Đề thi công nhận học sinh giỏi đợt 1 (tháng 1 năm học 2009 – 2010)

 Câu 1 : (2 điểm)

Tìm X : X x 15 + X x 35 = 150 713 - X x 5 = 173

Câu 2 : Tính nhanh : (1điểm)

 11 - 12 + 13 - 14 + 15 - 16 + 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 =

Câu 3 : (2,5điểm) Hiệu của 2 số bằng 322 . Tìm các số đó . Biết rằng nếu xoá đi chử số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì được số trừ ?

Câu 4 : (2,5điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 192 m . Tính diện tích cái vườn biết rằng chiều dài gấp đôi chiều rộng ?

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi công nhận học sinh giỏi đợt 1 (tháng 1 năm học 2009 – 2010)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề thi công nhận học sinh giỏi đợt 1
 ( tháng 1 năm học 2009 – 2010)
Môn toán lớp 4
 D	Thời gian 60 phút
 Họ và tên lớp Trường TH Sơn Đồng 
 ..............................................................................................................
 Bài ra :
 Câu 1 : (2 điểm)
Tìm X : X x 15 + X x 35 = 150 713 - X x 5 = 173
 ........................................ ....................................
 .................................................. ........................................
 ..................................................... .......................................
 .............................................. .........................................
Câu 2 : Tính nhanh : (1điểm) 
 11 - 12 + 13 - 14 + 15 - 16 + 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 =
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3 : (2,5điểm) Hiệu của 2 số bằng 322 . Tìm các số đó . Biết rằng nếu xoá đi chử số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì được số trừ ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 4 : (2,5điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 192 m . Tính diện tích cái vườn biết rằng chiều dài gấp đôi chiều rộng ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5 : (2 điểm) Có 27 quả chanh và cam . Biết rắng 1/ 5 số chanh bằng 1/4 số cam . Hỏi có bao nhiêu quả cam ., bao nhiêu quả chanh ?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 4 thang 1.doc