Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 9+10, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018

Tiết 9 Bài 5: TẬP GÕ PHÍM

A. MỤC TIÊU

- Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay

- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor

- Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.

- HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính

B. CHUẨN BỊ

- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu

- SGK, bút, Vở ghi, đồ dùng học tập

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

I.Khởi động (5’)

- Ổn định tổ chức- hát

? Cho biết khu vực chính làm việc của bàn gồm mấy hàng phím ? Em hãy kể tên

Giáo viên nhận xét, khen gợi

- Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về “Bài 5: Tập gõ phím”

- HS hát

- Khu vực chính làm việc của bàn phím gồm 5 hàng phím.

+ Hàng phím số

+ Hàng phím trên

+ Hàng phím cơ sở

+ Hàng phím dưới

+ Hàng phím dưới cùng

- HS viết bài vào vở

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 625Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Tiết 9+10, Bài 5: Tập gõ bàn phím (2 tiết) - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 2/10/2017 lớp 3A tiết 1 buổi chiều 
	Tiết 9 Bài 5: TẬP GÕ PHÍM
A. MỤC TIÊU
- Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay
- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor
- Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
- HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu
- SGK, bút, Vở ghi, đồ dùng học tập
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I.Khởi động (5’) 
- Ổn định tổ chức- hát
? Cho biết khu vực chính làm việc của bàn gồm mấy hàng phím ? Em hãy kể tên 
Giáo viên nhận xét, khen gợi 
- Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về “Bài 5: Tập gõ phím”
- HS hát
- Khu vực chính làm việc của bàn phím gồm 5 hàng phím. 
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên 
+ Hàng phím cơ sở
+ Hàng phím dưới 
+ Hàng phím dưới cùng
- HS viết bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
A. Hoạt động cơ bản
*Hoạt động 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay 
- Cho HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
- Cho HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay trái
Phím
Ngón
Cáp Lock, Shift
Út
1. Q, A, Z
2. W, S, X
Giữa
Trỏ
Phím cách
Hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
*Hoạt động 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
?Để khởi động một chương trình ta làm thế nào?
- GV thao tác mẫu
B1 ta làm gì?
B2 ta làm gì?
- Cho HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
b) Thoát khỏi bài luyện tập. Nháy chọn mục Close bên trái
c) Thoát khỏi phần mềm. Nháy chọn nút x góc trên bên phải cửa sổ
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím
+ Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím
+ Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai (F, J)
+ Hai ngón cái đặt trên phím cách
+ Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở
- HS đọc thông tin trong SGK trang 23
- HS điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so sánh kết quả với bạn
Bàn tay phải
Phím
Ngón
Enter, Shift
O, P
Áp út
7, U, J, M
8, I, K, <
6, Y, H, N
HS hoạt động theo cặp.
- Một em đọc tên phím – một em gõ phím và ngược lại
2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần mềm Kiran’s typing Tutor:
a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor.
- HS trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm.
- HS quan sát
- HS trả lời.
B1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền
B2: Gõ tên em hoặc chọn tên trong mục User Name 
B3: Nháy chọn mục Typing Practice
B4: Nháy chọn mục Course để chọn hàng phím gõ
B5: Tập gõ phím băng 10 ngón tay theo các kí tự hiện trên khung trên
- HS tập khởi động phần mềm và chọn bài luyện gõ
- HS thoát khỏi bài luyện tập
- HS thoát khỏi phần mềm
- HS báo cáo kết quả đã làm được
 III. Kết thúc (3’)
- GV củng cố lại kiến thức trong bài
-về nhà học bài cũ, và đọc trước hoạt động B, C trong SKG 26
- HS lắng nghe
Ngày giảng 3/10/2017 Lớp 3A tiết 1 buổi chiều
Tiết 10 Bài 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (T2)
A. MỤC TIÊU 
- Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay
- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor
- Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
- HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính
B. CHUẨN BỊ
- SGK, máy tính, máy chiếu, phông chiếu ,phần mềm trò chơi Blocks
- SGK, bút, vở ghi
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Khởi động (5’)
- Ổn định tổ chức 
? Lên khởi động phần mềm Kiran’s Tutor và thoát khỏi phần mềm.
GV nhận xét và khen gợi học sinh
- Hôm nay chúng ta sang tiết 2 “bài 5: tập gõ bàn phím”
- Hs hát
- HS Thao tác trên máy tính
- HS ghe và ghi đầu bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
B. Hoạt động thực hành
- Cho HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ
- Ở mục Course chọn bài luyện gõ
Tên bài tập
Tên hàng phím
HomeKeys Qwerty
Hàng phím cơ sở
UpperKeys Qwerty
Keys Qwerty trên
LowerKeys Qwerty
Keys Qwerty dưới
NumeriKeys Qwerty
Keys Qwerty số
- Cho HS thực hành trên phần mềm Kiran’s Tutor
 Độ chính xác khi gõ
 Thời gian gõ
Tên bài luyện tập
- GV quan sát và hướng dẫn học sinh
- Gv nhận xét theo các nhóm
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Cho HS thực hiện các thao tác theo SGK trang 26
- GV quan sát và hướng dẫn học sinh
- GV nhận xét các nhóm
- HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ
- HS thực hành trên phần mềm
- Cho HS thực hiện các thao tác theo SGK trang 26
- HS lắng nghe
III. Kết thúc (3’)
 - GV củng cố bài học
 - Về nhà tập luyện gõ với phần mềm Kiran’s Typing Tutor để rèn luyện gõ phím được nhanh hơn
 - Đọc trước bài 6 “Thư mực ” SGK trang 27
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu.
NHẬN XÉT CỦA BGH
...........................

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_5_Tap_go_ban_phim.doc