Đề kiểm tra Học kì II môn Tin học Lớp 3 theo thông tư 22

Câu A1 (0,5đ) (ND1-Mức 1)

Để sao chép màu từ màu có sẵn em dùng công cụ nào? Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án dưới đây.

A. B. C. D.

Câu A2 (0,5đ) (ND1-Mức 2)

Khi thực hiện sao chép màu từ màu có sẵn, bạn Hùng và bạn Hà thực hiện các thao tác sau, em hãy điền Đúng/ Sai vào các thao tác của hai bạn?

Hùng thực hiện các thao tác Hà thực hiện các thao tác

- Chọn công cụ sao chép màu

- Nháy chuột trái vào phần hình vẽ có màu cần sao chép.

- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ cần tô màu vừa sao chép - Chọn công cụ sao chép màu

- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ có màu cần sao chép.

- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ cần tô màu vừa sao chép

 . .

Câu A3 (0,5đ) (ND2-Mức 1)

Em hãy nối các phím ở cột A với chức năng tương ứng ở cột B.

Cột A

Caplock

Shift

Del

Backspace Cột B

Xoá kí tự đằng sau con trỏ soạn thảo

Gõ các chữ hoa

Xoá kí tự đằng trước con trỏ soạn thảo

Gõ các chữ hoa và kí hiệu trên của phím

Câu A4 (0,5đ) (ND2-Mức 2)

Em hãy chọn cách gõ hợp lí để soạn thảo câu sau: “EM YÊU TRƯỜNG EM”

A. Nhấn phím Caplock và gõ B. Nhấn giữ phím Caplock và gõ

C. Nhấn phím Shift và gõ D. Nhấn giữ phím Shift và gõ

 

doc 9 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 813Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì II môn Tin học Lớp 3 theo thông tư 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3 - KIỂM TRA CUỐI NĂM
BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
 Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 3, cuối năm)
Nội dung kiến thức
Mức độ 1 (Nhận biết)
Mức độ 2 (Thông hiểu)
Mức độ 3 (Vận dụng thấp)
Mức độ 4 (Vận dụng cao)
1. Phần mềm đồ hoạ: Sao chép màu từ màu có sẵn
- Nêu được công cụ sao chép màu
- Phát biểu được các bước thực hiện sao chép màu
ND1.Mức1.x
- Giải thích được vai trò của ô hiển thị màu vẽ (ô trung gian) trong quá trình sao chép màu
ND1.Mức2.x
Thực hiện được việc tô màu cho một hình vẽ dựa trên màu đã có của một hình khác
ND1.Mức3.x
- So sánh được hai cách sao chép màu sử dụng ô trung gian: là ô hiển thị màu vẽ hoặc ô hiển thị màu nền
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
- Nêu được các thành phần giao diện phần mềm soạn thảo văn bản
- Nêu được tác dụng của các phím
Capslock, Shift, Delete, Backspace
- Nêu được cách gõ chữ cái tiếng Việt
- Nêu được cách gõ dấu tiếng Việt ở chế độ gõ Telex hoặc VNI
ND2.Mức1.x
- Giải thích được hai cách gõ chữ hoa bằng phím Caps Lock và Shift
- Giải thích được một số tình huống đơn giản không gõ được chữ hoặc dấu tiếng Việt như mong muốn: Gõ sai dấu, gõ lặp ba lần cùng một kí tự, bỏ dấu khi lùi con trỏ, 
ND2.Mức2.x
Gõ và sửa được những từ tiếng Việt tại những vị trí mong muốn nhờ các phím định vị con trỏ soạn thảo và các phím điều khiển khác
ND2.Mức3.x
Gõ và sửa được những văn bản tiếng Việt ngắn như: Bài thơ, bài hát hoặc một đoạn văn
ND2.Mức4.x
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
- Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học toán
- Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của
Nêu được trình tự các bước cần tiến hành để thực hiện được một phép toán hoặc xem kết quả
Sử dụng được phần mềm để thực hiện được các phép tính lớp 3 theo yêu cầu
phần mềm và tương tác được với chúng ND3.Mức1.x
ND3.Mức2.x
ND3.Mức3.x
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
- Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm Làm công việc gia đình
- Nêu được ý nghĩa các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng ND4.Mức1.x
Kể ra được trong gia đình có những phòng nào và có những đồ vật nào thường phải dọn dẹp để phòng ngăn nắp, sạch sẽ
ND4.Mức2.x
Nhận ra các đồ vật quen thuộc trong một phòng hay một nơi nào đó nên được xếp lại ngay ngắn hoặc để vào vị trí hợp lí
ND4.Mức3.x
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
- Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học tiếng Anh
- Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng ND5.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần thực hiện để trả lời các câu hỏi của giáo viên trong lớp học chữ cái hoặc lớp học từ vựng tiếng Anh (trong phần mềm)
ND5.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm học tiếng Anh để học được chữ cái và từ vựng tiếng Anh theo hướng dẫn của phần mềm
ND5.Mức3.x
Trả lời được các câu hỏi về chữ cái và từ vựng tiếng Anh (có trong phần mềm)
ND5.Mức4.x
1.2. Một số ví dụ minh họa các câu hỏi, bài tập theo các cấp độ nhận thức 
(Tin học 3, Cuối năm)
(nội dung bỏ qua)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
Ma trận đề kiểm tra cuối năm – tin học lớp 3
Ma trận số lượng câu hỏi và điểm
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 3 CUỐI NĂM
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Phần mềm đồ hoạ: Sao chép màu từ màu có sẵn
Số câu
1
1
1
3
Số điểm
 0.5 
 0.5 
 2.0 
 3.0 
30%
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu
1
1
1
3
Số điểm
 0.5 
 0.5 
 2.0 
 3.0 
30%
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
Số câu
1
1
1
3
Số điểm
 0.5 
 0.5 
 2.0 
 3.0 
30%
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
1
1
2
2
Số điểm
 0.5 
 0.5 
 1.0 
10%
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
Số câu
0
Số điểm
 - 
0%
Tổng
Số câu
4
0
4
0
0
2
0
1
11
Số điểm
 2.0 
 - 
 2.0 
 - 
 - 
 4.0 
 - 
 2.0 
 10.0 
100%
Tỷ lệ %
20%
0%
20%
0%
0%
40%
0%
20%
100%
Tỷ lệ theo mức
20%
20%
40%
20%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
3
6
60%
2.2. Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối kì 1 môn Tin học lớp 3
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. PMĐH: Sao chép màu từ màu có sẵn
Số câu
1
1
1
3
Câu số
A1
A2
B1
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu
1
1
1
2
Câu số
A3
A4
B2
3. PMHT: Học toán lớp 3
Số câu
1
1
1
3
Câu số
A5
A6
B3
4. PMHT: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
1
1
2
Câu số
A7
A8
Tổng số câu
4
4
2
1
10
ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm (4đ)
Câu A1 (0,5đ) (ND1-Mức 1)
Để sao chép màu từ màu có sẵn em dùng công cụ nào? Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án dưới đây.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu A2 (0,5đ) (ND1-Mức 2)
Khi thực hiện sao chép màu từ màu có sẵn, bạn Hùng và bạn Hà thực hiện các thao tác sau, em hãy điền Đúng/ Sai vào các thao tác của hai bạn?
Hùng thực hiện các thao tác
Hà thực hiện các thao tác
- Chọn công cụ sao chép màu
- Nháy chuột trái vào phần hình vẽ có màu cần sao chép.
- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ cần tô màu vừa sao chép
- Chọn công cụ sao chép màu
- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ có màu cần sao chép.
- Nháy chuột phải vào phần hình vẽ cần tô màu vừa sao chép
.
.
Câu A3 (0,5đ) (ND2-Mức 1)
Em hãy nối các phím ở cột A với chức năng tương ứng ở cột B.
Cột A
Caplock
Shift
Del
Backspace
Cột B
Xoá kí tự đằng sau con trỏ soạn thảo 
Gõ các chữ hoa
Xoá kí tự đằng trước con trỏ soạn thảo
Gõ các chữ hoa và kí hiệu trên của phím
Câu A4 (0,5đ) (ND2-Mức 2)
Em hãy chọn cách gõ hợp lí để soạn thảo câu sau: “EM YÊU TRƯỜNG EM”
A. Nhấn phím Caplock và gõ	B. Nhấn giữ phím Caplock và gõ
C. Nhấn phím Shift và gõ	D. Nhấn giữ phím Shift và gõ
Câu A5 (0,5đ) (ND3-Mức 1)
Để khởi động phần mềm cùng học Toán 3 ta thực hiện:
A. Nháy chuột lên biểu tượng 
B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
C. Nháy chuột lên biểu tượng 
D. Kéo thả chuột lên biểu tượng 
Câu A6 (0,5đ) (ND3-Mức 2)
Sắp xếp lại các bước sau để nhận được cách thực hiện một phép toán trong phần mềm “Cùng học toán 3”
A. Nháy chuột vào nút bắt đầu 
B. Khởi động phần mềm
C. Thực hiện phép toán
D. Nháy chuột vào dạng toán
Câu A7 (0,5đ) (ND4-Mức 1)
Trong phần mềm Tidy Up, để bắt đầu 1 lượt chơi mới, em nhấn phím nào sau đây?
A. F2	B. F3	C. F4	D. F5
Câu A8 (0,5đ) (ND4-Mức 2)
Em hãy quan sát hình bên dưới và cho biết em vừa dọn dẹp căn phòng nào trong phần mềm Tidy up?
A. Bathroom	
B. Living Room	
C. Dining Room	
D. Bedroom
B. Thực hành (6đ)
Câu B1 (2đ) (ND1-Mức 3)
Em hãy sử dụng công cụ sao chép màu để tô màu hình b giống hình a.
(a)
(b)
Câu B2 (2đ) (ND2-Mức 4)
Em hãy sử dụng phần mềm soạn thảo Word để gõ đoạn thơ sau.
Mẹ tôi
Lau nước mắt vì con lam lũ,
 Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
 Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
 Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.
 Dù khốn khổ luôn nhường hạnh phúc,
 Dẫu gian lao vẫn chúc yên bình.
Đời bạc bẽo, kiếp lênh đênh,
 Thơ nào viết đủ nghĩa tình mẹ tôi.
Câu B3 (2đ) (ND3-Mức 3)
Em hãy sử dụng phần mềm Cùng học toán 3 để thực hiện 4 phép tính của dạng toán cộng hai số và kiểm tra số điểm đạt được.
A. 3455 : 5 = 	B. 3456 x 4 = 	C. 745 – 67 = 	D. 8796 + 1245 = 
Đáp án và thang điểm
Phần A: Trắc nghiệm
Câu 1: B
Câu 2: Đ, S
Câu 3:
Cột A
Caplock :
Shift :
Del :
Backspace :
Cột B
Gõ các chữ hoa
Gõ các chữ hoa và kí hiệu trên của phím
Xoá kí tự đằng sau con trỏ soạn thảo 
Xoá kí tự đằng trước con trỏ soạn thảo
Câu 4:A
Câu 5: B
Câu 6: D
Câu 7: A
Câu 8:C
Phần B: Thực hành
Câu B1:
Tô màu giống hình sẵn : 2 điểm
Câu B2:
Sử dụng phần mềm soạn thảo Word soạn đúng nội dung : 2 điểm
Câu B3:
Sủ dụng phần mềm Cùng học toán 3 thực hiện và kiểm tra kết quả đúng : 2 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_Tin_Hoc_theo_tt_22.doc