34. Những chủ nhân tương lai

Lớp học trên đường Nhớ- viết: Sang năm con lên bảy Luyện tập viết hoa Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Nếu trái đất thiếu trẻ con Trả bài văn tả cảnh Ôn tập về dấu câu (Dấu ngạch ngang) Trả bài văn tả người