33. Những chủ nhân tương lai

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Nghe- viết: trong lời mẹ hát Luyện tập viết hoa Mở rộng vốn từ: Trẻ em Kể chuyện đã nghe, đã đọc Sang năm con lên bảy Ôn tập về tả người Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) Tả người (Kiểm tra viết)