Bài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa. Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đương tiêu hóa Nêu cách đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp là: tiêu chảy, tả, lị