Đề kiểm tra cuối năm học môn Khoa học Lớp 4 - Phạm Thị Duyên

Câu 4: Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?

A. Khí các-bô-níc

B. Khí ni-tơ

C. Khí ô-xi

Câu 5: Không khí bao quang trái đất gọi là:

A. Khí ô-xi

B. Khí các- bô-níc

C. Khí quyển

Câu 6: Các chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường bắt đầu từ đâu?

A. Từ động vật

B. Từ thực vật

C. Từ các chất khoáng

Câu 7: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:

 A. Có đủ nước, ánh sáng và không khí.

 B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.

 C. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn.

 

docx 2 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm học môn Khoa học Lớp 4 - Phạm Thị Duyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN: KHOA HỌC 4
GV ra đề: Phạm Thị Duyên
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
 *Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Âm thanh do đâu phát ra?
Do các vật va đập với nhau
Do các vật rung động
Do uốn cong các vật 
Câu 2: Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là:
Khí các-bô-níc
Khí ni-tơ
Khí ô-xi
Câu 3: Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?
Đẻ nhánh
Làm đòng
Chín
Câu 4: Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?
Khí các-bô-níc
 Khí ni-tơ
 Khí ô-xi
Câu 5: Không khí bao quang trái đất gọi là:
Khí ô-xi
Khí các- bô-níc
Khí quyển
Câu 6: Các chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường bắt đầu từ đâu?
Từ động vật
Từ thực vật
Từ các chất khoáng
Câu 7: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:
 A. Có đủ nước, ánh sáng và không khí.
 B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.
 C. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1:( 2,5 điểm Vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật là gì?
Câu 2: ( 0,5 điểm) Điều gì xảy ra nếu thực vật không được mặt trời chiếu sáng?
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC LỚP 4
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (7điểm)
 Mỗi câu trả lời đúng đạt 1 điểm
Câu 1: B. Do các vật rung động
Câu 2: C. Khí ô-xi
Câu 3: C. Chín
Câu 4: A. Khí các-bô-níc
Câu 5: C. Khí quyển
Câu 6: B.Từ thực vật
Câu 7: B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1: Vai trò của ánh sáng đối với động vật là:
Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng ảnh hưởng đến sự sinh sản của động vật.
Câu 2: Điều gì xảy ra nếu thực vật không được mặt trời chiếu sáng? 
 Không có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng bị tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_69_70_On_tap_va_Kiem_tra_Cuoi_nam_DE_KIEM_TRA_CUOI_NAM.docx