Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 (chuẩn)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - HS nhận biết được những việc thường ngày phải làm trong các tiết học môn Tiếng Việt .

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập môn Tiếng Việt .

 - Giáo dục HS có ý thức học tập tốt .

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

 1. GV : Bộ đồ dùng dạy học

 2. HS : SGK, VBT Vở tập viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

 

doc 190 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 1 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toồng keỏt tieỏt hoùc.
+Daởn doứ: Hoõm sau hoùc tieỏp baứi naứy.
 -Veà nhaứ sửỷa sang laùi saựch vụỷ chuaồn bũ trieồn laừm tieỏt sau.
- 4 HS trả lời 
- HS lắng nghe
- HS ủoùc Y/C BT.
- HS laứm vieọc theo nhoựm 2 em tỡm vaứ toõ maứu caực ủoà duứng hoùc taọp tranh 1.
-HS trao ủoồi baứi ủeồ sửỷa.
- 
HS ủoùc Y/c BT.
- Nhoựm cửỷ ủaùi dieọn trỡnh baứy trửụực lụựp caực ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh.
-HS khaực cho nhaọn xeựt.
- 2 HS nhắc lại
- HS ủoùc Y/CBT.
- HS laứm BT.
-HS traỷ lụứi moọt soỏ caõu hoỷi cuỷa Gv ủeồ xaõy dửùng keỏt luaọn .
-HS traỷ lụứi GV dửụựi hỡnh thửực nhaộc laùi caực phaàn keỏt luaọn ủaừ hoùc.
-HS traỷ lụứi GV
- HS thi đua liên hệ thực tế
.....................................o0o...........................
 Tiếng việt
 Baứi 17 : u - ử
I..YấU CẦU CẦN ĐẠT 
- Học sinh đọc được: u, ư, nụ, thư, và từ, cõu ứng dụng.
- Học sinh viết được: u, ư, nụ, thư.
- Luyện núi 2-3 cõu theo chủ đề: thủ đụ.
II.ĐỒ DUNG DẠY - HỌC :
 Tranh minh họa từ khúa, cõu ứng dụng, luyện núi.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HOC::
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I. Ổn định
II- Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs đọc và viết:tổ cũ, lỏ mạ,da thỏ, thợ nề
-Gọi hs đọc cõu: cũ bố mũ cỏ, cũ mẹ tha cỏ về tổ.
- Yờu cầu viết bảng con : u, ư, nụ, thư
- Giỏo viờn nhận xột, đỏnh giỏ.
III- Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài: GV nờu.
2. Dạy chữ ghi õm:
Âm u:
a. Nhận diện chữ:
- Gv giới thiệu tranh vẽ, rỳt ra õm mới: u
- Gv giới thiệu: Chữ u gồm 1 nột múc ngượCvà 1 nột sổ thẳng.
b. Phỏt õm và đỏnh vần tiếng:
- Gv phỏt õm mẫu: u
- Gọi hs đọc: u
- Gv viết bảng nụ và đọc.
- Nờu cỏch ghộp tiếng nụ.
(Âm n trước õm u sau, dấu nặng dưới u.)
- Yờu cầu hs ghộp tiếng: nụ
- Cho hs đỏnh vần và đọc: nờ- u- nu- nặng- nụ.
-Gọi hs đọc toàn phần: - u- nu- nặng- nụ- nụ.
Âm ư:
 (Gv hướng dẫn tương tự õm u.)
- So sỏnh u với ư.
( Giống nhau: đều cú chữ u. Khỏc nhau: ư cú thờm dấu rõu.)
c. Đọc từ ứng dụng:
- Cho hs đọc cỏc từ ứng dụng: cỏ thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ.
- Gv nhận xột, sửa sai cho hs.
d. Luyện viết bảng con:
- Gv giới thiệu cỏch viết chữ u, ư, nụ, thư.
- Cho hs viết bảng con
- Gv quan sỏt sửa sai cho hs.
- Nhận xột bài viết của hs.
Tiết 2: Luyện tập:
a. Luyện đọc:
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.
- Gv nhận xột đỏnh giỏ.
- Cho hs luyện đọc bài trờn bảng lớp.
- Giới thiệu tranh vẽ của cõu ứng dụng.
- Gv đọc mẫu: thứ tư, bộ hà thi vẽ.
- Cho hs đọc cõu ứng dụng
- HS xỏc định tiếng cú õm mới: thứ tư.
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.
b. Luyện núi:
- Gv giới thiệu tranh vẽ.
- Gọi hs đọc tờn bài luyện núi: thủ đụ.
+ Trong tranh cụ giỏo đưa hs đi thăm cảnh gỡ?
+ Chựa Một Cột ở đõu?
+ Hà Nội cũn được gọi là gỡ?
+ Mỗi nước cú mấy thủ đụ?
+ Em biết gỡ về thủ đụ Hà Nội?
c. Luyện viết:
- Gv nờu lại cỏch viết cỏc chữ: u, ư, nụ, thư.
- Gv hướng dẫn hs cỏch ngồi viết và cỏch cầm bỳt để viết bài.
- Gv quan sỏt hs viết bài vào vở tập viết . 
- Gv chấm một số bài- Nhận xột chữ viết, cỏch trỡnh bày.
IV. Củng cố
- Trũ chơi: Thi tỡm tiếng cú õm mới. Gv nờu cỏch chơi, luật chơi và tổ chức cho hs chơi. 
- Gọi 1 hs đọc lại bài trờn bảng.
- Gv nhận xột giờ học.
V. Dặn dũ
- Chuẩn bị bài sau
- 2 HS đọc 
- 3 HS đọc 
- Cả lớp viết bảng con
- HS quan sỏt tranh
- nhận xột.
- 1 vài hs nờu.
- Nhiều hs đọc.
- Hs theo dừi.
- 1 vài hs nờu. 
- HS đỏnh vần và đọc.
- HS đọc cỏ nhõn, đt.
- HS thực hành- HS ghộp tiếng nụ
HS thực hành như với õm u
- 1 vài hs nờu. 
- 2 HS nhắc lại
- 5 hs đọc.
- HS quan sỏt.
- HS luyện viết bảng con.
- 3 hs đọc.
- Vài hs đọc.
- HSQuan sỏt tranh- nhận xột. 
- HS theo dừi.
- 5 hs đọc.
- 1 vài hs nờu.
- HS đọc. 
- Hs qs tranh- nhận xột.
- Vài hs đọc.
+ 1 vài hs nờu. 
+ 1 vài hs nờu.
+ Vài hs nờu.
+ 1 vài hs nờu.
+ 1 vài hs nờu.
- HS quan sỏt.
- HS thực hiện. 
-HS viết bài.
- HS tham gia chơi
- 1 hs đọc lại bài trờn bảng.
 ......................................o0o................................
 Toán:
 Tieỏt 17 : Số 7
I.Yêu cầu cần đạt :
- Bieỏt 6 theõm 1 ủửụùc 7, vieỏt soỏ 7 ; ủoùc deỏm ủửụùc tửứ 1 ủeỏn 7.
- Bieỏt so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 7.
- Bieỏt vũ trớ soỏ 7 trong daừy soỏ tửứ 1 ủeỏn 7.
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY- HOẽC:
 - GV: Phoựng to tranh SGK, phieỏu hoùc taọp, baỷng phu ùghi baứi taọp 3, 4.
 - HS: Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1.Khụỷi ủoọng: OÅn ủũnh toồ chửực (1’). 
2.Kieồm tra baứi cuừ:( 4’) Baứi cuừ hoùc baứi gỡ? (soỏ 6) 1HS traỷ lụứi.
 - Laứm baứi taọp 3/27: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng:
 1, 2, , , , 6 ; 6, , , , 1. - Laứm baứi taọp 4/27: ẹieàn daỏu , =:
 6 5 ; 6 2 
 4 6 ; 6 6
 3 3 ; 2 4 
- GV Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3.Baứi mụựi:
Hoạt động 1: Giụựi thieọu baứi trửùc tieỏp (1’).
- GV giới thiệu và ghi đầu bài 
Hoạt động 2. Giụựi thieọu soỏ 7:
 Bửụực 1: Laọp soỏ 7.
- Hửụựng daón HS xem tranh vaứ hoỷi:”Coự saựu baùn ủang chụi caàu trửụùt, moọt em khaực ủang chaùy tụựi. Taỏt caỷ coự maỏy em?”.
- GV yeõu caàu HS: 
 - Sau ủoự cho HS quan saựt tranh veừ trong saựch vaứ giaỷi thớch “saựu chaỏm troứn theõm moọt chaỏm troứn laứ baỷy chaỏm troứn, saựu con tớnh theõm moọt con tớnh laứ baỷy con tớnh”.
- GV chổ vaứo tranh veừ trong saựch.Yeõu caàu HS:
-GV neõu:“Caực nhoựm naứy ủeàu coự soỏ lửụùng laứ baỷy.”
”Bửụực 2: Giụựi thieọu chửừ soỏ 7 in vaứ soỏ 7 vieỏt.
-GVneõu:“Soỏ baỷy ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ7”
- GV giụựi thieọu chửừ soỏ 7 in, chửừ soỏ 7 vieỏt. 
- GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 7:
Bửụực 3: Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa soỏ 7 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- GV hửụựng daón:
-Yêu cầu HS đếm ngược,đếm xuôi
- GV giuựp HS:
H?-Số 7 là số liền sau số nào ?
Hoạt động 3: Thửùc haứnh (12’).
+ HS bieỏt ủoùc, vieỏt soỏ 7, ủeỏm vaứ so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 7; nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 7; vũ trớ soỏ 7 trong phaùm vi tửứ 1 ủeỏn 7.
+Hửụựng daónHS laứm caực baứi taọp ụỷ SGK
*Baứi 1:. Vieỏt soỏ 7.
- GV hửụựng daón HS vieỏt soỏ 7:
 - GV nhaọn xeựt baứi vieỏt cuỷa HS.
*Baứi 2: : ẹieàn soỏ?
-Yêu cầu HS laứm ụỷ phieỏu hoùc taọp.
- GV neõu caõu hoỷi ủeồ HS nhaọn ra caỏu taùo soỏ 7.
VD:Coự maỏy con bửụựm traộng, maỏy con bửụựm xanh ? Trong tranh coự taỏt caỷ maỏy con bửụựm? Neõu caõu hoỷi tửụng tửù vụựi caực tranh coứn laùi.
- GV chổ vaứo tranh vaứ yeõu caàu HS nhaộc laùi:
- GV KT vaứ nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
Baứi 3: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
-Yêu cầu HS laứm phieỏu hoùc taọp.
- GV HD HS laứm baứi :( Goùi HS K,G laứm mieọng trửụực. HS TB,Yếu nhaộc laùi)
- HS laứm vaứo vụỷ
- GV chaỏm moọt soỏ phieỏu hoùc taọp vaứ nhaọn xeựt.
Hoạt động 3: Troứ chụi.( 4 ’).
-Chụi caực troứ chụi nhaọnbieỏtsoỏlửụùng hoaởc thửự tửù giửừa caực soỏ trong phaùm vi7baống caực tụứ bỡa caực chaỏm troứn vaứ caực soỏ.
- GV nhaọn xeựt thi ủua cuỷa hai ủoọi.
Hoạt động cuối: Cuỷng coỏ, daởn doứ: (3 ’).
 - Vửứa hoùc baứi gỡ ? Xem laùi caực baứi taọp ủaừ laứm.
 - Chuaồn bũ: saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn, hoọp ủoàứ duứng hoùc Toaựn ủeồ hoùc baứi: “Soỏ 8”
- (2HS vieỏt baỷng lụựp -caỷ lụựp vieỏt baỷng con). 
- ( 2 HS leõn baỷng laứm- caỷ lụựp laứm baỷng con).
-3 HS đọc đầu bài 
- HS xem tranh
- Trả lời “Coự taỏt caỷ 7 em” 
- HS laỏy ra 6 hỡnh troứn, sau ủoự theõm 1 hỡnh troứn vaứ noựi: saựu hỡnh troứn theõm moọt hỡnh troứn laứ baỷy hỡnh troứn.
- Quan saựt tranh.
-Vaứi HS nhaộc laùi.
- HS ủoùc: “baỷy”.
- HS viết số 7 vào bảng con
- HS đọc số 7
- HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 7 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 7 ủeỏn 1.
- HS nhaọn ra soỏ 7 ủửựng lieàn sau soỏ 6 trong daừy caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 1:
 -HS vieỏt soỏ 7 moọt haứng.
- HS ủoùc yeõu caàu
- HS laứm ụỷ phieỏu hoùc taọp.
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS TB,yếu traỷ lụứi:
+ 7 goàm 6 vaứ 1, goàm 1 vaứ 6.
+7 goàm 5 vaứ 2, goàm 2 vaứ 5.
+ 7 goàm 4 vaứ 3, goàm 3 vaứ 4. 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3: 
- HS ủieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng roài ủoùc theo thửự tửù tửứ 1 ủeỏn 7 vaứ tửứ 7 ủeỏn 1.
-Nhaọn bieỏt soỏ 7 laứ soỏ ủửựng lieàn sau soỏ 6 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-HS thửùc haứnh chụi thi ủua giửừa hai ủoọi.
- Traỷ lụứi (Soỏ 7).
- Laộng nghe.
 -----------------------------------------------o0o----------------------------------------
 Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010
 Tiếng việt
 Baứi 18: x - ch
I.Yêu cầu cần đạt:
- ẹoùc ủửụùc: x, ch, xe, choự; tửứ vaứ caõu ửựng duùng.
- Vieỏt ủửụùc x, ch, xe, choự.
- Luyeọn noựi tửứ 2-3 caõu theo chuỷ ủeà: xe bo, xe lu, xe oõ toõứ
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY- HOẽC:
- GV: - Tranh minh hoaù coự tieỏng : xe, choự; Caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ caự veà 
thũ xaừ.
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Xe boứ, xe lu, xe oõ toõ.
- HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 Tieỏt1 1.Khụỷi ủoọng : OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ :
-ẹoùc vaứ vieỏt : u, ử, nuù, thử
-ẹoùc caõu ửựng duùng : 
 Thửự tử, beự haứ thi veừ.
- Viết bảng con
-Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3.Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
 + Giụựi thieọu trửùc tieỏp :
 - Hoõm nay hoùc aõm x, ch.
2.Hoaùt ủoọng 2 : Daùy chửừ ghi aõm
 a.Daùy chửừ ghi aõm x:
 + Nhaọn bieỏt ủửụùc chửừ x vaứ aõm ch
Nhaọn dieọn chửừ: 
Âm X: Goàm :2 nét ,1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái cắt chéo nhau
-Phát âm:raờng lụùi, hụi thoaựt ra xaựt nheù khoõng coự tieỏng thanh.
H?-Có x rồi thêm e ta được tiếng gì ?
+ Phaõn tớch + ẹaựnh vaàn : x ủửựng trửụực, e ủửựng sau.
 +Ghép bảng cài tiếng xe
 +Giới thiệu từ khoá : xe
b.Daùy chửừ ghi aõm ch :
+Nhaọn bieỏt ủửụùc âm ch 
- Nhaọn dieọn chửừ: Âm ch laứ âm gheựp tửứ hai con chửừ c vaứ h.
Hoỷi : So saựnh ch vaứ th?
Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn :ch vaứ tieỏng choự
 - Lửụừi trửụực chaùm lụùi roài khoõng coự tieỏng thanh baọt nheù
 +Phaõn tớch :Aõm ch ủửựng trửụực, aõm o 
 ủửựng sau
 +ẹaựnh vaàn : chờ - o cho - sắc- chó 
+Đọc trơn ; chó:
+Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tieỏng choự.
c.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng:
thụù xeỷ, xa xa, chỡ ủoỷ, chaỷ caự.
- ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
 d.Viết bảng con :
daỏu saộc treõn ủaàu aõm o.- 	-GV biết mẫu vừa hướng dẫn quy trình viết
-HS viét bằng tay trỏ trên không
3.Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ
Tieỏt 2:
1.Hoaùt ủoọng 1:Khụỷi ủoọng:
 OÅn ủũnh toồ chửực 
2.Hoaùt ủoọng 2: Baứi mụựi::
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- ẹoùc caõu ửựng duùng :
+ Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+ Tỡm tieỏng coự aõm mụựi hoùc ( gaùch chaõn : xe, chụỷ, xaừ)
+ Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ caự veà thũ xaừ
b.ẹoùc SGK:
- GV ĐÄc mẫu và hướng dẫn đọc 
- GV nhận xét ghi điểm 
c.: Luyeọn noựi
+ Muùc tieõu: Phaựt trieồn lụứi noự Hoỷi: - Coự nhửừng gỡ trong tranh? Em haừy chổ tửứng loaùi xe?
 - Xe boứ thửụứng duứng ủeồ laứm gỡ?
- Xe lu duứng laứm gỡ? Xe lu coứn goùi laứ xe gỡ?
 - Xe oõ toõ trong tranh coứn goùi laứ xe gỡ? Noự duứng ủeồ laứm gỡ?
- Coứn coự nhửừng loaùi xe oõ toõ naứo nửừa? 
d. Luyeọn vieỏt
- GV viết mấu hướng dẫn quy trình viết 
3.Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ
 -ẹoùc SGK
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
- 4HS đọc bài 
- Cả lớp viết bảng con
- Cả lớp đọc đầu bài
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- (Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- HS phát âm x CN-TT
- HS trả lời : xe
- HS đánh vần CN- TT
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn :xe
- Gioỏng : chửừ h ủửựng sau
- Khaực : ch baột ủaàu baống c, th baột ủaàu baống t
- (C nhaõn- ủ thanh)
-Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tieỏng choự.
- ẹoùc caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
- Vieỏt baỷng con : x, ch, xe, choự
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C N- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : xe oõ toõ chụỷ caự
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch tieỏng : xe, chụỷ, xaừ.
- ẹoùc caõu ửựng duùng (C N- ủthanh)
- ẹoùc SGK(C nhaõn 6- 8 em- đồng thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi :
- Toõ vụỷ taọp vieỏt : x, ch, xe, choự
 ---------------------o0o----------
 Toán 
 Tieỏt 18: Soỏ 8
I.yêu cầu cần đạt:
- Bieỏt 7 theõm 1 ủửụùc 8, vieỏt soỏ 8.
- ẹoùc, ủeỏm ủửụùc tửứ 1 ủeỏn 8; bieỏt so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 8.
- Bieỏt vũ trớ soỏ 8 trong daừy soỏ tửứ 1 ủeỏn 8.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY -HOẽC:
 - GV: Phoựng to tranh SGK, phieỏu hoùc taọp, baỷng phu ùghi baứi taọp 3, 4.
 - HS: Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Khụỷi ủoọng: OÅn ủũnh toồ chửực (1’). 
2. Kieồm tra baứi cuừ:( 4’) 
- Baứi cuừ hoùc baứi gỡ?.
- Laứm baứi taọp 3/29: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng:
 1, , 3 , , , , 7 ; 7, , , 4 , , , 1. 
 - Laứm baứi taọp 4/29: ẹieàn daỏu , =:
 7 6 ; 5 7 
 6 7 ; 7 3
 2 5 ; 7 7 
 - GV Nhaọn xeựt, ghi ủieồm. Nhaọn xeựt KTBC:
 3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng1:Giụựi thieọu baứi trửùc tieỏp (1’).
Hoaùt ủoọng 2 (12 ’). Giụựi thieọu soỏ 8 :
 + Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 8.
+Bửụực 1: Laọp soỏ 8.
- Hửụựng daón HS xem tranh vaứ hoỷi:”Coự baỷy baùn ủang chụi nhaỷy daõy, moọt em khaực ủang chaùy tụựi. Taỏt caỷ coự maỏy em?”.
- GV yeõu caàu HS:
- ChoHS quan saựt tranh veừ trong saựch vaứ giaỷi thớch”baỷy chaỏm troứn theõm moọt chaỏm troứn laứ taựm chaỏm troứn, baỷy con tớnh theõm moọt con tớnh laứ taựm con tớnh”.
- GV neõu:”Caực nhoựm naứy ủeàu coự soỏ lửụùng laứ taựm”.
Bửụực 2:
 Giụựi thieọu chửừ soỏ 8 in vaứ soỏ 8 vieỏt.
GVneõu:”Soỏ taựm ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ 8”.
- GV giụựi thieọu chửừ soỏ 8 in, chửừ soỏ 8 vieỏt. 
- GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 8:
Bửụực 3:
 Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa soỏ 8 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- GV hửụựng daón:
- GV giuựp HS:
Hoaùt ủoọng 3; Thửùc haứnh (12’).
+ HS bieỏt ủoùc, vieỏt soỏ 8, ủeỏm vaứ so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 8; nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 8; vũ trớ soỏ 8 trong phaùm vi tửứ 1 ủeỏn 8.
+ Hướng dẫn HS laứm caực baứi taọp ụỷ SGK.
Baứi 1: : Vieỏt so ỏ8 ?
-Yêu cầu HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn.
- GV hửụựng daón HS vieỏt soỏ 8:
- GV nhaọn xeựt baứi vieỏt cuỷa HS.
Baứi 2: : ẹieàn soỏ ?.
- Yêu cầu HS laứm ụỷ phieỏu hoùc taọp.
- GV neõu caõu hoỷi ủeồ HS nhaọn ra caỏu taùo soỏ 8.
VD- :Beõn traựi coự maỏy chaỏm troứn,beõn phaỷi coự maỏy chaỏm troứn?
-Taỏt caỷ coự maỏy chaỏm troứn? 
- Neõu caõu hoỷi tửụng tửù vụựi caực tranh coứn laùi.
- GV chổ vaứo tranh vaứ yeõu caàu HS nhaộc laùi caỏu taùo soỏ 8.
- GV KT vaứ nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
Baứi 3: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng ?.
- HS laứm phieỏu hoùc taọp.
- GV HD HS laứm baứi : Goùi nhoựm A laứm mieọng trửụực
- HS laứm vaứo vụỷ
- GV chaỏm moọt soỏ phieỏu hoùc taọp vaứ nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 4: Troứ chụi.( 4 ’).
-Chụi caực troứ chụi nhaọn bieỏt soỏ lửụùng hoaởc thửự tửù giửừa caực soỏ trong phaùm vi 8 baống caực tụứ bỡa caực chaỏm troứn vaứ caực soỏ. GV nhaọn xeựt thi ủua cuỷa hai ủoọi.
Hoaùt ủoọng cuối : Cuỷng coỏ, daởn doứ: (3 ’).
 -Vửứa hoùc baứi gỡ ? Xem laùi caực baứi taọp ủaừ laứm.
- Chuaồn bũ: saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn, hoọp ủoàứ duứng hoùc Toaựn ủeồ hoùc baứi: “Soỏ 9”.
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
- 1HS traỷ lụứi (soỏ 7 )
 - (2HS vieỏt baỷng lụựp 
- Caỷ lụựp vieỏt baỷng con). 
 - ( 2 HS leõn baỷng laứm
- Caỷ lụựp laứm baỷng con).
- HS xem tranh
-TL:” Coự taỏt caỷ 8 em”.
- HS laỏy ra 7 hỡnh troứn, sau ủoự theõm 1 hỡnh troứn vaứ noựi: baỷy hỡnh troứn theõm moọt hỡnh troứn laứ taựm hỡnh troứn
- Quan saựt tranh.
-Vaứi HS nhaộc laùi:Baỷy theõm moọt laứ taựm.
- HS ủoùc:“taựm”.
- HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 8 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 8 ủeỏn 1.
- HS nhaọn ra soỏ 8 ủửựng lieàn sau soỏ 7 trong daừy caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 1
- HS vieỏt soỏ 8 moọt haứng.
- HS ủoùc yeõu caàu
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS traỷ lụứi:Nhoựm A traỷ lụứi trửụực nhoựm B nhaộc laùi
+ 8 goàm 7 vaứ 1, goàm 1 vaứ 7.
+ 8 goàm 6 vaứ 2, goàm 2 vaứ 6.
+ 8 goàm 5 vaứ 3, goàm 3 vaứ 5.
+ 8 goàm 4 vaứ 4. 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:” 
- HS ủieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng roài ủoùc theo thửự tửù tửứ 1 ủeỏn 8 vaứ tửứ 8 ủeỏn 1.
-Nhaọn bieỏt soỏ 8 laứ soỏ ủửựng lieàn sau soỏ 7 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.
- HS thửùc haứnh chụi thi ủua giửừa hai ủoọi.
-Traỷ lụứi:(soỏ 8).
-Laộng nghe. 
 ------------------------------------------------o0o---------------------------------------------
 Thứ 4 ngày 15 tháng 9 năm 2010
Thể dục
Đội hình đội ngũ – Trò chơi vận động .
I. Yêu cầu cần đạt: 
- biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc
- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Nhận biết đúng hướng để xoay người theo (có thể còn chậm)
- Bước đầu làm quen với trò chơi
- Khi tham gia trò chơi, hs đi đúng theo các vạch hoặc ô đã kẻ sẵn là được
II. đồ dùng dạy- học:
 - Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 - Phương tiện: còi
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Chỉnh đốn trang phục
- Khởi động
2. Phần cơ bản 
- Ôn : Tập hợp hàng dọc , dóng hàng đứng nghiêm , nghỉ .
- Quay phải , trái 
- Chơi trò chơi : Qua đường lội 
3.Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Hệ thống bài .
- Giao bài về nhà
1-2’
1-2’
1’
8-10’
5-6’
6-8’
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Cho HS chơi trò chơi : Diệt con vật có hại 
- Cho HS ôn lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- GV điều khiển cho HS tập 
- Nhận xét 
- Kết hợp động tác nghiêm , nghỉ 
- Nêu tên trò chơi
- Nghĩ xem từ đường về nhà có đoạn đường nào phải lội không ? 
- Làm mẫu 
- Hướng dẫn học sinh làm .
- Tuyên dương tổ nhóm tập tốt, nhận xét
- Hệ thống bài 
- Nhắc ôn lại trò chơi, quay phải trái .
- Đứng vỗ tay và hát 1 bài 
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc .
- Đi thường và hít thở sâu 
- Chơi trò chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Tập theo đơn vị tổ dưới sự điều khiển của giáoviên 
- Tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Nêu 
- Chơi thử
- Chơi trò chơi dưới sự điều khiển của giáo viên .
- Chơi theo tổ – nhóm dưới sự điều khiển của giáo viên 
- Về nhà ôn lại bài 
 -----------------o0o---------------
 Tiếng việt 
 Baứi 19 : s - r 
I.Yêu cầu cần đạt:
- ẹoùc ủửụùc: s, r, seỷ, reó; tửứ vaứ caõu ửựng duùng.
- Vieỏt ủửụùc: s, r, seỷ, reó.
- Luyeọn noựi tửứ 2-3 caõu theo chuỷ ủeà: roồ, raự.
II. đồ dùng dạy- học:
- GV: - Tranh minh hoaù coự tieỏng : seỷ, reó; Caõu ửựng duùng : Beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ.
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : Roồ, raự.
- HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III.Các hoạt động dạy - học:
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 Tieỏt1 
1.Khụỷi ủoọng : OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ :
-ẹoùc vaứ vieỏt:x, ch. xe, choự; thụù xeỷ, xa xa,
 chỡ ủoỷ, chaỷ caự
- ẹoùc caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ caự veà 
thũ xaờ.
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3.Baứi mụựi :
1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp : 
-Hoõm nay hoùc aõm s, r.
2.Hoaùt ủoọng 2 : Daùy chửừ ghi aõm
a.Daùy chửừ ghi aõm s:
 - Nhaọn dieọn chửừ: Âm s goàm :1neựt cong lượn hở phaỷi,và neựt cong hụỷ traựi.
 + Phaựt aõm : uoỏn ủaàu lửụừi veà phớa voứm,
 hụi thoaựt ra xaựt maùnh
H?- Có s rồi thêm e và dấu hỏi ta được tiếng gì ?
+ Phaõn tớch: s ủửựng trửụực e đứng sau 
+ ẹaựnh vaàn: Sờ -e se- hỏi sẻ
b.Daùy chửừ ghi aõm r:
+ Caựch tieỏn haứnh( quy trình tương tự dạy âm s)
 +Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : r vaứ tieỏng reó
+ Phaựt aõm : uoỏn ủaàu lửụừi. veà phớa voứm, hụi thoaựt xaựt, coự tieỏng thanh
Hoỷi : So saựnh r vaứ s?
c-.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng:
 su su, chửừ soỏ, roồ raự, caự roõ.
d.Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+ Vieỏt maóu treõn baỷng (Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt)
Hửụựng daón vieỏt treõn khoõng baống ngoựn troỷ.
- ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
3.Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ
Tieỏt 2:
1.Hoaùt ủoọng 1:Khụỷi ủoọng:
 OÅn ủũnh toồ chửực 
2.Hoaùt ủoọng 2: Baứi mụựi:
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- ẹoùc caõu ửựng duùng :
+ Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+ Tỡm tieỏng coự aõm mụựi hoùc ( gaùch chaõn : roừ, soỏ) 
+ Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng : Beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ.
b.ẹoùc SGK:
c.Luyeọn noựi
Hoỷi: - Roồ duứng laứm gỡ,raự duứng laứm gỡ?
 - Roồ, raự khaực nhau nhử theỏ naứo?
 - Ngoaứi roồ, raự coứn coự loaùi naứo khaực ủan baống maõy tre. Neỏu khoõng coự maõy tre, roồ laứm baống gỡ?
c.Luyeọn vieỏt:
- GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
3.Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ
- ẹoùc SGK
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
-4 HS đọc bài
- Cả lớp viết vào bảng con
-Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
-Gioỏng : neựt cong 
-Khaực : s coự theõm neựt xieõn vaứ neựt thaột.
- (HS đọc Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn seỷ.
- (HS đọc Caự nhaõn- ủoàng thanh
Gioỏng : neựt xieõn phaỷi, neựt thaột
Khaực : keỏt thuực r laứ neựt moực ngửụùc, coứn s laứ neựt cong hụỷ traựi.
- (C nhaõn- ủ thanh)
- Vieỏt baỷng con : s,r, seỷ, reó.
- ẹoùc caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : beự toõ chửừ, soỏ
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch : roừ, soỏ
- ẹoùc caõu ửựng duùng (C nhaõn- ủthanh) 
- ẹoùc SGK(C nhaõn 6 - 7 e,
- (ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
 Toõ vụỷ taọp vieỏt : s, r, seỷ, reó
 ------------------o0o---------------
Toán :
 Tieỏt 19: Soỏ 9
I.ỷYêu cầu cần đạt:
 - Bieỏt 8 theõm 1 ủửụùc 9, vieỏt soỏ 9.
 - ẹoùc, ủeỏm ủửụùc tửứ 1 ủeỏn 9.
 - Bieỏt so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 9, bieỏt vũ trớ soỏ 9 trong daừy soỏ tửứ 1 ủeỏn 9.
 - Làm các bài tập 1,2,3,4 (Trang 32)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY- HOẽC:
 -GV: Phoựng to tranh SGK, phieỏu hoùc taọp, baỷng phu ùghi baứi taọp 3, 4.
 - HS: Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Khụỷi ủoọng: OÅn ủũnh toồ chửực (1’). 
2. Kieồm tra baứi cuừ:( 4’)
H?- Baứi cuừ hoùc baứi gỡ? (soỏ 8 ) 1HS traỷ lụứi.
 - Laứm baứi taọp 3/31: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
- Laứm baứi taọp 4/31: ẹieàn daỏu , =
- GV Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi:
Hoạt động 1: Giụựi thieọu baứi trửùc tieỏp (1’).
 - GV giới thiệu và ghi đầu bài 
Hoạt động: (12 ’). Giụựi thieọu soỏ 9 :
 +Coự khaựi nieọm 

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an lop 1(151).doc