Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có ma trận)

Lý thuyết

ND1. Mức1.1

 Em tập vẽ bằng phần mềm nào?

 A. Paint B. Blocks C. Mario D. Dos

ND1. Mức1.2

 Trong phần mềm vẽ hình Paint đâu là công cụ vẽ đường cong?

A. B. C. D.

ND2. Mức1.1

 Phím Enter dùng để?

 A. Tạo khoảng cách B. Gõ chữ hoa

 C. Xuống dòng bắt đầu dòng mới D. Xóa chữ

ND2. Mức1.2

 Quy tắc gõ chữ có dấu là?

 A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

 C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

ND1. Mức 2

 Hãy chỉ ra công cụ không dùng để chọn 1phân hình ?

 A. B. C. ?

ND2. Mức 2

Câu 4. Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?

 A. Caps Lock B. Delete C. Backspace D. Enter

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 09/06/2021 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 3 CUỐI NĂM
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Phần mềm đồ hoạ: 
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
 1,0 
 1,0 
 3,0 
 5,0 
50%
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
 1,0 
 1,0 
 3,0 
 5,0 
50%
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
Số câu
Số điểm
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
Số điểm
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
Số câu
Số điểm
Tổng
Số câu
4
0
2
0
0
1
0
1
8
Số điểm
 2,0 
 - 
 2,0 
 - 
 - 
 3,0 
 - 
 3,0 
 10,0 
100%
Tỷ lệ %
20%
0%
20%
0%
0%
30%
0%
30%
100%
Tỷ lệ theo mức
20%
20%
30%
30%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
6
4
40%
Thực hành (25')
2
6
60%
Ghi chú: Trong đề có thể viết tăng điểm lên 2 lần, điểm kết quả mỗi phần là sẽ là tổng điểm chia cho 2
Đề cuối năm lớp 3
Lý thuyết 
ND1. Mức1.1
 Em tập vẽ bằng phần mềm nào?
 A. Paint B. Blocks C. Mario D. Dos
ND1. Mức1.2
 Trong phần mềm vẽ hình Paint đâu là công cụ vẽ đường cong?
A. 	B. 	C. 	D. 
ND2. Mức1.1
 Phím Enter dùng để?
 A. Tạo khoảng cách B. Gõ chữ hoa 
 C. Xuống dòng bắt đầu dòng mới D. Xóa chữ
ND2. Mức1.2
 Quy tắc gõ chữ có dấu là?
 	A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.	B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.
 	C. Cả A và B đều đúng.	D. Cả A và B đều sai.
ND1. Mức 2
 Hãy chỉ ra công cụ không dùng để chọn 1phân hình ?
 A. 	B.	C. 	 ?
ND2. Mức 2
Câu 4. Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?
 A. Caps Lock	B. Delete	C. Backspace	D. Enter
Thực hành
ND1. Mức 3
Vẽ hình và tô màu theo mẫu:
ND2. Mức 4
 Gõ đoạn thơ sau đây
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Tài liệu đính kèm:

  • docquang trach- Đêf cuối năm khối 3.doc