Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 - Nguyễn Hoa Linh

I. MỤC TIÊU:

 - Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: đầu, mình, chân tay và một số bộ phận bên ngoài như tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng (HS khá, giỏi phân biệt được bên phải, bên trái cơ thể).

II. CHUẨN BỊ:

 - Các hình trong bài 1 SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 

doc 85 trang Người đăng honganh Lượt xem 1064Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 - Nguyễn Hoa Linh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H.
- HS HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM, MANG TRANH MÌNH LÊN GIỚI THIỆU.
- SAU ĐÓ CHỌN TRANH ĐẸP NHẤT GIỚI THIỆU NHÓM KHÁC.
- CHÚ Ý LẮNG NGHE.
- CHÚ Ý
- LẮNG NGHE.
- HS LÀM VIỆC THEO CẶP THẢO LUẬN TÌM RA CÁCH ỨNG XỬ HAY.
- TỔ 1 - 2 HS XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1
- TỔ 3 - 4 XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 2.
- HS XUNG PHONG THỂ HIỆN TÌNH HUỐNG.
- HS KHÁC NHẬN XÉT BỔ SUNG
- GIA ĐÌNH.
- TRẢ LỜI.
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
TUẦN 12 
NHÀ Ở
NGÀY DẠY:
BÀI 12
I . MỤC TIÊU:
 - BIẾT NHÀ Ở LÀ NƠI SINH SỐNG CỦA MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH. CÓ NHIỀU LOẠI NHÀ Ở KHÁC NHAU VÀ MỖI NHÀ ĐỀU CÓ ĐỊA CHỈ.
 - NOÙI ÑÖÔÏC ÑÒA CHÆ NHAØ ÔÛ VAØ KEÅ ÑÖÔÏC TEÂN MOÄT SOÁ ÑOÀ DUØNG TRONG NHAØ CUÛA MÌNH
 - YÊU QÚY NGÔI NHÀ VÀ CÁC ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ CỦA EM..
II. CHUẨN BỊ:
 - HS: TRANH VẼ NGÔI NHÀ DO CÁC EM TỰ VẼ.
 - GV: SƯU TẦM 1 SÓ TRANH ẢNH VỀ NHÀ Ở CỦA GIA ĐÌNH Ở MIỀN NÚI, ĐỒNG BẰNG VÀ THÀNH PHỐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1’
8’
8’
3’
8’
2’
1’
A. ỔN ĐỊNH: 
- CHO HS HÁT.
B. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Tiết học Tự nhiên – Xã hội tuần trước các em học bài gì?
- THẾ NÀO GỌI LÀ 1 GIA ĐÌNH?
- TRONG GIA ĐÌNH AI LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA EM.
- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ.
C. DẠY BÀI MỚI:
1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ:
- GIỚI THIỆU – GHI TỰA BÀI LÊN BẢNG.
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A/. HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT TRANH.
MỤC ĐÍCH: GIÚP HS BIẾT ĐƯỢC CÁC LOẠI NHÀ KHÁC NHAU Ở CÁC VÙNG, MIỀN KHÁC NHAU.
Cách tiến hành:
Bước 1:
- HƯỚNG DẪN HS QUAN SÁT CÁC HÌNH Ở BÀI 12 SGK VÀ GƠI Ý HS TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:
+ NGÔI NHÀ NÀY Ở ĐÂU?
+NÓ THUỘC NHÀ TẦNG, NHÀ NGÓI HAY NHÀ LÁ?
+Nhà của em gần giống ngôi nhà nào trong các nhà đó?
 -Gv theo dõi, giúp đỡ. Nếu các nhóm nêu chưa đúng, Gv gợi ý để Hs nêu đúng.
BƯỚC 2: 
-GV TREO TẤT CẢ CÁC TRANH Ở TR.26 ĐÃ CHUẨN BỊ LÊN BẢNG, GỌI 1 SỐ HS LÊN CHỈ VÀ NÓI CÁC CÂU TRẢ LỜI Ở PHẦN LÀM VIỆC THEO CẶP.
-GV GIẢI THÍCH THÊM VỀ CÁC DẠNG NHÀ Ở: NHÀ Ở NÔNG THÔN, NHÀ TẬP THỂ Ở THÀNH PHỐ, CÁC DÃY PHỐ, NHÀ Ở MIỀN NÚI (NHÀ SÀN, NHÀ RÔNG). KHI GIẢI THÍCH GV CÓ KÈM TRANH MINH HOẠ.
- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: GV NÊU CÂU HỎI NHÀ EM THUỘC LOẠI NHÀ NÀO?
- GV NÊU CÂU HỎI HƯỚNG HS TRẢ LỜI PHẦN KẾT LUẬN: NHÀ Ở LÀ NƠI SỐNG VÀ LÀM VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH NÊN CÁC EM PHẢI YÊU QUÍ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH, PHAÛI GIÖÕ SAÏCH MOÂI TRÖÔØNG NHAØ ÔÛ.
B/.HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT THEO NHÓM NHỎ:
MỤC ĐÍCH:
 KỂ TÊN ĐƯỢC NHỮNG ĐỒ DÙNG PHỔ BIẾN TRONG NHÀ.
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1: 
- CHIA NHÓM 4 EM.
- GIAO NHIỆM VỤ: MỖI NHÓM 1 HÌNH Ở TR.27, SGK VÀ NÓI TÊN CÁC ĐỒ DÙNG ĐƯỢC VẼ TRONG HÌNH.
- GV CÓ THỂ GIÚP HS NẾU ĐỒ DÙNG NÀO CÁC EM CHƯA BIẾT.
 BƯỚC 2: 
-Gọi đại diện nhóm kể tên đồ dùng được vẽ trong hình đã được giao quan sát.
-GV GỢI Ý HS LIÊN HỆ VÀ NÓI TÊN CÁC ĐỒ DÙNG CÓ TRONG NHÀ EM.
KẾT LUẬN:
- MỖI GIA ĐÌNH ĐỀU CÓ NHỮNG ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT CHO SINH HOẠT VÀ VIỆC MUA SẮM NHỮNG ĐỒ DÙNG ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ MỖI GIA ĐÌNH.
 *Nghỉ giữa tiết.
C/.HOẠT ĐỘNG 3: NGÔI NHÀ CỦA EM
MỤC ĐÍCH: HS GIỚI THIỆU CHO CÁC BẠN TRONG LỚP VỀ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1:
- GV NÊU YÊU CẦU: MANG CÁC BỨC TRANH VỀ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH ĐỂ GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN TRONG NHÓM.
- Nêu câu hỏi gợi ý:
+ Nhà của em ở nông thôn hay ở các dãy phố?
+ NHÀ CỦA EM RỘNG HAY HẸP?
+ NHÀ CỦA GIA ĐÌNH EM CÓ SÂN, VƯỜN KHÔNG?
+ ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ EM ÔÛ ÑAÂU?
BƯỚC 2:
- Gọi đại diện nhóm giới thiệu về nhà và địa chỉ nhà ở của mình cho lớp nghe.
- KẾT LUẬN: MỖI NGƯỜI ĐỀU MƠ ƯỚC CÓ NHÀ TỐT VÀ ĐẦY ĐỦ NHỮNG ĐỒ DÙNG SINH HOẠT CẦN THIẾT. NHÀ Ở CỦA CÁC BẠN TRONG LỚP RẤT KHÁC NHAU. CÁC EM CẦN NHỚ ĐỊA CHỈ CỦA MÌNH. 
PHẢI BIẾT YÊU QUÍ, GIỮ GÌN NGÔI NHÀ CỦA MÌNH VÌ NƠI ĐÓ LÀ NƠI EM SỐNG HẰNG NGÀY VỚI NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. BIEÁT YÙ THÖÙC GIÖÕ GÌN NHAØ CÖÛA SAÏCH SEÕ, NGAÊN NAÉP GOÏN GAØNG
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- HỎI LẠI TỰA BÀI.
- NHÀ LÀ NƠI ĐỂ LÀM GÌ?
-NHÀ Ở THƯỜNG CÓ NHỮNG ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT GÌ?
- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
- CẢ LỚP HÁT.
- GIA ĐÌNH.
- MỌI NGƯỜI CÙNG SỐNG CHUNG TRONG MỘT NGÔI NHÀ
- ÔNG BÀ, BỐ MẸ, ANH CHỊ.
- CHÚ Ý.
- QUAN SÁT TRANH SGK.
- HS LÀM VIỆC THEO CẶP VÀ TRẢ LỜI NHAU THEO GỢI Ý CỦA GV.
- HS LÊN CHỈ VÀ NÓI CÁC CÂU TRẢ LỜI THEO CẶP.
- CHÚ Ý LẮNG NGHE.
- HS LẦN LƯỢT GIƠ TAY PHÁT BIỂU.
- HS TRẢ LỜI.
- MỖI NHÓM 4 EM LÀM VIỆC THEO HƯỚNG DẪN CỦA GV.
- ĐẠI DIỆN NHÓM TRÌNH BÀY. CÁC NHÓM KHÁC NHẬN XÉT.
- HS LẦN LƯỢT KỂ ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ MÌNH.
- CHÚ Ý LẮNG NGHE.
- CHÚ Ý.
- HS TRẢ LỜI THEO NHÓM 4.
ĐƯA RA CÁC TRANH ĐÃ VẼ SẴN CỦA MÌNH GIỚI THIỆU CHO CÁC BẠN CÙNG NHÓM. 
- NÓI ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ MÌNH CHO CÁC BẠN CÙNG NHÓM NGHE.
-Mỗi nhóm đại diện 1 HS giới thiệu nhà và địa chỉ.
 - CHÚ Ý LẮNG NGHE.
 - NHÀ Ở.
 -LÀ NƠI ĐỂ SỐNG VÀ LÀM VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI ....
- HS KEÅ
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
TUẦN 13 
CÔNG VIỆC Ở NHÀ
NGÀY DẠY:
BÀI 13
I . MỤC TIÊU:
1-KIẾN THỨC: KỂ TÊN ĐƯỢC 1 SỐ CÔNG VIỆC LÀM Ở NHÀ CỦA MỖI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH VÀ 1 SỐ VIỆC HS THƯỜNG LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH.
2-Kỹ năng:Hiểu mọi người trong gia đình đều phải làm việc, mỗi người một việc tuỳ theo sức của mình.
-KNS:+ KN đảm nhận trách nhiệm việc nhà vừa sức mình.
+ KN giao tiếp: thể hiện sự cảm thông, chia sẻ vất vả với bố mẹ.
+KN hợp tác: cùng tham gia làm việc nhà cùng các thành viên trong gia đình
+KN tư duy phê phán nhà cửa bừa bộn.
3-Thái độ: Trách nhiệm HS ngoài việc học tập là cần phải làm việc giúp ñôõ gia đình.
II. CHUẨN BỊ:
 - CÁC HÌNH TRONG BÀI 13, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1’
8’
8’
3’
10’
2’
1’
A. ỔN ĐỊNH: CHO HS HÁT.
B. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Hỏi tựa bài cũ.
- NHÀ Ở LÀ NƠI ĐỂ LÀM GÌ?
- CÁC EM PHẢI BIẾT LÀM GÌ ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ CỦA MÌNH. -NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ.
C. DẠY BÀI MỚI:
1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ:
- GIỚI THIỆU – GHI TỰA BÀI LÊN BẢNG. 
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
 A/.HOẠT ĐỘNG 1: LÀM VIỆC VỚI SGK.
MỤC ĐÍCH: THẤY ĐƯỢC 1 SỐ CÔNG VIỆC Ở NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH. GDKNS: KN GIAO TIẾP 
Cách tiến hành:
Bước 1: Gv nêu yêu cầu:
+ Quan sát hình ở tr.28 SGK và nói từng người trong mỗi hình đó đang làm gì? Tác dụng của mỗi công việc đó trong gia đình.
BƯỚC 2: GỌI 1 SỐ HS CHỈ VÀO HÌNH TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP VỀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG MỖI HÌNH. TÁC DỤNG CỦA CÔNG VIỆC ĐÓ TRONG CUỘC SỐNG CỦA MỖI GIA ĐÌNH.
- KẾT LUẬN: GV NHẤN MẠNH: Ở NHÀ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ 1 CÔNG VIỆC KHÁC NHAU. NHỮNG VIỆC ĐÓ LÀM CHO NHÀ CỬA SẠCH SẼ, GỌN GÀNG, VỪA THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ CỦA MỖI THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VỚI NHAU.
B/.HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN NHÓM.
MỤC ĐÍCH: GDKNS: KN ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM, HS BIẾT KỂ TÊN 1 SỐ CÔNG VIỆC CÁC EM THƯỜNG LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ BỐ MẸ VÀ CÔNG VIỆC Ở NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH.
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1: 
- GV HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC THEO CẶP: YÊU CẦU CÁC EM TẬP NÊU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TR.28, SGK.
BƯỚC 2: 
- Gv gọi 1 vài em nói trước lớp.
Câu hỏi gợi ý:
+ Trong nhà em ai đi chợ ,nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, ..
+ Hằng ngày em làm gì để giúp đỡ gia đình?
+ Em cảm thấy thế nào khi quét nhà sạch sẽ? ... làm những việc có ích cho gia đình
KẾT LUẬN:
- MỖI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐỀU PHẢI THAM GIA LÀM VIỆC TUỲ THEO SỨC MÌNH, SẼ TẠO ĐƯỢC KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH VUI VẺ, ĐẦM ẤM.
 Nghỉ giữa tiết.
C/.HOẠT ĐỘNG 3: QUAN SÁT TRANH.
MỤC TIÊU: GIÚP HS HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI TRONG NHÀ KHÔNG CÓ AI QUAN TÂM DỌN DẸP. GDKNS: KN HỢP TÁC.
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1:
- GV NÊU YÊU CẦU: QUAN SÁT TRANH Ở TR.29 SGK VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:
+ Điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 căn phòng?
+ EM THÍCH CĂN PHÒNG NÀO? TẠI SAO?
BƯỚC 2:
- Gv treo 2 tranh phóng to lên bảng và gọi 1 số HS lên trình bày phần làm việc của mình ở bước.
Gv hỏi: Để có căn phòng gọn gàng em phải làm gì để giúp bố mẹ.
- Gv nêu câu hỏi gợi ý để Hs đi đến kết luận:
+ Nếu mọi người đều quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa thì nhà ở sẽ như thế nào?
+ Ngoài giờ học để có nhà ở gọn gàng, sạch sẽ mỗi HS chúng ta nên làm gì?
- KẾT LUẬN:
 GV NHẮC LẠI KẾT LUẬN VÀ NÓI: CÔ MONG MUỐN TỪ HÔM NAY TRỞ ĐI CÁC EM SẼ CHĂM CHỈ LÀM VIỆC HƠN ĐỂ CHO NHÀ CỬA SẠCH SẼ, BỐ MẸ VUI LÒNG.
D.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
NẾU CÒN THỜI GIAN, GV CHO HS VẼ TRANH VỀ GÓC HỌC TẬP CỦA MÌNH.
- DẶN HS VỀ TRANG TRÍ SẮP XẾP GÓC HỌC TẬP CỦA MÌNH THẬT GỌN GÀNG VÀ ĐẸP. BẠN NÀO LÀM TỐT SẼ MỜI CÔ ĐẾN THĂM NHÀ.
- NHẬN XÉT LỚP HỌC.
- CẢ LỚP HÁT.
- NHÀ Ở..
 -LÀ NƠI Ở ĐỂ SỐNG VÀ LÀM VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI
- PHẢI BIẾT YÊU QUÝ, GIỮ GÌN NGÔI NHÀ CỦA MÌNH.
- CHÚ Ý.
- HS LÀM VIỆC THEO CẶP, CÙNG QUAN SÁT VÀ NÓI CHO NHAU NGHE VỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÖØNG BỨC TRANH.
- ÑAÏI DIEÄN NHOÙM TRÌNH BÀY NỘI DUNG TRANH
- HS KHÁC NHẬN XÉT BỔ SUNG
- HS LÀM VIỆC THEO NHÓM ĐÔI
- HS NÓI TRƯỚC LỚP VỀ NHỮNG CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY CỦA NGƯỜI THÂN VÀ BẢN THÂN.
- QUAN SÁT TRANH TR.29
- HS LÀM VIỆC THEO CẶP QUAN SÁT VÀ NÓI CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH CHO NHAU NGHE.
- HS LÀM VIỆC THEO LỚP, 1 SỐ BẠN LÊN CHỈ VÀO HÌNH VÀ NÊU Ý KIẾN CỦA MÌNH.
- CÁC BẠN KHÁC NGHE VÀ BỔ SUNG.
- NHIỀU HS TRẢ LỜI, KỂ 1 – 2 VIỆC PHẢI LÀM.
.... SẼ GỌN GÀNG, SẠCH SẼ, NGĂN NẮP.
.... GIÚP ĐỠ BỐ MẸ NHỮNG CÔNG VIỆC TUỲ THEO SỨC CỦA MÌNH
- LẮNG NGHE.
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
TUAÀN 14
AN TOAØN KHI ÔÛ NHAØ
NGÀY DẠY:
BÀI 14
I/. MUÏC TIEÂU :
1.KIẾN THỨC: KEÅ TEÂN MOÄT SOÁ VAÄT TRONG NHÀ CÓ THỂ GÂY ĐỨT TAY, CHAÛY MAÙU, GAÂY BOÛNG VAØ CHAÙY.
2.KỸ NĂNG: HOÏC SINH BIEÁT ÑÖÔÏC CAÙCH PHOØNG TRAÙNH BÒ ÑÖÙT TAY, BIEÁT GOÏI NGÖÔØI LÔÙN KHI COÙ TAI NAÏN XAÛY RA.
-GDKNS:+KN RA QUYẾT ĐỊNH: NÊN HAY KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG TRÁNH ĐỨT TAY, CHÂN, BỎNG, ĐIỆN GIẬT.
+KN TỰ BẢO VỆ: ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG KHI Ở NHÀ.
+PHÁT TRIỂN KN GIAO TIẾP THÔNG QUA THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
3-THÁI ĐỘ: GIAÙO DUÏC HS YÙ THÖÙC GIÖÕ AN TOAØN KHI ÔÛ NHAØ .
II/. CHUAÅN BÒ :
 	- CAÙC MAÃU , TRANH.
	- VÔÛ BAØI TAÄP TÖÏ NHIEÂN, SGK.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1’
3’
1’
12’
3’
12’
3’
1’
A. OÅN ÑÒNH: 
B.BAØI CUÕ :
- HAØNG NGAØY EM ÑAÕ LAØM NHÖÕNG COÂNG VIEÄC GÌ ÑEÅ GIUÙP ÑÔÕ GIA ÑÌNH .
- EM CẢM THAÁY THEÁ NAØO KHI GIUÙP ÑÔÕ GIA ÑÌNH LAØM COÂNG VIEÄC ÑOÙ ? - NHAÄN XEÙT 
C. BAØI MÔÙI: 
1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ: 
-GIAÙO VIEÂN GIÔÙI THIEÄU BAØI, GHI TÖÏA .
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A/.HOAÏT ÑOÄNG 1 : QUAN SAÙT.
MUÏC TIEÂU: -BIEÁT CAÙCH PHOØNG TRAÙNH ÑÖÙT TAY. 
-GDKNS: KN RA QUYẾT ĐỊNH.
CAÙCH TIEÁN HAØNH:
BÖÔÙC 1: GV HÖÔÙNG DAÃN HS : TÖØNG NHOÙM ÑOÂI QS HÌNH TRANG 30 SGK: CHÆ VAØ NOÙI CAÙC BAÏN ÔÛ MOÃI HÌNH ÑANG LAØM GÌ? DÖÏ KIEÁN XEM ÑIEÀU GÌ COÙ THEÅ XAÛY RA VÔÙI CAÙC BAÏN TRONG MOÃI HÌNH ?
BÖÔÙC 2:-YEÂU CAÀU CAÙC NHOÙM TRÌNH BAØY. 
-KEÅ THÊM MOÄT SOÁ VAÄT SAÉC, NHOÏN DEÃ BÒ ÑÖÙT TAY.
-KHI SÖÛ DUÏNG VAÄT SAÉC, NHOÏN CAÙC EM CAÀN CHUÙ YÙ ÑIEÀU GÌ ?
KEÁT LUAÄN: KHI DUØNG DAO HOAËC NHÖÕNG ÑOÀ DUØNG DEÃ VÔÕ VAØ SAÉC, NHOÏN CAÀN PHAÛI RAÁT CAÅN THAÄN ÑEÅ TRAÙNH BÒ ÑÖÙT TAY. NHÖÕNG ÑOÀ DUØNG TREÂN CAÀN ÑEÅ XA TAÀM TAY TREÛ EM.
* THÖ GIAÕN
B/.HOAÏT ÑOÄNG 2: THAÛO LUAÄN NHOÙM
Muïc tieâu: Neân traùnh chôi gaàn löûa vaø nhöõng chaát gaây chaùy. Bieát goïi ngöôøi lôùn khi coù tai naïn xaûy ra. GDKNS: KN tỰ bảo vỆ.
Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm: Quan saùt caùc hình trang 31 SGK:
+ Neâu noäi dung töøng tranh vaø cho bieát ñieàu gì coù theå xaûy ra ñoái vôùi caùc caûnh treân ?
+ Trong töøng tröôøng hôïp xaûy ra nhö hình veõ, em seõ laøm gì ? noùi gì ?
Böôùc 2: Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy
- GV neâu caâu hoûi: Tröôøng hôïp coù löûa chaùy em seõ laøm gì? 
- GV choát yù vaø nhaéc nhôû HS neáu coù xaûy ra tai naïn neân goïi ngöôøi lôùn. Neân coù yù thöùc giöõ an toaøn khi ôû nhaø
D- Cuûng coá: 
- Neáu hoaû hoaïn em phaûi laøm gì ?
-Vì sao khoâng neân chôi vôùi caùc ñoà vaät deã baét löûa ?
- XEM TRÖÔÙC BAØI LÔÙP HOÏC
- NHAÄN XEÙT TIEÁT HOÏC.
HAÙT .
- HS TÖÏ KEÅ.
- HOÏC SINH TÖÏ NEÂU .
-HS NHẮC LẠI TỰA BÀI.
- QUAN SAÙT TRANH 
-THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI THEO CAÂU HOÛI GV VÖØA NEÂU.
-TÖØNG NHOÙM TRÌNH BAØY TRÖÔÙC LÔÙP, MOÄT BAÏN HOÛI, MOÄT BAÏN TRAÛ LÔØI – NHAÄN XEÙT- BOÅ SUNG
- HS KEÅ
- CAÅN THAÄN
-MOÃI NHOÙM 4 HS THAÛO LUAÄN THEO YEÂU CAÀU GV.
-ÑAÏI DIEÄN NHOÙM TRÌNH BAØY TRÖÔÙC LÔÙP - NHAÄN XEÙT, BOÅ SUNG.
-HSTL: ÑIEÄN THOAÏI CÖÙU HOÛA 114
- HS TRAÛ LÔØI
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
TUẦN 15 
LỚP HỌC
NGÀY DẠY:
BÀI 15
I. MỤC TIÊU:
- KỂ VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA LỚP HỌC VÀ CÁC ĐỒ DÙNG TRONG LỚP HỌC. 
- NÓI ĐƯỢC TÊN LỚP, CÔ CHỦ NHIỆM VÀ MỘT SỐ BẠN HỌC CÙNG LỚP. 
- GIÁO DỤC HS KÍNH TRỌNG THẦY CÔ GIÁO, ĐOÀN KẾT VỚI BẠN VÀ YÊU QUÝ LỚP HỌC CỦA MÌNH.
II. CHUẨN BỊ:
GV: NHIỀU TẤM BÌA, MỖI TẤM GHI TÊN MỘT ĐỒ DÙNG TRONG LỚP HỌC.
HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
12’
2’
10’
4’
1’
A KHỞI ĐỘNG: HÁT
B. BÀI CŨ:CÓ NÊN SỬ DỤNG DAO HOẶC CÁC ĐỒ SẮC NHỌN KHÔNG? VÌ SAO? TRƯỜNG HỢP TRONG NHÀ CÓ LỬA CHÁY EM PHẢI LÀM GÌ?
-NHẬN XÉT BÀI CŨ.
C. BÀI MỚI:
1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ: 
- GIỚI THIỆU BÀI – GHI TỰA
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A/.HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT
MỤC TIÊU: BIẾT CÁC THÀNH VIÊN CỦA LỚP HỌC VÀ ĐỒ DÙNG CÓ TRONG LỚP HỌC.
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1: CHIA NHÓM 2 HS THẢO LUẬN: TRONG LỚP HỌC CÓ NHỮNG AI VÀ NHỮNG ÑOÀ DUØNG GÌ? LỚP HỌC CỦA EM GIỐNG LỚP NÀO TRONG HÌNH? EM THÍCH LỚP HỌC NÀO TRONG HÌNH? VÌ SAO?
BƯỚC 2: HS THẢO LUẬN - ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY.
-HS KHÁ GIỎI NÊU NÊU ĐƯỢC MỘT SỐ ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU CỦA CÁC LỚP HỌC TRONG HÌNH VẼ SGK
BƯỚC 3: GV HỎI: KỂ TÊN CÔ VÀ CÁC BẠN TRONG LỚP? TRONG LỚP, EM CHƠI VỚI AI? TRONG LỚP CÓ NHỮNG THỨ GÌ? CHÚNG DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
-CHỐT LẠI: LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ CÔ GIÁO VÀ HS. CÓ BÀN. GHẾ, TỦ, BẢNG
THƯ GIÃN:
B/.HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN THEO CẶP.
MỤC TIÊU: GIỚI THIỆU LỚP HỌC CỦA MÌNH
CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1: GV YÊU CẦU HS THẢO LUẬN VỀ LỚP HỌC.
BƯỚC 2: GV GỌI 1,2 HS KỂ VỀ TRƯỜNG, LỚP MÌNH.
CHỐT: CẦN NHỚ TÊN LỚP, TÊN TRƯỜNG. CÁC EM PHẢI BIẾT YÊU QUÝ VÀ GIỮ GÌN LỚP HỌC CỦA MÌNH. VÌ ĐÓ LÀ NƠI CÁC EM HỌC HÀNH NGÀY CÙNG CÁC BẠN.
C/.HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI: “AI NHANH-AI ĐÚNG”.
GV PHÁT MỖI NHÓM 1 BỘ BÌA. HS SẼ CHỌN MỘT TẤM BÌA VÀ GHI TÊN ĐỒ ĐÙNG TRONG LỚP CÓ VÀ ĐÍNH LÊN BẢNG.
NHÓM NÀO NHANH – NHÓM ĐÓ THẮNG.
GV NHẬN XÉT – TUYÊN DƯƠNG.
D.CỦNG CỐ:
- EM KỂ TÊN ĐỒ DÙNG TRONG LỚP.
- CẦN LÀM GÌ ĐỂ SỬ DỤNG CHÚNG LÂU DÀI.
E. TỔNG KẾT, DẶN DÒ.
- TÔ MÀU HÌNH VẼ LỚP HỌC TRONG VBT
- CHUẨN BỊ: HOẠT ĐỘNG Ở LỚP.
- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
-HS HÁT.
- HS TRẢ LỜI
- HS THẢO LUẬN NHOÙM ÑOÂI
- ĐẠI DIỆN HS TRÌNH BÀY.
- HS NÊU CÁ NHÂN NHIỀU EM.
- NHẬN XÉT.
- HS THẢO LUẬN THEO CAËP
- HS KỂ CHO CẢ LỚP NGHE.
- HS CHỌN VÀ GHI TÊN VÀO TẤM BÌA RỒI ĐÍNH LÊN BẢNG.
- HS TỰ KỂ.
- KHÔNG LÀM DƠ, KHÔNG PHÁ, KHÔNG LÀM HƯ
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
TUẦN 16 
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
NGÀY DẠY:
BÀI 16
I . MỤC TIÊU:
- HS KỂ ĐƯỢC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở LỚP HỌC.
- HS BIẾT ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA GV-HS, HS-HS TRONG TỪNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
- HS CÓ Ý THỨC THAM GIA TÍCH CỰC VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. HỢP TÁC, GIÚP ĐỠ, CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN TRONG LỚP.
II. CHUẨN BỊ:
GV: TRANH MINH HOẠ.
HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
4’
1’
12’
3’
10’
4’
A. KHỞI ĐỘNG: HÁT
B.BÀI CŨ: KỂ TÊN MỘT SỐ ĐỒ DÙNG CÓ TRONG LỚP HỌC? CÔ GIÁO DẠY EM TÊN GÌ?- NHẬN XÉT.
C.BÀI MỚI:
1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ: 
- TIẾT NÀY CÁC EM HỌC BÀI LỚP HOC.
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A.HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT TRANH 
MỤC TIÊU: BIẾT ĐƯỢC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GV – HS, HS – HS TRONG TỪNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
 - GV CHO HS MỞ SGK - THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG TỪNG TRANH.
- GỌI HS TRÌNH BÀY.
+TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA NÊU HOẠT ĐỘNG NÀO ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG LỚP? HOẠT ĐỘNG NÀO ĐƯỢC TỔ CHỨC NGOÀI SÂN TRƯỜNG?
+TRONG TỪNG HOẠT ĐỘNG TRÊN GV LÀM GÌ? HS LÀM GÌ?
* GV NHẬN XÉT - CHỐT: Ở LỚP HỌC CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP KHÁC NHAU, TRONG ĐÓ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG LỚP HỌC, NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NGOÀI TRỜI.
* NGHỈ GIỮA TIẾT.
B/.HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN THEO CẶP.
- GV CHO HS NÓI VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG Ở LỚP HỌC CỦA MÌNH?
+ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO TRONG TỪNG TRANH Ở BÀI 16/SGK CÓ MÀ Ở LỚP HỌC CỦA MÌNH KHÔNG CÓ?
+ NÊU CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ EM THÍCH?
+ EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP CÁ BẠN TRONG LỚP MÌNH HỌC TỐT?
- GỌI HS TRÌNH BÀY: HS KHÁ GIỎI CÓ THỂ NÊU CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC NHƯ: HỌC ĐÀN, HỌC VI TÍNH.
- GV NHẬN XÉT - CHỐT: CÁC EM PHẢI BIẾT HỢP TÁC, GIÚP ĐỠ VÀ CHIA SẼ VỚI NHAU TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, CÓ NHƯ VẬY CHÚNG TA MỚI TIẾN BỘ VÀ HỌC GIỎI ĐƯỢC.
D. CỦNG CỐ.
- GV CHO HS HÁT: LỚP CHÚNG MÌNH ĐOÀN KẾT.
- NHẬN XÉT LỚP HỌC
-HÁT
- TRẢ LỜI.
- HS LAØM VIỆC NHOÙM ÑOÂI
- NHIỀU EM TRÌNH BAØY TRÖÔÙC LÔÙP
- HS thảo luận nhoùm baøn
- CAÙ NHAÂN TRÌNH BAØY
-CẢ LỚP HAÙT
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
 TUẦN 17
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH SẼ
NGÀY DẠY:
BÀI 17
I. MỤC TIÊU:
1-KIẾN THỨC: NHẬN BIẾT ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP. 
2-KỸ NĂNG: BIEÁT CAÙC CÔNG VIỆC CAÀN PHAÛI LAØM ĐỂ GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP.
-GDKNS: +KN LÀM CHỦ BẢN THÂN: ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐỂ GIỮ LỚP HỌC SẠCH ĐẸP.
+KN RA QUYẾT ĐỊNH: NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ GIỮ LỚP HỌC SẠCH ĐẸP.
+PHÁT TRIỂN KN HỢP TÁC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.
3-THÁI ĐỘ: CÓ Ý THỨC GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP.
II. CHUẨN BỊ:
GV: TRANH MINH HOẠ.
HS: VBT, BÚT MÀU.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1’
10’
10’
3’
5’
3’
1’
A. KHỞI ĐỘNG: HÁT
B.BÀI CŨ: EM THƯỜNG THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA LỚP? VÌ SAO EM THÍCH THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÓ? NHẬN XÉT.
 C.BÀI MỚI:
 1. PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ: 
- TIẾT NÀY CÁC EM HỌC BÀI: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP.
2. PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A.HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT LỚP HỌC THEO NHÓM.
GV BẮT BÀI HÁT: CHỔI RƠM.
- TRONG BÀI HÁT EM ĐÃ DÙNG CHỔI ĐỂ LÀM GÌ?
- QUÉT NHÀ ĐỂ GIỮ VỆ SINH NƠI Ở. VẬY Ở LỚP, CHÚNG TA LÀM GÌ ĐỂ GIỮ VỆ SINH LỚP HỌC?
-EM QUAN SÁT XEM LỚP MÌNH ĐÃ SẠCH ĐẸP CHƯA?
- KẾT LUẬN: CHÚNG TA KHÔNG NÊN ĐỂ LỚP HỌC MẤT VỆ SINH, CẦN GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP.
B/.HOẠT ĐỘNG 2: LÀM VIỆC VỚI SGK.
GV YÊU CẦU: EM HÃY QUAN SÁT TRANH TRONG BÀI, THẢO LUẬN:
+ CÁC BẠN TRONG TRANH ĐANG LÀM GÌ?
GV: ĐỂ LỚP HỌC SẠCH ĐẸP, CÁC EM PHẢI BIẾT LÀM NHỮNG VIỆC CẦN THIẾT ĐỂ GIỮ GÌN MOÂI TRÖÔØNG LỚP HỌC SAÏCH ÑEÏP.
* NGHỈ GIỮA TIẾT.
C/.HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP: 
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN LÀM CHỦ BẢN THÂN, KN RA QUYẾT ĐỊNH, PHÁT TRIỂN KN HỢP TÁC.
*CÁCH TIẾN HÀNH:
-HS KHAÙ GIOÛI NEÂU NHÖÕNG VIEÄC EM COÙ THEÅ LAØM ÑEÅ GOÙP PHAÀN LAØM CHO LÔÙP SAÏCH, ÑEÏP.
-GV MÔ TẢ CÁC THAO TÁC LÀM VỆ SINH: VẨY NƯỚC, DÙNG CHỔI QUÉT, HỐT RÁC ĐỔ VÀO TÚI NI LÔNG, CHO VÀO THÙNG RÁC, DUNG CHỔI LAU NHÀ, LAU TỪ CUỐI LỚP LÊN. SAU ĐÓ, RỬA SẠCH DỤNG CỤ LAU, RỬA SẠCH TAY CHÂN.
-GV YÊU CẦU HS THỰC HÀNH.
-GV: ĐỂ GIỮ GÌN LỚP HỌC EM CẦN LAU CHÙI THÊM BÀN HỌC CỦA MÌNH, KHÔNG VỨT RÁC, KHÔNG VẼ BẬY BỪA BÃI.
D. CỦNG CỐ:
- NẾU LỚP HỌC BẨN THÌ ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?
HẰNG NGÀY CHÚNG TA PHẢI TRỰC NHẬT VÀO LÚC NÀO? - NHẬN XÉT.
E.TỔNG KẾT DẶN DÒ.
- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
- CHUAÅN BÒ BAØI 18.
- HS TRẢ LỜI
- QUÉT NHÀ.
- 2 HS NGỒI GẦN THẢO LUẬN VỚI NHAU.
- HS QUAN SÁT.
- THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI
- ĐẠI DIỆN NHÓM TRÌNH BÀY.
- HS THỰC HIỆN.
- CHIA LỚP THÀNH 2 NHÓM.
- GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ.
*RUÙT KINH NGHIEÄM:
 TUẦN 18
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
NGÀY DẠY:
BÀI 18
I. MỤC TIÊU:
1-KIẾN THỨC: BIẾT ĐƯỢC NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH Ở NÔNG THÔN, ĐỊA PHƯƠNG NƠI MÌNH Ở.
2-KỸ NĂNG: -NEÂU ĐƯỢC MỘT SỐ NÉT VEÀ CAÛNH QUAN THIEÂN NHIEÂN VAØ COÂNG VIEÄC CUÛA NGÖÔØI DAÂN NÔI HOÏC SINH ÔÛ.
-GDKNS: KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN: QUAN SÁT VỀ CẢNH VẬT VÀ HOẠT ĐỘNG SINH SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG.
+KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN: PHÂN TÍCH, SO SÁNH CUỘC SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN.
+PHÁT TRIỂN KN HỢP TÁC TRONG CÔNG VIỆC.
3-THÁI ĐỘ: GIÁO DỤC HS CÓ THỨC GẮN BÓ, YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG.
II. CHUẨN BỊ:
GV: TRANH MINH HOẠ.
HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
1’
15’
3’
8’
5’
1’
A. KHỞI ĐỘNG: HÁT
B. BÀI CŨ: KHOÂNG KIEÅM TRA
 C. BÀI MỚI:
1/.PHẦN MỞ ĐẦU: KHÁM PHÁ
-GIÔÙI THIEÄU BÀI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH.
2/.PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI:
A/.HOẠT ĐỘNG 1: THAM QUAN XUNG QUANH KHU VỰC SÂN TRƯỜNG.
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN, KN HỢP TÁC.
*CÁCH TIẾN HÀNH:
-GV CHO HS THAM QUAN KHU VỰC QUANH TRƯỜNG VÀ NHẬN XÉT VỀ QUANG CẢNH TRÊN ĐƯỜNG (NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG).
-NHẬN XÉT 2 BÊN ĐƯỜNG: NHÀ CỬA, CÂY CỐI, NGƯỜI DÂN SỐNG BẰNG NGHỀ GÌ?
-GV PHỔ BIẾN NỘI DUNG: ĐI THẲNG HÀNG, TRẬT TỰ, NGHE HƯỚNG DẪN CỦA GV.
- GV NHẬN XÉT.
* NGHỈ GIỮA TIẾT.
B/.HOẠT ĐỘNG 2: LÀM VIỆC VỚI SGK.
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN.
*CÁCH TIẾN HÀNH:
- GV TREO TRANH – TRANH VẼ GÌ? Ở ĐÂU? TAỊ SAO EM BIẾT?
- CON THÍCH CẢNH NÀO NHẤT? VÌ SAO?
- GV NHẬN XÉT.
D. CỦNG CỐ:
- NGƯỜI DÂN NƠI CON Ở HỌ SỐNG BẰNG NGHỀ GÌ?
- GV NHẬN XÉT.
E. TỔNG KẾT DẶN DÒ.
CHUẨN BỊ: TIẾT 2.
NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
-HS LẮNG NGHE.
- HS THAM QUAN.
- HS THẢO LUẬN NHOÙM ÑOÂI
- HS HOAÏT ÑOÄNG CAÙ NHAÂN
- NHIỀU EM TRẢ LỜI.
*RUÙT KINH NGHIEÄM:

 TUẦN 19
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
NGÀY DẠY:
BÀI 19
(TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU:
1-KIẾN THỨC: HS BIẾT QUAN SÁT VÀ NÓI ĐƯỢC MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG SINH SỐNG CỦA NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG.
2-KỸ NĂNG: - NHẬN BIẾT XUNG QUANH CHÚNG TA CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO.
-GDKNS: KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN: QUAN SÁT VỀ CẢNH VẬT VÀ HOẠT ĐỘNG SINH SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG.
+KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN: PHÂN TÍCH, SO SÁNH CUỘC SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN.
+PHÁT TRIỂN KN HỢP TÁC TRONG CÔNG VIỆC.
3-THÁI ĐỘ: GIÁO DỤC HS CÓ THỨC GẮN BÓ, YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG.
II.CHUẨN BỊ:
GV: TRANH MINH HOẠ.
HS: VBT, BÚT MÀU.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
1’
10’
3’
14’
5’
1’
A. KHỞI ĐỘNG: HÁT
B. BÀI MỚI:
- TIẾT NÀY CÁC EM HỌC BÀI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH TIẾT 2.
A/.HOẠT ĐỘNG 1: LÀM VIỆC SGK.
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN, PHÁT TRIỂN KN HỢP TÁC.
* CÁCH TIẾN HÀNH:
BƯỚC 1: HS QUAN SÁT TRANH, THẢO LUẬN: NÓI VỀ NHỮNG GÌ EM THẤY.
BƯỚC 2: HỎI: T/38, 39, 40, 41 VẼ CUỘC SỐNG Ở ĐÂU ? VÌ SAO EM BIẾT ?
HS KHAÙ GIOÛI NEÂU ÑÖÔÏC MOÄT SOÁ ÑIEÅM GIOÁNG VAØ KHAÙC NHAU GIÖÕA CUOÄC SOÁNG ÔÛ NOÂNG THOÂN VAØ THAØNH THÒ
*KẾT LUẬN: T 38, 39 VẼ CUỘC SỐNG Ở NÔNG THÔN. T 40, 41 VẼ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ. DỰA VÀO ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG ĐÓ KHI ĐƯỢC NGHE VÀ THẤY.
*THÖ GIAÕN
B/.HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN NHÓM.
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN

Tài liệu đính kèm:

  • docbai soan TNXH Lop 1theo CKT va KNS.doc