Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay

 a) Em nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím máy tính.

 -> Nhận xét, nêu lại cách đặt tay và thực hiện mẫu lại cách đặt tay đúng khi gõ phím.

 b) Đọc thông tin trong hình. Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới đây (theo mẫu). So sánh kết quả với bạn.

 -> Chú ý: Màu sắc của các phím và màu sắc ở móng tay trong hình để chỉ ngón tay nào gõ vào phím nào.

 -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.

 - Luyện gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi ích gì?

 -> Nêu lại lợi ích của việc luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay.

 c) Đọc tên phím, yêu cầu bạn gõ vào phím đó. Nhận xét bạn đã gõ đúng cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay chưa. Em và bạn đổi vai với nhau.

 -> Nhận xét và tuyên dương các học sinh thực hiện trao đổi vai để gõ phím nhanh và chính xác.

 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 748Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 5	Ngày soạn: 30/09/2017
Tiết : 9
Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay;
	- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
7’
14’
5’
5’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Hôm nay thầy và các em sẽ thực hành gõ bàn phím bằng 10 ngón tay qua phần mềm luyện gõ bàn phím.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay
 a) Em nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím máy tính.
 -> Nhận xét, nêu lại cách đặt tay và thực hiện mẫu lại cách đặt tay đúng khi gõ phím.
 b) Đọc thông tin trong hình. Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới đây (theo mẫu). So sánh kết quả với bạn.
 -> Chú ý: Màu sắc của các phím và màu sắc ở móng tay trong hình để chỉ ngón tay nào gõ vào phím nào.
 -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh.
 - Luyện gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi ích gì? 
 -> Nêu lại lợi ích của việc luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay. 
 c) Đọc tên phím, yêu cầu bạn gõ vào phím đó. Nhận xét bạn đã gõ đúng cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay chưa. Em và bạn đổi vai với nhau.
 -> Nhận xét và tuyên dương các học sinh thực hiện trao đổi vai để gõ phím nhanh và chính xác.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu cách đặt tay đúng khi gõ bàn phím.
 - Xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Nêu lại cách đặt đúng bàn bàn lên bàn phím khi gõ các phím.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Từng cá nhân thực hiện điền vào bảng.
-> So sánh kết quả với bạn.
-> Nhận xét lẫn nhau giữa các học sinh.
-> Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay sẽ giúp em gõ nhanh và chính xác hơn. 
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện theo yêu cầu để bài.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 5	Ngày soạn: 30/09/2017
Tiết : 9
Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay;
	- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
5’
3’
2’
8’
7’
5’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để tiếp tục luyện gõ bàn phím bằng 10 ngõn tay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với Kiran’s Typing Tutor
 a) Khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor
 - Nêu cách khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor?
 - Để thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor em làm thế nào?
 -> Nhận xét các câu trả lời của học sinh và thực hiện mẫu thao tao khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor.
 b) Em và bạn lần lượt thực hiện thao tác khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor.
 -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh.
 c) Ghi tên đăng kí
 - Để ghi tên đăng kí, em phải làm gì?
 - Chú ý: Nếu em đã đăng kí rồi thì chỉ cần nháy chuột vào nút lệnh rồi chọn tên của mình trong danh sách .
 d) Bắt đầu luyện tập gõ bàn phím
 - Quan sát, theo dõi quá trình thực hành gõ của học sinh.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh gõ đúng và gõ nhanh các từ trong phần mềm.
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Trong cửa sổ tập luyện, em nháy chọn vào ô Course, chọn một hàng phím trong bảng sau rồi luyện tập.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh gõ đúng và gõ nhanh.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 Em và bạn luân phiên thực hiện các thao tác sau:
 - Khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
 - Chọn tên trong User Nam rồi chọn Typing Practice.
 - Chọn hàng phím rồi tập gõ hàng phím đó.
 - Quan sát và nhận xét thao tác của bạn.
 => Nhận xét, tuyên dương và nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu cách khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Khởi động chương trình bằng cách nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền.
- Lắng nghe.
-> Nháy chuột vào nút lệnh X hoặc Exit để thoát khỏi chương trình.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor nhiều lần.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Để ghi tên đăng kí, em di chuyển chuột vào ô User Name rồi nhập tên của mình.
- Chú ý lắng nghe.
- Học sinh tiến hành thực hiện chương trình Kiran’s Typing Tutor theo các bước đã hướng dẫn.
-> Gõ các phím xuất hiện trong chương trình.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Lắng nghe.
-> Học sinh chọn một hàng phím bất kì rồi luyện tập.
- Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy/ cô giáo.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Lắng nghe.
-> Học sinh luân phiên thực hiện các thao tác theo yêu cầu bài.
-> Báo cáo kết quả đã làm được với thầy cô giáo.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_5_Tap_go_ban_phim.doc