Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy 6 - Trường Tiểu học Đạ Kao

Học vần

Tiết 76,77,78 : P-Ph - Nh

I. Mục tiêu:

 Học sinh đọc được : p – ph, nh, phố xá ,nhà lá.đọc được từ và câu ưng dụng.

 kỹ năng đọc , viết : p-ph,nh.phố xá, nhà lá. ( học sinh yếu đọc, viết 1-2 chữ đơn giản ).

 Luyện nói theo chủ đề: chợ, phố, thị xã .

II. Đồ dùng dạy học

 Tranh minh họa : phần luyện nói .

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 28 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 611Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy 6 - Trường Tiểu học Đạ Kao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
con
* Học âm : g
- Nhận diện âm : g 
Gv cho học sinh đọc
Gọi hs đọc cá nhân, nhóm , bàn
Nhận xét	
Gv ghép âm thành tiếng cho hs đọc
- GV Treo tranh minh hoạ và hỏi :
*(?) Tranh vẽ con 
Nhận xét : ”gà ri “ 	
- Gv rút ra từ và ghi bảng
- Gv đọc hs đọc theo
Nhận xét
(?)Từ “ gà” có âm gì đã học?
- Phát âm tiếng : gà ri
- So sánh : 
- Nhận xét sữa sai
-Hươáng dẫn học sinh gắn: ga
* Trị chơi tìm tiếng cĩ âm g 
Gõ, ga, gỗ, 
* Viết bảng con:
 Hướng dẫn hs viết bảng 
- Theo dõi hs viết giúp đỡ 
- Nhận xét - Chỉnh sữa
* Trị chơi: Thi viết đúng các tiếng đã tìm được ở HĐ3
Tiết 2:
* Dạy âm gh
Gv hỏi âm gh gồm mấy âm ghép lại
Gv cho học sinh đọc
-Hướng dẫn HS phân tích âm gh
-So sánh:
+Giống: g ở trước
+Khác: h ở cuối
-Hướng dẫn HS phân tích tiếng ghế -Hướng dẫn HS đánh vần tiếng ghế -Đọc: ghế
- Hướng dẫn hs quan sát tranh rút ra từ ghế gỗ
- Gv cho hs đọc
* Trị chơi: Tìm tiếng cĩ âm gh
Ghi, ghe, ghẻ, ghê
*Viết bảng con:
Hướng dẫn cách viết: gh, ghế
Cho HS viết, nhận xét
*Thi viết đúng
Cho HS viết các tiếng đã tìm trong HĐ7
Nhận xét
Tiết 3:
- Đọc lại 2 vần trên.
* Đọc từ ứng dụng
Cho HS quan sát vật mẫu, liên hệ thực tế để đọc từ ứng dụng:
nhà ga gồ ghề 
 Gà gô ghi nhớ 
-Hướng dẫn HS đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
-Đọc câu ứng dụng:
Cho HS quan sát tranh SGK nêu câu:
- Ghi bảng : nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ . 
- Đọc mẫu : 
- Gọi2-3 hs đọc :
- Nhận xét sửa sai
* Luyện viết
Gv hướng dẫn cho hs viết,gv viết mẫu
Gv cho hs viết bài vào vở
Nhận xét
* Luyện nói
- Cho hs quan sát tranh sgk 
(?)Trong tranh vẽ con gì ? 
- Chủ đề : gàri, gà gô. 
Treo tranh:
(?)Trong tranh vẽ cảnh gì ?
-Nêu lại chủ đề: chợ , phố, thị xã. 
* Trị chơi củng cố:
Gạch dưới các tiếng cĩ 2 âm vừa học
Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học.
-Dặn HS học thuộc bài
- 2-3 học sinh đọc , viết
- Cả lớp viết bảng con
Nhận xét 
Cả lớp hát và vỗ tay
- Hs chú ý lắng nghe
- Cả lớp phát âm g
- Hs đọc theo gv
4-5 hs đọc cá nhân , nhóm
Nhận xét
Hs ghép và đọc theo gv
Quan sát , trả lời 
HS quan sát và trả lời 
 Con gà 
Hs phát âm nhóm, bàn,ĐT,
Đọc theo gv 
4-5 hs đọc cá nhân
Nhận xét
Hs so sánh
Nhận xét
- 2- 3 hs tìm tiếng có mang âm vừa học
Nhận xét
Cả lớp viết bảng con
Hs yếu viết 1-2 chữ đơn giản. Nhận xét
- 3 nhóm thi nhau viết đúng
Nhận xét
- Học sinh quan sát và trả lời
Cĩ 2 âm ghép lại
4-5 học sinh đọc
Nhận xét
- Học sinh so sánh
2-3 học sinh đọc cá nhân,nhĩm
- Đọc : ghế
- Theo dõi 
- Học sinh quan sát tranh và đọc từ ghế gỗ
- 3-4 học sinh đọc nhận xét
- 2 -3 Hs tìm tiếng cĩ mang âm vừa học 
Nhận xét
 - Học sinh quan sát theo dõi
Cả lớp viết bảng con
Hs yếu viết 1-2 chữ
Nhận xét
3 hs đại diện cho nhĩm viết đúng, nhanh. Nhận xét
-2-3 hs đọc
- Hs quan sát và phát âm tiếng,từ
- Đọc theo gv
- 3-4 hs đọc cá nhân, nhĩm
Nhận xét
- Hs quan sát tranh và nêu
- 2-3 hs nhắc lại
Lắng nghe,đọc theo gv
2-3 hs đọc lại
Nhận xét
- Hs quan sát và theo dõi
- Cả lớp viết bài vào vở
Nhận xét
- Cả lớp quan sát tranh và nêu
- 2-3 hs nêu lại
Nhận xét
- 2-3 học sinh gạch dưới
Nhận xét
_______________________________________
Toán
Tiết 22 : Luyện tập
I. Mục tiêu:
1.KT: Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10.
2.KN: Đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo số 10.
3.Ý thức tự giác trong học tập
II. Hoạt động sư phạm:
- Gọi 2 hs làm bài đọc ,viết các số từ 1-10
- nhận xét ghi điểm
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung 
 Giáo viên:
 Học sinh:
Hoạt động 1:
Đạt mục tiêu số 1
HĐLC:quan sát ,đếm
HTTC: cả lớp
Hoạt động 2:
Đạt mục tiêu số 2
HĐLC:quan sát, thực hành
HTTC:cá nhân ,nhóm
Hoạt động 3:
Đạt mục tiêu số 2
HĐLC:quan sát, thực hành
HTTC:cá nhân ,nhóm
Hoạt động 4:
Đạt mục tiêu số 1
HĐLC:quan sát, thực hành
HTTC:cá nhân ,nhóm
Giới thiệu bài: Luyện tập.
-Treo tranh.
-Hướng dẫn làm bài 1.
-Nêu yêu cầu.
(?)Tranh 1 có mấy con vịt? (10) Nối với số 10. Các tranh khác làm tương tự.
Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn.
-Hướng dẫn hs vẽ thêm chấm tròn vào cột bên phải sao cho cả 2 cột có đủ 10 chấm tròn.
-Gọi 1 em lên bảng làm.
Bài 3: Điền số hình tam giác vào ô trống.
Gv gọi 2-3 hs nêu
Gọi 3 hs lên bảng làm
Nhận xét
Bài 4: So sánh các số
-Nêu yêu cầu (a).
-Câu b, c: Gv nêu yêu cầu ở từng phần.
-Hs trả lời.
Cho hs làm bài vào vở
Chấm bài nhận xét
2 HS Đọc đề.
HS Quan sát 
Theo dõi.
2-3 hs Nối mỗi nhóm vật với số thích hợp.
Làm bài, sửa bài,nhận xét
2 hs Nêu yêu cầu, làm bài.
Cả lớp làm bài vào vở
1 em làm trên bảng.Nhận xét sửa bài 
Điền số 10. Học sinh nêu có 10 hình tam giác, gồm 5 hình tam giác trắng và 5 hình tam giác xanh.
2-3 hs Điền dấu > < = thích hợp vào ô trống. Đọc kết quả.
1 em gắn dãy số 0 -> 10.
Hs Làm bài.Đổi vở sửa bài 
VI. Hoạt động nối tiếp:
Hướng dẫn làm bài 5
______________________________
Mĩ thuật : ( dạy chuyên )
______________________________
Thủ công : ( dạy chuyên )
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Học vần
Tiết 82,83,84 : Q-Qu – Gi 
I. Mục tiêu:
v Học sinh đọc được : q- qu, gi, chợ quê, cụ già.. đọc được từ và câu ứng dụng
v Kỹ năng đọc , viết : q-qu, gi, chợ quê, cụ già ( HS yếu đọc , viết 1-2 chữ đơn giản )
v Luyện nói theo chủ đề: quà quê . 
II. Đồ dùng dạy học :
v Tranh minh họa : phần luyện nói .
III. Các hoạt động dạy học: 
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
KTBC
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Hoạt động 4
Hoạt động 5
Hoạt động 6 
Hoạt động 7
Hoạt động 8
Hoạt động 9 
Hoạt động 10
Hoạt động 11
Hoạt động 12
Hoạt động 13: củng cố,dặn dò
 Gọi2-3 hs đọc , viết : g, gh, gà ri, ghế gỗ .
- Nhận xét ghi điểm 
Tiết 1
* Trò chơi: kể tên các loại hoa quả mà em biết.
Nhận xét
* Dạy âm q-qu
Gv cho học sinh quan sát phân tích âm thành tiếng.
Gv hướng dẫn học sinh đọc bài
Gọi 4-5 hs đọc lại bài
Nhận xét
- GV Treo tranh minh hoạ và hỏi :
(?) Tranh ve gì ? 
Gv rút ra từ ghi bảng: chợ quê
Gv đọc mẫu, hướng dẫn hs đọc lại bài
Gọi 3-4 hs đọc cá nhân 
Nhận xét
* Tìm tiếng có mang âm vừa học: qua,quà,quạ,
2-3 hs tìm , nhận xét
* Viết bảng con 
Gv viết mẫu ,hướng dẫn hs viết bảng con
Gv nhận xét,tuyên dương
 * Thi viết đúng ,viết nhanh
Mỗi nhóm đại diện 1 em
Nhận xét 
	Tiết 2
* Dạy âm gi
- Gv cho hs phát âm
- Gv phân tích tiếng cho hs đọc
- Gọi 4-5 hs đọc cá nhân , nhóm, bàn
Nhận xét
- Hướng dẫn hs quan sát tranh rút ra từ ghi bảng.
- Gv đọc mẫu 
- Gọi hs đọc cá nhân , nhóm,ĐT
Nhận xét
* Tìm tiếng có mang âm vừa học
Gọi 2-3 hs thi nhau tìm
Nhận xét
* Viết bảng con
Hướng dẫn hs viết bảng con,phân tích độ cao các con chữ
Cho hs viết bảng , nhận xét
* Trò chơi : thi nhau viết đúng,viết nhanh
- Gọi mỗi nhóm đại diện 1 em
Nhận xét
 Tiết 3
- Cho hs đọc lại 2 vần trên:
- Gọi 2 hs khá đọc 
Nhận xét
* Đọc từ ứng dụng: cho hs quan sát
- Ghi bảng : quả thị giỏ cá 
 qua đò giã giò
- Đọc mẫu : 
- Gọi hs đọc 
- Nhận xét chỉnh sữa 
- Gọi hs đọc lại toàn bài 
Đọc câu ứng dụng: hướng dẫn quan sát tranh và hỏi:
(?) Tranh vẽ ai gì ? Đang làm gì ? 
- Nhận xét: 
- Ghi bảng : chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá .
- Đọc mẫu : 
- Gọi đọc :
- Nhận xét sửa sai	
* Luyện nói 
 Cho hs quan sát tranh sgk 
(?) Trong tranh vẽ ai gì ? 
- Chủ đề : quà quê 
- Đọc mẫu : quà quê 
- Goi hs đọc 
- Nhận xét: 
* Luyện viết
- Nhắc lại quy trình viết 
- Theo giúp hs viết 
- Chẩm bài sửa sai
- Nhận xét 
- Gọi hs đọc lại bài học 
- Về nhà học bài xem bài :24 .
- Nhận xét chung tiết học
2-3 học sinh đọc ,viết 
Cả lớp viết bảng con
Nhân xét
- 2-3 học sinh kể: quả chuối, quả táo, quả bưởi
Nhận xét
- Hs quan sát 
Aâm q- qu
- Cả lớp đọc theo gv
- 4-5 hs đọc cá nhân , nhóm
Nhận xét
Hs quan sát tranh rút ra từ
Hs đọc theo gv
3-4 hs đọc lại 
Nhận xét
- 2-3 hs tìm tiếng có mang âm vừa học
Nhận xét
Cả lớp quan sát và theo dõi
Cả lớp viết bảng con
Hs yếu viết 1-2 chữ
3 hs lên đại diện cho nhóm
Nhận xét
- Cả lớp phát âm gi
Gi – a – gia – huyền -già
- 4-5 hs đọc 
Nhận xét
- Học sinh quan sát tranh và nêu
- Lắng nghe đọc theo gv
- 4-5 hs đọc lại 
Nhận xét
2-3 hs thi nhau tìm:
Già yếu,giã giò, giá cả
Lớp nhận xét
Hs quan sát theo dõi
Viết vào bảng con
Hs yếu viết 1-2 chữ
Nhận xét
- 3 hs thi nhau viết 
Lớp nhận xét
- 2-3hs đọc 
- Cá nhân hs 
- Nghe 
- Đọc cá nhân 
- Quan sát 
- Nghe 
- Cá nhân- Nhóm 
- Quan sát 
- Đồng thanh – cn 
-Lắng nghe 
3-4 học sinh đọc
Nhận xét
Hs quan sát và trả lời
3 hs luyện nói 
Lớp nhận xét
Hs quan sát theo dõi 
Viết bài vào vở
Hs yếu gv giúp đỡ
Nhận xét
_______________________________
Toán
Tiết 23 : Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
1. Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
2. Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.
3. Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Hoạt động sư phạm:
Gọi 2 hs làm bài đọc, viết các số từ 0 đến 10
Nhận xét ghi điểm
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu :
Nội dung 
 Giáo viên:
 Học sinh:
Hoạt động 1:
Đạt mục tiêu số 1
HTTC: cá nhân
Hoạt động 2:
Đạt mục tiêu số 2
HĐLC:viết số
HTTC:cá nhân ,nhóm
Hoạt động 3:
Đạt mục tiêu số 2
HĐLC:viết số
HTTC:cá nhân ,nhóm
Bài 1: 
Gv nêu :
Nối mỗi nhóm mẫu vật với số thích hợp.
Gọi hs đọc ,viết
Bài 2: 
-Hướng dẫn hs viết các số từ 0 – 10.
Gv gọi hs lên bảng điền số
Nhận xét
Bài 3: 
-Hướng dẫn học sinh viết các số trên toa tàu theo thứ tự từ 10 đến 1 Viết số theo thứ thứ tự từ 0 đến 10.
Gv gọi hs lên bảng
Nhận xét
Bài 4: GV nêu :
Viết các số 6, 1, 7, 3, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
-Gv cho hs làm vở, chấm bài 
Nhận xét
Mở sách, theo dõi, làm bài.
Đếm và nối với số tương ứng ở mỗi hình.
2-3 Viết số, đọc.
Lắng nghe theo dõi
3-4 hs Viết số thích hợp:
2 hs Đọc kết quả.
2-3 hs Viết số bé nhất vào vòng đầu tiên:
1 3 6 7 10
Dựa kết quả trên viết ở dưới:
10 7 6 3 1
2-3 hs nêu 
Hs làm bài vào vở
Hs yếu gv giúp đỡ
Nhận xét
VI. Hoạt động nối tiếp:
Hương dẫn làm bài 3 ở nhà
______________________________________
Tự nhiên & xã hội
Tiết 6 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I. Mục tiêu:
v Học sinh biết cách giữ vệ sinh răng miệng để phòng sâu răng và có hàm răng khỏe, đẹp.
v Biết Chăm sóc răng đúng cách.
v Giáo dục học sinh tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
* GD- KNS : Ý thức tự bảo vệ chăm sóc răng nên và không nên làm gì để bảo vệ răng, phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
II. Chuẩn bị:
v Tranh, nước, kem đánh răng, mô hình răng
III. Hoạt động dạy và học:
Nội dung 
 Giáo viên:
 Học sinh:
Hoạt động1:
Hoạt động2: 
Hoạt động3:
*Giới thiệu bài: Chăm sóc và bảo vệ răng.
Làm việc nhóm 2
-Cho 2 em quay vào nhau quan sát hàm răng của nhau.
-Gọi các nhóm trình bày: 
-Giáo viên cho hs quan sát mô hình răng. 
Làm việc với sách giáo khoa.
-Yêu cầu hs quan sát tranh để chăm sóc và bảo vệ răng.
(?)Nên đánh răng, súc miệng lúc nào là tốt nhất?
(?)Tại sao không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt?
(?)Phải làm gì khi răng đau hoặc bị lung lay?
-Kết luận: 
Hướng dẫn học sinh cách đánh răng.
-Giáo viên thực hiện trên mô hình răng
-Thực hành hàng ngày bảo vệ răng.
Đọc đề.
2 học sinh 1 nhóm.
2 em quay vào nhau, xem hàm răng của nhau. 
Các nhóm trình bày.
Lắng nghe, nhắc lại.
Mở sách xem tranh trang 14, 15.
2 em trao đổi. Việc nào đúng, việc nào sai.
Nhắc lại.
Quan sát.
1 số em lên thực hành đánh răng trên mô hình răng.
______________________________
Tập nói tiếng việt :( tập riêng)
______________________________-
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012
Học vần
Tiết 85,86,87 : Ng - Ngh 
I. Mục tiêu:
v Học sinh đọc được : ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ , đọc được từ và câu ứng dụng.
v Kỹ năng đọc , viết được : ng , ngh, cá ngừ, củ nghệ ( HS yếu đọc , viết 1-2 chữ đơn giản ).
v Luyện nói theo chủ đề: bê, nghé, bé .
II. Đồ dùng dạy học 
- Tranh minh họa : phần luyện nói .
- HS bảng con,đồ dùng bảng cài.
III. Các hoạt động dạy học: 
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
KTBC
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Hoạt động 3:
Hoạt động 4:
Hoạt động 5:
Hoạt động 6:
Hoạt động 7:
Hoạt động 8:
Hoạt động 9:
Hoạt động 10: 
Hoạt động 11:
Hoạt động 12:
Hoạt động 13:
- GV Gọi 2-3 đọc , viết : q-qu , gi, chợ quê, cụ già . 
- Nhận xét ghi điểm 
	Tiết 1 
* Cho hs hát bài : Quê hương tươi đẹp
- Giới thiệu bài : ghi đề 
* Dạy âm ng
Gv cho hs phát âm
Gọi hs đọc lại bài
Gv nhận xét
- GV Treo tranh minh hoạ và hỏi :
(?) Tranh vẽ con gì ? 
Gv rút ra từ ghi bảng
Nhận xét : ”cá ngừ “ 
- Học âm : ng 
- Phát âm tiếng : cá ngừ . 
- So sánh : 
- Nhận xét sữa sai
* Tìm tiếng có mang âm vừa học
Gọi 2-3 hs tìm : người , ngứa, ngày
Nhận xét 
* Viết bảng con
- Gv hướng dẫn quy trình viết
- Cho cả lớp viết bảng con
- Gv giúp đỡ hs yếu
Nhận xét
* Trò chơi : thi viết đúng
Gv gọi hs thi nhau viết đúng
Nhận xét
	Tiết 2 
* Dạy âm ngh
- Tương tự âm : ng 
- Hướng dẫn ghép âm thành tiếng nghệ
- Gv đọc mẫu , hướng dẫn hs đọc lại bài
Gv nhận xét
- Gv cho hs quan sát tranh ,rút ra từ:
 củ nghệ
- Gv hướng dẫn hs đọc ,hs đọc theo.
* Tìm tiếng mang âm vừa học
- Gọi 2-3 hs thi tìm
Nhận xét
* Viết bảng con
- - Hướng dẫn hs viết bảng 
- Theo dõi hs viết giúp đỡ 
- Nhận xét - Chỉnh sữa 
* Trò chơi: thi viết đúng, viết nhanh
Gv cho hs thi nhau viết tiếng ,từ ở hoạt động 7.
Tiết 3
- Gv cho hs ôn lại 2 âm vừa học
- Gọi hs đọc lại bài
Nhận xét
* Đọc từ ứng dụng: 
Gv hướng dẫn hs ghép âm, tiếng :
- Ghi bảng : ngã tư nghệ sĩ 
 ngõ nhỏ nghé ọ 
- Đọc mẫu : 
- Gọi hs đọc 
- Nhận xét chỉnh sữa 
- Gọi hs đọc lại toàn bài 
Nhận xét
- Cho hs hát bài hát chuyển tiết 
Đọc câu ứng dụng: 
- Giới thiệu tranh và hỏi :
(?) Tranh vẽ ai gì ? Đang làm gì ? 
- Nhận xét: 
- Ghi bảng : nghỉ,hè, chị kha ra nhà bé nga .
- Đọc mẫu : 
- Gọi2-3 hs đọc :
- Nhận xét sửa sai
* Luyện nói
- Cho hs quan sát tranh sgk 
(?)Trong tranh vẽ ai gì ? 
- Chủ đề : bê, nghé, bé . 
- Đọc mẫu : bê, nghé, bé . 
- Goi hs đọc : 
- Nhận xét: 
* Luyện viết
- Nhắc lại quy trình viết 
- Theo dõi giúp hs viết 
- Chẩm bài sửa sai
- Nhận xét 
- Gọi hs đọc lại bài học 
* Củng cố ,dặn dò:
- Về nhà học lại bài
 - Nhận xét chung tiết học
2-3 học sinh đọc, viết
Cả lớp viết bảng con
Nhận xét
Cả lớp hát và vỗ tay
- 2 học sinh nêu đề 
- HS đọc ng 
- Cả lớp phát âm theo gv
- 4-5 hs đọc lại bài 
Lớp nhận xét 
Hs quan sát tranh và trả lời
Cá ngừ 
 - Cá nhân 
- Đọc : ng, ngừ, cá ngừ .
3-4 hs đọc bài
Đọc giống nhau viết khác nhau 
Nhận xét
- 2-3 hs tìm 
Cả lớp theo dõi nhận xét
- Cả lớp theo dõi và viết bảng con 
Hs yếu gv cầm tay giúp đỡ
Nhận xét
- 3 hs thi nhau viết
Cả lớp theo dõi 
Nhận xét
- Theo dõi 
Hs đọc âm ngh
Cả lớp đọc 
4-5 hs đọc lại bài 
Nhận xét
- Hs quan sát
- Cả lớp đọc ĐT, nhóm
- Cả lớp đọc theo gv
- 3 hs thi nhau tìm :nghé, nghĩ,nghi ,nghe
- Cả lớp theo dõi nhận xét
- Lớp theo dõi viết bảng con
- Hs yếu gv giúp đỡ 
Nhận xét
3 hs lên đại diện cho nhóm
Nhận xét
- Cả lớp đọc lại bài
- 2-3 hs đọc lại 
Nhận xét
Hs quan sát và trả lời
- Lắng nghe theo dõi
- 4-5 hs đọc 
- Cả lớp nhận xét
- 2 hs khá đọc toàn bài 
- Cả lớp quan sát tranh và trả lời
Lắng nghe và đọc theo gv
2-3 hs đọc 
Nhận xét
- Cả lớp quan sát và nêu
- 3 hs nêu lại chủ đề
- Đọc theo gv
- 3-4 hs đọc
Nhận xét
Hs quan sát theo dõi và viết bài vào vở
Hs yếu gv giúp đỡ
Nhận xét
Đọc bài trong SGK
Nghe học bài
Toán
Tiết 24 : Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
1. Học sinh so sánh được các số trong phạm vi 10.
2. Biết được cấu tạo số 10. sắp xếp được các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10.
3. Ý thức tự giác trong học tập.
II. Hoạt động sư phạm
Gọi 2 hs làm bài: viết,đọc số theo thứ tự từ lớn đến bé
nhận xét ,ghi điểm
III. Hoạt động dạy và học :
Nội dung 
 Giáo viên:
 Học sinh:
Hoạt động 1:
Đạt mục tiêu số 1
HĐLC: Quan sát, đếm
HTTC:cá nhân ,nhóm
Hoạt động 2:
Nhằm đạt mục tiêu
Số 2
HTTC: cá nhân, nhóm
* Giới thiệu bài: Luyện tập chung.
Hướng dẫn hs làm bài 
Gv gọi hs lên bảng điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
Nhận xét 
Bài 1: Số?
-Nêu yêu cầu.
-Gọi hs lên bảng điền số
Nhận xét
Bài 2: Điền dấu ,=.
Gv làm mẫu , hướng dẫn hs làm
Hs yếu làm 2- 3 bài
Gọi hs sửa bài
Chấm bài, nhận xét
Bài 3: Số?
Gv hướng dẫn , gọi 2 hs khá làm
Nhận xét
Bài 4: 
Sắp xếp các số 8, 5, 2, 9, 6 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
-Gọi học sinh đọc kết quả.
Bài 5: gv nêu có mấy hình tam giác
Gọi hs nêu lại 
Nhận xét
2 hs nêu Viết số thích hợp vào ô trống.
Mở sách.
- 2-3 hs lên bảng làm
- Lớp theo dõi, nhận xét
2-3 hs nêu 
4-5 hs lên bảng làm
Lớp theo dõi và nhận xét
Hs theo dõi và làm bài
4  5	2  5 8  10
7  5	4  4 10  9
2 hs khá làm 
Lớp theo dõi , nhận xét
Từ bé đến lớn: 2 5 6 8 9
Từ lớn đến bé: 9 8 6 5 2
1-2 em đọc kết quả.
Hs quan sát
1-2 hs nêu
Cả lớp nhận xét
VI. Hoạt động nối tiếp:
Hướng dẫn làm bài số 4
Hát nhạc (chuyên)
Tiết 6 : Bài hát : Tìm bạn thân
--------------------------
 Tập nói tiếng việt (tập riêng )
-------------------------
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Thể dục : ( dạy chuyên )
________________________
Học vần
Tiết 88,89,90 : Y - Tr 
I. Mục tiêu:
v Học sinh đọc được : y, tr, y tá, tre, tre ngà . đọc được từ và câu ứng
v Kỹ năng đọc , viết được : y, tr, y tá, tre, tre ngà . ( HS yếu đọc , viết được chữ đơn giản ).
v Luyện nói theo chủ đề: nhà trẻ .
II. Đồ dùng dạy học: 
v Tranh minh họa : phần luyện nói .
III. Các hoạt động dạy học: 
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
KTBC
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Hoạt động 3:
Hoạt động 4:
Hoạt động 5:
Hoạt động 6:
Hoạt động 7:
Hoạt động 8:
Hoạt động 9:
Hoạt động 10:
Hoạt động 11:
Hoạt động 12:
Hoạt động 13:
- Gọi đọc , viết : ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ .
- Nhận xét ghi điểm 
 Tiết 1
* Trò chơi : Thụt thò 
- Giới thiệu bài : ghi đề 
* Dạy âm y
Gv cho hs nhận diện và phát âm
Gọi hs đọc bài
Nhận xét
Hướng dẫn phân tích âm thành tiếng
Cho hs đọc cá nhân 
-GV Treo tranh minh hoạ và hỏi :
(?)Tranh vẽ ai gì ? Đang làm gì ?
GV rút ra từ ghi bảng
Cho hs đọc
- Phát âm tiếng : y tế . 
- So sánh : 
- Nhận xét sữa sai
* Tìm tiếng có mang âm vừa học: 
ý nghĩ , ý định, ý tưởng
- Gọi hs lên bảng tìm
Nhận xét
* Viết bảng con: 
- GV viết mẫu , hướng dẫn hs viết
Gv giúp đỡ hs yếu
Nhận xét
* Thi viết đúng , viết nhanh
Gv gọi 3 hs lên bảng 
Nhận xét
 Tiết 2
* Dạy âm: tr 
Aâm tr gồm 2 âm ghép lại: âm t đứng trước, âm r đứng sau đọc là tr
- Gv gọi hs đọc 
- Hướng dẫn hs phân tích tiếng tre
- Cho hs đọc cả lớp
- Gọi hs đọc cá nhân
Nhận xét
- Gv cho hs quan sát tranh rút ra từ ghi bảng
- Cho hs đọc từ
* Tìm tiếng có mang âm vừa học:
Tra,trả , trá, tro,trô
Gọi2-3 hs lên bảng
Nhận xét
* Viết bảng con:
Gv viết mẫu , hương dẫn hs viết 
Gv giúp đỡ hs yếu
Nhận xét
* Thi viết đúng , viết nhanh
Gv gọi 2-3 hs viết
Gv giúp đỡ , nhận xét
* Đọc từ ứng dụng : 
- Gv hướng dẫn hs phân tích tiếng , từ: 
 Ghi bảng : y tế cá trê 
 chú ý trí nhớ 
- Đọc mẫu : 
- Gọi hs đọc 
- Nhận xét chỉnh sữa 
- Gọi hs đọc lại toàn bài 
- Cho hs hát bài hát chuyển tiết 
- Gọi từng hs đọc bài 
- Nhận xét chỉnh sữa
Đọc câu ứng dụng: 
- Giới thiệu tranh và hỏi :
* Tranh vẽ ai ? Đang làm gì ? 
Gv giải nghĩa :
Hướng dẫn hs đọc 
- Ghi bảng : bé bị ho , mẹ cho bé ra y tế xã .
- Đọc mẫu : 
- Gọi 3-4 đọc :
- Nhận xét sửa sai
* Luyện nói
- Cho hs quan sát tranh sgk 
* Trong tranh vẽ ai gì ? 
- Chủ đề : nhà trẻ 
- Đọc mẫu : nhà trẻ . 
- Goi hs đọc 
- Nhận xét
* Luyện viết
- Nhắc lại quy trình viết 
- Theo giúp hs viết 
- Chẩm bài sửa sai
- Nhận xét 
- Gọi hs đọc lại bài học 
* Củng cố , dặn dò: 
- Về nhà học bài xem bài 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 6 lop 1A.doc