Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Năm học 2008 - 2009 - Trường TH Số 1 Ngô Mây - Tuần 27

2

16/ 03/ 09

HĐTT

Tập đọc(2t)

Đạo đức

 Chào cờ

 Hoa ngọc lan

 Cảm ơn và xin lỗi (Tiết 2)

3

17/ 03/ 09 Âm nhạc

Toán

Tập viết

Chính tả

TNXH Học hát bài : Hoà bình dành cho bé (TT)

Luyện tập

Tô chữ hoa E, Ê, G

Nhà bà ngoại

Con mèo

 4

18/ 03/ 09

Tập đọc(2t)

Toán

Thủ công

Ai dậy sớm

Bảng các số từ 1 đến 100

Cắt dán hình vuông

 5

19/ 03/ 09

Thể dục

Toán

Tập đọc(2t)

Mĩ thuật

Bài thể dục trò chơi vận động

Luyện tập

Mưu chú sẻ

Vẽ hoặc nặn cái ô tô

6

20/ 03/ 09

Chính tả

Kể chuyện

Toán

GDTT

Câu đố

Trí khôn

Luyện tập chung

Sinh hoạt cuối tuần

 

doc 67 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 823Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Năm học 2008 - 2009 - Trường TH Số 1 Ngô Mây - Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øn chục là những số nào ?
+ Các số nào có hai chữ số giống nhau 
+ Gọi HS nhận xét , GV nhận xét , ghi điểm .
3. Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Hôm nay các em tiến hành học tiết luyện tập .
b-Hướng dẫn làm bài tập :
* Bài 1 : - Viết số :
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1 .
+ Yêu cầu các em đọc số . Rồi viết lại . 
 - Chữa bài :
 - Gọi 2 HS lên bảng ,1 HS đọc số, 1 HS viết số .
+ Gọi HS nhận xét, GV nhận xét ghi điểm.
* Bài 2 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2 .
-Cho HS làm bài:
- Gợi ý :
 - Số liền trước là số đứng trước số đó (Số đã cho) .
- Số liền sau là số đứng sau số đó . (Số đã cho) .
 - Phần a , b HS lên bảng chỉ và và đọc số .
- Phần c : 1 HS lên điền số vào bảng phụ vào đọc .
Chữa bài, nhận xét, cho điểm.
* Bài 3 : Viết các số .
- Gọi HS đọc yêu cầu
-Cho HS làm bài: 
- Cả lớp cùng nhận xét 
* Bài 4 : Viết (theo mẫu)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán 
-Hướng dẫn:84 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Như vậy, ta viết: 84= 80+4. tương tự các bài còn lại.
-Cho Hs chữa bài.
*Bài 5: Dùng thước và bút nối các điểm để có hai hình vuông:
-Cho HS nêu yêu cầu:
- GV gợi ý HS vẽ 
 4 Củng cố - Dặn dò :
- Tìm số liền trước ( Liền sau ) của một số 
- Tuyên dương những cá nhân nhóm học tốt .Nhắc nhở những em học chưa tốt .
-Về nhà tập ghi các số từ 0 đến 100
- Xem bài luyện tập chung
-Hát
- 5 HS đọc các số từ 1 đến 100 (Mỗi HS đọc 20 số ) 
- Từ số 0 đến số 9 .
- 10 , 20 , 30 , ... 90 , 100 .
- 11 , 22 , 33 , 44 , 55 , 66 , 77 , 88, 99 .
- Cả lớp cùng nhận xét
- Lớp chú ý nghe .
-Đọc: Luyện tập
- Viết số .
- HS làm bài và nêu kết quả .
+Ba mươi ba:33; chín mươi: 90; chín mươi chín:90; năm mươi tám:58; tám mươi lăm:85; hai mươi mốt:21; bảy mươi mốt:71; sáu mươi sáu:66; một trăm:100. 
-Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a)Số liền trước của 73 là 72
 Số liền trước của 70 là 69
 Số liền trước của 79 là 78
 Số liền trước của 51 là 50
 Số liền trước của 77 là 76
 Số liền trước của 100 là 99
b) Số liền sau của 72 là 73
 Số liền sau của 80 là 81
 Số liền sau của 51 là 52
 Số liền sau của 99 là 98
c) 
Sốliền trước
Số đã biết
Số liền sau
54
55
56
69
70
71
98
99
100
+Viết các số từ 60 đến 70:60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
 +Viết các số từ 89 đến 100:89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
-Viết (theo mẫu)
-Gồm 8 chục và 4 đơn vị
- HS làm bài:
84=80+4 ; 42=40+2 ; 55=50+5
77=70+7 ; 91=90+1 ; 39=30+9
28=20+8 ; 63=60+3 ; 99=90+9
- Dùng thước và bút để nôùi các điểm để có 2 hình vuông , 
- HS vẽ 
- HS tự nêu
Rút kinh nghiệm 
.
 Tiết 5 : MĨ THUẬT
	 Bài : Vẽ hoặc nặn cái ô tô
	 ( GV bộ môn dạy )
Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2009
Tiết 1 :	CHÍNH TẢ
Bài :	 Câu đố
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh chép lại đúng và đẹp bài : Câu đố về con ong . 
- Trình bày đúng hình thức , điền đúng chữ ch hay tr , chữ v hay gi vào chỗå thích hợp .
- Viết đúng cự ly , tốc độ viết , các chữ đều đẹp .
- Rèn kĩ năng viết chính tả sau này . 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ chép sẳn bài : Câu đố và bài tập .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
4’
2’
13’
5’
10’
5’
1.Ổn định tổ chức:
 2.Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên điền : c hay k vào:
 Con ua cái .èn 
Khi nào viết k 
- GV nhận xét ghi điểm . 
3.-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : -Hôm nay các em sẽ chép chính tả bài : Câu đố 
b-Hướng dẫn học sinh tập chép: 
- GV treo bảng phụ , yêu cầu học sinh đọc lại bài vừa chép .
- Các em đoán xem con vật trong câu đố là con gì ? 
+ Nêu ra tiếng khó rồi phân tích . 
+ Cho HS lên bảng viết , dưới lớp viết vào bảng con các tiếng khó Hs vừa nêu.
-. Cho HS viết bài
-ChoHS chép bài vào vở 
- Hướng dẫn HS soát lỗi
- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi .
- Đến từ khó dừng lại đánh vần .
+ Soát lỗi : Cho HS đổi vở chữa bài 
+ GV thu vở chấm nhận xét .
Giải lao
 Luyện tập
* Hướng dẫn HS làm các bài tập
- Bài 2a : 
- Gọi HS đọc yêu cầu .
-Cho HS quan sát tranh và hỏi : 
+ Bức tranh vẽ gì ?
+ Cho HS nêu , HS lên bảng điền 
- Bài 2b. 
 4-Củng cố -dặn dò :
 - Mời một bạn viết đẹp lên bảng viết lại các từ khó 
- Nhận xét tiết học : Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt.
- Về nhà xem lại bài viết của mình , tập viết lại những từ sai ra bảng con 
- Chuẩn bị bài viết sau 
-Hát
- HS viết : con cua , cái kèn 
- Trước các vần có âm e ,ê, i đứng đầu 
- 3-5 HS đọc lại 
- Con ong 
- HS nêu 
- HS chép bài vào vở 
- HS đổi vở để soát lỗi
-Ghi lỗi ra ngoài lề sau đó trả vở cho bạn 
a. Điền vần ch hay tr
- Tranh vẽ các bạn nhỏ thi chạy và tranh bóng 
-HS điền 
b. Điền v, gi
HS điền : vỏ trứng , giỏ cá , cặp da 
- HS viết 
Rút kinh nghiệm 
.
Tiết 2:	KỂ CHUYỆN
Bài : Trí khôn
I MỤC TIÊU:
	- Học sinh ghi nhớ được câu chuyện kể ,dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của giáo viên , kể lại được nội dung từng đoạn và nội dung câu chuyện .
	- Biết đổi giọng để phân biệt lời hổ, trâu , người và người dẫn chuyện . 
	- Hiểu được ý nghiã câu chuyện : Trí khôn và sự thông minh của con người khiến con người làm chủ được muôn loài . 
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
	- Tranh minh họa câu chuyện : Trí khôn 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
4’
15’
5’
10’
5’
1.Ổn định tổ chức: 
2-Kiểm tra bài cũ : 
- Tuần trước các em học câu chuyện gì ? 
- Gọi 4 HS kể 4 đoạn của tranh 
3-Bài mới : 
a-Giới thiệu bài : Hôm nay các em nghe câu chuyện Trí khôn . 
b- GV kể chuyện : 
- GV kể toàn bộ câu chuyện lần thứ nhất . 
- GV kể câu chuyện lần 2 kết hợp tranh để học sinh ghi nhớ chi tiết câu chuyện .
- Chú ý cho HS khi kể : 
 + Lời vào chuyện chậm rãi, nhanh hơn , hồi hộp khi kể về cuộc trò chuyện giữa hổ với bác nông dân ; hào hứng khi kết thúc câu chuyện . .
 + Lời hổ : Tò mò, háo hức . 
 + Lời trâu an phận thật thà 
 + Lời bác nông dân điềm tĩnh khôn ngoan
Giải lao 
c-Hướng dẫn học sinh kẻ từng đoạn theo tranh . 
* Gợi ý : 
- Tranh 1 : Cho HS quan sát tranh và hỏi : Vẽ cảnh gì ?
- GV gợi ý kể tiếp đến tranh 2 ,3, 4 
d- Hướng dẫn học sinh kể toàn bộ câu chuyện :
-Tổ chức các nhóm thi kể .
- GV nhận xét ghi điểm, nhắc nhở những chi tiết còn thiếu . 
đ- Tìm hiểu ý nghiã câu chuyện : 
- Câu chuyện này cho em biết điều gì 
* GV nêu ý nghĩa câu chuyện
- Con người thông minh tài trí nên tuy nhỏ bé nhưng vẫn buột các con vật to xác như trâu phải vâng lời , hổ phải sợ hãi . 
 4-Củng cố dặn dò : 
-Vừa rồi các em nghe câu chuyện gì ?
-Nêu ý nghĩa câu chuyện ?
Gv tổng kết , tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em chưa chú ý .
Về nhà tập kể lại câu chuyện . 
- Xem trước câu chuyện : Sư tử và chuột nhắt 
-Hát
- Cô bé trùm khăn đỏ.
- 4HS kể nối tiếp nhau .
- Học sinh nghe kể toàn bộ câu chuyện . 
- Lớp quan sát tranh và trả lời +Bác nông dân đang cày ruộng , Hổ nhìn cảnh ấy vẻ ngạc nhiên . 
-HS tiếp tục quan sát tranh và trả lời câu hỏi . 
-Các nhóm cử đại diện lên kể . 
- Hổ to con nhưng ngốc nghếch , người nhỏ bé nhưng khôn ngoan 
- Trí khôn 
- HS tự nêu lại
Rút kinh nghiệm 
.
Tiết 3: TOÁN
Bài : Luyện tập chung
I. MỤC TIÊU:
	- Giúp học sinh :
 + Củng cố về đọc ,viết , so sánh các số có 2 chữ số 
 + Củng cô về giải toán có lời văn .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Đồ dùng phục vụ luyện tập . 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
4’
2’
28’
5’
1-Ổn định tổ chức: 
2-Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS lên viết các số liền trước, liền sau cho các số :
- Kết hợp hỏi HS dưới lớp :
+ Số liền trước 55 là số nào ?
+ Số liền trước 79 là số nào ?
+Số liền sau 90 là số nào ?
+ Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng .
+ GV nhận xét , ghi điểm .
 3-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Hôm nay các em sẽ học bài : Luyện tập chung . 
b- Hướng dẫn làm bài tập :
 * Bài 1 : Viết các số : 
- Gọi HS nêu yêu bài tập 
+ Hướng dẫn :
+ Phần a : Từ 59 đến 69 . . . . . . . . . . 
+Vậy số đầu tiên phải viết là số nào ?
+ Số tiếp theo là số nào ?
 - GV ghi 60
- Tiếp tục cho đến sốâ 69 dừng lại .
- Phần b, c tương tự GV cho HS làm .
-Chữa bài, nhận xét.
* Bài 2 : Viết (theo mẫu):
 - HS nêu yêu cầu bài tập :
 - Lần lượt gọi HS viết số 
-GV nhận xét , ghi điểm .
* Bài 3 : >, <, =?
- Gọi HS nêu yêu bài tập:
 - Hướng dẫn :
 + Muốn so sánh số có hai chữ số ta so sánh như thế nào ? 
+ Nếu so sánh một số có hai chữ số với 1 vế là phép tính ( 17 . . . 10 + 7 ) Ta phải thực hiện như thế nào ?
- Cho hS làm bài .
- GV cùng HS nhận xét
* Bài 4 : 
- Gọi HS đọc đề toán . Tự nêu tóm tắt . GV ghi bảng : 
* Gợi ý : Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
-Trước tiên, ta làm gì?
- Muốn tìm số cái bát tất cả, ta làm như thế nào ? 
 - HS tự giải và đọc ( lại bài giải ) .
 Chữa bài :
 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài GV 
- Nhận xét , ghi điểm .
- Bài 5 : Viết số lớn nhất có 2 chữ số ?
- Số lớn nhất có 1 chứ số là số nào ?
- Vậy số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?
 4–Củng cố - Dặn dò :
- Đọc các số từ 10 đến 50 ?
 - Đọc các số từ 50 đến 100 ?
 - Trong các số có hai chữ số. Có bao nhiêu số giống nhau hoàn toàn .
- GV nhận xét , ghi điểm . 
- GV tổng kết tiết học , tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt .
- Về nhà xem trước bài “ Bài toán có lời văn “ chuẩn bị cho tiết học sau . 
-Hát
- 2 HS lên bảng làm bài tập ở bảng phụ :
Số liền trước Số ở giữa Số liền Sau 
 54 55 56
 78 79 80
 89 90 91
- HS nhận xét bài của bạn làm trên bảng .
-Đọc: Luyện tập chung . 
- Viết các số :
- Từ 59 đến 69 .
-Số 59 
- Số 60 
.
- HS mỗi em lên viết 1 số nối tiếp nhau .
- Viết (theo mẫu):
35: ba mươi lăm ; 51: năm mươi mốt
59: năm mươi chín ; 64: sáu mươi tư
70: bảy mươi ; 85: tám mươilăm
- Điền dấu > ; < ; =
- Ta so sánh hàng chục : Hàng chục nào có số lớn hơn thì lớn hơn .
+ Nếu hàng chục bằng nhau, ta đi so sánh hàng đơn vị . Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn (hoặc ngược lại) 
+ Tính kết quả phép tính trước rồi so sánh hai số .
- 3 HS lên bảng giải .
a)82..<86 b) 74..<80 c) 17..= 10+7
 95.>.91 62.>..59 76.>50+20
 55.<57 44..<55 16.=12+5
- Lớp nhận xét .
- 1 HS đọc đề :
+Có 1chục cái bát và 5 cái bát. 
Hỏi có tất cả bảo nhiêu cái bát?
- Có 1chục cái bát và 5 cái bát.
- Có tất cả mấy cái bát? 
-Ta đổi 1 chục cái bát =10 cái bát.
Ta làm tính cộng, lấy10 + 5 = 15 ) 
- HS giải vào vở , 1 HS lên 
 Bài giải .
 1 chục cái bát=10 cái bát
 Số cái bát có tất cả là :
 10 + 5 = 15 ( cái bát) 
 ĐS : 15 cái bát.
 -Số 10
- Số 9
- Số lớn nhất có hai chữ số là 99 .
- HS lần lượt đọc nối tiếp 
- Có 9 chữ số 
Rút kinh nghiệm 
.
 Tiết 4: Giáo dục tập thể
I.Mục tiêu:
 - Giáo dục đạo đức, củng cố nề nếp học tập, các em vui múa hát.
II. Nội dung:
A NHẬN XÉT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN VỪA QUA.	
+ GV nhận xét chung tuần học vừa qua:
 *Về Đạo đức: HS lễ phép với thầy cô giáo, hòa nhã vơi bạn bè.
 *Về học tập:
Các em đi học đều, chuẩn bị đầy đủ sách vở, có ý thức giữ sạch trường lớp.
Tuyên dương: Khoa, Phương, ...
Bên cạnh còn một số em đi học muộn, chuẩn bị đồ dùng chưa đầy đủ.
Nhắc nhở em Tài
*Trực nhật : 
Các tổ thực hiện việc trực nhật tốt.
 * Vệ sinh cá nhân:
Đa số các em đến lớp ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, biết trang phục khi đến lớp .
 * Ý thức kỉ luật:
Đa số các em biết lễ phép và yêu quí bạn bè, trong lớp im lặng và giữ trật tự .Biết thực hiện nội qui lớp học.
B.GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁC EM:
- Các em phải thực hiện tốt nội quy nhà trường đề ra, kính trọng lễ phép với người lớn tuổi, biết vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã bạn bè, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ, trật tự trong lớp học, không chơi những đồ chơi có tính bạo lực. 
C. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 28
Củng cố nề nếp học tập của lớp.
Đi học phải đúng giờ, mặc đồng phục, ra vào lớp phải xếp hàng.
Học bài và làm bài đầy đủ.
Chuẩn bị bộ vở để tham gia thi viết chữ đẹp.
Không ăn quà vặt, không vẽ bậy và nhảy lên bàn ghế, bỏ rác đúng nơi quy định.
Chấp hành tôtá luật lệ giao thộng.
Cho các em sinh hoạt vui múa hát.
Lớp trưởng điều khiển các bạn.
Tổng kết tiết học.
 Rút kinh nghiệm:
Tiết1: Chào cờ đầu tuần – Giáo dục tập thể
A. CHÀO CỜ:
	- Tổ trực mang ghế ra sân xếp thành 4 hàng dọc bên phải.
	- Lớp trưởng chỉnh đốn hàng ngũ.
	- Các em trật tự bỏ mũ xuống, chỉnh đốn trang phục. 
	- Thầy phụ trách hướng dẫn các em chào cờ.
	- Các em ngồi xuống nghe cô trực tuần nhận xét hoạt động của tuần qua.
	- Thầy hiệu trưởng nhận xét tuần qua và dặn dò những việc cần làm trong tuần.
	B. GIÁO DỤC TẬP THỂ: 
- Vào lớp lớp trưởng báo cáo sĩ số của lớp, hát tập thể một bài.
- GV dặn dò một số việc cần làm trong tuần này.
- Các em đi học đều và đúng giờ. 
- Chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập.
- Tổ trực quét lớp sạch sẽ, đi tiêu đi tiểu đúng nơi quy định.
- Lớp trưởng điều khiển các bạn sinh hoạt ca múa hát tập thể.	
 Rút kinh nghiệm
	 Tiết 2+3:	TẬP ĐỌC
	 Bài : Hoa ngọc lan
	I. MỤC TIÊU:
	- HS đọc đúng nhanh cả bài “ Hoa ngọc lan “ 
 	- Đọc các từ ngữ : Hoa ngọc lan , lá dày , lấp ló , ngan ngát , khắp , 
sáng sáng , xoè ra .
 	- Luyện ngắt hơi sau dấu chấm , dấu phảy .
 	- Ôn các tiếng có vần : ăm , ăp .
	 + HS tìm được tiếng có vần : ăm , ăp trong bài 
	 + Nói câu chứa tiếng có vần : ăm , ăp
	- Hiểu :
 	- HS hiểu được nội dung bài : Tình cảm của em bé đối với cây “Hoa ngọc lan”
	- Học sinh chủ động nói theo đề tài : . Kể tên các loại hoa em biết .
	II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
	- Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong SGK .
 	- Bộ chữ học vần 
 	- Một số loài hoa : cúc , .
	III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động HS
1.Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi HS nhớ và đọc lại bài tập đọc mà em đã thuộc
- GV nhận xét chung
3-Bài mới : 
a-Giới thiệu Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: Hoa ngọc lan 
- Ghi đề bài lên bảng
b- Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
*GV đọc mẫu lần 1 : 
*Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
- Luyện đọc tiếng , từ ngữ : Hoa ngọc lan , lá dày , lấp ló , ngan ngát , khắp , sáng sáng , xoè ra .
+ Gv ghi từ ngữ luyện đọc lên bảng :
 Gọi HS đọc .
+ Phân tích tiếng : hoa , xoè , sáng .
- GV giải nghĩa từ :
+ Ngan ngát : Mùi thơm ngát , lan toả rộng .
- Luyện đọc câu . 
 - Luyện đọc đoạn , bài .
 + Đoạn 1 : Từ “ Ở ngay đầu hè Xanh thẫm” 
 + Đoạn 2 : “ Hoa lan lấp ló  khắp nhà” . 
 + Đoạn 3 : “ vào mùa lan  hết bài” .
- Gọi 2 HS đọc toàn bài
- Cho lớp đồng thanh
- Thi đọc trơn cả bài . 
+Yêu cầu HS thi đọc giữa các tổ nhóm .
- GV nhận xét ghi điểm 
* Ôn các vần ăm - ăp .
- Tìm tiếng trong bài có vần ăp .
- Cho HS phân tích tiếng khắp .
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ăm , ăp .
-Gv ghi nhanh những từ tìm được lên bảng cho HS đọc lại .
- GV nhận xét tuyên dương 
 (TIẾT 2)
 * Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :
- GV đọc mẫu toàn bài lần 2 . 
- Gọi HS đọc lại bài và trả lời câu hỏi :
+ Đọc đoạn 1 , 2 và trả lời câu hỏi ? 
 - Hoa lan có màu gì ? 
+ Đọc đoạn 2,3 và trả lời câu hỏi :
- Hương hoa lan thơm như thế nào ?
- Gọi HS đọc toàn bài .
- GV nhận xét ghi điểm . 
*Luyện nói : 
- Cho HS Kể tên loài hoa mà em biết. 
- Cho HS quan sát tranh:
- Yêu cầu học sinh gọi tên các loài hoa đó 
 Nói rõ những điều em biết về loài hoa - GV gợi ý như: Hoa có màu gì , to, nhỏ , nở vào mùa nào vv 
 3- Củng cố :
- Gọi HS đọc lại toàn bài 
-Hoa ngọc lan thơm ngan ngát là mùi thơm như thế nào ? (Dành cho HS khá ) 
 4- Nhận xét -Dặn dò :
- Nhận xét tiết học 
Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt 
- Về đọc kỹ lại bài 
 - Xem trước bài : “Nhà bà ngoại” Để ngày mai viết chính tả 
- Hs nhớ và tự đọc
- HS theo dõi .
- Hs theo giỏi GV đọc mẫu
- 3 – 5 HS đọc từ . Lớp đồng thanh .
- 3 HS phân tích tiếng: hoa , xoè , sáng , 
- Lớp ghép : Sáng , xoè, hoa
* Mỗi câu 2 HS đọc .
 Mỗi bàn đồng thanh 1 câu các bàn nối tiếp nhau đọc .
- Mỗi đoạn 3 HS đọc nối tiếp . 
- 2 HS đọc toàn bài .
- Lớp đồng thanh đọc bài .
- HS thi nhau đọc trơn giữa các nhóm. 
- HS cùng nhận xét .
- Khắp 
- Khắp : kh đứng trước , vần ăp đứng sau dấu sắc trên đầu chữ ă
- ngăn , ngắm .
- HS đọc 
- HS đọc .
- Hoa lan trắng ngần .
- Hương hoa lan thơm ngát 
-HS đọc toàn bài 
- HS tự nói về loài hoa mà em biết . 
- HS nêu tên các loại hoa đã nêu
- Vài HS đọc lại toàn bài 
- Thơm ngan ngát là mùi thơm lan toả rộng , gợi cảm giác thanh khiết , dể chịu . 
Rút kinh nghiệm 
 Tiết 4:	ĐẠO ĐỨC
	Bài :	Cảm ơn và xin lỗi (Tiết 2)
	I. MỤC TIÊU:
	* Giúp học sinh hiểu :
 	- Cần nói lời cảm ơn khi người khác quan tâm giúp đỡ , cần xin lỗi lhi mắc lỗi , làm phiền người khác .
	- Biết cảm ơn xin lỗi là tôn trọng bản thân , tôn trọng người khác .
	- Học sinh có thái độ tôn trọng những người xung quanh .
	- HS biết nói lời cảm ơn , xin lỗi khi cần trong cuộc sống hằng ngày . 
	III-TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN .
 	- Một quyển truyện tranh cho trò chơi sắm vai .
 	- Một số bìa giấy làm nhị hoa và cánh hoa .
	III- CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC :
TG
Hoạt động GV 
1.Ổn định tổ chức
1-Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS trình bày theo nội dung câu hỏi.
- Nếu đi học muộn em sẽ nói gì với thầy cô giáo ? 
 - Trong giờ học em được bạn giúp cho mượn bút , em sẽ nói gì với bạn ? 
 + GV nhận xét.
 3- Bài mới : 
a- Hoạt động 1: Làm bài tập 3 .
 - Yêu cầu HS nêu cách ứng xử theo các tình huống bài tập 3 .
 - Theo từng tình huống yêu cầu HS trình bày kết quả :
 Ø Kết luận :
 + Tình huống 1 : : Nhặt hộp bút lên trả bạn nói lời xin lỗi .
 + Tình huống 2 : Cần nói lời cảm ơn vì bạn đã giúp đỡ mình .
b Hoạt động 2 : Trò chơi sắm vai : 
 - GV đưa ra tình huống :
 “ Thắng mượn quyển truyện tranh của Nga về nhà đọc . Thắng sơ ý để em làm rách 1 trang . Hôm nay, Thắng mang sách đến trả cho bạn” 
 + Theo em : Bạn Thắng nói gì với Nga và Nga sẽ trả lời ra sao ?
 ØKết luận : 
 - Bạn Thắng cần cảm ơn về quyển sách và thành thật xin lỗi bạn Nga vì đã làm hỏng sách .
 - Nga tha lỗi cho bạn và nói “ không có gì , bạn đừng lo “ .
c. Hoạt động 3: Chơi “ ghép cánh hoa nào vào nhị hoa” 
- Phát cho mỗi nhóm ( 4 em ) 1 nhị hoa , “ cảm ơn , một nhị hoa “ xin lỗi “ cùng với những cánh hoa ghi rõ tình huống liên quan .
 Yêu cầu ghép cánh hoa vào nhị sao cho phù hợp . 
+ Cho HS ghép chẳng hạn :
- Khi em , bị đau , sơ ý , làm bạn , mai Uyên , cho Bình , mượng bút , bình nói lời 
- GV nhận xét và kết luận đúng sai về các bông hoa vừa ghép 
 4- Củng cố : 
 - Hôm nay , em học bài đạo đức gì ? 
 - Khi nào em nói lời cảm ơn ?
 - Khi nào em nói lời xin lỗi ?
 5-Nhận xét , dặn dò
 - Nhận xét tiết học , tuyên dương những cá nhân , nhóm HS có tinh thần học tập tốt .Các em cần thực hiện tốt những điều đã học
- Xem bài : Chào hỏi và tạm biệt
::mnmnmn
- Xin lỗi thầøy cô giáo vì đi muộn .
 - Cảm ơn bạn vì được bạn giúp đỡ .
- Từng HS làm bài tập theo từng tình huống và trả lời .
- Từng cặp HS thực hiện diển vai và tự nêu tình huống ứng xử
- Các nhóm độc lập làm việc .
- Trình bày sản phẩm của nhóm mình .
- Lớp nhận xét .
+ Nói cảm ơn : Mai Uyên cho bình mượn bút , Bình nói lời cảm ơn .
Nói xin lỗi : Khi em sơ ý làm bạn bị đau . 
- Cảm ơn và xin lỗi 
- Khi được người khác giúp đỡ 
- Khi làm phiền lòng người khác 
 . 
Rút kinh nghiệm 
.
Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2009
 Tiết 3:	ÂM NHẠC
Bài : Hoà bình dành cho bé (TT)
	 ( GV bộ môn dạy)
	 Tiết 4:	TOÁN
	 Bài : Luyện tập
	I. MỤC TIÊU:
	* G

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 27.doc