Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2010

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần:

p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ng, y, tr

2.Kĩ năng :Đọc đúng các từ ngữ ứng dụng : nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ

3.Thái độ :Ham học tập

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Bảng ôn

 -Tranh minh từ ứng dụng

 -HS: -SGK, BDDTH

 

doc 20 trang Người đăng hong87 Lượt xem 501Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo tranh.
-Hs khác cho nhận xét và bổ xung.
- Hs đọc Y/c BT.
- Hs làm BT?đóng vai.
-Theo sự h/dẫn của Gv.
-Trả lời các câu hỏi dẫn dắt của Gv để đi đến kết luận bài.
Tổng kết các ý của phần kiến thức và các kết luận vừa học để trả lời cho câu hỏi này.
Ngày dạy : Thứ ba ngày 12/10/2010
	 Môn :Học vần
	Bài 8: CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa
2.Kĩ năng :Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng :B, K, S, P, V
3.Thái độ :Ham học tập
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng chữ thường – Chữ hoa. 
-HS: -SGK, BDD- TH
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 2’
 5’
 1’
32’
 5’
1.Khởi động : 
2.Kiểm tra bài cũ :
-Đọc và viết : nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ
-Đọc câu ứng dụng : Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, 
phố bé nga có nghề giã giò
 -Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới :
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
Gv treo lên bảng Chữ thường – chữ hoa
.Hoạt động 2 : Nhận diện chữ hoa
 HS nhận biết được chữ in hoa và chữ thường
-Nêu câu hỏi: Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường, nhưng kích thước lớn hơn và chữ in hoa nào không giống chữ in thường?
-Ghi lại ở góc bảng
-GV nhận xét và bổ sung thêm
Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường gần giống nhau (C, E, Ê , I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T, U, Ư, X, Y)
Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường khác nhau nhiều ( A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R)
-GV chỉ vào chữ in hoa
-GV che phần chữ in thường, chỉ vào chữ in hoa
4. Củng cố , dặn dò
-GV cho hs đọc lại bảng chữ thường và chữ hoa
-Cho hs chơi trò chơi
-Dặn hs chuẩn bị tiết sau 
*GV nhận xét:
Hát
Hs thực hành
Hs đọc
Thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến của nhóm mình
(Cá nhân- đồng thanh)
Hs theo dõi
Dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc âm các chữ
Hs nhận diện và đọc âm của chữ
Hs thực hành
Hs lắng nghe
Tiết 2:
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh bước đầu nhận diện được chữ in hoa
2.Kĩ năng : Đọc được câu ứng dụng và chữ in hoa trong câu ứng dụng Bố mẹ cho bé 
Và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng chữ thường – Chữ hoa. 
 -Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Ba Vì
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
2’
5’
28’
5’
1 Khởi động: 
2 KTBC:
-Gvcho hs đọc lại bảng chữ ở tiết 1
3Bài mới:
a.Luyện đọc:
-Đọc câu ứng dụng :
+Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
+Tìm tiếng có chữ in hoa trong câu ( gạch chân : Bố, Kha, SaPa)
Chữ đứng đầu câu: Bố
Tên riêng : Kha, SaPa
+Hướng dẫn đọc câu: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa. (Giải thích về SaPa).
b.Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói : ba vì
-Giải thích và giới thiệu qua địa danh Ba Vì
-GV có thể gợi ý cho học sinh nói về sự tích Sơn Tinh , Thuỷ Tinh; về nơi nghỉ mát, về bò sữa
-GV có thể mở rộng chủ đề luyện nói về các vùng đất có nhiều cảnh đẹp ở nước ta hoặc của chính ngay tại địa phương mình.
4 Củng cố dặn dò	:
-Gvcho hs đọc lại toàn bài
-Chơi trò chơi
-Dặn hs chuẩn bị tiết sau 
*GVnhận xét tuyên dương 
Hát 
HS đọc lại bài ở tiết 1
(C nhân- đ thanh)
Hs TL
Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp
Hs thi đua luyện nói theo chủ đề Ba Vi
Hs thực hành 
Hs lắng nghe
 	 Kế hoạch bài dạy 
 	 Môn :Toán
	 Bài :	 kiểm tra
I Mục tiêu:
-HS nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết các số, nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10;nhận biết hình vuông ,hình tròn ,hình tam giác
II Chuẩn bị :
-GV:đề KT
-HS: Giấy KT
III Tiến hành KT:
35-40’
-GVphát đề cho hs
*Thang điểm:
-Gvthu bài KT
IV Tổng kết:
-GVnhận xét tiết kt
-Dặn hs chuẩn bị tiết sau
*GVnhận xét
-hs thực hành
Bài 1:Điền số
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
2
2
4
3
6
Bài 3 Viết các số 5,2,1,8,4
Theo thứ tự từ bé đến lớn:
Theo thứ tự từ lớn đến bé
Bai4 Điền số;
-Có hình vuông 
-Có hình tam giác
Bài1 :sai mỗi bài trừ 0,25đ
Bài 2: sai mỗi số trừ 0,25d
Bài 3:sai mỗi câu trừ 0,5đ
Bài 4:sai mỗi câu trừ 0,5d
Lắng nghe
 	Kế hoạch bài dạy
 	 Môn :Thể dục
 	 Bài :ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI 
B. Mục đích - Yêu cầu : 
- Giúp học sinh : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước. Học đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Giúp học sinh : Oân trò chơi “Qua đường lội”
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn
-Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương
C. Phương pháp giảng dạy : 
-Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
-Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
D. Dụng cụ :
-Còi
-Kẻ sân
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KĨ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Phổ biến bài mới
4. Khởi động- Chung 
 - Chuyên môn 
II. CƠ BẢN : 
 1.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải , quay trái
2Ôn dàn hàng, dồn hàng.
3Đi thường theo nhịp 1-2
3.Ôn trò chơi : " Qua đường lội”
3 Chạy bền 
III. KẾT THÚC :
 1. Hồi tĩnh
2. Nhận xét
3. Xuống lớp
6-10'
1-2'
2-3'
18-22'
5-7’
 5-7'
3-5’
3-5’
1-2’
4-6'
1-2'
3-4'
-Lớp trường tập trung báo cáo
-Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 -Đứng vỗ tay hát : 1-2’
-Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên trường.
-Đi vòng tròn hít thở sâu.
-Trò chơi “Diệt con vật có hại”
- Hát và vỗ tay
- GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho HS ) 
- Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) 
- Các tổ thi đua trình diễn
- GV điều khiển cả lớp tập 2 lần
- GV nêu cách chơi và luật chơi 
- Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
- 2 HS làm mẫu
- Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần
- Cả lớp chạy đều
- Hát vỗ tay 1-2’ 
- Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 
- Về nhà tập lại các động tác vừa học..
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
-Tập trung 4 hàng ngang
-Tập trung 1 hàng dọc
- Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
-Tập trung 4 hàng ngang
-Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
-Tổ trưởng điều khiển
-Tập trung 4 hàng ngang
- Tập trung 4 hàng dọc
-Tập trung 4 hàng ngang
Tập trung 4 hàng ngang
-Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc
- Đội hình 4 hàng ngang
Ngày dạy : Thứ tư ngày 13/10/2010
Kế hoạch bài dạy
Môn: Tập viết
	BÀI 7 : Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: xưa kia, mùa dưa, .
2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái.
 - Kĩ năng viết liền mạch.
 -Kĩ năng viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí.
3.Thái độ : -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
 -Viết nhanh, viết đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Chữ mẫu các tiếng được phóng to . 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 5
-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 2’
 5’
 1’
15’
9’
 3’
 1.Khởi động : 
 2.Kiểm tra bài cũ: 
-Viết bảng con: các tiếng tuần 6 
-Nhận xét , ghi điểm
-Nhận xét vở Tập viết
-Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
Biết tên bài tập viết hôm nay 
Ghi đề bài : Bài 7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gâ mái, ngói mới
 Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết 
bảng con
Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng : 
 “xưa kia ,mùa dưa, .”
-GV đưa chữ mẫu 
-Đọc và phân tích cấu tạo từng tiếng ?
-Giảng từ khó
-Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
-GV viết mẫu 
-Hướng dẫn viết bảng con:
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
 §Giải lao giữa tiết 
 Hoạt động 3: Thực hành 
 * Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết
-Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết?
-Cho xem vở mẫu
-Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
-Hướng dẫn HS viết vở:
 Chú ý HS: Bài viết có 5 dòng, khi viết cần 
nối nét với nhau ở các con chữ.
GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu 
 kém.
-Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở còn lại thu
 về nhà chấm)
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 4.Củng cố , dặn dò
-Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
-Nhận xét giờ học
-Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
Chuẩn bị : Bảng con, vở để học tốt ở tiết sau
Hát 
2 HS lên bảng lớp,
cả lớp viết bảng con
Hs nhắ lại tựa bài
HS quan sát
4 HS đọc và phân tích
HS quan sát
HS viết bảng con
Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
2 HS nêu
HS quan sát
HS làm theo
HS viết vở
 2 HS nhắc lại
Hs thực hành
Kê hoạch bài dạy
 	 Môn :Học vần
 Bài: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ đã học trong bảng chữ cái
2.Kĩ năng :Đọc đúng các âm và chữ ghi âm có 1, 2, 3 con chữ.
3.Thái độ :Yêu thích chữ Tiếng Việt
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ôn 
 -HS: -SGK
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 2’
 5’
 2’
30’
 5’
 1.Khởi động : 
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết : nhà ga, quả nho, tre ngà, ý nghĩ
 -Đọc từ ngữ ứng dụng : nhà ga, quả nho, tre ngà, ý nghĩ, nhà trẻ, trí nhớ, chú ý, y tế
 -Nhận xét bài cũ.
 3.Bài mới :
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
Hỏi -Chúng ta đã học được những âm và chữ gì ?
 - Gắn bảng ôn lên
2.Hoạt động 2 : Ôn tập
*Ôn cách đọc, viết các âm đã học
a.ôn các chữ và âm đã học :
- Treo bảng ôn
- Đọc phân biệt các âm khó đọc:
b – p , c – k , n – l , s – x , d – r , ng – g , gh, gi, qu, ph, nh, th, tr, ch ,kh
- Chỉnh sửa lỗi phát âm
- GV đọc các âm
- GV đọc một số tiếng có âm vừa ôn
 §Giải lao
b.Hướng dẫn viết bảng con :
GV đọc một số nhóm âm mà dễ lẫn lộn
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
-Gvcho hs đọc lại bài
-Hschơi trò chơi
-Dặn hs chuẩnbị tiết 2
*GVnhận xét tuyên dương
Hát
Hs thực hành
Nêu ra những âm và chữ cái đã học
Lên bảng chỉ và đọc
(Cá nhân- đồng thanh)
Ghép âm vừa ôn vào bìa cài
Ghép âm tạo thành tiếng
Đọc trơn các tiếng vừa ghép được
Viết bảng con 
Hs thực hành
 Tiết 2
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ đã học trong bảng chữ cái
2.Kĩ năng :Đọc đúng các âm và chữ ghi âm có 1, 2, 3 con chữ.
 Đọc được các tiếng ghép bởi tất cả các âm
3.Thái độ :Yêu thích chữ Tiếng Việt
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ôn 
 -Bảng chữ cái
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 2’
 5’
 1’
27’
 5’
1 Khởi động: 
2 KTBC:
-Gvcho hs đọc lại bài ở tiết 1
3 Bài mới:
Hoạt đông 1:Gtb
Hoạt động 2: Luyện tập
 -HS đọc được bảng chữ cái
 -HS tự tìm các tiếng , từ có âm vừa ôn
a.Luyện đọc:
 Đọc lại bảng ôn
b.Tìm ví dụ các tiếng từ:
c.Luyện viết:
3.Hoạt động 3: Củng cố , dặn dò
-Nhận xét tiết dạy
-Tuyên dương HS phát biểu tốt
-Dặn dò : chuẩn bị tiết sau
Hát
Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)
Thảo luận 
Thi đua ghép ở bìa cài
Đọc lại các tiếng , từ vừa 
ghép được
Viết bảng con một số từ HS vừa ghép được
Xem trước bài 29
Kế hoạch bài dạy 
 	 Môn :Toán
 Bài 26 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
I.MỤC TIÊU:
 -Kiến thức: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. 
-Kĩ năng : Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
 Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
 -Thái độ: Thích làm tính .
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập BT3, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 2’
 4’
1. Khởi động: 
2. Kiểm tra bài cũ
-Bài cũ học bài gì?
GV nhận xét về bài kiểm tra và sửa các bài tập HS sai nhiều
Nhận xét KTBC: Tuyên dương những em
làm bài tốt
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
HOẠT ĐỘNG II: 
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong
 phạm vi 3
+Mục tiêu:Hình thành khái niệm ban đầu vềphép cộng
a) Hướng đẫn HS học phép cộng 
1 + 1 = 2.
-Hướng dẫn HS quan sát:
-Gọi HS trả lời:
 GV vừa chỉ vào mô hình vừa nêu:” Một con gà thêm một con gà được hai con gà. 
“Một thêm một bằng hai”.
-Ta viết một thêm một bằng hai như sau:
1 + 1 = 2 
Hỏi HS:”1 cộng 1 bằng mấy?”.
b) Hướng đẫn HS học phép cộng 2 + 1= 3 
theo 3 bước tương tự như đối với1 + 1 =2.
c)HD HS học phép cộng 1 + 2 = 3 theo 3 
bước tương tự 2 + 1 = 3.
d) Sau 3 mục a, b, c, trên bảng nên giữ
 lại 3 công thức:
 1 + 1 = 2 ; 2 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 3.
GV chỉ vào các công thức và nêu: 
1 + 1 = 2 là phép cộng;2 + 1 = 3 là phép cộng; ”.
Để HS ghi nhớ bảng cộng GV nêu câu hỏi “ Một cộng một bằng mấy?”
đ) HD HS quan sát hình vẽ cuối cùng(có tính chất khái quát về phép cộng) trong bài học, nêu các câu hỏi để HS bước đầu biết 2 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 3 tức là 2 + 1 cũng giống1 + 2( vì cũng bằng 3).
 HS nghỉ giải lao 5’
Hoạt động III:HS thực hành cộng trong PV 3 
*Bài 1/44:Cả lớp Làm vở Toán 1.
 Hướng dẫn HS :
GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.
*Bài 2/44: 3HS làm bảng lớp, cả lớp bảng con.
 GV giới thiệu cách viết phép cộng theo cột dọc, cách làm tính theo cột dọc (chú ý viết thẳng cột).
HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi
+ Mục tiêu: Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
*Bài 3/44 : làm phiếu học tập.
 HS thi đua nối phép tính với số thích hợp.
GV chấm điểm một số phiếu học tập và 
nhận xét kết quả thi đua của 2 đội.
4Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì?
 -Xem lại các bài tập đã làm.
 -Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học
 bài: “Luyện tập”.
*Nhận xét tuyên dương.
Hát 
Kiểm tra-1HS trả lời.
Quan sát hình vẽ trong bài học để nêu vấn đề cần giải quyết:” Có 1 con gà, thêm 1 con gà nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?”
HS nêu câu trả lời:”Có một con gà thêm 1 con gà được 2 con gà.”
HS khác nêu lại:” Một thêm một bằng hai”. 
 1 cộng 1 bằng 2.
HS đọc các phép cộng trên bảng.
HS trả lời:”Một cộng mộtbằnghai”
Hs thực hành nêu
HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính”
3HS làm bài, chữa bài : Đọc kết quả.
1+ 1 = 2 ; 1 + 2 = 3 ; 2 + 1 = 3. 
HS đọc yêu cầu bài 2:” Tính”.
3HS làm tính và chữa bài.
 1 1 2 
+ + +
 1 2 1
-1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Nối phép tính với số thích hợp”:
-2HS đại diện 2 đội làm thi ở bảng lớp, CL làm phiếu học tập.
Trả lời (Phép cộng trong phạm
vi3).
Lắng nghe.
 1’
12’
10’
3’
3’
 Kế hoạch bài dạy
 	 Môn:Thủ công
 	 Bài: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2)
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông.
 2.Kĩ năng :Xé , dán được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối,
phẳng.
 3.Thái độ :Biết quí trọng sản phẩm làm ra.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV:Bài mẫu xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh, hồ, giấy nền, khăn lau.
 -HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 2’
 5’
 5’
10’
8’
 5’
1.Khởi động : 
 2.Kiểm tra bài cũ : 
-Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
-Nhận xét kiểm tra
 3.Bài mới :
 Hoạt động 1: Ôn lại lí thuyết
Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình quả cam.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình 
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu
Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình quả cam.
Cách tiến hành:
1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì
hì nối các dấu để thành hình quả cam.
2.Vẽ và xé dán hình quả cam.
-Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình 
quả cam.
 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình
 Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm
Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. 
Cách tiến hành : 
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau 
4Củng cố dặn dò:
Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán
hình quả cam.
-Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình cây đơn giản.
- Nhận xét tiết học.
Hát tập thể
-
 HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công
- Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh.
 Ngày dạy :Thứ năm ngày 14/10/2010
Kế hoạch bài dạy
 Môn:Học vần
 Bài 29 : ia
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ia và từ lá tía tô
2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : ia và lá tía tô
 Đọc được từ ứng dụng : tờ bìa , lá mía , vỉa hè ,tỉa lá 
 3.Thái độ :Thích học môn TV
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá tía tô; từ ứng dụng: tờ bìa , lá mía , vỉa hè ,tỉa lá 
-HS: -SGK, BDDTH
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 2’
 5’
 2’
31’
 5’
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị
 Kha đi nghỉ hè ở SaPa 
 - Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần đầu tiên : vần ia – Ghi bảng
.Hoạt động 2 :Dạy vần:
-HS nhận biết được vần ia và từ lá tía tô
-Nhận diện vần : Vần ia được tạo bởi: i và a
 GV đọc mẫu
Hỏi: So sánh: ia và a?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá: tía, lá tía tô
-Đọc lại sơ đồ:
 ia
 tía
 lá tía tô
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 tờ bìa vỉa hè
 lá mía tỉa lá
-Đọc lại bài ở trên bảng
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
-GV cho hs đọc lại bài
-Cho hs chơi trò chơi
-Dặn hs chuẩn bị tiết 2
*GVnhận xét tuyên dương
Hát ,ss
2 – 4 em đọc câu ứng dụng
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ia
Giống: i ( hoặc a)
Khác : i ( hoặc a)
Đánh vần( c nhân – đ thanh)
Đọc trơn( c nhân - đ thanh)
Phân tích tiếng tía
Ghép bìa cài: tía
Đánh vần và đọc trơn tiếng, từ
 ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết bảng con: ia, lá tía tô
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học.Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
Hs thực hành
Lắng nghe
	 TIẾT 2
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : Học sinh đọc và viết được : ia và lá tía tô
2.Kĩ năng : Đọc được câu ứng dụng : Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chia quà
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá tía tô; Câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chia quà
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiến
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
2’
5’
28’
5’
1Khởi động:
2KTBC:
Đọc lại bài tiết 1
3Bài mới:
a.Luyện đọc: 
Đọc lại bài tiết 1
GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
b.Đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha 
tỉa lá
c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
c.Luyện viết:
d.Luyện nói:
-Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung:
 “Chia quà”
Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì?
 -Ai đang chia quà cho các em nhỏ trong tranh?
 -Bà chia những gì?
 -Bạn nhỏ trong tranh vui hay buồn? Chúng có tranh nhau không?
 -Ở nhà em, ai hay chia quà cho em?
+ Kết luận : Khi được chia quà, em tự chịu lấy phần ít hơn. Vậy em là người như thế nào?
4 Củng cố dặn dò:
-Gvcho hs đọc lại toàn bài
-Cho hs chơi trò chơi
-Dặn hs chuẩn bị bài sau
*GVnhận xét tuyên dương:
hát
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
(cá nhân 10 em – đồng thanh)
HS mở sách và theo dõi
Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Người biết nhường nhịn
HSTL
Lắng nghe
Thực hành
 Kế hoạch bài dạy 
	 Môn: Toán
	 Bài 27	: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
 -Kiến thức: Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
 -Kĩ năng : Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép cộng.
 -Thái độ : Thích học Toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập BT3, bảng phụ ghi BT 2, 3.
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 2’
 5’
 1’
15’
 7’
 5’
1. Khởi động: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Bài cũ học bài gì? 
Làm bài tập 1/44 :(Tính) 1 + 1 =  1 + 2 =  2 + 1 =  
 GV Nhận xét, ghi điểm. 
 Nhận xét KTBC:
 3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp HOẠT ĐỘNG II: 
Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
+Mục tiêu: Củng cố bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
+Cách tiến hành :
 *Bài tập1/45: HS làm bảng con..
 Hướng dẫn HS
GV ønhận xét bài làm của HS.
*Bài 2/45:Cả lớp làm vở Toán .
 Hướng dẫn HS nêu cách làm :
 GV chấm điểm, nhận xét bài viết của HS.
*Bài 3/44 : Làm phiếu học tập.
-Gvcho hs làm cột 1
GV chấm điểm nhận xét kết quả HS làm.
 HS nghỉ giải lao 5’
Bài tập 4: Làm bảng con.
HD HS: 
HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi
+Mục tiêu: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính cộng.
+ Cách tiến hành:
 Làm bài tập 5: HS ghép bìa cài.
HD HS nêu cách làm bài: 
GV giúp HS thấy được mối liên hệ giữa tình huống của tranh vẽ (một con thỏ thêm một con thỏ nữa) với phép tính
 1 + 1 = 2.
GV nhận xét thi đua của hai đội.
4 Củng cố, dặn dò: 
-Vừa học bài gì?
-Xem lại các bài tập đã làm.
-Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài: “Phép cộng trong phạm vi 4”.
-Nhận xét tuyên dương.
Hát
  Phép cộng trong phạm vi3 
-1 HS nêu yêu cầu
-3 HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con 
Đọc yêu cầu bài1:” Điền số”.HS nhìn tranh và nêu được bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
2HS làm bài. Chữa bài: HS đọc:
2 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 3.
-1HS đọc yêu cầu:”Tính”.
3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vở rồi đổi vở chữa bài.
1HS đọc yêu cầu:”Điền số”.
3HS làm bảng lớp, cả lớp làm phiếu học tập.
HS đọc yêu cầu bài 4:” Tính”.
HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh.
VD: HS nêu “Một bông hoa và một bông hoa là mấy bông hoa? HS trả lời:” Một bông hoa và một bông hoa là hai bông hoa”và viết 2 vào sau dấu = để có 1 + 1 = 2. Tương tự đối với hai tranh vẽ sau.
HS làm bài, chữa bài.Đọc các phép tính.
-HS nêu yêu cầu bài toán:“Viết phép tính thích hợp:”
a,HS nhìn tranh nêu bài toán”Lan có 1 quả bóng, Hùng có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?” Rồi viết dấu + vào ô trống để có 1 + 2 = 3 và đọc “Một cộng hai bằng ba”.
b, Cách làm tương tự như trên.
(HS thi đua nêu bài toán rồi nêu phép tính:1 + 1 = 2)
Thi đua ghép phép tính ở bìa cài.
Trả lời (Luyện tập ).
Lắng nghe.
	 Kế hoạch bài dạy 
	 Môn :TN&XH	.
BÀI 7: THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: HS hiểu và rửa mặt đúng cách
 2. Kỹ năng : Chăm sóc răng đúng cách
 3. Thái độ : áp

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 7 lop 1 co kns.doc