Đề kiểm tra Cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016-2017

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính chất của không khí là? (1 điểm)

A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định

B. Có màu, có mùi

C. Màu trắng, vị ngọt

D. Trong suốt

Câu 2. Âm thanh không truyền qua được môi trường nào? (1 điểm)

A. Chất rắn

B. Chân không

C. Chất lỏng

D. Chất khí

Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (1 điểm)

A. Kính

B. Quyển vở, miếng gỗ

C. Túi ni lông trắng

D. Nước

Câu 4. Điều gì sẽ xẩy ra nếu trái đất không được sưởi ấm? (1 điểm)

A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi

B. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

C. Trái đất sẽ tan ra.

D. Trái đất trở nên yên bình hơn.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng ma trận đề thi Khoa học lớp 4 học kì 2
Mạch kiến thức
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Không khí
Số câu
1
1
2
Câu số
1
5
2. Âm thanh
Số câu
1
1
Câu số
2
3. Ánh sáng
Số câu
1
1
Câu số
3
4. Nhiệt độ
Số câu
1
1
Câu số
4
5. Trao đổi chất ở thực vật
Số câu
1
1
1
2
1
Câu số
6
7
9
6. Trao đổi chất ở động vật
Số câu
1
1
Câu số
8
7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Số câu
1
1
Câu số
10
Tổng
Số câu
Câu số
3
3
2
1
1
8
2
Cộng
Số câu
3
3
3
1
10
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2016 - 2017
 Môn: Khoa học - Lớp 4
Thời gian: 40 phút
Họ và tên:................................................. Lớp:.............................
Điểm
 Nhận xét của thầy, cô giáo
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Tính chất của không khí là? (1 điểm)
A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định
B. Có màu, có mùi
C. Màu trắng, vị ngọt
D. Trong suốt
Câu 2. Âm thanh không truyền qua được môi trường nào? (1 điểm)
A. Chất rắn
B. Chân không
C. Chất lỏng
D. Chất khí
Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (1 điểm)
A. Kính
B. Quyển vở, miếng gỗ
C. Túi ni lông trắng
D. Nước
Câu 4. Điều gì sẽ xẩy ra nếu trái đất không được sưởi ấm? (1 điểm)
A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi
B. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
C. Trái đất sẽ tan ra.
D. Trái đất trở nên yên bình hơn.
Câu 5. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? (1 điểm)
A. Thiếu ánh sáng
B. Thiếu nước
C. Thiếu khí các-bô-níc
D. Thiếu không khí
Câu 6: Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?
A. Lá
B. Thân
C.Rễ
Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1điểm)
Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí ................. và thải ra ..............
Câu 8. Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ  để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật:
 Hấp thụ Thải ra 
Khí
..
Các chất thải
Khí...
..
..
 Động vật
Câu 9. Thực vật cần gì để sống? (1 điểm)
.......................................................................................
Câu 10. Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: (1 điểm)
Ngô, rắn, chuột
.......................................................................................................................................
HD chấm
Câu 1: A
Cấu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: A
Câu 7: Các-bon-ních; Ô xy
Câu 8: Đánh mũi tên đi vào của các chất hấp thụ và mũi tên đi ra của các chất thải đúng 
Hấp thụ : Khí ô xi, nước, các chất hữu cơ trong thức ăn.
Thải ra : Khí cac - bô – nic, nước tiểu, các chất thải. 
Câu 9: Nước, khoáng chất, không khí và ánh sáng
Câu 10: Rắn Chuột 	Ngô

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_69_70_On_tap_va_Kiem_tra_Cuoi_nam.doc