Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 15

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng đọc , ghep chữ bài số 60 .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng con, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức.

Cho HS hát 1 bài.

2. BÀI RÈN LUYỆN.

RÈN ĐỌC:

Gọi HS đọc bài trong SGK (cá nhân, đt)

Chú ý rèn nhiều ở những đối tượng HS chậm.

RÈN CÀI BẢNG:

GV đọc bài cho HS cài vào bảng cài, HS cài xong tự đọc bài của mình.

LÀNG XÓM, RỪNG TRÀM.

CHÒM RÂU, TRÁI CAM.

GV cùng HS theo dõi để chỉnh sửa kịp thời.

 

doc 5 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù ba :30/11/2010 Buổi chiều: 
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng đọc , ghep chữ bài số 60 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng con, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức.
Cho HS hát 1 bài.
2. BÀI RÈN LUYỆN.
RÈN ĐỌC:
Gọi HS đọc bài trong SGK (cá nhân, đt)
Chú ý rèn nhiều ở những đối tượng HS chậm.
RÈN CÀI BẢNG:
GV đọc bài cho HS cài vào bảng cài, HS cài xong tự đọc bài của mình.
LÀNG XÓM, RỪNG TRÀM.
CHÒM RÂU, TRÁI CAM...
GV cùng HS theo dõi để chỉnh sửa kịp thời.
 Nhận xét tiết học.
ôm – ơm
I. Mục tiêu:
 Kiến thức : Đọc được : ôm , ơm , con tôm , đống rơm ; từ và câu ứng dụng ;Viết được : ôm , ơm , con tôm , đống rơm ;Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Bữa cơm 
 Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu 
 Thái độ : Giáo dục các chăm chỉ , chịu khó trong học tập . 
II. Chuẩn bị Tranh minh hoạ từ khóa., câu ứng dụng ,phần luyện nói.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
Viết các từ : tăm tre, mầm non , đường hầm 
Đoc câu ứng dụng 
2.Bài mới: Ghi bảng vần ôm , đọc mẫu 
Gọi 1 HS phân tích vần ôm 
Cài vần ôm
So sánh vần ôm với vần om ?
Hướng dẫn đánh vần ôm 
Có vần ôm, muốn có tiếng tôm ta làm thế nào?
Cài tiếng tôm 
Nhận xét và ghi bảng tiếng tôm 
Gọi phân tích tiếng tôm 
Hướng dẫn đánh vần tiếng tôm 
Dùng tranh giới thiệu từ “con tôm ”.
Đọc trơn từ con tôm 
Đọc toàn bài trên bảng 
Luyện viết 
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Vần ơm (dạy tương tự)
So sánh 2 vần ôm , ơm 
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết 
Đọc từ ứng dụng:
Chó đốm, sáng sớm, chôm chôm, mùi thơm 
Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ
trên ?yêu cầu các em phân tích các tiếng đó Đọc mẫu 
Gọi đọc toàn bảng.
3.Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
* Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
* Luyện đọc câu : Giới thiệu tranh rút câu ghi bảng:
Vàng mơ như trái chín 
Chùm giẻ treo nơi nào ....
Đọc mẫu , gọi các em đọc 
* Luyện viết 
Quan sát: ôm , ơm , con tôm , đống rơm 
Nhận xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh ?
Yêu cầu các em viết vào vở 
* Luyện nói: Chủ đề: Bữa cơm 
Bức tranh vẽ gì?
Trong bữa cơm em thấy có những ai ? 
Nhà em ăn mấy bữa cơm mỗi ngày ? 
Mỗi bữa thường có những món gì ? 
Yêu cầu các em nhìn vào tranh luyện nói theo tranh 
4.Củng cố: Hỏi tên bài.
5.Nhận xét, dặn dò: Gọi đọc bài.
Đọc lại bài. Tiết sau : em , êm 
3em lên bảng viết , cả lớp viết bảng con 
2em đọc 
Đồng thanh 
Âm ô đứng trước , âm m đứng sau
Cả lớp cài vần ôm 
Giống nhau: kết thúc bằng m 
Khác nhau: ôm bắt đầu bằng ô..
 4 em đánh vần , đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm t đứng trước vần ôm 
Toàn lớp cài tiếng tôm
2em phân tích 
4 em đánh vần , đọc trơn 4 em, nhóm.
Đọc trơn, cá nhân , tổ , lớp 
Hai em đọc 
Quan sát, viết trên không , bảng con 
Giống nhau:đều kết thúc bằng âm m 
Khác nhau: vần ôm bắt đầu âm ô....
Toàn lớp viết trên không , viết bảng con .
HS đánh vần, đọc trơn cá nhân nhiều em
sớm , chôm ....
2em phân tích 
Lắng nghe
2em đọc lại 
Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học 
Đọc cá nhân nhiều em 
Nhiều em đọc 
Lắng nghe
4em đọc 
chữ cao 5l : g ,chữ cao 3 li : t
chữ cao 2 li : o, n , m , ...
Cả lớp viết vào vở 
Cả gia đình đang ăn cơm 
Liên hệ thực tế trả lời 
Hai em luyện nói theo tranh 
Nhắc lại nội dung vừa học 
2em đọc bài 
Thực hành ở nhà .
MÔN TOÁN
Bài: LUYỆN TẬP 
I.Mục tiêu : 
Kiến thức : Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ . 
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép cộng trong phạm vi 10 
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài 
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 , bài 4, bài 5 . 
II.Chuẩn bị : Bảng phụ, , tranh vẽ: Bộ đồ dùng toán 1
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC:Gọi vài học sinh kiểm tra về bảng cộng trong phạm vi 10.
7 + 0 + 1 = 5 + 1 + 2 =
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa.
3.Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh theo bàn đứng dậy mỗi em nêu 1 phép tính và kết quả của phép tính đó lần lượt từ bàn này đến bàn khác.
Có nhận xét gì về hai phép tính cộng trong từng cột ?.
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Ở dạng toán này ta thực hiện như thế nào? 
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Học sinh nêu lại cách thực hiện dạng toán này.
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Ở dạng toán này ta thực hiện như thế nào?
Yêu cầu cả lớp làm vào bảng con 
Bài 5:
Treo tranh , gọi nêu bài toán
Chấm bài , nhận xét .
4.Củng cố: 
Gọi đọc bảng cộng trong phạm vi 10
5. Dặn dò: Tuyên dương, dặn học sinh học bài, xem bài mới.
3 em lên bảng đọc các công thức cộng trong phạm vi 10.
Cả lớp làm bảng con 
Tính 
Học sinh làm miệng các cột bài tập 1.
.
 Khi ta đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết qủa vẫn không thay đổi.
Tính
Thực hiện theo cột dọc, cần viết các số phải thẳng cột.
Điền số thích hợp vào chỗ chấm sao cho số đó cộng với số trong hình chữ nhật được tổng bằng 10.
Tính
Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Học sinh nêu đề toán và ghi phép tính vào vở : 7 + 3 = 10 
2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 10 
Thực hành ở nhà 
Thöù naêm : 02/12/2010 Buổi chiều:
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng đọc , ghép chữ bài số 60.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng con, SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức.
Cho HS hát 1 bài.
2. BÀI RÈN LUYỆN.
RÈN ĐỌC:
Gọi HS đọc bài trong SGK (cá nhân, đt)
Chú ý rèn nhiều ở những đối tượng HS chậm.
RÈN CÀI BẢNG:
GV đọc bài cho HS cài vào bảng cài, HS cài xong tự đọc bài của mình.
CON TEM, SAO ĐÊM TRẺ EM, QUE KEM, GHẾ ĐỆM...
GV cùng HS theo dõi để chỉnh sửa kịp thời.
Nhận xét tiết học.
LUYỆN TẬP TOÁN
I.Mục tiêu :
 - Củng cố về phép cộng trong phạm vi 10.
 -Tập biểu thị tình huống trong tranh , luyện tập làm đúng các bài tập
 II.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS 
Bài mới :GT trực tiếp: Ghi tựa “Luyện tập”.
 Hoạt động 2.HD làm các bài tập :
Bài 1 : Tính
GV hướng dẫn HS làm bài và chữa bài
GV nhận xét ghi điểm
Bài 2: Điền số
GV hướng dẫn mẫu 1 bài:
Yêu cầu các em làm VBT và nêu kết quả.
GV theo dõi nhận xét sữa sai.
Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm
GV gợi ý cho HS làm bài
GV chấm chữa bài
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
GV hướng dẫn học sinh quan sát tranh và nêu bài toán
GV nhận xét sửa sai.
Hoạt động 3: Củng cố: 
Làm lại bài ở VBT, xem bài mới.
HS lên bảng chữa bài 4 em
HS làm bài chữa bài miệng
HS làm bài ở bảng 
Nêu lại bài toán.
HS nêu viết phép tính thích hợp vào bảng con.
HS làm bài và chữa bài
Thực hiện ở nhà.
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHỦ ĐIỂM 4: YÊU QUÝ ANH BỘ ĐỘI.
“ Sưu tầm và hát các bài hát ca ngợi anh bộ đội ”.
I .MỤC TIÊU:
Sau bài học hs có thể biết :
- Một số bài hát ca ngợi anh bộ đội .
- Hiểu được công việc lớn lao của các anh bộ đội .
- Yêu quý các anh bộ đội .
- GD học sinh để thấy được công lao to lớn của các anh . 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh vẽ anh bộ đội .
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1 Ổn định tổ chức: 
HS hát 1 bài.
2 BÀI CŨ :
3 BÀI MỚI :
GV giới thiệu bài. Hôm nay cô cùng các con sưu tầm những bài hát ca ngợi anh bộ đội .
Hoạt động 1 : Thực hành .
Mục tiêu : Học sinh sưu tầm và hát những bài hát ca ngợi anh bộ đội .
Gv lắng nghe để gợi ý cho các em một số bài hát .
Cháu yêu chú bộ đội .
Hoạt động 2 : Thảo luận .
Mục tiêu : Học sinh biết yêu quý anh bộ đội .
- Các con vừa hát những bài hát ca ngợi anh bộ đội vậy bài hát của con nói tới gì ? ( hs trả lời không được gv cho hs nhắc lại lời bài hát và gv nhấn mạnh lời bài hát đó ).
GV chốt lại : Để các con được ngồi học yên bình , được vui chơi thì các anh bộ đội phải làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc giữ bình yên cho tổ quốc chính vì vậy rất nhiều nhạc sĩ đã viết về công lao to lớn , cao cả của các anh bộ đội 
4 . CỦNG CỐ :
Cả lớp đt hát “ Em yêu trường em ”
-Học sinh xung phong hát những bài hát ca ngợi anh bộ đội .
-Nhiều học sinh hát , từng em một .
-Các bạn khác lắng nghe .
Nhiều hs trả lời .

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 15.doc