Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

 Để biết máy tính hoạt động và các tư thế ngồi làm việc với máy tính như thế nào là đúng, hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu bài tiếp theo: Làm việc với máy

tính.

 * Bài mới A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 1. Tư thế ngồi khi làm việc với máy tính

 - Bạn nào cho thầy biết là em ngồi học với tư thế như thế nào?

 -> Nhận xét.

 - Đọc thông tin dưới đây, đánh dấu X vào ô trong hình có tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính.

 - Khi làm việc với máy tính, em ngồi với tư thế như thế nào là đúng?

 -> Nhận xét, tuyên dương và ngồi mẫu đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

 - Gọi một số học sinh thực hành ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

 -> Chú ý:

 + Nên đặt đúng máy tính ở vị trí thích hợp để ánh sáng không chiếu thẳng vào màn hình, hoặc chiếu thẳng vào mắt.

 + Nên đứng dậy và đi lại sau khi đã sử dụng máy tính trong khoảng thời gian 30 phút.

 2. Khởi động máy tính

 a) Đọc thông tin trong hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí công tắc khởi động trên thân máy và công tắc khởi động trên màn hình máy tính em đang sử dụng.

 - Làm thế nào để bóng đèn điện sáng?

 - Vậy để máy tính hoạt động được thì phải làm thế nào?

 - Nêu các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng máy tính.

 -> Nhận xét và cho học sinh học thuộc các thao tác làm việc với máy tính.

 - Cho học sinh quan sát trực tiếp máy tính để nhận biết công tắc thân máy và công tắc màn hình.

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 - Chủ đề 1, Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 2	Ngày soạn: 09/09/2017
Tiết : 3
Bài 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính;
	- Thực hiện được các thao tác khởi động máy tính;
	- Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong;
	- Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
13’
13’
5’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết máy tính hoạt động và các tư thế ngồi làm việc với máy tính như thế nào là đúng, hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu bài tiếp theo: Làm việc với máy tính.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Tư thế ngồi khi làm việc với máy tính
 - Bạn nào cho thầy biết là em ngồi học với tư thế như thế nào?
 -> Nhận xét.
 - Đọc thông tin dưới đây, đánh dấu X vào ô trong hình có tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính.
 - Khi làm việc với máy tính, em ngồi với tư thế như thế nào là đúng?
 -> Nhận xét, tuyên dương và ngồi mẫu đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
 - Gọi một số học sinh thực hành ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
 -> Chú ý: 
 + Nên đặt đúng máy tính ở vị trí thích hợp để ánh sáng không chiếu thẳng vào màn hình, hoặc chiếu thẳng vào mắt.
 + Nên đứng dậy và đi lại sau khi đã sử dụng máy tính trong khoảng thời gian 30 phút.
 2. Khởi động máy tính 
 a) Đọc thông tin trong hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí công tắc khởi động trên thân máy và công tắc khởi động trên màn hình máy tính em đang sử dụng.
 - Làm thế nào để bóng đèn điện sáng?
 - Vậy để máy tính hoạt động được thì phải làm thế nào?
 - Nêu các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng máy tính. 
 -> Nhận xét và cho học sinh học thuộc các thao tác làm việc với máy tính.
 - Cho học sinh quan sát trực tiếp máy tính để nhận biết công tắc thân máy và công tắc màn hình.
 b) Em thực hiện khởi động máy tính rồi quan sát sự thay đổi trên màn hình máy tính.
 - Màn hình bên được gọi là gì?
 - Trên màn hình nền có các hình xắn, phía dưới mỗi hình có dòng chữ nhỏ, được gọi là gì?
 - Một số biểu tượng , , .
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu tư thế ngồi khi làm việc với máy tính?
 - Các thao tác để khởi động máy tính?
 - Học bài và xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, hai tay đặt ngang với bàn.
- Học sinh làm việc cá nhân, báo cáo kết quả mình đã làm được cho giáo viên.
P
P
- Học sinh trả lời: lưng thẳng, vai thả lỏng, mắt hướng ngang tầm màn hình máy tính, khoảng cách từ mắt đến màn hình từ 50cm đến 80cm, tay ngang tầm bàn phím, chuột đặt bên tay phải. 
- Chú ý lắng nghe và quan sát giáo viên ngồi mẫu khi làm việc với máy tính.
- Ba học sinh ngồi mẫu, các bạn còn lại quan sát và nhận xét bạn ngồi.
- Chú ý lắng nghe và đọc lại phần chú ý trong SGK.
- Lắng nghe.
- Trao đổi với bạn và chỉ ra công tắc màn hình và công tắc trên thân máy tính, sau đó báo cáo kết quả với giáo viên.
- Phải bật công tắc để bong điện phát sáng.
- Máy tính phải kết nối với nguồn điện để hoạt động. 
- Học sinh trả lời: 
 1. Bật công tắc trên thân máy.
 2. Bật công tắc trên màn hình.
- Lăng nghe và học thuộc các thao tác khi làm việc với máy tính.
- Quan sát công tắc thân máy và công tắc màn hình.
- Học sinh khởi động máy tính, màn hình máy tính như sau: 
- Màn hình bên được gọi là màn hình nền.
- Trên màn hình nền có các hình xắn, phía dưới mỗi hình có dòng chữ nhỏ gọi là các biểu tượng. 
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 2	Ngày soạn: 09/09/2017
Tiết : 4
Bài 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính;
	- Thực hiện được các thao tác khởi động máy tính;
	- Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong;
	- Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
10’
10’
10’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để biết thao tác tắt máy tính như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 3. Tắt máy tính
 - Khi không sử dụng máy tính nữa, em cần tắt máy tính theo mấy bước?
 -> Nhận xét và nêu lại các bước để tắt máy tính.
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. So sánh kết quả với bạn.
 a) Khi ngồi học với máy tính, nhứng kết quả nào đúng?
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng.
 b) Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, giúp em những gì? 
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng.
 2. Trao đổi với bạn và điền vào chỗ chấm (...) cho đúng.
 - Để bắt đầu sử dụng máy tính, em khởi động máy tính bằng hai thao tác nào?
 -> Nhận xét và tuyen dương học sinh trả ời đúng.
 3. Em hãy thực hiện thao tác khởi động và tắt máy tính.
 - Theo dõi, quan sát và hướng dẫn học sinh các thực hiện các thao tác bật và tắt máy tính. 
 => Nhận xét và tuyên dương.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 1. Quan sát bạn bên cạnh và nhận xét tư thế của bạn khi ngồi làm việc trước máy tính. Nếu tư thế đó chưa đúng, em giúp bạn điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng.
 2. Em di chuyển chuột lên các biểu tượng trên màn hình nền và nhận xét sự thay đổi của các biểu tượng đó so với ban đầu.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Các thao tác để tắt máy tính?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Học bài và xem bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Các bước để tắt máy tính:
 + Bước 1: Windows rồi quan sát trên màn hình, em sẽ thấy xuất hiện như hình dưới.
 + Bước 2: Nhấn phím ->, quan sát sự thay đổi của nút em sẽ thấy nút Shut Down sáng lên.
 + Bước 3: Nhấn phím Enter để tắt máy tính.
 + Bước 4: Tắt công tắc màn hình.
- Học sinh báo cáo kết quả mình đã làm được cho giáo viên.
- Làm việc cá nhân, sau đó so sánh kết quả với bạn: 
 + Mắt hướng ngan tầm màn hình
 + Lưng thẳng, vai thả lỏng.
- Chú ý lắng nghe.
- Học sinh trả lời: giúp em học tập hiệu quả, không cận thị và không bị vẹo cột sống.
- Thảo luận nhóm đôi và đưa ra kết quả.
 + Bật công tắc trên thân máy;
 + Bật công tắc trên màn hình.
- Chú ý lắng nghe.
- Khởi động và tắt máy tính theo đúng các thao tác đã học.
- Em báo cáo kết quả đã làm được với thầy/ cô giáo.
- Học sinh quan sát tư thế ngồi các bạn bên cạnh, đa số các bạn ngồi đúng tư thế khi ngồi làm việc với máy tính.
- Khi di chuyển chuột lên các biểu tượng thì thấy biểu tượng đó được chọn, có một hình vuông trên biểu tượng đó so với ban đầu.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_2_Bat_dau_lam_viec_voi_may_tinh.doc