Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018

Bài 3: Chuột máy tính

I. Mục tiêu:

- Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính;

- Biết cầm chuột đúng cách;

- Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên:

- Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, Sách bài tập, Máy tính.

Học sinh:

- Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở.

III. Các hoạt động

1.Khởi động: Ổn định lớp, báo cáo sỉ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Mời 2 – 3 lên ngồi đúng tư thế trước máy tính, Học sinh khác quan sát, nhận xét

- Giáo viên nhận xét

2. Hình thành kiến thức mới

 

docx 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3
Tiết 5 Ngày giảng: 18-19/09/02017
Bài 3: Chuột máy tính
Mục tiêu: 
Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính;
Biết cầm chuột đúng cách;
Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, Sách bài tập, Máy tính.
Học sinh: 
Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở.
III. Các hoạt động
1.Khởi động: Ổn định lớp, báo cáo sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 2 – 3 lên ngồi đúng tư thế trước máy tính, Học sinh khác quan sát, nhận xét
- Giáo viên nhận xét
Hình thành kiến thức mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuột Máy tính
 Hs quan sát chuột máy tính và gọi tên các bộ phận cơ bản của chuột máy tính
Gv nhận xét, chốt ý 
Hoạt động 2: Sử dụng chuột
- Cho hs nhận biết các ngón tay
GV yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, cầm chuột làm mẫu.
Mời 2- 3 hs lên bảng thực hiện lại
-GV yêu cầu học sinh thự c hiện yêu cầu trong sách giáokhoa: “điền vào chỗ chấm (.)”
Yêu cầu học sinh quan sát hình ở ý b trang 16 và thực hiện theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực hiện cầm chuột sai.
Hoạt động 3: Con trỏ chuột
-Yêu cầu học sinh quan sát và chỉ ra hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và dịch chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó.
Yêu cầu HS đọc thông tin trong hình và nhấn mạnh lại cho HS
-Biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền gọi là con trỏ chuột
Hoạt động 4: Các thao tác sử dụng chuột
- GV thực hiện mẫu
-GV yêu cầu học sinh thực hiện thao tác nháy chuột trái, nháy chuột phải, nháy đúp chuột, kéo thả chuột 
Nút trái, nút phải, bánh lăn
Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út
Học sinh quan sát, thực hiện theo.
1 hs làm, bạn kia quan sát nhận xét.
HS sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm
Cầm chuột bằng tay phải, tay duỗi tự nhiên.
Ngón trỏ đặt vào nút trái.
Ngón giữa đặt vào nút phải.
Ngón cái đặt vào bên trái chuột.
Ngón áp út và ngón út đặt vào bên phải chuột.
Học sinh quan sát hình và thực hiện yêu cầu.
Hình thứ nhất là hình cầm chuột sai.
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
HS đọc thông tin trong hình và lắng nghe GV.
- Hs quan sát
- HS thực hiện lần lượt theo các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên
3.Củng cố:
HS đọc phần chú ý trong sách.
Báo cáo các hoạt động đã làm trong giờ học
GV nhấn mạnh lại các kiến thức đã học
Tuần 3
Tiết 6 Ngày giảng: 18-19/09/02017
Bài 3: Chuột máy tính
Mục tiêu: 
Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính;
Biết cầm chuột đúng cách;
Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên:
Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, Sách bài tập, Máy tính.
Học sinh: 
Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở.
III. Các hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động : thực hành
GV giới thiệu và hướng dẫn chơi trò chơi: luyện tập sử dụng chuột.
Yêu cầu học sinh thực hiện theo các bước được trình bày và minh họa ở trong sách giáo khoa.
GV yêu cầu học sinh tiếp tục luyện tập các bài tiếp theo.
Tổ chức thi xem ai nhanh tay dành được điểm cao hơn.
Hoạt động: ứng dụng, mở rộng
GV hướng dẫn học sinh sử dụng chuột cùng với thao tác nháy chuột để tắt máy tính.
Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ, nhấn mạnh lại cho học sinh hiểu.
HS lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn của GV
HS luyện tập các bài tiếp theo khi đã luyện xong bài 1.
HS thi với nhau.
HS lắng nghe, thực hành tắt máy khi hết giờ.
HS đọc và lắng nghe
Củng cố: Nhắc lại những kiến thức đã học trong bài.
	IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD1_Bai_3_Chuot_may_tinh.docx