Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Tuần 2 - Trường TH Bế Văn Đàn

A./ Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng.

- Đọc , viết được: bẻ, bẹ.

- Trả lời được 2 - 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

- Rèn tư thế đọc đúng cho HS

+HS yếu trả lời được 1 -2 câu hỏi đơn giản dựa vào nội dung tranh vẽ.

B. Đồ dùng dạy học

GV: Các vật chứa dấu hỏi, dấu nặng.Tranh SGK

HS : Bộ học vần lớp 1, SGK, BC, VTV

C. Các hoạt động dạy học

I. Bài cũ :

HS : 5 em đọc bài trên bảng con : bé và 1 em đọc bài trong SGK:

HS: Viết dấu sắc ( / ) - bé vào bảng con (cả lớp ).

GV: Nhận xét- tuyên dương

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Lượt xem 649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Tuần 2 - Trường TH Bế Văn Đàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, tổ.
GV: Theo dõi, sửa chữa.
+HS yếu : Đọc nhiều lần
Hoạt động 11: Luyện viết
-HS tập tô chữ bẻ trong vở tập viết,vở bài tập
-GV theo dõi giúp đỡ HS yếu
Hoạt động 12: Luyện nói. 
GV: Cho HS quan sát tranh và gợi ý cho HS luyện nói.
H: Tranh vẽ gì?
H: Bè đi ở trên cạn hay dưới nước? 
H: Bè dùng để làm gì? 
H: Em đã nhìn thấy bè bao giờ chưa?
H:Tên bài hôm nay là gì ?
GV giúp HS hiểu nội dung bài luyện nói
GV: Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 13: Thi đọc đúng nhanh
HS: Thi đọc cá nhân
GV: Nhận xét, tuyên dương
C/Củng cố, dặn dò:
HS: Đọc bài trong SGK và Làm bài tập
GV: Dặn HS về đọc lại bài và viết vở ô li b, e, be, bè
Tiết 4 Toán
	Bài: Luyện tập
A. Mục tiêu:
- HS nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác
- Ghép các hình đã biết thành hình mới.
- Làm được bài tập 1,2
+HS yếu nhận dạng được các hình dạng đơn giản
B. Đồ dùng day học :
GV: 1 số hình vuông, hình tròn, hình tam giác và bút màu( vẽ trên giấy lớn)
HS: VBT, bộ đồ dùng Toán, que tính .
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Bài cũ
- 2 HS kể tên một số vật có dạng là hình vuông, hình tròn, hình tam giác 
GV: Nhận xét- tuyên dương
Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1VBT/7:Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì tô cùng 1 màu
GV: Nêu yêu cầu bài tập- GV giúp HS nắm yêu cầu bài
GV: Đính nội dung bài tập đã chuẩn bị lên bảng
1HS lên bảng tô - lớp tô vào VBT
GV: Nhận xét bài tô của học sinh.
- Các hình vuông tô cùng 1 màu
- Các hình tròn tô cùng 1 màu
- Các hình tam giác tô cùng 1 màu
GV: Chấm 1 số bài, nhận xét
Giải lao
Bài 2 VBT/7: Ghép lại thành các hình mới
GV: Hướng dẫn HS sử dụng các hình vuông, hình tam giác, đã chuẩn bị ghép theo mẫu trong VBT
HS : Thảo luận và ghép theo nhóm - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng
GV: Khuyến khích HS ghép theo mẫu khác
Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò
*Trò chơi: ''Ghép hình bằng que tính"
HS: Đại diện của 3 tổ lên tham gia chơi, nhóm nào ghép được nhiều hình nhóm đó thắng
GV: Nhận xét- tuyên dương
- Dặn HS về nhà ôn lại bài.
- Nhận xét chung tiết học.
 _________________________________
Ngày dạy: Thứ tư ngày 4/9/2013
Tiết 2-3-4- 	 Học vần
 Bài : be, bè, bé, bẽ, bẹ
A/Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được các âm và chữ e, b và các dấu thanh : dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng .
- Đọc, viết, tô được tiếng be kết hợp với các dấu thanh : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẽ.
- Rèn HS đọc đúng tư thế .
+ Rèn HS yếu đánh vần đúng các tiếng có âm b, e và kết hợp các dấu thanh.
B/Đồ dùng dạy học
GV :Kẻ sẵn bảng ôn, tranh minh hoạ SGK/ 14,15
HS : Bộ đồ dùng học vần, VTV, BC
C.Các hoạt động dạy học
I/ Bài cũ
HS : đọc ` , ~ ? . bè bẽ, bẻ, bẽ, bẹ trên bảng con ( một số em ).
HS : nghe viết vào bảng con ( theo 3 tổ ): bè, bẽ, bẹ
GV : Nhận xét - ghi điểm
II/.Bài mới
1/Giới thiệu bài
Hoạt đông 1. Giới thiệu bài: 
GV giới thiệu tranh- HS quan sát
+HS lần lượt một số em nêu nội dung từng tranh- GV chốt và ghi đề lên bảng
2) Ôn tập:
Hoạt động 2:
a: Chữ ,âm e, b và ghép e, b thành tiếng be
GV: Vẽ bảng mẫu 
 b e
 be
HS : Thảo luận và đọc 
GV:GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS
b: Dấu thanh và ghép be với các dấu thanh thành tiếng
GV: Vẽ bảng mẫu: 
 \ / ? ~ .
be bè bé bẻ bẽ bẹ
HS: HS thảo luận và đọc.
GV: Theo dõi, sửa sai lỗi phát âm cho HS 
GV: HD ghép các tiếng 
Hoạt động 3:Trò chơi nhận diện
GV: Chuẩn bị một số tiếng có chứa các tiếng trong bảng ôn
HS: Chia theo tổ .Mỗi lần một đại diện nhóm bốc một miếng bìa và đưa về nhóm thảo luận .Rồi từng nhóm đọc lên .GV ghi lên bảng nhóm nào tìm được nhiều là thắng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết các tiếng vừa ôn .
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa
Hoạt động 5:Trò chơi viết đúng
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi
HS :Thi viết nhanh và đúng và đúng các tiếng
GV: Nhận xét
Tiết 2
Hoạt động 6: Đọc từ ngữ được tạo nên từ e, b và các dấu thanh:
GV: Gắn các tiếng , từ be be; bè bè, be bé
HS : Luyện đọc (cá nhân, nhóm, bàn )
GV: Theo dõi, sửa sai cho HS
GV: Đọc và giải thích các từ
Hoạt động 7: Trò chơi ghép vần
HS: Chia theo tổ và dùng bộ đồ dùng tiếng việt
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi 
- GV hô bất kì một số tiếng trong các tiếng đã học .HS trong các nhóm ghép nhanh các tiếng đó nhóm nào ghép nhanh và đúng là thắng
GV: Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 8: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết từ: be bé
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa
Hoạt động 9:Trò chơi viết đúng
GV: nêu tên trò chơi và luật chơi
HS :Thi viết nhanh và đúng tiếng, từ do GV đọc
- Nhóm nào viết đúng và nhanh là thắng
GV: Nhận xét ,tuyên dương.
Tiết 3
Hoạt động 10: Luyện đọc
HS luyện đọc bài tiết 1,2
HS: Đọc cá nhân, bàn, tổ.
GV: Theo dõi, sửa chữa.
+HS yếu : Đọc nhiều lần
Hoạt động 11: Luyện viết
- HS tập tô chữ trong vở tập viết,vở bài tập
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu
Hoạt động 12: Luyện nói. 
*GV: Cho HS quan sát tranh và gợi ý cho HS luyện nói.
H: Tranh vẽ gì?
H: Em đã nhìn thấy các con vật , các loại quả, cây ... này chưa? 
H: Trong các tranh ,tranh nào vẽ người? Người này đang làm gì? 
H: Em thích bức tranh nào nhất?
Hoạt động 13: Thi đọc đúng nhanh
HS: Thi đọc cá nhân
GV: Nhận xét, tuyên dương
III/Củng cố, dặn dò:
HS: Đọc bài trong SGK và Làm bài tập
GV: Dặn HS về đọc lại bài và viết vở ô li 
 ___________________________________
Tiết 4	 Toán
 Bài : Các số 1,2,3 
A/ Mục tiêu:
- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3, đồ vật .
- Đọc, viết được các chữ số 1,2,3
- Biết đếm 1,2,3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3,2,1
- Biết thứ tự các số 1,2,3.
+ HS yếu làm bài 1,2 
B/Đồ dùng dạy học :
GV: Các nhóm đồ vật 1,2,3 cùng loại, trò chơi , bài tập 3VBT/8
HS : Bộ đò dùng toán lớp 1, VBT, B/C
C/Các hoạt động dạy học :
Hoạt động 1: Bài cũ
GV: Gọi 2 HS lên bảng gạch chân các hình tam giác
HS - GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 2: Bài mới
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp- ghi đề bài lên bảng
b. Giới thiệu các số 1,2,3,
GV- HS thao tác trên đồ dùng trực quan
GV: Lấy 1 hình tam giác - HS cùng thao tác
H: Có mấy hình tam giác ?
+ HS: 1 hình tam giác ( nhiều HS nhắc )
GV: lấy 1 hình tròn - HS thao tác
GV: Có mấy hình tròn?
HS: 1 hình tròn ( nhiều HS nhắc lại )
GV : Lấy tiếp 1 que tính , HS thao tác lấy
H : Có mấy que tính ?
HS: Một que tính ( nhiều em nêu )
GV: 1 hình tam giác, 1hình tròn, 1 que tính . Đều có số lượng là một
GV: Để chỉ số lượng là 1 ta dùng số 1
HS: Quan sát mẫu chữ số 1 in, số 1 viết
HS: Tìm và gài số1 kết hợp đọc số 1
GV: kiểm tra
GV: Hướng dẫn viết số1 và viết mẫu.
HS :Viết bảng con số 1
GV: Nhận xét- sửa chữa, HS đọc lại
c. Giới thiệu số 2, 3( tương tự như số 1)
HS: Đọc1,2,3 và ngược lại( cá nhân, cả lớp)
Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1VBT/8 : viết số 1,2,3,
GV: Hướng dẫn học sinh viết- HS viết vào vở BT (mỗi chữ số 2 hàng ).
GV: Theo dõi giúp đỡ .
HS yếu viết mỗi chữ số một hàng ( 3 hàng)
Bài 2 VBT/8: viết số vào ô trống( theo mẫu)
GV: Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài
HS : Làm bài vào vở BT. GV rèn HS yếu viết số tương ứng với các nhóm đồ vật
GV: Theo dõi- chữa bài
GV: Nhận xét chung bài làm của HS
Bài 3SGK/8: Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp (HS K)
HS : Nêu yêu cầu bài tập theo từng cột.
HS : Viết số, vẽ thêm chấm tròn, HS yếu làm 1 cột
GV : Treo đáp án bài tập - HS so sánh kết quả
GV : Chấm 1 số bài- nhận xét chung
Hoạt động 4: Củng cố. Dặn dò
GV : Hệ thống toàn bài
HS: Đọc lại các số 1,2,3
*Trò chơi: “ Điền số “
GV : Treo 3 tờ bìa có sẵn nội dung trò chơi
	...; 2 ; 3 1; ...; ... ....; 2; ....
GV : Nêu yêu cầu trò chơi , luật chơi, cách chơi
HS : Tham gia chơi theo tổ
GV : Nhận xét tuyên dương tổ thắng cuộc
HS : Đọc lại nội dung trò chơi
GV: Dặn HS về nhà đọc viết số1,2,3.
GV : Nhận xét chung tiết học
Ngày dạy: Thứ năm ngày 5/9/2013
Tiết 1- 2- 3 Học vần 
	 Bài: ê - v
A. Mục tiêu
- HS đọc được: ê, v, bê, ve; từ và câu ứng dụng .
- HS viết được ê, v, bê, ve( viết được số dòng quy định trong vở tập viết)
- HS nói được từ 2 - 3 câu theo chủ đề : bế bé .
+ HS yếu nói đựơc 1 - 2 câu theo chủ đề bế bé và viết được 1/3 số dòng quy định
B. Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, tranh luyện nói
HS : Bộ đồ dùng lớp 1, BC, VTV, SGK
C. Các hoạt động dạy học
I/Bài cũ
HS: Đọc bài trên bảng con : be, bé, bè, bẻ, bẹ, bẽ ( 5 em)
1HS đọc bài trong SGK/ 14,15.
HS : Viết bảng con theo tổ theo yêu cầu của GV
GV: Nhận xét- tuyên dương , ghi điểm
II/Bài mới
1) Giới thiệu bài:
Hoạt động 1:GV cho cả lớp hát bài hát "Đi học về"
GV: Trong tiếng về có chứa âm ê
GV: Hôm nay chúng ta xẽ học đọc và viết Tiếng bê này nhé.
GV: Ghi bảng ê,v 
2) Dạy chữ ghi âm:
Hoạt động 2: Nhận diện chữ và tiếng mới:
a .Âm ê	
GV: Cho HS xem tranh vẽ con bê; H Đây là con gì?
HS : Con bê
GV:Viết bảng : ê và tiếng bê. 
GV: Phát âm mẫu: ê
HS: Phát âm ê cá nhân.
b. Tiếng bê:
H: Trong tiếng bê âm nào đã học? Âm b
HS: Đánh vần tiếng bê và phân tích 
GV: Tiếng bê âm b đứng trước âm ê 
GV: Đánh vần mẫu	
HS: Đánh vần cá nhân, tổ, lớp.
HS: Đọc trơn bê cá nhân, tổ. 
HS: Đọc: ê - bê
+HS yếu: Đọc đánh vần âm , tiếng
+HS K : Đọc trơn âm, tiếng, từ
GV: Theo dõi, sửa sai
GV: HD HS thực hành ghép tiếng bê
Hoạt động 3:Trò chơi nhận diện
GV: Chuẩn bị một số tiếng, từ có chứa âm ê.
HS: Chia theo tổ thi tìm nhanh những tiếng từ có chứa âm ê.Tổ nào tìm đúng và nhanh là thắng 
GV:Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 4: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ ê - bê .
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa	
Hoạt động 5:Trò chơi viết đúng
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi
HS : Trong tổ viết những tiếng có chứa âm ê vừa tìm được ở hoạt động 3.Nhóm nào viết đúng và nhanh là thắng 
GV: Nhận xét tuyên dương
Tiết 2
Hoạt động 6: Nhận diện
a. Âm v
GV: Cho HS xem tranh vẽ con ve; H Đây là con gì ?
HS : Con ve
GV:Viết bảng : v và tiếng ve HS tìm âm mới v
GV: Phát âm mẫu: v
HS: Phát âm v cá nhân, tổ, lớp.
b. Tiếng ve
H: Trong tiếng ve âm nào đã học? Âm e
HS : Đánh vần tiếng ve và phân tích 
GV: Tiếng ve âm v đứng trước âm e 
GV: Đánh vần mẫu	
HS: Đánh vần: cá nhân, tổ, lớp.
HS: Đọc trơn: ve cá nhân, tổ 
HS: Đọc: v-ve
+HS yếu: Đọc đánh vần âm, tiếng
+HS K : Đọc trơn âm, tiếng, từ
GV: Theo dõi, sửa sai
GV: HD HS thực hành ghép tiếng ve
Hoạt động 7: Trò chơi nhận diện
GV: Chuẩn bị một số tiếng,từ có chứa âm v.
HS : Chia theo tổ thi tìm nhanh những tiếng từ có chứa âm v. Sau đó từng thành viên trong tổ đọc tiếng từ vừa tìm được .Tìm đúng và đọc đúng 1 tiếng là được 1 điểm .
- Kết thúc trò chơi điểm số của nhóm nào nhiều hơn là thắng 
GV: Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 8: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ v - ve .
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa	
Hoạt động 9: Trò chơi viết đúng
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi
HS : Chia thành 3 nhóm viết lại những tiếng có chứa âm v vừa tìm được ở hoạt động 7. Nhóm nào viết đúng và đẹp là thắng
GV: Nhận xét tuyên dương
Tiết 3
Hoạt động 10: Luyện đọc
a.HS luyện đọc bài tiết 1,2
b. Luyện đọc từ, ứng dụng:
GV: Ghi bảng:	bê bề bế
 ve vè vẽ
GV: Đọc mẫu 2 lần và giải nghĩa một số tiếng 
HS: Đọc cá nhân, bàn, tổ. 
GV: Theo dõi, sửa chữa.
+HS yếu : Đọc 1-2 tiếng	
c. Đọc câu ứng dụng: bé vẽ bê.
GV: Treo tranh minh họa rút câu ứng dụng
GV: Đọc mẫu 2 lần 
HS: Đọc cá nhân , tổ, lớp.
+HSK : Đọc trơn từ, câu ứng dụng.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 11: Luyện viết vở tập viết:
HS: Viết bài trong VTV.
GV: Uốn nắn, nhắc nhở thế ngồi, cầm bút, kèm HS yếu
Hoạt động 12 : Luyện nói:
GV: Cho HS quan sát tranh và gợi ý cho HS luyện nói.
*HS: Quan sát tranh và nêu nội dung tranh vẽ.
H: Tranh vẽ gì?
H: Mẹ đang làm gì?
H: Em bé vui hay buồn?
H: Hồi nhỏ em thường được ai bế nhiều nhất?
H: Cha ,mẹ rất vất vả để chăm sóc ,lo lắng cho chúng ta ,vậy các em cần làm gì cho cha mẹ vui lòng?
GV: Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 13: Thi đọc đúng nhanh
HS: Thi đọc cá nhân
GV: Nhận xét, tuyên dương
III/ Củng cố, dặn dò:
HS: Đọc bài trong SGK và Làm bài tập 
GV: Dặn HS về đọc lại bài và viết vở ô li: ê,v ,bê ,ve
Tiết 4 Toán
 Bài : Luyện tập
A. Mục tiêu
- HS nhận biết được số luợng 1, 2, 3 .
- Đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3 .Làm bài tập 1,2
+ HS yếu làm bài 1 và 2 cột của bài 2 bài 4 (1 dòng).
B. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động 1: Bài cũ
HS: Đọc các số 1,2,3 : 4 em .
GV: Gọi 3 HS của 3 tổ lên bảng viêt - lớp viết bảng con
GV: Nhận xét-sửa chữa, ghi điểm
Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1VBT/ 9: Số
HS: Quan sát hình vẽ bài 1- nêu y/c của bài
GV: Nhận biết số lượng đồ vật có trong hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống- HS làm bài.
GV: Theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài
GV: Gọi HS đọc kết quả - duới lớp chữa bài
GV: Nhận xét bài làm của HS
Bài 2 VBT/9: Số
HS: Nêu y/c của bài- GV ghi bài lên bảng
GV: Điền số thích hợp vào ô trống, hướng dẫn HS làm
HS: yêú làm làm 1 - 2 cột 
HS : 3HS lên bảng chữa bài, mỗi em làm một cột .
GV: Nhận xét- sửa chữa
HS: Đọc từng dãy số.
Bài 3 VBT/9: Số 
GV: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
HS : Làm bài vào vở BT.( HS yếu tiếp tục hoàn thành bài 2 )
GV: Treo đáp án bài tập .
HS: So sánh kết quả trong bài làm
GV: Hướng dẫn HS chỉ vào hình và nói ‘Hai và một là ba’.‘ Một và hai là ba’ “Ba gồm hai và một’.
Bài 4VBT/9: Viết số 1,2,3.
HS: Viết theo thứ tự của bài đã đưa ra. HS yếu viết 1 hàng .
GV: Theo dõi. Chấm 1 số bài
GV: Nhận xét chung
Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
HS: Đếm xuôi, đếm ngược1,2,3
GV: Dặn HS về nhà đọc, viết các số1,2,3.
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 6/9/2013
Tiết 1- 2- 3: Học vần 
	 Bài: l - h
A. Mục tiêu
- HS đọc được: l , h, lê, hè; từ và câu ứng dụng .
- HS viết được l, h, lê, hè ( viết được số dòng quy định trong vở tập viết )
- HS nói được từ 2 - 3 câu theo chủ đề : le le .
+HS yếu nói đựơc 1 - 2 câu theo chủ đề le le và viết được 1/3 số dòng quy định
B. Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, tranh luyện nói
HS : Bộ đồ dùng lớp 1,BC,VTV, SGK
C. Các hoạt động dạy học
I/Bài cũ:
HS: Đọc bài trên bảng con : bề, bế, bể ,vẽ ,về ,vệ ( 5 em)
1HS đọc bài trong SGK/ 14,15.
HS : viết bảng con theo tổ theo yêu cầu của GV
GV: Nhận xét- tuyên dương , ghi điểm
II/Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
Hoạt động 1:GV cho cả lớp hát bài hát "Đi học về"
GV: Trong tiếng học có chứa âm h
GV: Hôm nay chúng ta xẽ học đọc và viết Tiếng hè này nhé.
GV: ghi bảng l-h 
2) Dạy chữ ghi âm:
Hoạt động 2: Nhận diện chữ và tiếng mới:
a. Âm l	
GV: Cho HS xem tranh vẽ quả lê; H Đây là quả gì?
HS : Quả lê
GV:Viết bảng : l và tiếng lê. 
GV: Phát âm mẫu: l
HS: Phát âm l cá nhân.
b. Tiếng lê:
H: Trong tiếng lê âm nào đã học? Âm ê
HS: Đánh vần tiếng lê và phân tích 
GV: Tiếng lê âm l đứng trước âm ê 
GV: Đánh vần mẫu	
HS: Đánh vần: cá nhân, tổ, lớp.
HS: Đọc trơn: lê cá nhân, tổ, 
HS: Đọc: l - lê
+HS yếu: Đọc đánh vần âm ,tiếng
+HSK : Đọc trơn âm, tiếng 
GV: Theo dõi, sửa sai
GV: HD HS thực hành ghép tiếng lê
Hoạt động 3:Trò chơi nhận diện
GV: Chuẩn bị một số tiếng ,từ có chứa âm l
HS: Chia theo tổ thi tìm nhanh những tiếng từ có chứa âm l.Tổ nào tìm đúng và nhanh là thắng 
GV: Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 4: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ l - lê .
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa	
Hoạt động 5: Trò chơi viết đúng
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi
HS : Trong tổ viết những tiếng có chứa âm l vừa tìm được ở hoạt động 3.Nhóm nào viết đúng và nhanh là thắng 
GV: Nhận xét tuyên dương
Tiết 2
Hoạt động 6: Nhận diện
a. Âm h
GV: Cho HS xem tranh vẽ ngày hè 
GV:Viết bảng : h và tiếng hè HS tìm âm mới h
GV: Phát âm mẫu: h
HS: Phát âm h cá nhân, tổ, lớp.
b. Tiếng hè
H: Trong tiếng hè âm nào đã học? Âm e
HS : Đánh vần tiếng hè và phân tích 
GV:Tiếng hè âm h đứng trước âm e 
GV: Đánh vần mẫu	
HS: Đánh vần: cá nhân, tổ, lớp.
HS: Đọc trơn: hè cá nhân, tổ, 
HS: Đọc: h-hè
+HS yếu: Đọc đánh vần âm ,tiếng
+HS K : Đọc trơn âm, tiếng , từ
GV: Theo dõi, sửa sai
GV: HD HS thực hành ghép tiếng hè
Hoạt động 7: Trò chơi nhận diện
GV: Chuẩn bị một số tiếng ,từ có chứa âm h.
HS : Chia theo tổ thi tìm nhanh những tiếng từ có chứa âm h. Sau đó từng thành viên trong tổ đọc tiếng từ vừa tìm được .Tìm đúng và đọc đúng 1 tiếng là được 1 điểm .
- Kết thúc trò chơi điểm số của nhóm nào nhiều hơn là thắng 
GV: Nhận xét tuyên dương
Hoạt động 8: Hướng dẫn viết:
GV: Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ h - hè .
HS: Viết bảng con. GV nhận xét, sửa chữa	
Hoạt động 9: Trò chơi viết đúng
GV: Nêu tên trò chơi và luật chơi
HS : Chia thành 3 nhóm viết lại những tiếng có chứa âm h vừa tìm được ở hoạt động 7. Nhóm nào viết đúng và đẹp là thắng
GV: Nhận xét tuyên dương
Tiết 3
Hoạt động 10: Luyện đọc
a.HS luyện đọc bài tiết 1,2
b. Luyện đọc từ, ứng dụng:
GV: Ghi bảng:	lê lề lễ
 he hè hẹ
GV: đọc mẫu 2 lần và giải nghĩa một số tiếng 
HS: Đọc cá nhân, bàn, tổ. 
GV: Theo dõi, sửa chữa.
+HS yếu : Đọc 1-2 tiếng	
c.Đọc câu ứng dụng: ve ve ve, hè về.
GV: Treo tranh minh họa rút câu ứng dụng
GV: Đọc mẫu 2 lần 
HS: Đọc cá nhân , tổ, lớp.
+HSK : Đọc trơn từ,câu ứng dụng.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 11: Luyện viết vở tập viết:
HS: Viết bài trong VTV.
GV: Uốn nắn, nhắc nhở thế ngồi, cầm bút, kèm HS yếu
Hoạt động 12 : Luyện nói "le le "
GV: Cho HS quan sát tranh và gợi ý cho HS luyện nói.
*HS: Quan sát tranh và nêu nội dung tranh vẽ.
H: Tranh vẽ gì?
H: Hai con vật đang bơi nhìn giống con gì?
+ Trong tranh là con le le .Con le le hình dáng giống con vịt trời nhưng nhỏ hơn
GV: Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 13: Thi đọc đúng nhanh
HS: Thi đọc cá nhân
GV: Nhận xét, tuyên dương
C/ Củng cố, dặn dò:
HS: Đọc bài trong SGK và làm bài tập 
GV: Dặn HS về đọc lại bài và viết vở ô li: l-h ;lê, hè
 _________________________________________
Tiết 4: Toán
 Bài: Các số 1,2,3,4,5
A. Mục tiêu: - Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5
- Biết đọc, viết các số 4,5
- Đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1 .
- Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5.Làm được bài tập 1,2.3
+HS yếu đọc, viết được các số 1,2,3,4,5 và làm được(2Cột bài 2) và bài 3
+HS K làm thêm bài 4
B. Đồ dùng dạy học
GV: - Các nhóm có đến 5 đồ vật cùng loại
- Các số 1,2,3,4,5 viết sẵn
HS: SGK, bảng con, bộ học toán, VBT
C. Các hoạt đông dạy học
Hoạt động 1: Bài cũ
GV: Nêu các nhóm có từ 1 đến 3 đồ vật- HS viết số tương ứng vào bảng con
GV: Gọi 2 HS lên bảng viết
GV: Đưa ra số lượng đồ vật 1,2,3 HS nhìn và đọc
GV: Nhận xét- đánh giá
Hoạt động 2: Bài mới
1. Gới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp
2.Giới thiệu số 4,5 ;
GV- HS thao tác trên đồ dùng trực quan
GV: Đính 4 con bướm - HS cùng thao tác
GV: Có mấy con bướm ?
HS: Có bốn con bướm
GV: Đính lên bảng 4 viên bi .
GV: Có mấy viên bi ?
HS: Có bốn viên bi .
GV: 4 con bướm, 4 viên bi , Đều có số lượng là bốn
GV: Để chỉ số lượng là 4 ta dùng số 4
HS: Quan sát mẫu chữ số 4 in, số 4viết
HS: Tìm và đính số 4 HS đọc số 4
GV: Kiểm tra
GV: Hướng dẫn viết số 4 - HS viết bảng con
GV: Nhận xét- sửa chữa
GV: Tương tự như trên giới thiệu số 5 với các mẫu vật 5 hình vuông, 5 con thỏ .
HS : Đọc viết các số 1,2,3,4,5 theo thứ tự và ngược lại
3/Cấu tạo số:
GV: Cho HS đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1
GV: Cho HS tách que tính thành hai phần và hỏi
H: Bốn gồm mấy và mấy?
HS: 3 và 1, 2 và 2, 1 và 3
H: Năm gồm mấy và mấy?
HS: Năm gồm 3 và 2, 2 và 3 , 4 và1
+ Nhiều học sinh nhắc lại cấu tạo số 4, 5 .
Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1VBT/10: viết số 4, 5 .
GV: Hướng dẫn học sinh làm- Cả lớp viết vào vở ô ly ( 2 hàng )
GV: Theo dõi giúp đỡ hs yếu .
Bài 2 VBT/10: viết số vào ô trống
GV: Hướng dẫn , nêu yêu cầu bài
HS : làm bài vào vở BT- HS yếu làm 2 cột .
GV: Theo dõi- chữa bài
GV: Nhận xét chung bài làm của HS
Bài 3VBT/10: Viết số.
GV : Nêu yêu cầu bài tập - GV treo nội dung bài tập lên bảng
GV : Hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài vào vởBT -1 em lên bảng làm
+ HS yếu làm một dãy của bài .
GV : Nhận xét sửa chữa
GV : Chấm 1 số bài- nhận xét chung
Bài 4 VBT/10 : Nối theo mẫu(HS K)
Khuyến khích một số HS khá làm,( không bắt buộc )
HS làm bài .HS yếu tiếp tục làm bài 3
Hoạt động 4:Củng cố . Dặn dò
GV : Hệ thống toàn bài
HS: Đọc lại các số từ 1,2,3,4,5 và ngược lại
GV : Dặn HS về nhà đọc viết lại các số.
Tiết 5: Sinh hoạt cuối tuần 2
 A.Mục tiêu:
- Học sinh nắm đựoc ưu khuyết điểm của mình trong tuần qua.Phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.
- Nắm kế hoạch tuần tới:
- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn ,chăm chỉ học tập
B.Các hoạt động dạy học:
1.Nhận xét tuần qua:
- Nhìn chung các em đều ngoan, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.
- Học tập có tiến bộ nhiều, đi học chuyên cần .
- Thực hiện nề nếp học tập tốt.
- Vệ sinh cá nhân tương đối sạch sẽ.
*Tồn tại: Một số em vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ. Còn nghỉ học không lí do ( A Sa )
- Một số em ngồi học chưa nghiêm túc, hay nói chuyện riêng, ý thức giữ gìn sách vở chưa tốt.
2.Kế hoạch tuần tới:
- Tiép tục thi đua học tập tốt để dành hoa điểm 10.
- Nhắc nhở các em đi học chuyên cần.
- Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập.
- Rèn học sinh yếu.
3/Biện pháp: 
- Thường xuyên đôn đốc học sinh đi học chuyên cần, vệ sinh cá nhân sách sẽ.
- Tuyên dương tổ, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động chủa lớp.
- Nhắc nhở những HS chưa ngoan.
Tiết 5: Ôn toán
 Bài: Luyện tập
A. Mục tiêu
- Biết đọc, viết các số 1,2,3,4,5
- Biết nối tranh với số tương ứng
- Đếm được các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1 .
- Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5.
+HS yếu đọc, viết được các số 1,2,3,4,5
B. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ ghi BT2, BT3 ( phiếu BT2 )
HS: Bảng con, vở...
C. Các hoạt đông dạy học
Hoạt động 1: Bài mới
- Gới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp
Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: Viết số 1,2,3,4, 5 .
GV: Hướng dẫn học sinh viết - Cả lớp viết vào vở ô ly ( 5 hàng )
GV: Theo dõi giúp đỡ HS yếu .
Bài 2 : Nối tranh với số thích hợp
GV: Đính BT
GV: Hướng dẫn , nêu yêu cầu bài
HS : Làm bài vào phiếu BT, GV HDHSY làm bài.
GV: Theo dõi- chữa bài
GV: Nhận xét chung bài làm của HS
Bài 3: Số.	
1
3
5
4
GV: GV treo nội dung bài tập lên bảng - Nêu yêu 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 2.doc