Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 6 - Trường Tiểu học Thị trấn Cửa Việt

I. Mục tiêu:

-HS đọc được: p , ph ,nh , phố xá , nhà l á

-Đọc được từ và câu ứng dụng : nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.

-Viết được : p ,ph ,nh , phố xá , nhà lá

 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: chợ , phố , thị xã

II. Đồ dùng dạy học:

 GV: Tranh minh hoạ các từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói

 HS: Bộ đồ dùng TV 1

III. Hoạt động dạy học:

1. ổn định tổ chức : Lớp hát

2. Kiểm tra bài cũ

 -HS viết, đọc: xe chỉ, củ sả, kẻ ô, rổ khế

 -2 HS đọc bài trong SGK

3. Dạy - học bài mới:

 

doc 15 trang Người đăng hong87 Lượt xem 465Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 6 - Trường Tiểu học Thị trấn Cửa Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6
Thứ hai 
 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009
 Ngày day. : Thứ ngày tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
 Bài 22: ph – nh
I. Mục tiêu:
-HS đọc được: p , ph ,nh , phố xá , nhà l á
-Đọc được từ và câu ứng dụng : nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
-Viết được : p ,ph ,nh , phố xá , nhà lá
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: chợ , phố , thị xã
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Tranh minh hoạ các từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói
 HS: Bộ đồ dùng TV 1
III. Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức : Lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ 
 -HS viết, đọc: xe chỉ, củ sả, kẻ ô, rổ khế
 -2 HS đọc bài trong SGK
3. Dạy - học bài mới:
Tiết 1 
 a. Giới thiệu bài: GV nêu tên bài 2 HS nhắc lại
 b. Dạy chữ ghi âm
*p
 * Nhận diện chữ: 
 -GV viết bảng - HS nhắc lại
 -GV giới thiệu p in, p viết thường. 
 -GV: Chữ p gồm có nét xiên phải, nét sổ thẳng, nét móc hai đầu. 
 -H. Chữ p và chữ n giống nhau và khác nhau điểm gì?
 (Giống nhau: đều có nét móc hai đầu
 Khác nhau: p có nét xiên phải và nét sổ dài
 * Phát âm: GV phát âm mẫu và hướng dẫn cách phát âm
 (uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát ra sát mạnh, không có tiếng thanh)
 HS phát âm – GV chỉnh sửa. 
*ph
 * Nhận diện chữ:
 -GV viết bảng ph - HS nhắc lại
 -GV giới thiệu ph in, ph viết thường. 
 -GV: Chữ ph gồm chữ ghép từ hai con chữ p và h. 
 -H. Chữ ph và chữ p giống nhau và khác nhau điểm gì?
 (Giống nhau: đều có p
 Khác nhau: ph có thêm h)
 * Phát âm và đánh vần tiếng:
 -GV phát âm và hướng dẫn cách phát âm HS phát âm (cá nhân, nhóm, lớp)
 HS tìm chữ ph dắt trên bảng cài
 + Có âm ph muốn có tiếng phố ta thêm âm gì? dấu gì?( thêm âm ô, dấu sắc)
 -GV viết bảng: phố – HS phân tích tiếng phố. 
 -HS đánh vần phờ - ô - sắc – phố (cá nhân, cả lớp)
 -HS đọc: ph, phố. 
 -GV cho HS quan sát tranh
 -H. Tranh vẽ gì?
 -H. Phố xá có ở những đâu?
 -GV giới thiệu và ghi bảng: phố xá - HS đọc: phố xá (cá nhân, cả lớp)
 -HS đọc: phố, phố xá. 
 -HS đọc: ph, phố, phố xá
 -HS nêu âm mới, tiếng mới – GV tô màu – HS đọc xuôi, đọc ngược. 
*nh
 (Quy trình tương tự như đối với âm ph)
 Lưu ý: Chữ nh là chữ ghép từ hai con chữ n và h
 +So sánh: nh và ph (giống nhaug: đều có h
 Khác nhau: nh có n đứng đầu)
 HS đọc lại cả 2 âm
Luyện viết: 
-GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết nối nét giữ các con chữ p, ph, nh, phố xá, nhà lá
 -HS viết bảng con – GV uốn nắn sửa sai
 c. Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi từ ứng dụng lên bảng HS nhẩm đọc
 HS đọc tiếng có âm mới học 
 HS luyện đọc từng từ, GV kết hợp giải nghĩa từ khó
 GV đọc mẫu HS đọc lại (cá nhân, cả lớp)
 HS đọc lại cả bài; HS nêu âm, tiếng mới
 Tiết 2 
 d. Luyện tập:
 * Luyện đọc
 HS đọc lại bài tiết 1
 HS đọc SGK (cá nhân, nhóm)
 *. Đọc câu ứng dụng:
 -GV cho HS quan sát tranh. 
 -H. Tranh vẽ những gì?
 -GV giới thiệu và ghi câu ứng dụng lên bảng: Nhà dì Na ở phố, nhà dì có chó xù
 -HS đọc nhẩm - HS đọc tiếng có âm mới học GV gạch chân
 -GV đọc mẫu, hướng dẫn cách ngắt nghỉ
 -HS luyện đọc (cá nhân, cả lớp)
 -HS cầm SGK đọc bài (6-7 em)
 * -Luyện viết:
 -GV viết mẫu và hướng dẫn lại cách viết, cách trình bầy vào vở, nhắc HS ngồi viết đúng tư thế
 -HS viết vào vở Tập viết: p, ph, nh, phố xá, nhà lá
 -GV chấm, chữa một số bài. 
 * Luyện nói:
 -GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng: chợ, phố, thị xã
 -HS đọc tên bài 
 -GV cho HS quan sát tranh
 -GV gợi ý:
	+Trong tranh vẽ những cảnh gì?
	+Chợ có gần nhà em không?
	+Nhà em ai hay đi chợ?
	+Em đang sống ở đâu?
 -Gọi đại diện nhóm lên trình bầy – HS nhận xét, bổ sung
 4. Củng cố, dặn dò 
 HS đọc bài trong SGK
 HS tìm chữ vừa học
 Dặn HS học bài ở nhà, chuẩn bị bài 23
 _______________________
Toán
Số 10
 I.Mục tiêu: Giúp HS: 
-Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10
-Biết đọc, đếm được từ 0 đến 10 số 10, 
-Biết so sánh các số trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10
II.Đồ dùng dạy học: 
	GV, HS: Bộ đồ dùng dạy học Toán 1
III.Hoạt động dạy học: 
1. ổn định tổ chức : Lớp hát
2.Kiểm tra bài cũ 
	HS đọc, viết số 0, đếm xuôi từ 0 đến 9, đếm ngược từ 9 đến 0
3.Dạy học bài mới 
 a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp - GV ghi bảng
 b.Giới thiệu số 10
 Bước 1: Lập số 10
	-HS lấy 9 que tính rồi lấy thêm 1 que tính nữa
 -GV: 9 que tính thêm 1 que tính nữa tất cả là 10 que tính
 -HS nhắc lại: 10 que tính 
 -GV hướng dẫn HS quan sát tranh SGK
 + Có mấy bạn tất cả? 
	-HS nêu: 9 bạn thêm 1 bạn là 10 bạn
	 (Tiến hành tương tự với các tranh còn lại)
	-HS nhắc lại: có 10 bạn, 10 chấm tròn, 10 con tính
 -GV: các nhóm này đều có số lượng là 10, ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật đó
Bước 2: Giới thiệu cách ghi số 10
 -GV: Số 10 được viết bằng chữ số 1 và chữ số 0. Ta viết chữ số 1 trước rồi viết chữ số 0 vào bên phải số 1
 -GV chỉ bảng cho HS đọc
 Bước 3: Nhận biết vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10
 -HS dắt các số từ 0 đến 10
 -HS đọc các số theo thứ tự từ 0 đến 10, từ 10 đến 0
 + Số nào đứng liền trước số 10?
 + Số nào đứng liền sau số 9?
 -HS nhận ra số 10 đứng liền sau số 9
 c.Thực hành
	Bài 1: GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn cách viết số 10
 HS viết số 10
	Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống –H khá giỏi
 HS tự làm bài rồi đọc kết quả bài làm, GV- HS nhận xét
	Bài 3: H k-g
	 GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu của bài
	HS tự làm bài và nhận ra cấu tạo số 10
	Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống
	HS tự làm bài rồi đổi chéo vở để kiểm tra
	Bài 5: GV nêu yêu cầu của bài
	-3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở
	-GV- HS nhận xét
 4. Củng cố, dặn dò :
 HS đếm các số từ 0 đến 10, nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau
 ************************
Thứ ba 
 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009
 Ngày day. : Thứ ngày tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
 Bài 23: g - gh
I. Mục tiêu:
-HS đọc được: g , gh , gà ri , ghế gỗ ;đọc được từ và câu ứng dụng 
-Viết được : g , gh , g à ri , ghế gỗ
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: gà ri ,gà gô
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Tranh minh hoạ các từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói
 HS: Bộ đồ dùng TV 1
III. Hoạt động dạy học:
 1. ổn định tổ chức 
 2. Kiểm tra bài cũ 
 -HS viết, đọc: phở bò, phá cỗ, nho khô, nhổ cỏ
 -2 HS đọc bài trong SGK
 3. Dạy học bài mới:
Tiết 1 
 a. Giới thiệu bài: GV nêu tên bài 2 HS nhắc lại
 b. Dạy chữ ghi âm
*g
 * Nhận diện chữ: 
 GV viết bảng g - HS nhắc lại
 GV giới thiệu g in, g viết thường. 
 GV: Chữ g gồm có nét cong hở phải, nét khuyết dưới. 
 + Chữ g và chữ a giống nhau và khác nhau điểm gì?
 (Giống nhau: đều có nét cong hở phải
 Khác nhau: g có nét khuyết dưới)
 * Phát âm và đánh vần tiếng:
 -GV phát âm và hướng dẫn cách phát âm HS phát âm (cá nhân, nhóm, lớp)
 -HS tìm chữ g dắt trên bảng cài
 + Có âm g muốn có tiếng gà ta thêm âm gì? dấu gì?( thêm âm a, dấu huyền)
 - GV viết bảng: gà – HS dắt tiếng gà - HS phân tích tiếng gà. 
 - HS đánh vần gờ - ga – huyền – gà (cá nhân, cả lớp)
 - HS đọc: g, gà. 
 -GV cho HS quan sát tranh
 + Tranh vẽ gì?( Vẽ con gà)
 + Người ta nuôi gà để làm gì?
 GV giới thiệu và ghi bảng: gà ri - HS đọc: gà ri (cá nhân, cả lớp)
 HS đọc: gà, gà ri. 
 HS đọc: g, gà, gà ri - HS nêu âm mới, tiếng mới – GV tô màu – HS đọc xuôi, đọc ngược. 
*gh
 (Quy trình tương tự như đối với âm g)
 Lưu ý: Chữ gh là chữ ghép từ hai con chữ g và h
 +So sánh: gh và g (giống nhaug: đều có g
 Khác nhau: gh có h đứng sau)
 -HS đọc lại cả 2 âm
 * Luyện viết: GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết nối nét giữa các con chữ: g, gh, gà ri, ghế gỗ
 -HS viết bảng con – GV uốn nắn sửa sai
c. Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi từ ứng dụng lên bảng HS nhẩm đọc
 HS đọc tiếng có âm mới học 
 HS luyện đọc từng từ, GV kết hợp giải nghĩa từ khó
 GV đọc mẫu HS đọc lại (cá nhân, cả lớp)
 HS đọc lại cả bài; HS nêu âm, tiếng mới
 Tiết 2 
 d. Luyện tập:
 * Luyện đọc
 HS đọc lại bài tiết 1
 HS đọc SGK (cá nhân, nhóm)
*. Đọc câu ứng dụng:
 -GV cho HS quan sát tranh. 
 + Tranh vẽ những gì? (Ngôi nhà có tủ gỗ, ghế gỗ)
 -GV giới thiệu và ghi câu ứng dụng lên bảng: Nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ 
 -HS đọc nhẩm H - HS đọc tiếng có âm mới học GV gạch chân
 -GV đọc mẫu, hướng dẫn cách ngắt nghỉ
 -HS luyện đọc (cá nhân, cả lớp)
 -HS cầm SGK đọc bài (6-7 em)
 * Luyện viết:
 -GV viết mẫu và hướng dẫn lại cách viết, cách trình bầy vào vở, nhắc HS ngồi viết đúng tư thế
 -HS viết vào vở Tập viết: g, gh, gà ri, ghế gỗ. 
 -GV chấm, chữa và nhận xét. 
 * Luyện nói:
 -GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng: gà ri, gà gô
 -HS đọc tên bài 
 -GV cho HS quan sát tranh
 -GV gợi ý:
	+Trong tranh vẽ những con vật gì?
	+Gà gô thường sống ở đâu? Nhà em có nuôi gà không?
	+Em hãy kể tên những loại gà mà em biết?
	+Gà thường ăn gì?
	+Con gà trong tranh là gà trống hay gà mái?
 -Gọi đại diện nhóm lên trình bầy – HS nhận xét, bổ sung
 4. Củng cố, dặn dò :
 HS đọc bài trong SGK
 HS tìm chữ vừa học
 Dặn HS học bài ở nhà, chuẩn bị bài
 ______________________
Toán 
Luyện tập
 I. Mục tiêu: 
	Giúp HS củng cố về: 
 Nhận biết số lượng trong phạm vi 10
 Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10. Cấu tạo của số 10
 II. Đồ dùng dạy - học: 
 GV: Các tấm thẻ ghi các số từ 0 đến 10
 HS: SGK
 III. Hoạt động dạy học: 
ổn định tổ chức : Lớp hát
Kiểm tra bài cũ : HS đếm các số từ 0 đến 10
 Viết số 10
 3. Bài mới : 
 a. Giới thiệu bài: GVgiới thiệu trực tiếp - GV ghi bảng
 b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
	 GV hướng dẫn HS làm lần lượt các bài tập
 Bài 1 (tr 38): HS nêu yêu cầu
	HS tự làm bài vào vở.Sau đó đổi chéo vở để kiểm tra
	Các nhóm báo cáo kết quả
 Bài 2:(tr 38)
	GV nêu yêu cầu của bài: Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
	Từ đó HS nêu cấu tạo số 10
 Bài 3 (tr 39): Điền số tam giác vào ô trống
	HS tự làm bài. GV quan sát giúp đỡ các em
	GV gọi HS nêu miệng kết quả
 Bài 4 (tr39): HS nêu nhiệm vụ của từng phần a, b, c
	 HS tự làm bài sau đó gọi HS chữa bài trên bảng
 Bài 5 (tr 39): Viết số thích hợp vào ô trống
	 GV giúp HS củng cố về cấu tạo số
	HS thi đua lên bảng gắn thẻ số
	VD: 10 gồm 1 và 9, gồm 9 và 1
	 10 gồm 8 và 2,...........
 4. Củng cố, dặn dò : GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau
 _______________________
Mỹ Thuật 
 (GV BỘ MÔN DẠY)
 ************************
Thứ tư Nghỉ tổ trưởng 
************************
Thứ năm 
 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009
 Ngày day. : Thứ ngày tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
 Bài 24: ng - ngh
I. Mục tiêu:
-HS đọc được: ng , ngh, c á ng ừ, c ủ ngh ệ;đọc được từ và câu ứng dụng 
-Viết được : : ng , ngh, c á ng ừ, c ủ ngh ệ
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bê , nghé ,bé
II. Đồ dùng dạy học:
 -GV: Tranh minh hoạ các từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói
 -HS: Bộ đồ dùng TV 1
 III. Hoạt động dạy – học:
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
 -HS viết, đọc: quả thị, qua đò, giỏ cá, giã giò
 -2 HS đọc bài trong SGK
3. Dạy học - bài mới:
Tiết 1 
 a. Giới thiệu bài: GV nêu tên bài 2 HS nhắc lại
 b. Dạy chữ ghi âm
* ng
 * Nhận diện chữ: 
 -GV viết bảng ng - HS nhắc lại
 -GV giới thiệu ng in, ng viết thường. 
 -GV: Chữ ng gồm có hai con chữ n và g. 
 + Chữ ng và chữ g giống nhau và khác nhau điểm gì?
 (Giống nhau: đều có g
 Khác nhau: ng có n đứng trước)
 * Phát âm và đánh vần tiếng:
 -GV phát âm và hướng dẫn cách phát âm HS phát âm (cá nhân, nhóm, lớp)
 -HS tìm chữ ng dắt trên bảng cài
 + Có âm ng muốn có tiếng ngừ ta thêm âm gì? dấu gì?( thêm âm ư, dấu huyền)
 -GV viết bảng: ngừ – HS dắt tiếng: ngừ - HS phân tích tiếng: ngừ. 
 -HS đánh vần ngờ – ư –ngư - huyền – ngừ (cá nhân ,nhóm, cả lớp)
 -HS đọc: ng, ngừ. 
 -GV cho HS quan sát tranh
 + Tranh vẽ gì?( Vẽ cá ngừ)
 + Người ta nuôi cá ngừ để làm gì?
 -GV giới thiệu và ghi bảng: cá ngừ - HS đọc: cá ngừ (cá nhân, cả lớp)
 -HS đọc: ngừ, cá ngừ. 
 -HS đọc: ng, ngừ, cá ngừ - HS nêu âm mới, tiếng mới – GV tô màu – HS đọc xuôi, đọc ngược. 
*ngh
 (Quy trình tương tự như đối với âm ng)
 Lưu ý: Chữ ngh là chữ ghép từ ba con chữ n, g và h
 +So sánh: ngh và ng (giống nhaug: đều có n và g
 Khác nhau: ngh có h đứng sau)
 HS đọc lại cả 2 âm
 * Luyện viết:
 -GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết nối nét giữ các con chữ: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ
 -HS viết bảng con – GV uốn nắn sửa sai
 c. Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi từ ứng dụng lên bảng: ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ HS nhẩm đọc
 -HS đọc tiếng có âm mới học 
 -HS luyện đọc từng từ, GV kết hợp giải nghĩa từ khó
 -GV đọc mẫu HS đọc lại (cá nhân, cả lớp)
 -HS đọc lại cả bài; HS nêu âm, tiếng mới
Tiết 2 
 d. Luyện tập:
 * Luyện đọc
 HS đọc lại bài tiết 1
 HS đọc SGK (cá nhân, nhóm)
 *. Đọc câu ứng dụng:
 -GV cho HS quan sát tranh. 
 + Tranh vẽ những gì? (Vẽ chị Kha và bé Nga)
 -GV giới thiệu và ghi câu ứng dụng lên bảng: Nghỉ hè, chị Kha ra nhà bé Nga. 
 -HS đọc nhẩm - HS đọc tiếng có âm mới học GV gạch chân
 -GV đọc mẫu, hướng dẫn cách ngắt nghỉ
 -HS luyện đọc (cá nhân, cả lớp)
 -HS cầm SGK đọc bài (6-7 em)
 * Luyện viết:
 -GV viết mẫu và hướng dẫn lại cách viết, cách trình bầy vào vở, nhắc HS ngồi viết đúng tư thế
 -HS viết vào vở Tập viết: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ. 
 -GV chấm, chữa một số bài; nhận xét. 
* Luyện nói:
 -GV ghi tên bài luyện nói lên bảng: Bê, nghé, bé
 -HS đọc tên bài – HS quan sát tranh 
 -GV gợi ý:
 +Trong tranh vẽ gì?
 +Ba nhân vật trong tranh có gì chung?
 +Bê là con của con gì? Lông nó có màu gì?
 +Nghé là con của con gì? Nó có màu gì?
 +Bê, nghé ăn gì?
 - HS thảo luận theo nhóm 
 - Gọi đại diện nhóm lên trình bầy, HS nhận xét. 
 4. Củng cố, dặn dò :
 HS đọc bài trong SGK
 HS tìm chữ vừa học
 Dặn HS học bài ở nhà, chuẩn bị bài 26
 ______________________
Toán 
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
	-Giúp HS củng cố về: 
 -Nhận bíêt số lượng trong phạm vi 10
 -Đọc, viết ,so sánh các số trong phạm vi 10. Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10
II. Đồ dùng dạy - học: 
 GV: Kế hoạch bài học 
 HS: SGK
III. Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định tổ chức : Lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ : 
 Gọi HS lên bảng điền dấu 10 	 8 7 	 10 10 	10
 GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới: 
 a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp - GV ghi bảng - HS nhắc lại.
 b. Hướng dẫn HS làm bài tập
	-GV tổ chức hướng dẫn HS làm và chữa bài tập
 Bài 1 (tr 40): Nối theo mẫu
	-GV nêu yêu cầu, HS nhắc lại
	-HS tự làm bài và chữa bài bằng cách đọc số
 Bài 2 ( 40): Viết số
	-HS tự viết các số từ 0 đến 10
	-GV gọi HS đọc to trước lớp: cá nhân, nhóm, lớp
 Bài 3 (tr 41): Số
	-Hướng dẫn HS nêu yêu cầu của bài
	-HS viết các số trên toa tàu theo thứ tự từ 10 đến 1 và viết các số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 10
	-HS làm, HS chữa bài
 Bài 4 (tr 41): Viết số 6, 1, 3, 7 theo thứ tự
 a) Từ bé đến lớn : 1, 3 ,6 ,7.
 b) Từ lớn đến bé : 7, 6, 3, 1.
	 -GV nêu yêu cầu
	 -HS tự làm bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng
	 -GV, HS nhận xét, sửa chữa
4.Củng cố, dặn dò : 
 GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau.
_____________________
Thủ công 
(GV BỘ MÔN D ẠY)
*********************
Thứ sáu 
 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2009
 Ngày day. : Thứ ngày tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
 Bài 26: y - tr
I. Mục tiêu:
-HS đọc được:y ,tr, y tá , tre ngà ;đọc được từ và câu ứng dụng 
-Viết được : y ,tr, y tá , tre ngà.
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: nh à tr ẻ
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Tranh minh hoạ các từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói
 HS: Bộ đồ dùng HV-TV 1
III Các hoạt động dạy – học:
1. ổn định tổ chức : Lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ :
 HS viết, đọc: ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ
 2 HS đọc bài trong SGK
3. Dạy học - bài mới:
Tiết 1
 a. Giới thiệu bài: GV nêu tên bài, GV ghi bảng 2 HS nhắc lại
 b. Dạy chữ ghi âm
* y
 *Nhận diện chữ: 
 -V viết bảng y - HS nhắc lại
 -V giới thiệu y in, y viết thường. 
 - Chữ y gồm có nét xiên phải, nét móc ngược và nét khuyết dưới. 
 +Chữ y và chữ u giống nhau và khác nhau điểm gì?
 Giống nhau: đều có nét xiên phải và nét móc ngược
 Khác nhau: y có nét khuyết dưới)
 * Phát âm và đánh vần tiếng:
 -V phát âm và h dẫn cách phát âm HS phát âm (cá nhân, nhóm, lớp)
 -S tìm chữ y dắt trên bảng cài
 -V: Chữ y trong bài đứng một mình tạo thành tiếng – GV ghi bảng: y – HS đọc: y
 -V cho HS quan sát tranh
 -Tranh vẽ gì?( Vẽ cô y tá)
 -V giới thiệu và ghi bảng: y tá - HS đọc: y tá (cá nhân, cả lớp)
 -S đọc: y, y tá. 
 -S đọc: y, y, y tá - HS nêu âm mới, tiếng mới 
 - GV tô màu – HS đọc xuôi, đọc ngược. 
*tr
 (Quy trình tương tự như đối với âm y)
 -Lưu ý: Chữ tr là chữ ghép từ hai con chữ t và r
 +So sánh: tr và r (giống nhaug: đều có r
 Khác nhau: tr có t đứng trước)
 -HS đọc lại cả 2 âm
* Luyện viết: GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết nối nét giữ các con chữ: y, tr, y tá, tre ngà.
 HS viết bảng con – GV chữa và nhận xét. 
 c. Đọc từ ngữ ứng dụng
 -GV ghi từ ứng dụng lên bảng HS nhẩm đọc: y tế, chú ý, cá trê, trí nhớ. 
 -HS đọc tiếng có âm mới học 
 -HS luyện đọc từng từ, GV kết hợp giải nghĩa từ khó
 -GV đọc mẫu HS đọc lại (cá nhân, cả lớp)
 -HS đọc lại cả bài; HS nêu âm, tiếng mới
Tiết 2 
 d. Luyện tập:
 * Luyện đọc
 -HS đọc lại bài tiết 1
 -HS đọc SGK (cá nhân, nhóm)
 *. Đọc câu ứng dụng:
 -GV cho HS quan sát tranh. 
 + Tranh vẽ những gì? (Vẽ trạm y tế và một người bế một em bé)
 -GV giới thiệu và ghi câu ứng dụng lên bảng: Bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã. 
 -HS đọc nhẩm - HS đọc tiếng có âm mới học GV gạch chân
 -GV đọc mẫu, hướng dẫn cách ngắt nghỉ
 -HS luyện đọc (cá nhân, cả lớp)
 -HS cầm SGK đọc bài (6-7 em)
 * Luyện viết:
 -GV viết mẫu và hướng dẫn lại cách viết, cách trình bầy vào vở, nhắc HS ngồi viết đúng tư thế
 -HS viết vào vở Tập viết: y, tr, y tá, tre ngà. 
 -GV chấm một số bài – GV nhận xét
 * Luyện nói:
 -GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng: nhà trẻ
 -HS đọc chủ đề luyện nói 
 -GV cho HS quan sát tranh – GV nêu câu hỏi gợi ý:
 +Trong tranh vẽ gì?
 +Các em bé đang làm gì?
 +Hồi bé em có đi học nhà trẻ không?
 +Người lớn duy nhất trong tranh được gọi là gì?
 +ở nhà trẻ có đồ chơi gì?
 +Nhà trẻ có gì khác so với lớp 1 em đang học?
 +Nhớ lại và hát 1 bài hát hồi còn học mẫu giáo?
 -HS thảo luận theo nhóm đôi – Gọi đại diện nhóm lên trình bầy – HS nhận xét
4. Củng cố, dặn dò 
 -HS đọc bài trong SGK
 -HS tìm chữ vừa học
 -Dặn HS học bài ở nhà, chuẩn bị bài 27
_________________________
Toán 
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
-Giúp HS củng cố về;
-Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10; sắp xếp các số theo thứ tự xác định
-So sánh các số trong phạm vi 10
-Nhận biết hình đã học
II. Đồ dùng dạy - học: 
GV: Kế hoạch bài học
HS: SGK
III. Hoạt động dạy - học: 
1. ổn định tổ chức : Lớp hát 
2. Kiểm tra bài cũ : 
HS viết các số1, 4, 5, 7, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới : 
 a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp - GV ghi bảng - HS nhắc lại
 b. Hướng dẫn HS làm các bài tập
 GV hướng dẫn HS làm lần lượt các bài tập
 Bài 1 (tr 42): - Viết số thích hợp vào ô trống
	 - Học sinh tự nêu cách làm rồi làm bài và chữa bài
 Bài 2 (tr42): 
	 -HS nêu yêu cầu: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
	 -HS tự làm bài, sau đó một số em đọc kết quả bài làm của mình cho cả lớp kiểm tra
 Bài 3 (tr 42): số
 -HS nêu yêu cầu của bài
 -HS làm bài - HS chữa bài
 Bài 4 (tr 42): Trò chơi
	 Thi xếp đúng, xếp nhanh theo tổ. Mỗi tổ cử một đại diện lên thi
	 +Lần 1: Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
	 +Lần 2: Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
	 GV cùng HS nhận xét đánh giá
 Bài 5 (tr 42): Dành cho H khá giỏi 
 Nhận dạng và tìm số hình tam giác	
	 GV vẽ hình trên bảng 
	 HS quan sát để tìm hình
	 GV chỉ vào từng hình để HS nhận ra có 3 hình tam giác
4. Củng cố, dặn dò : GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau
_____________________
Âm nhạc
(GV BỘ MÔN DẠY)

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 6(11).doc