trực tiếp một chuột của máy tính để giới thiệu: các nút trái, phải...
Nút trái
Nót ph¶i
Bánh lăn
2. Sử dụng chuột:
a) Cách cầm chuột.
- GV hưỡng dẫn cách cầm chuột trực tiếp trên chuột
- Cho HS quan sát cách cầm chuột
?Nêu cách cầm chuột?
- GV chốt lại.
 + Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột.
 + Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột
- Cho HS quan sát hình sau
 b)
?Em cho biết cách cầm chuột nào đúng?
3. Con trỏ chuột (6’): 
- GV cho HS quan sát trực tiếp con trỏ chuột trên cửa sổ Word và trên màn hình nền ñ, I, +, , , , 
- GV hướng dẫn cụ thể trên từng hình dang con trỏ chuột
4. Các thao tác sử dụng chuột (8’): 
- Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 và điền câu đúng vào đấu (.....)
- GV cho HS quan sát hình sau.
- GV thao tác sử dụng chuột và cho HS quan sát trực quan các thao tác với chuột
- GV di chuyển chuột trên mặt phẳng
?Đây là thao tác gì?
- GV nháy nút chuột trái
?Cho biết thao tác này là gì?
- GV nháy nút chuột phải
?Cho biết thao tác này là gì?
- GV kéo thả chuột chọn 1 vùng
?Cho biết thao tác này là gì?
- GV cho HS báo cáo kết quả đã làm
- GV chốt lại. + Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng.
 + Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra.
+ Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay ra.
 + Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.
 + Kéo thả chuột (Rê chuột): Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột.
Gọi một vài HS thực hiện các thao tác trên
- HS báo cáo sỹ số
- HS thao tác
- HS trả lời
- Nhận xét.
- HS trả lời chuột máy tính, bàn phím
- Chuột máy tính
- HS quan sát
- HS nêu theo sự hiểu biết của HS
- HS lắng nghe
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS quan sát
- HS quan sát và lắng nghe
- HS đọc thầm và làm bài vào mục 4 SGK trang 16 và 17
- HS quan sát hình
- HS quan sát các thao tác sử dụng chuột
- Di chuyển chuột
- Nháy nút trái chuột
- Nháy nút phải chuột
- Kéo thả chuột
* HS báo cáo kết quả đã làm
- HS lắng nghe
4. Củng cố - Dặn dò 
- Nắm vững cách cầm chuột và các thao tác trên chuột
- Về nhà tập cầm chuột và tập thao tác trên chuột để tiết sau thực hành.
TUẦN 3
BÀI 3 : CHUỘT MÁY TÍNH (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Biết các bộ phận của chuột máy tính; biết cầm chuột dúng cách.
	- Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
 2. Kỹ năng: Nhận biết được nút trái, phải chuột, thao tác được trên chuột máy tính
 3. Thái độ: Tạo hứng thú học môn mới cho HS. Nghiêm túc trong học tập
II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tranh/ ảnh về chuột máy tính
- Học sinh: Tập, bút, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Ổn định lớp
- Bài cũ :
 ?Lên thao tác cầm chuột và nháy chuột trái, nháy đúp chuột?
 - Nhận xét - ghi điểm.
. Bài mới (28’): 
 B. Hoạt động thực hành: 
 a. Hoạt động 1 : Thực hành luyện tập sử dụng chuột
* GV: Nhắc lại nội dung đã học
 * Trò chơi: Luyện tập sử dụng chuột Mouse Skills.
*GV: Mouse Skills (Kĩ năng sử dụng chuột)
?Để làm việc được với phần mềm đầu tiên ta phải làm gì?
* HS: Khởi động phần mềm
* Khởi động phần mềm chính là thao tác mở đối tượng.
?Nêu cách nháy chuột (mở đối tượng)?
* HS: trả lời
*GV giới thiệu cách khỏi động phần mềm.
* HS quan sát
* GV thao tác mẫu và chỉ rõ để HS hiểu cần phải quan sát nhanh ở màn hình để nháy chuột vào các ô vuông nhanh, chính xác theo sự chỉ dẫn của chương trình.
* Gọi HS thao tác
?Nếu không muốn luyện tập nữa ta phải làm gì?
* HS: Thoát khỏi phần mềm
?Nêu các cách thoát khỏi phần mềm mà em biết?
* HS trả lời: Alt + F4, Nháy vào nút Close
*GV: Ngoài các cách mà các em đã biết còn có thêm hai cách nữa để thoát khỏi phần mềm
*GV thao tác mẫu
?Gọi HS thao tác lại
* HS: Thao tác
Thao tác luyện tập chuột từ mức 1 ® 5
- Mức 1 (Level 1): Di chuyển chuột
- Mức 2 (Level 2): Nháy chuột
- Mức 3 (Level 3): Nháy đúp chuột
- Mức 4 (Level 4): Nháy nút phải chuột.
- Mức 5 (Level 5): Kéo thả chuột
- Cho HS thoát khỏi máy tính
- HS báo cáo sĩ số
HS thao tác
- Lắng nghe.
2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm mouse skills:
 a) Khởi động phần mềm:
B1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mouse Skills
B2) Gõ một phím bất kì để vào cưa sổ luyện tập.
 B3) Luyện tập các thao tác sử dụng chuột. (Gồm 5 mức)
* Trong đó:
- Mức 1: Di chuyển chuột đến ô vuông có màu.
- Mức 2: Luyện tập nháy chuột trái một cái vào ô vuông.
- Mức 3: Luyện tập nháy đúp chuột trái vào ô vuông.
- Mức 4: Nháy chuột phải vào ô vuông.
- Mức 5: Luyện tập di chuyển chuột kéo thả biểu tượng W (word) vào khung màu trắng.
* Chú ý: -Kết thúc mỗi mức luyện tập gõ một phím bất kì để sang mức luyện tập tiếp theo.
- Luyện tập xong năm mức nếu muốn luyện tập lại thì nháy chuột vào mục “Try Again”
* Thoát khỏi Mouse Skills:
- C1: Nháy chuột vào nút Quit
- C2: Gõ phím Q
HS thực hành trên máy
- Từ mức 1 ® 4: Nháy chuột vào ô vuông trên màn hình từ to ® nhỏ (nháy chuột theo sự hướng dẫn của phần mềm)
- Mức 5: Kéo biểu tượng Word thả vào màn hình màu trắng.
* Luyện gõ xong từng mức:
 - Gõ 1 phím bất kì để sang mức tiếp theo.
 - Nếu muốn chuyển sang mức khác bỏ qua mức tiếp theo gõ phím N.
* Xong mỗi mức đều có bảng đánh giá kết quả.
 - Beginner : Đạt kết quả thấp nhất (bắt đầu)
 - Not bad : Tạm được
 - Good : Khá tốt
 - Expert : Rất tốt
* Thoát khỏi máy tính
4. Củng cố - Dặn d:
 - Cần năm vững cách cầm chuột và các thao tác trên chuột
 Xem trước bài 4 bàn phím máy tính để tiết sau học.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_3_Chuot_may_tinh.doc