Giáo án Lớp 1 - Tuần 21

I. Mục tiêu

 - Giúp HS đọc được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học ; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.

 - Trả lời từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Các bạn lớp em.

 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.

II. Đồ dùng dạy - học

 - GV: hộp sữa, tranh SGK

 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV

III. Hoạt động dạy - học

 1. Kiểm ta bài cũ: ( 3 em )

 - HS đọc, viết bài 85 SGK:

 - GV nhận xét, ghi điểm

 2. Dạy - học bài mới

 a. Dạy vần ôp

 

doc 18 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 612Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iúp HS đọc được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.
 - Trả lời từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Các bạn lớp em.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV: hộp sữa, tranh SGK
 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV
III. Hoạt động dạy - học
 1. Kiểm ta bài cũ: ( 3 em )
 - HS đọc, viết bài 85 SGK: 
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2. Dạy - học bài mới
 a. Dạy vần ôp
 - GV yêu cầu HS tìm âm ô và p gài bảng
 - HS ghép vần ôp và phân tích: ô đứng trước, âm p đứng sau : ôp
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - HS ghép tiếng hộp và phân tích: h + ôp + . hộp
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
 - GV giới thiệu hộp sữa, ghi từ khóa lên bảng hộp sữa
 - HS đọc từ cá nhân - đồng thanh.
 - GV nhận xét, sửa lỗi.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân, đồng thanh.
 - HS đọc lại cả bài cá nhân, đồng thanh.
 b.Dạy vần ơp : ( quy trình tương tự vần ôp ) ơp lớp lớp học
 - HS so sánh 2 vần ôp và ơp
 + Giống đều có âm p đứng sau.
 + Khác nhau ô và ơ đứng đầu vần.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân , đồng thanh
 c. Đọc từ ứng dụng
 - GV ghi từ lên bảng, yêu cầu HS đọc bài.
 tốp ca hợp tác
 bánh xốp lợp nhà
 - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
d. Viết chữ
 - GV viết mẫu và hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng: ôp ơp hộp sữa lớp học
 - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
 3. Củng cố bài: Nhận xét giờ học.
 ..
Tiết 2
Luyện tập
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a. Luyện đọc:GV cho HS đọc lại tiết 1 cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ , nhóm.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 * Đọc câu ứng dụng
 - GV giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng lên bảng.
 Đám mây xốp trứng như bông
Ngủ quên dưới đáy hhồ trong lúc nào
 Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa.
 - HS luyện đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng mới cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa cá tổ nhóm.
 b. Luyện nói: Các bạn lớp em
 - HS đọc đầu đề luyện nói
 - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, theo câu hỏi gợi ý.
 + lớp em có bao nhiêu bạn ? 
 + Lớp em có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ ?
 + Các bạn lớp em có đoàn kết không ?
 + Em yêu quý bạn nào nhất ? 
 - Gọi HS trả lời
 c. Đọc bài SGK
 - GV hướng dẫn cách đọc.
 - HS đọc bài cá nhân, đồng thanh.
 - Gv nhận xét, chỉnh sửa.
 d. Luyện viết
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở .
 ôp ơp hộp sữa lớp học
 - HS viết bài vào vở tập viết.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố, dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2012
Sáng: Học vần
Bài 87: ep - êp
I.Mục tiêu
 - Giúp HS đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp.
 - Luyện nói từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Xếp hàng vào lớp.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV: Tranh minh họa SGK
 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV
III. Hoạt động dạy - học
 1. Kiểm tra bài cũ: ( 3 em )
 - HS đọc, viết bài 86 SGK: 
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2. Dạy - học bài mới
 a. Dạy vần ep
 - GV yêu cầu HS tìm âm e và p gài bảng
 - HS ghép vần ep và phân tích: e đứng trước, âm p đứng sau : ep
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - HS ghép tiếng chép và phân tích: ch + ep + / chép
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
 - GV giới thiệu tranh, ghi từ khóa lên bảng cá chép
 - HS đọc từ cá nhân - đồng thanh.
 - GV nhận xét, sửa lỗi.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân, đồng thanh.
 b. Dạy vần êp ( tương tự vần ep ) êp xếp đèn xếp 
 * So sánh 2 vần ep và êp
 + Giống nhau đều có âm p đứng sau, khác nhau e và ê đứng ở đầu vần.
 - HS đọc lại cả 2 vần cá nhân, đồng thanh.
 c. Đọc từ ứng dụng
 - GV ghi từ lên bảng, yêu cầu HS đọc bài.
 lễ phép gạo nếp
 xinh đẹp bếp lửa
 - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
 d. Viết chữ
 - GV viết mẫu và hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng: ep êp cá chép đèn xếp
 - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
 3. Củng cố bài: Nhận xét giờ học.
Tiết 2
Luyện tập
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a.Luyện đọc: GV cho HS đọc lại tiết 1 cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ , nhóm.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 * Đọc câu ứng dụng
 - GV giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng lên bảng.
 Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
 Cánh cò bay lả rập rờn
 Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
 - HS luyện đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng mới cá nhân, đồng thanh.
 - thi đọc giữa cá tổ nhóm.
 b. Luyện nói : Xếp hàng vào lớp
 - HS đọc đầu đề luyện nói
 - GV cho HS quan sát tranh, nhận xét
 - GV đưa câu hỏi , HS trả lời.
 + Các bạn trong tranh đang làm gì ?
 + Khi xếp hàng vào lớp, chúng ta phải xếp như thế nào ?
 + Chúng ta phải chú ý những gì ?
 + Hãy kể lại việc xếp hàng vào lớp của lớp mình ?
 c. Đọc bài SGK
 - GV hướng dẫn cách đọc.
 - HS đọc bài cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 d. Luyện viết
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở .
 ep êp cá chép đèn xếp
 - HS viết bài vào vở tập viết.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố,dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 ..
 Toán 
 Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - 7
I. Mục tiêu :
 - Giúp học sinh biết cách tính 17 - 3 theo 2 cách( đếm thêm hoặc
 - đặt tính - Thực hành biết đặt tính và tính nhẩm
 - Giáo dục học sinh có ý thức học tự giác
 - Rèn tư thế ngồi viết cho học sinh 
II. Đồ dùng dạy học : 
 - Sử dụng thiết bị 
III.Hoạt động dạy học :
 1. Kiểm tra bài cũ: Bài 3 (111)
 2. Bài mới: 
 a) Giới thiệu phép tính 17 - 7 
 - Yêu cầu Học sinh lấy ra 17 que tính bớt 7 que tính 
 - Cách tính: - 17 bớt đi 7 còn lại bao nhiêu que tính ?
 *Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tính
 - Số 17 có 1 chục và 7 đơn vị, số 7 có 7 đơn vị
 Ta đặt tính như sau : 17 * 7 trừ 7 bằng 0 viết 0
 - 7 * hạ 1 viết 1
 10
 * Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách tính nhiều lần
 Học sinh tính miệng các phép tính hàng 1 của bài tập 1
 b) Thực hành luyện tập: 
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập
 + Bài 1 : Tính, HS nêu yêu cầu BT
	 - GV hướng dẫn cách đặt tính
 11 12 13 14 15 16
 - - - - - -
 1 2 3 4 5 6
 10 10 10 10 10 10
	- HS làm vào bảng con
	- Chữa bài, nhận xét
 + Bài 2 : Tính nhẩm ; HS nêu yêu cầu
 - Giáo viên hướng dẫn HS cách tính nhẩm
	- Cộng nhẩm số đơn vị với đơn vị số chục giữ nguyên
	15 - 5 = 10	11 -1 = 10 16 - 3=13
	12 - 2 = 10	18 - 8 = 10 14 - 4=10
	13 - 2 = 11	17 - 4 = 13 19 - 9=10 
 + Bài 3: Học sinh làm vào SGK
- Gọi một em lên bảng làm bài tập
 Có : 15 cái kẹo
 Đã ăn: 5 cái kẹo
15
-
5
=
10
 Còn.........cái kẹo? 
	- Nhận xét kết quả
3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhắc lại nội dung chính.
 - Khen những em có ý thức học tự giác.
 .
Đạo đức
Tiết 21: Em và các bạn
I. Mục tiêu:
 - Học sinh bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết giao bạn bè .
 - Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi.
 -Bước đầu biết vì sao cần phải cư sử tốt với bạn bè trong học tậptrong vui chơi , biết đoàn kết với bạn bè xung quanh.
- Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV : Chuẩn bị 3 bông hoa
- HS : Vở bài tập đạo đức 
III. Các hoạt động dạy hoc:
Kiểm tra bài cũ : ( 2 em )
 2. Dạy bài mới
 a. Giới thiệu bài
 * Hoạt động 1: Trò chơi “ Tặng hoa”
 +GV nêu cách chơi:
 - Mỗi học sinh chọn ba bạn trong lớp mà mình thích được cùng học, cùng chơi nhất và viết tên bạn lên bông hoa bằng giấy màu để tặng cho bạn.
 - HS lần lượt bỏ hoa vào lãng.
 - GV căn cứ vào số bông hoa ghi tên chuyển hoa tới những em được bạn chọn
 - GV chọn ra 3 HS được hoa nhièu nhất, khen tuyên dương.
 * GV kết luận: Ba bạn được tặng hoa nhiều vì đã biết cư xử đúng với các 
bạn khi học khi chơi.
 *Hoạt động 2: Học sinh quan sát tranh của bài tập 2 và đàm thoại
 - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi
 - Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
 - Chơi, học một mình vui hơn hay có bạn cùng chơi
 - Muốn có bạn cùng học, cùng chơi em cần phải đối sử với bạn như thế nào?
 *GV kết luận: Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn chỉ có một mình.
 - Muốn có nhiều bạn cùng hoc, cùng chơi phải biết cư sử tốt với bạn khi học khi chơi.
 *Hoạt động3: HS thảo luận nhóm bài tập 3.
 - HS thảo luận nhóm đôi
 - Các nhóm thảo luận bài tập 3, tranh nào thể hiện hành vi nên làm.
 - Đại diện các nhóm trình bày.
 - HS nhận xét bổ xung
 *GV kết luận: 
 - Tranh 1, 3, 5, 6 là những hành vi nên làm khi cùng học cùng chơi với bạn.
 - Tranh 2, 4,là những hành vi không nên làm khi cùng học cùng chơi với bạn.
 3. Củng cố dặn dò:
 - GV nhận xét giờ hoc
 - Dặn dò về nhà.
Chiều: Tiếng việt (Ôn)
Ôn bài 87: ep- êp
I.Mục tiêu
 - HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học về tiếng, từ có chứa vần ep, êp.
 - Rèn kĩ năng đọc viết thành thạo.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học tập.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Hoạt động dạy - học
 1.ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a) Luyện đọc
 - GV ghi nội dung bài lên bảng , yêu cầu HS đọc bài.
 ep, êp, cá chép, viết đẹp, nề nếp, bếp lò, đèn xếp, gạo nếp, con tép, xếp hình, ghép cây, nếp nhà.
 Ngày tết trung thu, Hùng có bánh hình cá chép.
 Chúng em lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
 Gạo nếp đồ xôi rất ngon.
 - HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ nhóm.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 b) Luyện viết
 - GV đọc một số từ ở phần luyện đọc cho HS viết.
 - HS nghe và viết vào vở ô li.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 c) Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần mới học
 Tháp mười đẹp nhất bông sen
 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
 - GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi.
 - HS phải tìm được tiếng có vần ep, em nào tìm nhanh đúng được một bông hoa điểm 10. 
 - GV đếm từ 1 đến 3 để HS tìm.
 3. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 .......................................................................................
Tự học Toán
Ôn tiết 81 - Phép trừ dạng 17 - 7
I - Mục tiêu : - Giúp học sinh 
	- Ôn lại phép trừ dạng 17 - 7
	- Thực hành tự giác hoàn thành đúng các bài tập.
 - GD HS có ý thức trong giờ học.
 - Rèn tư thế ngồi học, ngồi viết cho học sinh
II Đồ dùng dạy học :
 - GV: Nội dung bài
 - HS: vở bài tập , vở ô li
III . Các hoạt động dạy học 
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 * Hoạt động 1: 
 - Giáo viên cho Học sinh ôn lại phép trừ dạng 17 - 7
 * Hoạt động 2: 	 
 - Học sinh làm bài tập vào vở bài tập toán
	 - Giáo viên chép sẵn bài lên bảng
	 - Học sinh làm bài vào vở
	 - Giáo viên theo dõi giúp Học sinh yếu
	 - Giáo viên chấm bài nhận xét
 * Hoạt động 3:
 - Hướng dẫn học sinh làm vào vở ô li.
 Bài 1: Tính ; HS nêu yêu cầu 
 - Giáo viên hướng dẫn HS cách đạt tính
 - HS làm bảng con,
 	 15 17 13 14 15 19
 - - - - - -
 5 7 3 4 5 9
 10 10 10 10 10 10
 - Chữa bài, nhận xét.
 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống ; HS nêu yêu cầu
GV hướng dẫn HS cách tính.
HS làm vào vở bài tập toán.
15
1
2
3
4
5
14
13
12
11
10
Thu bài chấm - Nhận xét
 + Bài 3 : Viết phép tính thích hợp
12
-
2
=
10
 Có : 12 con chim
 Bay đi : 2 con chim
 Còn lại :  con chim ?
HS đọc tóm tắt bài toán
GV hướng dẫn cách làm
Mỗi tổ cử 1 HS lên bảng thi điền.
Lớp nhận xét, GV nhận xét ghi điểm.
II3. - Nhận xét giờ học:
	- Giáo viên nhận xét giờ học
	- Khen những em có ý thức học tự giác.
	 .
Tự học tiếng việt
 Rèn đọc bài: 86 + 87
I. Mục tiêu
 - Giúp HS ôn luyện lại kiến thức đã học.
 - Rèn kĩ năng đọc to, rõ ràng, trôi chảy.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Hoạt động dạy - học
 1. ổn định lớp
 2. Hướng dẫn HS tự học
 *Hoạt động 1 :Luyện đọc 
	1, Luyện đọc: - Học sinh đọc bài trên bảng ( CN + ĐT )
	- Giáo viên sửa cho Học sinh 
	- Giới thiệu câu ứng dụng:
 ôp, ơp, ep, êp, hộp bút, sấm chớp, khớp tay, tốp ca, lộp độp, cá chép, đôi dép, gạo nếp, phép lạ, đèn xếp, con tép, dây thép, rợp bóng.
 Khi nhận phần thưởng, Lan rất hồi hộp.
 Chúng em xếp hàng vào lớp.
 - GV viên nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
- Học sinh đọc bài trong SGK: 
	- Giáo viên đọc mẫu hướng dẫn Học sinh đọc bài.
	- Học sinh đọc bài theo nhóm - Giáo viên theo dõi.
	- Học sinh đọc cá nhân - Giáo viên nhận xét ghi điểm.
 * Hoạt động 2: Luyện viết
a,Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con
- Giáo viên đọc cho HS viết bảng : khép cửa, kẹp tóc, sát thép
- GV cho HS quan sát theo dõi.
b, HD viết bài vào vở
- GV viết mẫu (nêu quy trình viết chữ điểm đặt bút, điểm dừng bút) 
- HS thực hành viết trên không trung, lên mặt bàn.
- HS viết bài vào vở
 - GV theo dõi nhắc nhở học sinh viết bài : 
- Thu bài chấm điểm cho học sinh
- GV sửa lỗi cho từng em.
c, Học sinh soát lỗi chính tả:
- Gọi học sinh nhận xét
- Giáo viên sửa sai cho học sinh
* Hoạt động 3: Trò chơi
- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi thi nói tiếng có vần đã 
 được học .
- Giáo viên theo dõi học sinh khi tham gia trò chơi .
- Nhận xét cho các đội.
 3, Củng cố dặn dò:
	- HS đọc lại bài trên bảng
	- Tìm tiếng có chữ mới học.
 - Dặn dò: về nhà đọc nhiều lần
Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012
Sáng: Tập viết
Tiết 19: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
I.Mục tiêu:
 - Giúp HS viết đúng các chữ: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết.
 - Rèn kỹ năng viết, đẹp, thẳng dòng.
 - Giáo dục HS luôn giữ vở sạch sẽ.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Đồ dùng dạy- học
 - GV:Bảng phụ, chữ mẫu
 - HS: Vở tập viết, bảng
III.Hoạt động dạy- học
 1.Kiểm tra bài cũ:
 - HS viết bảng con: công việc
 - GV nhận xét, chỉnh sửa
 2.Dạy- học bài mới
 a.Giới thiệu bài
 b.Hướng dẫn HS tập viết
 - GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS đọc bài viết ; bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, .
 - HS đọc cá nhân- đồng thanh.
 - GV viết mẫu, hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng con.
 - GV nhận xét,chỉnh sửa.
 c.Thực hành
 - GV hướng dẫn HS cách trình bày trong vở.
 - HS viết bài trong vở tập viết.
 Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp,.
 - GV quan sát, nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3.Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về viết bài.
Tập viết
Tiết 20: Viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ, vở kịch, vui thích, chênh chếch, chúc mừng. 
I.Mục tiêu:
 - HS viết đúng các chữ: viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ, vở kich, vui thích,; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập hai.
 - Rèn kỹ năng viết đẹp, thẳng dòng.
 - Giáo dục HS có ý thức trong khi viết bài.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Đồ dùng dạy học
 - GV: mẫu chữ
 - HS: Vở tập viết, bảng con
III.Hoạt động dạy- học
 1.Kiểm tra bài cũ: HS viết bảng con : tốp ca
 - GV viên nhận xét.
 2.Dạy- học bài mới
 a.Giới thiệu bài
 b.Hướng dẫn HS tập viết
 - GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS đọc bài viết : viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ,....
 - HS đọc cá nhân- đồng thanh.
 - GV viết mẫu, hướng dẫn HS cách viết: 
 - HS viết bảng con : viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ,  .
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 c.Thực hành
 - GV hướng dẫn HS cách trình bày trong vở.
 - HS viết bài trong vở tập viết.
 - GV quan sát, nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3.Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về viết bài.
Toán
 Tiết 82 : Bài toán có lời văn
I-Mục tiêu:
+Giúp học sinh:
- Bước đầu học sinh nhận biết bài toán có lời văn.
- Các số gắn với các thông tin đã biết
- Câu hỏi (Chỉ thông tin cần tìm)
- Giáo dục học sinh có ý thức tự giác trong giờ học
- Rèn tư thế ngồi học cho học sinh.
II-Đồ dùng dạy học.
GV : Tranh SGK
HS : SGK, bảng 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu
 1-KT bài cũ : ( 3 em )
 2-Luyện tập
 - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập
+Bài 1: Gọi học sinh viết số thích hợp để có bài toán.
 - Có 1 bạn, thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?
 - GV gọi học sinh lên bảng điền vào chỗ chấm rồi đọc bài toán.
 - Gọi học sinh nhận xét 
 + Bài toán cho biết gì ? có 1 bạn thêm 3 bạn
 + Bài toán hỏi gì ? có tất cả bao nhiêu bạn 
Bài giải : 	Có tất cả số bạn là:
 	1+ 3 = 4 (bạn)
Đáp số: 4 bạn 
+Bài 2: Viết số thích hợp để có bài toán
 - Gọi HS đọc bài toán.
 - Sau đó điền số thích hợp vào chõ chám để có bài toán
Có 5 con thỏ, thêm 4..con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?
 - Hướng dẫn học sinh làm vào bảng con
Có tất cả số con thỏ là:
 4 + 5 = 9 (Con thỏ)
Đáp số: 9 con thỏ
- Gọi học sinh nhận xét kết quả.
+Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài toán rồi viết thêm câu hỏi để có bài toán.
Có 1 gà mẹ và 7 gà con.
HỏiCó tất cả bao nhiêu con gà?
- HD học sinh làm vào vở ô li
Có tất cả số gà là:
 1+7 = 8 (Con gà)
Đáp số: 8 con gà
- Gọi học sinh nhận xét 
3-Củng cố , Dặn dò.
- GV nhận xét giờ học
Thủ công
 Tiết 21 : Ôn tập chương II : Kĩ thuật gấp hình
I . Mục tiêu 
 - Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp giấy.
 - Gấp được ít nhất một hình gấp đơn giản. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học tập.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV : Các mẫu gấp, giấy màu
 - HS : Giấy, vở
III. Hoạt động dạy - học 
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng HS
Dạy - học bài mới
 Nội dung kiểm tra
 - GV cho HS nhắc lại các bài đã học để HS nhớ.
 - GV cho HS tự chọn một trong các sản phẩm đã học ( cái ví, cái quạt, mũ ca lô)
 - GV nêu yêu cầu của bài : phải gấp đúng quy trình, nếp gấp thẳng, phẳng.
 - HS nhắc lại cách gấp của các bài đã họ để nhớ chi tiết.
 - Sau khi HS hiểu rõ, GV yêu cầu HS làm bài kiểm tra.
 - HS thực hiện gấp.
 - GV quan sát cách gấp của HS.
 - GV gợi ý giúp đỡ những HS còn lúng túng khó hoàn thành sản phẩm.
 - HS tự làm bài.
 - Trưng bày sản phẩm.
 3. Nhận xét, dặn dò
 - Nhận xét về thái đọ học tập của HS.
 + Đánh giá sản phẩm theo mức độ : 
 - Hoàn thành : + gấp đúng quy trình.
 + Nếp gấp thẳng.
 + Sản phẩm dùng được.
 - Chưa hoàn thành : + Nếp gấp chưa đúng quy định.
 + Nếp gấp chưa thẳng, phẳng.
 + Sản phẩm không được được.
 - Dặn dò : Chuẩn bị giấy giờ sau
Chiều: Tiếng việt ( ôn ) 
Rèn viết tiết : 19 + 20
.Mục tiêu
 - Giúp HS viết đúng các từ ngữ, độ cao và khoảng cách các chữ.
 - Rèn kỹ năng viết đẹp, thẳng dòng.
 - Giáo dục HS luôn giữ vở sạch đẹp.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Đồ dùng dạy- học
 - GV : - Nội dung bài
 - HS : Vở ô li
III.Hoạt động dạy- học
 1.ổn định lớp
 2.Luyện tập
 - GV hướng dẫn HS luyện viết.
 - GV cho HS quan sát chữ viết, yêu cầu HS đọc bài viết.
 Bập bênh, tốp ca, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
 Viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ, vở kịch, vui thích, chênh chếch, chúc mừng.
 - HS đọc bài cá nhân, ĐT.
 - GV viết mẫu lên bảng, hướng dẫn cách viết.
 - HS viết bảng con.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở.
 - HS viết bài vào vở tự học.
 Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa,
 Viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ, vở kịch,
 - GV quan sát, nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - HS tự viết bài.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3.Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về viết bài.
 .
Tự học toán
Ôn giải toán có lời văn
I. Mục tiêu
 - Giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức đẫ học về giải toán có lời văn.
 - Rèn kĩ năng làm toán thành thạo.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học bài.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV : Nội dung ôn
 - HS : bảng, vở ô li
III. Hoạt động dạy - học
 1. ổn định lớp
 2. Hướng dẫn HS tự học
 + Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi đọc bài toán đó:
 - HS đọc yêu cầu bài tập.
 - GV hướng dẫn cách làm.
 - Có 3 con ngựa đang ăn cỏ, có thêm 2 con ngựa đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con ngựa ?
 - GV yêu cầu HS điền và đọc lại bài toán.
 + Bài toán cho biết gì ?
 + Lúc đầu có mấy con ngựa ? có 3 con ngựa
 + Thêm mấy con ngựa ? thêm 2 con ngựa
 + Bài toán hỏi gì ? có tất cả bao nhiêu con ngựa ?
 + Muốn biết có bao nhiêu con ngựa ta phải làm thế nào ?
 - GV hướng dẫn cách giải
 Bài giải
 Có tất cả số con ngựa là :
 3 + 2 = 5 ( con )
 Đáp số : 5 con ngựa
 + Bài 2 : Tương tự
 - HS viết tiếp câu hỏi để có bài toán.
 - HS làm vào vở bài tập toán
 Lý có 4 quả bóng bay, Mỹ có 3 quả bóng bay. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng bay ?
 Bài giải
 Số bóng có là :
 4 + 3 = 7 ( quả )
 Đáp số : 7 quả
 - Chữa bài, nhận xét.
 3. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 ..
Sinh hoạt
Kiểm điểm hoạt động tuần 21
I. Mục tiêu.
 - Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.
 - Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.Tiếp tục phát động phong trào Thi đua học tốt dành nhiều hoa điểm tốt.
 - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp.
II. Chuẩn bị. - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt.
III. Nội dung sinh hoạt.
1.Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.
a.Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ.
Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm.
Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp.
Báo cáo giáo viên về kết quả đạt được trong tuần qua.
Đánh giá xếp loại các tổ. 
Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp .
Về học tập: Luôn cố gắng học tập tốt
Về đạo đức: Ngoan ngoãn vâng lời thầy cô giáo
Về duy trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giữa giờ:
Về các hoạt động khác.
Tuyên dương, khen thưởng HS có thành tích cao trong học tập. 
Phê bình em nhắc nhở HS chậm tiến.
2. Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.
- Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được.Tiếp tục phát động phong
 trào giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 - Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
 - Tham gia giữ vệ sinh môi trường đều đặn, đổ rác đúng nơi quy định.
 - Khắc phục khó khăn, duy trì tốt nề nếp lớp.
3. Củng cố 

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 21(1).doc