Kế hoạch bài học môn Mĩ thuật Đan Mạch Tiểu học - Chương trình cả năm - Năm học 2016-2017 - Phạm Quốc Đạt

Tháng

Tuần /Ngày dạy

Bài

Tiết

 Bài dạy

Thời gian

 8 1 Mâm quả ngày tết.

40’

 20

2 Mâm quả ngày tết.

40’

 21

3 Mâm quả ngày tết. 40’

 22

9 1 Sắc màu thiên nhiên.

40’

 02 - 03

 

 23

 2 Sắc màu thiên nhiên.

40’

 24

10 1 Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ

40’

 25

 2 Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ

40’

03 - 04 26

 11 1 Đồ vật theo em đến trường.

40’

 27

 2 Đồ vật theo em đến trường.

40’

 28

 12 1 Môi trường xung quanh em.

40’

 29

 2 Môi trường xung quanh em.

40’

 04 - 05

 30

 3 Môi trường xung quanh em.

40’

 31

 13 1 Em đến trường.

40’

 32

 2 Em đến trường.

40’

 33

 3 Em đến trường.

40’

 34

 14 1 Em tưởng tượng từ bàn tay.

40’

 35

 2 Em tưởng tượng từ bàn tay.

40’

 

 

doc 10 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 743Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học môn Mĩ thuật Đan Mạch Tiểu học - Chương trình cả năm - Năm học 2016-2017 - Phạm Quốc Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 1
Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
Bài dạy
Thời gian
08 - 09
01
22/08 – 28/08/2016
1
1
Cuộc dạo chơi của đường nét .
40’
02
31/08 – 04/09/2016
2
Cuộc dạo chơi của đường nét .
40’
03
05/09 – 10/09/2016
2
1
Sắc màu em yêu.
40’
04
13/09 – 17/09/2016
2
Sắc màu em yêu.
40’
 09 - 10
05
20/09 – 24/09/2016
3
1
Sáng tạo cùng hình vuông.
40’
06
27/09 – 30/09/2016
2
Sáng tạo cùng hình vuông.
40’
07
03/10 – 07/10/2016
4
1
Những con cá đáng yêu.
40’
08
10/10 – 14/10/2016
2
Những con cá đáng yêu.
40’
10 - 11
09
17/10 – 21/10/2016
3
Những con cá đáng yêu.
40’
10
24/10 – 28/10/2016
5
1
Em và bạn.
40’
11
31/10 – 04/11/2016
2
Em và bạn.
40’
12
07/11 – 11/11/2016
3
Em và bạn.
40’
 11 - 12
13
14/11 – 18/11/2016
6
1
Ông mặt trời vui tính.
40’
14
21/11 – 25/11/2016
2
Ông mặt trời vui tính.
40’
15
28/11 – 02/12/2016
7
1
Tìm hiểu theo chủ đề : Những con vật ngộ nghĩnh.
40’
16
05/12 – 09/12/2016
2
Tìm hiểu theo chủ đề : Những con vật ngộ nghĩnh.
40’
17
12/12 – 16/12/2016
8
1
Bình hoa xinh xắn.
40’
18
19/12 – 23/12/2013
2
Bình hoa xinh xắn.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 1
Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
 Bài dạy
Thời gian
01 - 02
19
02/01 – 06/01/2017
9
1
Thiên nhiên tươi đẹp
40’
20
09/01 – 13/01/2017
2
Thiên nhiên tươi đẹp
40’
21
16/01 – 20/01/2017
10
1
Đàn gà của em
40’
22
23/01 – 27/01/2017
2
Đàn gà của em
40’
 02 - 03
28/01->05/02-2017
23
06/02 – 10/02/2017
3
Đàn gà của em
40’
24
13/02 – 17/02/2017
4
Đàn gà của em
40’
25
20/02 – 24/02/2017
5
Đàn gà của em
40’
03 - 04
26
27/02 – 03/03/2017
11
1
Vườn rau của bác nông dân.
40’
27
06/03 – 10/03/2017
2
Vườn rau của bác nông dân.
40’
28
13/03 – 17/03/2017
3
Vườn rau của bác nông dân.
40’
29
20/03 – 24/03/2017
12
1
Tìm hiểu chủ đề: Em và những người thân yêu.
40’
 04 - 05
30
27/03 – 31/03/2017
2
Tìm hiểu chủ đề: Em và những người thân yêu.
40’
31
03/04 – 07/04/2017
3
Tìm hiểu chủ đề: Em và những người thân yêu.
40’
32
10/04 – 14/04/2017
13
1
Khu vườn nơi em ở
40’
33
17/04 – 21/04/2017
2
Khu vườn nơi em ở
40’
34
24/04 – 28/04/2017
3
Khu vườn nơi em ở
40’
35
01/05 – 05/05/2017
4
Khu vườn nơi em ở
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 2
Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
Bài dạy
Thời gian
08 - 09
01
22/08 – 28/08/2016
1
1
Tìm hiểu tranh theo chủ đề:Mùa hè của em.
40’
02
31/08 – 04/09/2016
2
Tìm hiểu tranh theo chủ đề:Mùa hè của em.
40’
03
05/09 – 10/09/2016
3
Tìm hiểu tranh theo chủ đề:Mùa hè của em.
40’
04
13/09 – 17/09/2016
2
1
Những con vật dưới nước.
40’
 09 - 10
05
20/09 – 24/09/2016
2
Những con vật dưới nước.
40’
06
27/09 – 30/09/2016
3
1
Đây là tôi.
40’
07
03/10 – 07/10/2016
2
Đây là tôi.
40’
08
10/10 – 14/10/2016
4
1
Hộp màu của em.
40’
10 - 11
09
17/10 – 21/10/2016
2
Hộp màu của em.
40’
10
24/10 – 28/10/2016
5
1
Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
40’
11
31/10 – 04/11/2016
2
Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
40’
12
07/11 – 11/11/2016
3
Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
40’
 11 - 12
13
14/11 – 18/11/2016
6
1
Khu vường kì diệu.
40’
14
21/11 – 25/11/2016
2
Khu vường kì diệu.
40’
15
28/11 – 02/12/2016
3
Khu vường kì diệu.
40’
16
05/12 – 09/12/2016
7
1
Con vật thân thuộc.
40’
17
12/12 – 16/12/2016
2
Con vật thân thuộc.
40’
18
19/12 – 23/12/2013
3
Con vật thân thuộc.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 2
Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
 Bài dạy
Thời gian
01 - 02
19
02/01 – 06/01/2017
8
1
Mâm quả ngày tết.
40’
20
09/01 – 13/01/2017
2
Mâm quả ngày tết.
40’
21
16/01 – 20/01/2017
3
Mâm quả ngày tết.
40’
22
23/01 – 27/01/2017
9
1
Sắc màu thiên nhiên.
40’
 02 - 03
28/01->05/02-2017
23
06/02 – 10/02/2017
2
Sắc màu thiên nhiên.
40’
24
13/02 – 17/02/2017
10
1
Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ
40’
25
20/02 – 24/02/2017
2
Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ
40’
03 - 04
26
27/02 – 03/03/2017
11
1
Đồ vật theo em đến trường.
40’
27
06/03 – 10/03/2017
2
Đồ vật theo em đến trường.
40’
28
13/03 – 17/03/2017
12
1
Môi trường xung quanh em.
40’
29
20/03 – 24/03/2017
2
Môi trường xung quanh em.
40’
 04 - 05
30
27/03 – 31/03/2017
3
Môi trường xung quanh em.
40’
31
03/04 – 07/04/2017
13
1
Em đến trường.
40’
32
10/04 – 14/04/2017
2
Em đến trường.
40’
33
17/04 – 21/04/2017
3
Em đến trường.
40’
34
24/04 – 28/04/2017
14
1
Em tưởng tượng từ bàn tay.
40’
35
01/05 – 05/05/2017
2
Em tưởng tượng từ bàn tay.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 3
Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
Bài dạy
Thời gian
08 - 09
01
22/08 – 28/08/2016
1
1
Những chữ cái đáng yêu.
40’
02
31/08 – 04/09/2016
2
Những chữ cái đáng yêu.
40’
03
05/09 – 10/09/2016
2
1
Mặt nạ con thú.
40’
04
13/09 – 17/09/2016
2
Mặt nạ con thú.
40’
 09 - 10
05
20/09 – 24/09/2016
3
Mặt nạ con thú.
40’
06
27/09 – 30/09/2016
3
1
Con vật quen thuộc
40’
07
03/10 – 07/10/2016
2
Con vật quen thuộc
40’
08
10/10 – 14/10/2016
4
1
Chân dung biểu cảm.
40’
10 - 11
09
17/10 – 21/10/2016
2
Chân dung biểu cảm.
40’
10
24/10 – 28/10/2016
5
1
Tạo hình tự do và trang trí bằng nét.
40’
11
31/10 – 04/11/2016
2
Tạo hình tự do và trang trí bằng nét.
40’
12
07/11 – 11/11/2016
6
1
Bốn mùa.
40’
 11 - 12
13
14/11 – 18/11/2016
2
Bốn mùa.
40’
14
21/11 – 25/11/2016
3
Bốn mùa.
40’
15
28/11 – 02/12/2016
7
1
Lễ hội quê em.
40’
16
05/12 – 09/12/2016
2
Lễ hội quê em.
40’
17
12/12 – 16/12/2016
3
Lễ hội quê em.
40’
18
19/12 – 23/12/2013
4
Lễ hội quê em.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 3
Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
 Bài dạy
Thời gian
01 - 02
19
02/01 – 06/01/2017
8
1
Trái cây bốn mùa.
40’
20
09/01 – 13/01/2017
2
Trái cây bốn mùa.
40’
21
16/01 – 20/01/2017
3
Trái cây bốn mùa.
40’
22
23/01 – 27/01/2017
9
1
Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô.
40’
 02 - 03
28/01->05/02-2017
23
06/02 – 10/02/2017
2
Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô.
40’
24
13/02 – 17/02/2017
10
1
Cửa hàng gốm sứ.
40’
25
20/02 – 24/02/2017
2
Cửa hàng gốm sứ.
40’
03 - 04
26
27/02 – 03/03/2017
3
Cửa hàng gốm sứ.
40’
27
06/03 – 10/03/2017
11
1
Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống.
40’
28
13/03 – 17/03/2017
2
Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống.
40’
29
20/03 – 24/03/2017
3
Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống.
40’
 04 - 05
30
27/03 – 31/03/2017
12
1
Trang phục của em.
40’
31
03/04 – 07/04/2017
2
Trang phục của em.
40’
32
10/04 – 14/04/2017
3
Trang phục của em.
40’
33
17/04 – 21/04/2017
13
1
Câu chuyện em yêu thích.
40’
34
24/04 – 28/04/2017
2
Câu chuyện em yêu thích.
40’
35
01/05 – 05/05/2017
3
Câu chuyện em yêu thích.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 4
Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
Bài dạy
Thời gian
08 - 09
01
22/08 – 28/08/2016
1
1
Những mảng màu thú vị.
40’
02
31/08 – 04/09/2016
2
Những mảng màu thú vị.
40’
03
05/09 – 10/09/2016
2
1
Chúng em với thế giới động vật.
40’
04
13/09 – 17/09/2016
2
Chúng em với thế giới động vật.
40’
 09 - 10
05
20/09 – 24/09/2016
3
Chúng em với thế giới động vật.
40’
06
27/09 – 30/09/2016
4
Chúng em với thế giới động vật.
40’
07
03/10 – 07/10/2016
3
1
Ngày hội hóa trang.
40’
08
10/10 – 14/10/2016
2
Ngày hội hóa trang.
40’
10 - 11
09
17/10 – 21/10/2016
4
1
Em sáng tạo cùng những con chữ.
40’
10
24/10 – 28/10/2016
2
Em sáng tạo cùng những con chữ.
40’
11
31/10 – 04/11/2016
3
Em sáng tạo cùng những con chữ.
40’
12
07/11 – 11/11/2016
5
1
Sự chuyển động của dáng người.
40’
 11 - 12
13
14/11 – 18/11/2016
2
Sự chuyển động của dáng người.
40’
14
21/11 – 25/11/2016
3
Sự chuyển động của dáng người.
40’
15
28/11 – 02/12/2016
6
1
Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
40’
16
05/12 – 09/12/2016
2
Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
40’
17
12/12 – 16/12/2016
3
Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
40’
18
19/12 – 23/12/2013
4
Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 4
Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
 Bài dạy
Thời gian
01 - 02
19
02/01 – 06/01/2017
7
1
Vũ điệu của sắc màu.
40’
20
09/01 – 13/01/2017
2
Vũ điệu của sắc màu.
40’
21
16/01 – 20/01/2017
8
1
Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
40’
22
23/01 – 27/01/2017
2
Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
40’
 02 - 03
28/01->05/02-2017
23
06/02 – 10/02/2017
9
3
Sáng tạo họa tiết,tạo dáng và trang trí đồ vật.
40’
24
13/02 – 17/02/2017
1
Sáng tạo họa tiết,tạo dáng và trang trí đồ vật.
40’
25
20/02 – 24/02/2017
2
Sáng tạo họa tiết,tạo dáng và trang trí đồ vật.
40’
03 - 04
26
27/02 – 03/03/2017
3
Sáng tạo họa tiết,tạo dáng và trang trí đồ vật.
40’
27
06/03 – 10/03/2017
10
1
Tĩnh vật.
40’
28
13/03 – 17/03/2017
2
Tĩnh vật.
40’
29
20/03 – 24/03/2017
3
Tĩnh vật.
40’
 04 - 05
30
27/03 – 31/03/2017
11
1
Em tham gia giao thông.
40’
31
03/04 – 07/04/2017
2
Em tham gia giao thông.
40’
32
10/04 – 14/04/2017
3
Em tham gia giao thông.
40’
33
17/04 – 21/04/2017
4
Em tham gia giao thông.
40’
34
24/04 – 28/04/2017
12
1
Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam.
40’
35
01/05 – 05/05/2017
2
Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam.
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 5
Học kỳ I – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
Bài dạy
Thời gian
08 - 09
01
22/08 – 28/08/2016
1
1
Chân dung tự họa.
40’
02
31/08 – 04/09/2016
2
Chân dung tự họa.
40’
03
05/09 – 10/09/2016
2
1
Sự liên kết thú vị của các hình khối.
40’
04
13/09 – 17/09/2016
2
Sự liên kết thú vị của các hình khối.
40’
 09 - 10
05
20/09 – 24/09/2016
3
Sự liên kết thú vị của các hình khối.
40’
06
27/09 – 30/09/2016
3
1
Âm nhạc và sắc màu.
40’
07
03/10 – 07/10/2016
2
Âm nhạc và sắc màu.
40’
08
10/10 – 14/10/2016
3
Âm nhạc và sắc màu.
40’
10 - 11
09
17/10 – 21/10/2016
4
1
Sáng tạo với những chiếc lá.
40’
10
24/10 – 28/10/2016
2
Sáng tạo với những chiếc lá.
40’
11
31/10 – 04/11/2016
5
1
Trường em.
40’
12
07/11 – 11/11/2016
2
Trường em.
40’
 11 - 12
13
14/11 – 18/11/2016
3
Trường em.
40’
14
21/11 – 25/11/2016
4
Trường em.
40’
15
28/11 – 02/12/2016
6
1
Chú bộ đội của chúng em.
40’
16
05/12 – 09/12/2016
2
Chú bộ đội của chúng em.
40’
17
12/12 – 16/12/2016
7
1
Tìm hiểu tranh theo chủ đề: " Ước mơ của em"
40’
18
19/12 – 23/12/2013
2
Tìm hiểu tranh theo chủ đề: " Ước mơ của em"
40’
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT - LỚP 5
Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017
Giáo viên dạy : Phạm Quốc Đạt
Tháng
Tuần /Ngày dạy
Bài
Tiết
 Bài dạy
Thời gian
01 - 02
19
02/01 – 06/01/2017
8
1
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
40’
20
09/01 – 13/01/2017
2
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
40’
21
16/01 – 20/01/2017
3
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
40’
22
23/01 – 27/01/2017
4
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
40’
 02 - 03
28/01->05/02-2017
23
06/02 – 10/02/2017
9
1
Trang phục yêu thích.
40’
24
13/02 – 17/02/2017
2
Trang phục yêu thích.
40’
25
20/02 – 24/02/2017
3
Trang phục yêu thích.
40’
03 - 04
26
27/02 – 03/03/2017
10
1
Cuộc sống quanh em.
40’
27
06/03 – 10/03/2017
2
Cuộc sống quanh em.
40’
28
13/03 – 17/03/2017
3
Cuộc sống quanh em.
40’
29
20/03 – 24/03/2017
11
1
Vẽ biểu cảm các đồ vật.
40’
 04 - 05
30
27/03 – 31/03/2017
2
Vẽ biểu cảm các đồ vật.
40’
31
03/04 – 07/04/2017
12
1
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu.
40’
32
10/04 – 14/04/2017
2
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu.
40’
33
17/04 – 21/04/2017
3
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu.
40’
34
24/04 – 28/04/2017
13
1
Xem tranh Bác Hồ đi công tác.
40’
35
01/05 – 05/05/2017
2
Xem tranh Bác Hồ đi công tác.
40’

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_mon_my_thuat_day_theo_chuong_trinh_Dam_Mach.doc