Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 năm 2011

I.MỤC TIÊU -HS hiểu ích lợi của cây và hoa đối với cuộc sống con người. Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

 -Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em

 -HS có ý thức bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

 Tranh minh hoạ bài học, Tình huống sắm vai

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ: 3-5 Cây và hoa có ích lợi gì trong cuộc sống?

GV nhận xét bài cũ

 

doc 12 trang Người đăng hong87 Lượt xem 1431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
 Thø hai ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2011 
§¹o ®øc : BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG( tiết 2)
I.MỤC TIÊU -HS hiểu ích lợi của cây và hoa đối với cuộc sống con người. Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
 -Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em
 -HS có ý thức bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
 Tranh minh hoạ bài học, Tình huống sắm vai
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1. Bài cũ: 3-5’ Cây và hoa có ích lợi gì trong cuộc sống?
GV nhận xét bài cũ
2. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 HS làm bài tập 3
* GV giới thiệu bài “ Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng” tiết 2
- Cho HS quan sát tranh và nối tranh với từng khuôn mặt cho phù hợp
- Trình bày tranh làm cho môi trường trong lành
- Tô màu vào tranh chỉ việc góp phần làm cho môi trường trong lành
- Gọi HS lên trình bày ý kiến của mình
- GV kết luận
Những tranh chỉ việc làm góp phần tạo môi trường trong lành là tranh 1, 2, 4
- HS làm việc cá nhân
- Nối tranh trồng cây, tưới cây nhổ cỏ ,rào cây tới khuôn mặt cười.
- Tìm đúng tranh thể hiện việc làm góp phần làm cho môi trường trong lành
-Lớp nhận xét bổ sung
- Lắng nghe
Hoạt động 2 HS thảo luận và đóng vai theo tình huống ở bài tập 4: 
 * GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm
HS thảo luận, đóng vai: Cách ứng xử khi thấy bạn hái hoa phá cây nơi công cộng
Các nhóm lên đóng vai
-GV kết luận:
Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách người lớn khi không ngăn cản được bạn, làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, thực hiện được quyền sống trong môi trường trong lành
* HS thảo luận theo nhóm về cách sắm vai của nhóm mình có thể cùng nhau hái hoa và cũng có thể là khuyên bạn giải thích cho bạn biết không nên làmnhững việc đó và nêu ích lợi cho bạn biết hoặc mách người lơn tuổi về những việc làm sai đó
-Lớp nhận xét bổ sung
-Lắng nghe
Hoạt động 3 : HS thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa 
* Cho HS làm việc theo nhóm ( theo tổ )
- Từng nhóm thảo luận xây dựng kế hoạch
Em đã thực hiện chăm sóc cây và hoa ở đâu?
Bằng những công việc cụ thể như thế nào?
- Đại diện nhóm lên trình bày
- GV kết luận:
Môi trường trong lành giúp các em khoẻ mạnh và phát triển tốt. Các em cần có những hành động bảo vệ và chăm sóc cây và hoa 
* HS thảo luận theo nhóm
- Nhóm trường điều khiển nhóm của nhóm của mình để xây dựng kế hoạch về việc chăm sóc cây hoa của mình theo khu vực như là nhổ cỏ, tưới cây, bắt sâu 
- Nhận xét về những việc làm của từng nhóm
- HS lắng nghe 
 3. CŨNG CỐ DẶN DÒ: Dặn dò HS thực hành hành vi bảo vệ và chăm sóc cây và hoa
Nhận xét tiết học 
 _______________________________________________________ 
 LuyƯn to¸n : 
 I . Mơc tiªu	
	- Giúp HS làm thành thạo các bài tốn về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
II. §å dïng d¹y häc:
 SGK, VBT, b¶ng phơ, bé ®å dïng to¸n.
 III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
- Gọi HS nhắc lại tªn bài học ? 
- GV cho HS mở vở bài tập to¸n 
Hướng dẫn HS làm bài tập 
 Hướng dẫn HS làm vở bài tập :
- Luyện tập
Bài 1 : Cho học sinh nªu yªu cầu
52 + 47; 47 + 52; 99 - 47 
Cho học sinh làm bảng con
Nhận xÐt 
- Đặt tÝnh rồi tính
Bài 2 : Cho học sinh nªu yªu cầu
a. b. 
 57 78 42 72 
 + - + -
 51 51 30 30 
c. d. 
 56 53 25 4 
- + - +
 3 3 21 21 
- TÝnh 
Học sinh làm vào vở
Nhận xÐt
Bài 3 : Cho học sinh nªu yªu cầu
38 . . . 38; 45 + 23 . . . 45 - 24
Bài 4 : Đo phần dài hơn của băng giấy ở ×inh vẽ dưới đ©y.
- Dấu ?
- Học sinh đo
VI . Cđng cè d¨n dß : - Gi¸o viªn chÊm bµi nhËn xÐt .
 - Bài sau: Đồng hồ - Thời gian .
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Luyện đạo đức :	BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CƠNG CỘNG
I . Mơc tiªu :
 - Giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học ở buổi sáng
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
Hoạt động 1 :(12’) 
- Gọi HS nhắc lại tên bài đã học ? 
- Bảo vệ hoa và cây nơi cơng cộng 
- GV : Nêu một số câu hỏi - Gọi HS trả lời 
+ Những bạn trong tranh đang làm gì?
+ Bạn nào hành động sai? Vì sao?
+ Bạn nào hành động đúng? Vì sao?
- Gọi các cặp học sinh trình bày trước lớp.
- Giáo viên kết luận
- Các cặp trình bày, bổ sung ý kiến.
Hoạt động 2: (10’) Làm bài tập 3
- Giáo viên yêu cầu từng cá nhân học sinh làm bài tập 3
- Giáo viên tổng kết: khuơn mặt tươi cười được nối với các tranh 1,2,3,4 vì những việc làm trong các tranh này gĩp phần làm cho mơi trường tốt hơn “Khuơn mặt nhăn nhĩ” được nối với các tranh 5,6.
Hoạt động 3: Vẽ tranh bảo vệ cây hoa
- Giáo viên cho học sinh kể về một việc mình đã muốn làm để bảo vệ hoa, cây xanh nơi c«ng céng .
- Học sinh độc lập làm bài tập
- Theo từng tranh trình bày kết quả
III . Cđng cè dỈn dß : (2’ ) - Thực hiện tốt các điều đã học
 - Xem tiếp bài tiếp theo 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
¢m nh¹c : Gi¸o viªn chuyªn d¹y 
 Thø ba ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2011
Thđ c«ng: C¾t d¸n hµng rµo ®¬n gi¶n ( tiÕt 2 ) 
 I mơc tiªu : 
- Cđng cè häc sinh biÕt c¾t kỴ c¸c nan giÊy . C¨t ®­ỵc c¸c nan giÊy ®Ịu nhau .
- Cã thĨ kÕt hỵp vÏ trang trÝ hµng rµo 
 - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc trong khi kỴ c¾t .
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1, Bài cũ:
Kiểm tra dụng cụ học tập.
2, Bài mới: * Giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
- Giáo viên cho học sinh nêu lại cách kẻ, cắt hàng rào đơn giản
* Giáo viên hướng dẫn cách dán hàng rào
- Ở tiết 1 học sinh đã kẻ và cắt được các nan
- Cách dán theo trình tự sau
+ Kẻ 1 đường chuẩn (Dựa vào đường kẻ ơ tờ giấy)
+ Dán 4 nan đứng: các nan cách nhau 1 ơ
- Dán 2 nan ngang:
. Nan thứ nhất cách đường chuẩn 1 ơ
. Nan thứ hai cách đường chuẩn 4 ơ
* Học sinh thực hành:
- Giáo viên nhắc học sinh khi dán hành rào vào vở thủ cơng theo đúng trình tự giáo viên đã hướng dẫn
. Kẻ đường chuẩn
. Dán 4 nan đứng
. Dán 2 nan ngang
- Học sinh nêu cách kẻ và cắt hàng rào
- Học sinh chú ý lắng nghe cơ giáo hướng dẫn.
- Học sinh thực hành
III . Cđng cè dỈn dß : (2’) 
 - Nhận xét thái độ học tập, việc chuẩn bị đồ dùng, kĩ năng kẻ cắt.
 - Dặn về nhà cắt lại.
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
LuyƯn to¸n : ĐỒNG hå - THỜI GIAN
I. Mơc tiªu : Giúp học sinh
- Làm quen với mặt đồng hồ. Biết đọc đúng giờ trên mặt đồng hồ.
- Cĩ biểu tượng ban đầu về thời gian
II . §å dïng d¹y häc .
M« h×nh ®ång hå, bé ®å dïng to¸n,SGK,b¶ng phơ.
III . Ho¹t ®éng d¹y häc .
1, Bài cũ: - Gv ghi bảng 75 - 23, 87 - 13, 45 - 32 - Yêu cầu học sinh đặt tính và tính
- Nhận xét
2, Bài mới: * Giới thiệu bài - ghi bảng
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
* Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các kim chỉ giờ đúng mặt đồng hồ
- Giáo viên cho học sinh xem đồng hồ để bàn hỏi:
Mặt đồng hồ cĩ những gì?
- Giáo viên giới thiệu: mặt đồng hồ cĩ kim ngắn, kim dài cĩ ghi các số 1 ... 12. Kim ngắn, kim dài đều quay được và quay theo chiều từ số bé đến số lớn.
Giáo viên: khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào đúng số đĩ. Chẳng hạn chỉ vào số 9, thì đồng hồ lúc đĩ là 9 giờ
- Cho học sinh thực hành xem đồng hồ ở các thời điểm khác nhau
. Lúc 5 giờ kim ngắn chỉ số mấy? 
. Kim dài chỉ số mấy? 
. Lúc 5 giờ em đang làm gì?
. Hỏi tương tự các tranh cịn lại
* Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành xem đồng hồ, ghi số giờ ứng với từng mặt đồng hồ
- Giáo viên cho học sinh xem giờ ở các mặt đồng hồ
Yêu cầu học sinh nhìn và nĩi được giờ ở các mặt đồng hồ.
* Trị chơi: Thi đua xem đồng hồ nhanh và đúng
- Giáo viên quay kim trên mặt đồng hồ, để kim chỉ vào từng giờ đúng rồi đưa cho cả lớp xem và hỏi: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Ai nĩi đúng và nhanh nhất sẽ được các ban vỗ tay
- Học sinh làm bài
- Học sinh xem đồng hồ, trả lời: cĩ kim ngắn, kim dài, cĩ các số từ 1 tới 2
- Học sinh thực hành xem đồng hồ
- Số 5
- Số 12
- Đang ngủ
- Học sinh thực hành
- Học sinh tham gia trị chơi
3, Cđng cè DỈn dß: ( 3-4’) 
 - Về nhà thực hành xem đồng hå .
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
LuyƯn tiÕng viƯt: LUYỆN VIẾT BÀI NGƯỠNG CỬA 
I . Mơc tiªu :
- Lµm ®ĩng VBT chÝnh t¶ bµi Ng­ìng cưa
- Viết đĩng c¸c vần, từ.
II. §å dïng d¹y häc:
 VBT, b¶ng phơ, SGK, 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, Giáo viên gọi học sinh đọc bài tập đọc : “Ngưỡng cửa”, và trả lời câu hỏi sgk
2, Hướng dẫn học sinh viết khổ thơ cuối bài: “Ngưỡng cửa”
* Điền vần: ăt hay ăc
.... tay, giĩ mùa đơngB .. ...thép...., s....., màu s..... áo, đơi m......., m..b..
* Điền g hay gh:
Đã hết giờ học. Ngân .....ấp truyện, .....i lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn .....ế ngay ngắn, trả sách cho thư viện rồi vui vẻ ra về.
3, Hướng dẫn học sinh làm bài tập vở BTTV/48
- Hướng dẫn viết vần, từ
- Cho học sinh viết vµo vë thùc hµnh viÕt ®ĩng viÕt ®Đp 
5, Thu chÊm – nhËn xÐt 
 ________________________________________________________________________________________________________
LuyƯn thđ c«ng : CẮT DÁN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN 
I. Mơc tiªu : - Giúp HS vẽ và cắt được thành thạo hình hàng rào đơn giản
II. §å dïng d¹y häc MÉu, tranh, mµu, keo, kÐo
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
Hoạt động 1 : 
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 
Hoạt động 2 : 
- Gọi HS nhắc lại tên bài đã học ?
- GV gọi học sinh nêu lại cách kẻ và cắt hình tam giác
Hoạt động 3 : 
- GV cho HS lấy giấy ra thực hành kẻ và cắt hình hàng rào đơn giản
- GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu 
+ Nhận xét - Dặn dị : 
- Về nhà tập cắt hình hàng rào đơn giản
 - Chuẩn bị dụng cụ cho tiết học sau 
- HS đem dụng cụ cho GV kiểm tra 
- Cắt dán hình hàng rào đơn giản
- HS nhắc lại:
+ Lật mặt trái của tờ giấy màu cĩ kẻ ơ, kẻ theo đường kẻ để cĩ 2 đường thẳng cách đều nhau
+ Kẻ 4 nan đứng (dài 6 ơ, rộng 1 ơ) và 2 nan ngang 
+ Cắt theo các đường thẳng cách đều
- Cách dán theo trình tự sau
+ Kẻ 1 đường chuẩn (Dựa vào đường kẻ ơ tờ giấy)
+ Dán 4 nan đứng: các nan cách nhau 1 ơ
- Dán 2 nan ngang:
. Nan thứ nhất cách đường chuẩn 1 ơ
. Nan thứ hai cách đường chuẩn 4 ơ
- HS thực hành 
 Thø t­ ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2011
LuyƯn tiÕng viƯt : KĨ cho bÐ nghe
I. Mơc tiªu: - HS đọc lưu lo¸t bài kĨ cho bÐ nghe 
- Làm tốt vở bài tập tiếng việt.
 GDKNS : Häc sinh ®äc viÕt thµnh th¹o vµ biÕt d­ỵc c¸c con vËt , ®å vËt cã tÝnh ngé nghÜnh .
 II. ®å dïng d¹y häc:
VBT, SGK, b¶ng con
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu : 
Hoạt động của gi¸o viªn 
Hoạt động của häc sinh 
Hoạt động 1 : 
- Gọi HS
 nhắc lại tªn bài đã học ?
- Cho học sinh mở sgk đọc lại nội dung bài
- Giáo viên uốn nắn cách đọc cho học sinh
- KĨ cho bÐ nghe. 
- Đọc cá nhân- đồng thanh 
- Học sinh mở sgk
- Học sinh đọc cá nhân, nhĩm, tổ, đồng thanh
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1:
- Viết tiếng trong bài cĩ vần ¬c
- Nhận xét 
- Học sinh viết
- xanh m¬t, lít thít.. . . . 
- íc m¬, phia tríc
Bài 2:
- Viết tiếng ngồi bài cĩ vần ¬c, ¬t
- Nhận xét 
Bài 3: Ghi dÊu x vµo « trèng tríc ý tr¶ lêi ®ĩng 
- Em hiĨu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×?
 Xe c«ng n«ng
 m¸y cµy
 m¸y tuèt lĩa
- Con g× hay nãi Çm Ü?(con vÞt bÇu)
- Con g× hay hái ®©u ®©u?(con chã vƯn)
- Con g× hay ch¨ng d©y ®iƯn?(con nhƯn 
Bài 4: Nèi c©u hái ë cét Av[Ý lêi gi¶i ®¸p thÝch hỵp ë cét B
con)
- Con g× ¨n no quay trßn?(C¸i cèi xay lĩa)
- Con g× dïng miƯng n©u c¬m? (con cua, 
con c¸y)
III . Cđng cè dỈn dß :(3’) - Về nhà tập đọc lại bài: kĨ cho bÐ nghe
 - Xem trước bài tiếp theo: hai chÞ em .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luyện to¸n: LUYỆN TẬP 
I . Mơc tiªu : 
Học sinh làm đúng, chính xác các phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (trừ khơng nhớ).
 Lµm tèt c¸c bµi tËp 
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
Hoạt động 1: Học sinh làm bài vë « li:
Bµi 1:Điền , = ?
30 + 6 ... 6 + 30 45 + 2 ... 3 + 45
55 ... 50 + 4 74 ... 25 + 50
Bµi 2: Đĩng ghi Đ, sai ghi S
15 + 2
31+32
41+10
8 + 11
17
19
63
51
Đ
Hoạt động 2: Học sinh làm vở BTT/54
- Gi¸o viªn hướng dẫn học sinh làm bài tập vở BTT/54
- Học sinh làm bài.
 + Gi¸o viªn chấm 1 số vở. Nhận xÐt.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Mü thuËt: VÏ tranh thiªn nhiªn 
 I . Mơc tiªu : - BiÕt quan s¸t , nhËn xÐt thiªn nhiªn xung quanh 
 - BiÕt vÏ c¶nh thiªn nhiªn 
 - VỴ ®­ỵc c¶nh thiªn nhiªn ®¬n gi¶n 
 - GDhs : vỴ cÈn thËn ...
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
1 , Giíi thiƯu c¶nh thiªn nhiªn 
- GV giíi thiƯu tranh ¶nh 
 + C¶nh s«ng biĨn 
 _ C¶nh ®åi nĩi 
 - C¶nh ®ånh ruéng 
 - C¶nh phè ph­êng 
 C¶nh hµng c©y ven ®­êng 
 C¶nh v­ên c©y ¨n qu¶ , c«ng viªn , v­ên hoa .
- C¶nh gãc s©n nhµ em 
- C¶nh tr­êng häc ...
2 , H­íng dÊn häc sinh c¸ch vÏ .
 - GV gỵi ý
 + C¸c h×nh ¶nh chÝnh ( nhµ , c©y , ®­êng ,...)
 VÏ thªm nh­ìng h×nh ¶nh cho sinh ®éng ...
 - GV gỵi ý vÏ mµu 
 T×m mµu thÝch hùp ®Ĩ vÏ 
3 , Thùc hµnh 
4 , NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ 
 + H×nh vÏ vµ c¸ch s¾p xÕp 
 + Mµu s¾c vµ c¸ch vÏ mµu 
 _ Häc sinh chĩ ý l¾ng nghe 
 - Häc sinh vÏ tranh 
 + C¶ líp th­c hµnh vÏ 
Häc sinh nhËn xÐt 
III . Cđng cè dỈn dß : (3’ ) NhËn xÐt tiÕt häc vµ ra bµi vỊ nhµ 
 Quan s¸t quang c¶nh n¬i ë cđa m×nh .
 --------------------------------------------------------------------------------------
ThĨ dơc : TRß ch¬i 
I. Mơc tiªu - Tiếp tục chuyền cầu nhĩm 2 người.
 - Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
 II. §Þa ®iĨm ,ph­¬ng tiƯn : - Trên sân trường hoặc trong lớp học.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y hä: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. PhÇn më ®Çu (5’)
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- HS xếp 3 hàng dọc, chấn chỉnh
trang phục.
- HS đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- HS khởi động.
2 . PhÇn c¬ b¶n ( 25’)
 * Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”:
 * Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- HS ôn vần điệu trò chơi.
- HS tập chơi.
- HS vừa chơi vừa đọc vần điệu.
- HS chia nhóm 2 người một và chơi.
- HS chơi hứng thú.
3. Phần kết thúc:(5’)
- GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét giờ học, giao bài về nhà.
. - Giậm chân tại chỗ.
 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011
 LuyƯn to¸n: THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
 - Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế của HS
 - Giáo dục ý thức tự học tập theo thời gian
II. CHUẨN BỊ: Mặt đồng hồ có kim dài, kim ngắn
 Đồng hồ để bàn
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1. Bài cũ 3-5’* Gọi 4 – 5 HS đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ VD như:
-Đây là mấy giờ? -Vì sao em biết?
- GV nhận xét cho điểm 
2. Bài mới: * Giới thiệu bài 1’ Thực hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Bài 1 Làm miệng
* Hôm nay chúng ta sẽ thực hành xem đồng hồ
* Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- GV hỏi : Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ số mấy?
- Kim dài chỉ số mấy?
-Cho nêu các đồng hồ tiếp theo
* Lắng nghe
* Viết theo mẫu
- 3 giờ
- Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ số 3
- Kim dài chỉ số 12
Hoạt động 2: Bài 2
Làm phiếu bài tập
* Cho HS nêu yêu cầu bài 2
- GV HD HS làm
- HS làm bài và sửa bài
- Chữa bài,treo đáp án đúng
- Lần lượt nêu giờ ở từng đồng hồ
* Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng
- Lắng gnhe
- HS làm bài cá nhân
- Đổi chéo phiếu theo dõi sửa 
Hoạt động 3: Bài 3
* HS nêu yêu cầu bài 3
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và đọc câu ghi chú của từng tranh sau đó xem giờ nào thích hợp thì nối cho chính xác
- HD HS làm bài và sửa bài
bài cho bạn
* Nối tranh với đồng hồ
- Các nhóm quan sát tranh thảo luận nối tranh với từng đồng hồ thích hợp
Hoạt động 4: Bài 4
Làm việc nhóm bàn 
* HS đọc bài 4
-GV hướng dẫn HS làm
- An đi lúc đó mặt trời bắt đầu mới mọc, lúc đó là mấy giờ ? 
- Khi về đến quê có thể là mấy giờ? 
- Đại diện từng nhóm nêu trước lớp nhóm khác theo dõi nhận xét 
* 2 em đọc cả lớp đọc thầm
- HS học theo nhóm, phán đoán đưa ra giờ hợp lý
- Khoảng 6 giờ, 7 giờ
- Lúc đó ta thấy không có bóng đổ của ngôi nhà và cây nên lúc đó là buổi trưa khoảng 12 giờ
 III. CỦNG CỐ DẶN DÒ: - GV cho HS chơi trò chơi: “ Ai xem đồng hồ đúng và nhanh”
Chuẩn bị bài sau
 _________________________________________________________________________________ LuyƯn KĨ chuyƯn : CON RåNG CH¸U TI£N
I. MơC TI£U
 - HS nhí ®ỵc néi dung c©u chuyƯn, dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c©u hái cđa GV kĨ l¹i ®ỵc tõng ®o¹n vµ c¶ c©u chuyƯn.
 - BiÕt thĨ hiƯn giäng kĨ hµo hïng s«i nỉi
- HiĨu ®ỵc ý nghÜa c©u chuyƯn: ThÊy ®ỵc lßng tù hµo cđa d©n téc ta vỊ nguån gèc cao quý, linh thiªng cđa d©n téc m×nh
II. §å DïNG D¹Y- HäC
- Tranh minh ho¹ c©u chuyƯn “ Con Rång ch¸u Tiªn” vµ c©u hái gỵi ý
 - Mét sè ®å ho¸ trang
III. HO¹T §éNG D¹Y HäC:	
1/Bµi cị: 3-5’
* Cho 4 HS nèi tiÕp nhau kĨ 4 ®o¹n cđa c©u chuyƯn: Dª con nghe lêi mĐ
- Cho HS nèi tiÕp nhau kĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn
-HS nªu ý nghÜa c©u chuyƯn
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm	
2/ Bµi míi Giíi thiƯu bµi 1-2’	
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1 GV kĨ chuyƯn 2-4’
Ho¹t ®éng 2 HS kĨ tõng ®o¹n10-15’
Ho¹t ®éng 3HS kĨ toµn bé chuyƯn 8-10’
* L¾ng nghe
* Nghe biÕt néi dung c©u chuyƯn
- HS l¾ng nghe c« kĨ vµ theo dâi tranh . HS nghe nhí chi tiÕt c©u chuyƯn
Ho¹t ®éng 4 T×m hiĨu ý nghÜa c©u chuyƯn
* GV giíi thiƯu c©u chuyƯn: Con Rång ch¸u Tiªn
* HS kĨ chuyƯn theo tranh
HS kĨ tríc líp, c¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt
Néi dung ®ĩng kh«ng?
ThiÕu hay thõa?
* GV kĨ chuyƯn lÇn 1: kĨ toµn bé c©u chuyƯn
- Chĩ ý : Giäng kĨ diƠn c¶m, biÕt dõng ë 
KĨ cã diƠn c¶m kh«ng
¢u C¬ vµ L¹c Long Qu©n vèn sinh ra ë trªn 
mét sè chi tiÕt hÊp dÉn
- GV kĨ lÇn 2 kÕt hỵp chØ tranh ®Ĩ HS nhí chi tiÕt c©u chuyƯn
- Cho HS tËp kĨ tõng ®o¹n theo tranh
nĩi cao vµ ë díi biĨn
- ¢u C¬ sinh ra c¸i bäc cã 100 trøng
-Gia ®×nh L¹c Long Qu©n sèng ®Çm Êm h¹nh phĩc
- Tranh 1: GV treo tranh vµ hái:
-¢u C¬ vµ L¹c Long Qu©n vèn sinh ra ë ®©u?
-ViƯc ¢u C¬ sinh con cã g× l¹?
-Gia ®×nh L¹c Long Qu©n sèng nh thÕ nµo?
-	2 HS kĨ l¹i bøc tranh 1	Gäi HS nhËn xÐt
- Theo dâi bỉ sung.
- Cã thĨ kĨ theo nhiỊu c¸ch kh¸c nhau cho phï hỵp.
- 2 HS kĨ l¹i néi dung bøc tranh 2 
-Gia ®×nh h¹nh phĩc nhng t©m tr¹ng cđa L¹c Long Qu©n rÊt nhí biĨn ®«ng
- L¹c Long Qu©n ®· nãi víi Au C¬ cho m×nh vỊ biĨn ®«ng
Tranh 2: tiÕn hµnh nh tranh 1
-Gia ®×nh h¹nh phĩc nhng t©m tr¹ng cđa L¹c Long Qu©n ra sao?
- Thi theo tỉ
- Th¶o luËn theo nhãm 4 kĨ trong nhãm cã thĨ mçi em ®ỵc kĨ tõ 2-3 lÇn
- Au c¬ vµ c¸c con nhí cha 
- Nµng cïng c¸c con ra biĨn ®éng t×m chång
--L¹c Long Qu©n ®· lµm g×?	
Thi kĨ l¹i tranh 2
 Tranh 3:
-¢u C¬ vµ c¸c con ë l¹i ra sao?
-Nµng cïng c¸c con lµm g×?
Tranh 4 : -Vỵ chång L¹c Long Qu©n bµn víi nhau ®iỊu g×?
HS kĨ l¹i tranh 4
* Cho HS kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn
- Vỵ chång L¹c Long Qu©n bµn víi nhau mçi người nu«i 50 con
* Mçi tỉ cư mét b¹n lªn kĨ hÕt c©u truyƯn.
- Ba häc sinh s¾m vai kĨ tríc líp.
§¹i diƯn nhãm ph©n vai ®Ĩ kĨ chuyƯn
- V× ngêi miỊn xu«i miỊn ngỵc ®Ịu lµ anh em mét nhµ
- L¾ng nghe
- Cho HS ph©n vai ho¸ trang ®Ĩ kĨ
- V× sao nh©n d©n ta gäi nhau lµ ®ång bµo?
-C©u chuyƯn “Con Rång ch¸u Tiªn” muèn nãi víi mäi ngêi ®iỊu g×?
= > GV chèt l¹i ý nghÜa c©u chuyƯn 
III. Cđng cè dỈn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc
DỈn HS vỊ nhµ kĨ l¹i c©u
 _____________________________________________________
 LuyƯn mÜ thuËt : VÏ tranh thiªn nhiªn 
 I . Mơc tiªu : 
 - BiÕt quan s¸t , nhËn xÐt thiªn nhiªn xung quanh 
 - BiÕt vÏ c¶nh thiªn nhiªn 
 _ VỴ ®­ỵc c¶nh thiªn nhiªn ®¬n gi¶n 
 GDhs : vỴ cÈn thËn ...
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
1 , GV giíi thiƯu tranh ¶nh 
2 , H­íng dÊn hs thực hành vẽ
 - GV gỵi ý
 + C¸c h×nh ¶nh chÝnh ( nhµ , c©y , ®­êng ,...)
 VÏ thªm nh­ìng h×nh ¶nh cho sinh ®éng ...
 - GV gỵi ý vÏ mµu 
 T×m mµu thÝch hùp ®Ĩ vÏ 
3 NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ 
 + H×nh vÏ vµ c¸ch s¾p xÕp 
 + Mµu s¾c vµ c¸ch vÏ mµu 
 _ Häc sinh chĩ ý l¾ng nghe 
 - Häc sinh vÏ tranh 
 + C¶ líp th­c hµnh vÏ 
Häc sinh nhËn xÐt 
III . Cđng cè dỈn dß : (3’ )
 NhËn xÐt tiÕt häc vµ ra bµi vỊ nhµ 
 ____________________________________________________
 H§NGLL: CHỦ ĐIỂM: EM YÊU HỊA BÌNH (TIẾT: 1,2 ) 
 I. MỤC TIÊU: 
+ Tổ chức tìm hiểu - nĩi chuyện chiến tháng 30-4
+ Tìm hiểu tội ác của đế quốc Mỹ tại Việt nam 
+ ủng hộ các bạn bị chất độc gia cam 
II. NỘI DUNG SINH HOẠT:
 A - SINH HOẠT TRONG LỚP : (Tiết : 1;2)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Ho¹t ®éng 1: C¸c c©u chuyƯn hoỈc bµi th¬ s­u tÇm ®­ỵc nãi vỊ ngµy chiÕn th¾ng lÞch sư 30/4. 
-HS cả lớp theo dõi.
-GV yêu cầu chuẩn bị cho buổi sinh hoạt về vẻ đẹp quê hương đất nước.
-GV kể về những sự thay đổi trong đời
Sống của địa phương mình kể từ khi thống nhất đất nước năm 1975.
-HS –Trả lời.
 +Một số HS kể về cảnh đẹp quê mình.
-Tìm 1 số bài hát ca ngợi đảng B ác H ồ.
-GV phổ biến nội dung buổi học.
- HS xung phong kể.
-Cho HS thảo luận để tìm những bài hát về đảng, Bác Hồ.
-HS thảo luận nhĩm.
-HS kể những câu chuyện về Bác ,
- Ho¹t ®éng 2: -GV cho HS lên biểu diễn 1 số bài hát hoặc kể câu chuyện về Bác,
-GV nhận xét và giáo dục các em.
-Mỗi nhĩm đại diện nhĩm lên trình bày.
-HS hát theo nhĩm.
-HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
III-CỦNG CỐ –DẶN DỊ: 
 - Nhận xét tinh thần tham gia chung của HS.
 - Kết thúc hoạt động bằng một bài hát t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 31lop 1 2011.doc