Giáo án Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017

TIẾT 41: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I. Mục tiêu:

- Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.

- Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê-ke

- Bài tập 4: HS trên chuẩn

II. Thiết bị - Đồ dùng dạy học:

 - 1 thước ê-ke

III. Các hoạt động dạy- học

 Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên vẽ góc nhọn, góc tù và góc bẹt, nêu đặc điểm của từng góc.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Giờ học toán hôm nay các em sẽ làm quen với hai đường thẳng vuông góc.

b) Hướng dẫn các hoạt động

* Hoạt động 1: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

GV vẽ hình chữ nhật lên bảng và hỏi:

- Đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì?

- Các góc của hình chữ nhật ABCD là góc gì?

- Nếu kéo dài hai cạnh BCvà DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng như thế nào với nhau?

- Hãy cho biết góc BCD, góc DCN, góc NCM, góc BCM là góc gì?

- Các góc này có đỉnh chung nào?

* GV: Như vậy hai đường thẳng BN và DM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C.

- Cho hs tìm một số đồ dùng tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế.

- Vẽ hai đường thẳng M & N cắt nhau tại 0, hai đường thẳng này tạo thành mấy góc? Các góc này như thế nào?

- Ta thường dùng cái gì để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc?

- Y/c hs vẽ đường thẳng NM vuông góc với đường thẳng PQ tại O.

* Hoạt động 2: Thực hành:

Bài 1: Bài 1 yêu cầu ta làm gì ?

Vậy hai đường thẳng nào vuông góc với nhau?

- Vì sao hai đường thẳng này vuông góc với nhau?

Bài 2: HS đọc đề bài 2

- Trong hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB & BC là cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó?

Bài 3: Một hs nêu yêu cầu của bài 3

- Dùng e-ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau trong hình sau?

- Nhận xét

Bài 4:HSTC

- Cho HS đọc đề và tự làm

- GV y/ cầu HS nhận xét bài của bạn

- G nhận xét

4. Củng cố:

- Cho HS tìm 2 cặp cạnh vuông góc.

5. Nhận xét – dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Về xem bài mới Hai đường thẳng song song

- Hs lên bảng

- Hình chữ nhật ABCD

 A B

 M

 D C

 N

- Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD là góc vuông

- Nếu kéo dài hai đường thẳng BC & DC ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau tại C.

- Là góc vuông.

- Chung đỉnh C

 M

 O N

- Ta thường dùng ê-ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông với nhau.

- 1 Hs lên bảng, cả lớp vẽ vào giấy nháp.

- Dùng ê-ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau không

 a. H b. P

 I K M Q

- Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau. Hai đường thẳng PM và MQ không vuông góc với nhau.

- Vì khi dùng ê-ke để kiểm tra thì thấy hai đường thẳng này cắt nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh I.

- 2 HS đọc.

 A B

 C D

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi và ghi vào vở.

- 1 HS lên bảng tìm và trả lời.

a. Hình ABCDE có các cặp cạnh vuông góc với nhau là: AE&ED; DE&DC.

- 1 HS đọc

- 1 HS lên giải. Cả lớp làm vở

a/ AB vuông góc với AD, AD vuông góc với DC.

b/ Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: AB và BC; BC và CD

- HS nhận xét bài của bạn

 

doc 38 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iêu :
- Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cách ước mơ; bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ 
( BT1,BT2); ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó ( BT3), nêu được ví dụ minh họa về một loại ước mơ ( BT4) hiểu được ý nghĩa 2 thành ngữ thuộc chủ điểm 
Giảm tải bài 5
 II. Đồ dùng dạy học :
Phiếu kẻ bảng BT2 , 3 
III.Các hoạt động dạy - học 
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Y/c hs đọc phần ghi nhớ và cho ví dụ về sử dụng dâu ngoặc đơn trong trương hợp:
+ Dùng để dẫn lời nói trực tiếp
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
- Các bài học trong hai tuần qua đã giúp các em biết thêm một số từ ngữ thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ. Tiết LT&C hôm nay sẽ giúp các em mở rộng vốn từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm này. 
b) HD làm bài tập
Bài 1:
- Bài tập yêu cầu ta làm gì?
- Y/c hs đọc thầm bài tập đọc Trung thu độc lập tìm từ đồng nghĩa với từ ước mơ
- Y/c hs giải thích các từ vừa tìm được
Bài 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu bài
- Phát bảng nhựa cho hs hoạt động nhóm 4, trình bày kết quả. 
 Nhận xét, chốt lại ý đúng
Bài 3:
- Gọi hs nêu y/c bài 
- Y/c hs đọc thầm nội dung bài, chọn từ ngữ xếp vào 3 nhóm
- Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở
Bài 4:
- Bài tập y/c ta làm gì?
- Cho hs làm việc nhóm đôi tham khảo gợi ý 1 bài Kể chuyện đã nghe đã đọc (Tr 81) để tìm ví dụ về những ước mơ
- Y/c hs nêu ví dụ về một loại ước mơ
Bài 5: Giảm tải
4. Củng cố:
- HS nhắc lại một số từ đồng nghĩa với từ “ước mơ”.
5. Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Dặn hs học thuộc các thành ngữ trong bài tập 4, CBB: Động từ.
- 3 hs trình bày
- Hs lắng nghe 
- Ghi lại những từ cùng nghĩa với từ ước mơ trong bài tập đọc Trung thu độc lập.
- Từ cùng nghĩa với ước mơ là: mơ tưởng, mong ước
+ Mơ tưởng: Mong mỏi và tưởng tượng điều mình mong mỏi sẽ đạt được trong tương lai.
+ Mong ước: Mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tương lai. 
- Tìm từ cùng nghĩa với ước mơ.
a) Bắt đầu bằng tiếng ước: ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng.
b) Bắt đầu bằng tiếng mơ: mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng.
- Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ thể hiện sự đánh giá.
+ Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng
+ Đánh giá không cao: Ước mơ nho nhỏ
+ Đánh giá thấp: Ước mơ viễn vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột.
- Nêu ví dụ minh họa về mỗi loại ước mơ trên. 
+ Ước mơ đánh giá cao: ước mơ học giỏi, trở thành bác sĩ / kĩ sư /bác học 
+ Ước mơ đánh giá không cao: Ước muốn có truyện đọc / có xe đạp / có đồ chơi / có đôi giày mới / có cặp mới..
+ Ước mơ đánh giá thấp:
 Ước mơ viễn vông của chàng Rít trong chuyện Ba điều ước.
* Rút kinh nghiệm
*****************************
Thể dục
Động tác chân của bài thể dục
******************************
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2016
Kể chuyện
Tiết : 9 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
I. Mục tiêu :
 -Chọn được câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc của bạn bè, người thân.
 -Biết cách sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
 - KSN: Lắng nghe tích cực.
II. Đồ dùng dạy học: 
 -Bảng lớp ghi sẵn đề bài.
 -Bảng phụ viết vắn tắt phần Gợi ý.
-Hướng dẫn xây dựng cốt chuyện.
III.Các hoạt động dạy - học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về những ước mơ.
-Hỏi HS dưới lớp ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể.
-Nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
-Kiểm tra việc HS chuẩn bị bài.
-Nhận xét, tuyên dương những em chuẩn bị bài tốt.
 2. Hướng dẫn kể chuyện:
 a. Tìm hiểu bài:
-Gọi HS đọc đề bài.
-GV đọc, phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: ước mơ đẹp của em, của bạn bè, người thân.
 +Yêu cầu của đề bài về ước mơ là gì?
+Nhân vật chính trong truyện là ai?
-Gọi HS đọc gợi ý 2.
-Treo bảng phụ.
+Em xây dựng cốt truyện của mình theo hướng nào? Hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe.
b. Kể trong nhóm:
-Chia nhóm 4 HS, yêu cầu các em kể câu chuyện của mình trong nhóm. Cùng trao đổi, thảo luận với các bạn về nội dung, ý nghĩa và cách đặt tên cho chuyện.
-GV đi giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. Các em cần phải mở đầu câu chuyện bằng ngôi thứ nhất, dùng đại từ em hoặc tôi.
c. Kể trước lớp:
KSN: Lắng nghe tích cực
-Tổ chức cho HS thi kể.
-Mỗi HS kể GV ghi nhanh lên bảng tên HS , tên truyện, ước mơ trong truyện.
-Sau mỗi HS kể, GV yêu cầu HS dưới lớp hỏi bạn về nội dung, ý nghĩa, cách thức thực hiện ước mơ đó để tạo không khí sôi nổi, hào hứng ở lớp học.
-Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu ở các tiết trước.
-Nhận xét từng HS.
3. Củng cố –dặn dò:
- Dặn HS về nhà viết lại một câu chuyện các bạn vừa kể mà em cho là hay nhất và chuẩn bị bài kể chuyện Bàn chân kì diệu.
- Nhận xét tiết học.
-3 HS lên bảng kể.
-Tổ chức báo cáo việc chuẩn bị bài của các bạn.
-2 HS đọc thành tiếng đề bài.
+Đề bài yêu cầu đây là ước mơ phải có thật.
+Nhân vật chính trong chuyện là em hoặc bạn bè, người thân.
-2 HS đọc thành tiếng.
-1 HS đọc nội dung trên bảng
- HS nêu cá nhân
-Hoạt động trong nhóm.
-7 HS tham gia kể chuyện.
-Hỏi và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét nội dung truyện và lời kể của bạn.
- HS nghe
Tập đọc
Tiết: 18 ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI – ĐÁT
I.Mục tiêu :
- Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật ( lời xin khẩn cầu của Mi-đát, lời phán bảo oai vệ của thần Đi-ô-ni-dốt ).
	- Hiểu các từ ngữ: Phép màu, quả nhiên, khủng khiếp, phán , . . .
- Hiểu ý nghĩa: những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người (Trả lời được các CH trong SGK)
II.Đồ dùng dạy học:
	- Tranh minh hoạ bài đọc. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc
III.Các hoạt động dạy - học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Kiểm tra bài cũ: Thưa chuyện với mẹ 
GV yêu cầu 2 – 3 HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời câu hỏi về bài đọc 
GV nhận xét
B.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh, GV khai thác tranh, giới thiệu. Mâm thức ăn trước mặt ông vua Hi Lạp loé lên ánh sáng rực rỡ của vàng. Vẻ mặt nhà vua hoảng hốt. Vì sao vẻ mặt nhà vua khiếp sợ như vậy? Các em hãy đọc truyện để biết rõ điều đó.
2. Luyện đọc
- Gọi 1 HS cả bài.
+ Bài chia làm mấy đoạn?
-GV yêu cầu 3 HS nối tiếp đọc lượt 1: GV chú ý HS đọc đúng tên riêng tiếng nước ngoài kết hợp sửa lỗi phát âm. 
- GV yêu cầu 3 HS nối tiếp đọc lượt 2: GV chú ý hướng dẫn HS đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi; yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích và giải nghĩa thêm từ:
khủng khiếp, phán.
- Yêu cầu HS luyện đọc cặp đôi.
- Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài
- GV đọc diễn cảm cả bài
3. Tìm hiểu bài
- GV yêu cầu HS đọc SGK, trả lời:
Đoạn 1: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+ Thần Đi-ô-ni-dốt cho vua Mi-đát cái gì?
+ Vua Mi-đát xin điều gì?
+ Thoạt đầu điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?
 Đoạn 2: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+ Tại sao nhà vua phải xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước? 
+ Thế nào là khủng khiếp? 
 Đoạn 3: Y/c hs đọc thầm TLCH:
+ Vua Mi-đát có được điều gì khi nhúng mình vào dòng nước trên sông Pác-tôn?
+ Vua Mi-đát hiểu ra điều gì? 
+ Thế nào là phán? 
- Ý nghĩa của bài là gì?
4. Đọc diễn cảm
GV hướng dẫn HS đọc toàn truyện theo cách phân vai: người dẫn chuyện, Cương, mẹ Cương
GV hướng dẫn HS đọc đoạn “Mi-đát bụng đói cồn cào . . . không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam”
- Gọi HS xung phong đọc. GV sửa chữa.
- Yêu cầu HS luyện đọc cặp đôi. 4 HS đọc.
5.Củng cố 
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 
Tìm từ “ước” đứng đầu để đặt tên cho câu chuyện ?
6. Dặn dò :
GV nhận xét tiết học 
HS nối tiếp nhau đọc bài
HS trả lời câu hỏi
HS quan sát tranh minh hoạ, nêu nội dung tranh và tựa bài 
- 1 HS đọc cả bài.
+ 3 đoạn
- 3 HS đọc nối tiếp.
- 3 HS đọc nối tiếp.
- 3 HS đọc trước lớp theo đoạn
1, 2 HS đọc lại toàn bài
HS nghe
- 1 điều ước
- Xin thần làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.
- Vua bẻ thử một cành sồi.là người sung sướng nhất trên đời.
- Vì nhà vua nhận ra sự khủng khiếp của điều ước: Vua không thể ăn uống bất cứ thứ gì?
- Hoảng sợ, sợ đến mức tột độ
- Ông đã mất đi phép mầu và rửa sạch lòng tham.
- Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam
- Vua chúa truyền bảo hay ra lệnh. 
- Những điều ước tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người
Một tốp 3 HS đọc toàn bài theo cách phân vai. HS lắng nghe để tìm giọng đọc cho phù hợp
- 4 HS xung phong đọc.
- HS đọc cặp đôi. 4 HS đọc trước lớp
Người có lòng tham không được sống hạnh phúc 
Ước mơ viễn vông; Ước mơ kì quái ; . 
- HS nghe.
* Rút kinh nghiệm
**********************************
Toán
TIẾT 43: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. Mục tiêu
- Vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước 
- Vẽ được đường cao của một hình tam giác.
II. Thiết bị - Đồ dùng dạy- học
- Thước kẻ và thước ê ke
III. Các hoạt động dạy-học	
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tên các cặp cạnh song song nhau, các cặp cạnh không song song nhau trong hình sau:
 A B
 D C
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
- Giờ học toán hôm nay các em sẽ cùng thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.
b. Hướng dẫn các hoạt động
* Hoạt động 1: Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. 
- GV thực hiện các thao tác như SGK, vừa thao tác vừa nêu cách vẽ cho hs quan sát (Từng trường hợp).
- Cho hs thực hành vẽ 
+ Y/c hs vẽ đường thẳng AB bất kì. Lấy điểm E trên đường thẳng AB (hoặc ngoài đường thẳng AB). Dùng ê ke để vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB
* Hoạt động 2. HD vẽ đường cao của hình tam giác
- Vẽ hình tam giác ABC lên bảng. Y/c hs đọc tên hình tam giác đó
- Gọi hs vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với cạnh BC của tam giác ABC cắt cạnh BC tại điểm H.
- Nêu: Ta gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Vậy đường cao của tam giác là gì?
- Y/c hs vẽ đường cao hạ từ đỉnh B và đỉnh C của tam giác ABC
- Một hình tam giác có mấy đường cao?
* Hoạt động 3.Thực hành
Bài 1:
- Gọi hs nêu y/c bài.
- Y/c hs vẽ vào vở, 3 hs lên bảng vẽ 3 trường hợp và nêu cách thực hiện
Bài 2:
- Bài tập yêu cầu ta làm gì? 
- Cho hs xác định đường cao AH đi qua đỉnh nào và vuông góc với cạnh nào của tam giác ABC? 
- Y/c hs tự làm bài, 3 hs lên bảng vẽ trong 3 trường hợp và nêu các bước vẽ 
Bài 3:
- HS nêu yêu cầu, làm bài, GV kiểm tra, chữa bài
4. Củng cố:
- Cho HS nhắc lại thế nào là hai đường thẳng vuông góc.
5. Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Dặn hs về nhà CBB:Vẽ hai đường thẳng vuông góc 
- 2 HS trình bày
- Đọc lại đề.	
- Theo dõi GV HD trong từng trường hợp 
- Tập vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước trong vở nháp.
 C
- Điểm E trên đường thẳng AB
 A E B
- Điểm E ở ngoài đường thẳng AB (trên đường thẳng CD) 
 D
 C 
 =E
 A B 
 D
- Hình tam giác ABC.
- 1 hs lên bảng vẽ, lớp vẽ vở nháp.
 A 
 B H C
+ Đường cao của hình tam giác chính là đường thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó.
- HS dùng ê ke để thực hành vẽ 
- Một hình tam giác có 3 đường cao
- Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD 
- Vẽ vào vở
a) b) c) 
 A C A D E E
C E D A B 
 B D C B 
- Vẽ đường cao AH của tam giác ABC trong mỗi trường hợp. 
- AH đi qua đỉnh A và vuông góc với cạnh BC của tam giác ABC
- Làm bài vào vở 
 B
 A 
 H
B H C C A
 C
 H 
 A B
- Nhận xét bài trên bảng
- HS vẽ
 A E B
 D G C
- HS nêu: AEGD; EBCG; ABCD
- HS nhắc lại
* Rút kinh nghiệm
*****************************
Lịch sử
Tiết : 9 ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I. Mục tiêu :
 - HS nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
 + Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.
 + Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
 - Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân
 - GDANQP, LSĐP.
II. Đồ dùng dạy học :
 Bảng so sánh tình hình đất nước trước và sau khi được thống nhất
III.Các hoạt động dạy - học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 A. Bài cũ: 
- Nêu tên hai giai đoạn LS đầu tiên trong LS nước ta, mỗi giai đoạn bắt đầu từ năm nào đến năm nào ?
 - KN Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào, ý nghĩa đối với LS dân tộc?
 - Chiến thắng BĐ xảy ra vào thời gian nào, ý nghĩa đối với LS dân tộc?
B.Bài mới: 
1. Giới thiệu: 
- GV giới thiệu và ghi tựa.
2.Nội dung :
a. Hoạt động1: Cả lớp
GV yêu cầu HS dựa vào SGK :
+ Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất?
GV : Đất nước bị chia cắt bởi loạn 12 sứ quân 
+ Yêu cầu bức thiết trong hoàn cảnh này là gì?
+Vậy ai là người đứng ra làm việc đó 
b. Hoạt động2: Cặp đôi 
- Quan sát H1 SGK
+ Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào?
- GV kể chuyện về gia thế của Đinh Bộ Lĩnh 
+ Em biết gì về con người Đinh Bộ Lĩnh? 
- GV: truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã có chí lớn 
+ Ông đã có công gì?
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
+ Đời sống nhân dân dưới thời Đinh Bộ Lĩnh có gì thay đổi so với thời loạn 12 sứ quân.
-LSĐP: Ở BL ta có nhân vật lịch sử nào có công trong cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước?
GV về nhân vật Trần Hồng Dân, Mười Chức ở Bạc Liêu cho HS biết.
3.Củng cố- dặn dò :
GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lĩnh mà các em sưu tầm được.
ANQP: ĐBL đã có công giúp cho nước nhà yên bình, bảo vệ an ninh quốc phòng. Vậy chúng ta cần làm gì để giữ vững nền độc lập dân tộc và an ninh cho TQ?
- Yêu cầu 2 HS đọc phần Bài học.
- Nhận xét tiết học 
- Chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981)
- 4 HS trả lời 
- Cả lơp theo dõi và nhận xét.
- HS nhắc lại tựa.
- Đàm thoại
- 1 HS đọc bài
- Sau khi Ngô Quyền mất triều đình lục đục, tranh nhau ngai vàng, các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy. Chia cắt đất nước thành 12 vùng đánh nhau liên miên. Dân chúng phải đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá, quân thù thì lâm le ngoài bờ cõi.
- Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước
- Đinh Bộ Lĩnh
- Cặp đôi quan sat và đọc SGK
- Người cương nghị; có mưu cao chí lớn; là người chỉ huy quân sự có tài được nhân dân yêu mến 
- HS nghe.
- Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình.Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng lực lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn
Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
- Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình
- Nhân dân không còn phiêu tán, họ trở về quê hương làm ruộng, đời sống dần dần ấm no.
- HS xung phong kể
- 2 HS đọc.
* Rút kinh nghiệm
***********************************
Kĩ thuật
Khâu đột thưa(tt)
I/ Mục tiêu:
 -HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.
 -Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.
 -Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.
II/ Đồ dùng dạy- học:
 -Tranh quy trình khâu mũi đột thưa.
 -Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu (mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2,5cm).
 -Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
 +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x 30cm.
 +Len (hoặc sợi), khác màu vải.
 +Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch. 
III/ Hoạt động dạy- học:
Tiết 2
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định:Hát.
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ của HS.
3.Dạy bài mới:
 a)Giới thiệu bài: Khâu đột thưa.
 b)HS thực hành khâu đột thưa:
 * Hoạt động 3: HS thực hành khâu đột thưa 
 -Hỏi: Các bước thực hiện cách khâu đột thưa.
 -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột thưa qua hai bước:
 +Bước 1:Vạch dấu đường khâu.
 +Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu.
 -GV hướng dẫn thêm những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột thưa.
 -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành.
 -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng.
 * Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của HS
 -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.
 - GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm:
 +Đường vạch dấu thẳng, cách đều cạnh dài của mảnh vải.
 +Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.
 +Đường khâu tương đối phẳng, không bị dúm. 
 +Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau.
 +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
 -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS.
 4.Nhận xét- dặn dò:
 -Nhận xét sự chuẩn bị và tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
 -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “khâu đột mau”.
-Chuẩn bị dụng cụ học tập.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột thưa.
-HS lắng nghe.
-HS thực hành cá nhân.
-HS trưng bày sản phẩm .
-HS lắng nghe.
-HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên.
-HS cả lớp.
* Rút kinh nghiệm
**************************************
Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016
Địa lí
Tiết : 9 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( TT) 
I. Mục tiêu :
- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây nguyên 
- Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất : cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quý,...
 - Biết được sự cần thiết phải bảo vệ rừng.
- G tải: không yêu cầu mô tả đặc điểm.
- Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên
 - SDNLTKHQ.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Lược đồ các sông chính ở TN. Một số tranh ảnh về nhà máy, rừng ở TN
III.Các hoạt động dạy - học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Kiểm tra bài cũ : 
- Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên.
- Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên.
- Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, em hãy cho biết việc trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì?
- GV nhận xét.
B.Bài mới: 
a.Hoạt động 1: Khai thác sức nước 
- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 4,làm việc trong nhóm, hoàn thành phiếu theo gợi ý:
+ Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên? 
+Những con sông này bắt nguồn từ đâu và chảy ra đâu?
+ Tại sao các sông ở Tây Nguyên lắm thác ghềnh?
+ Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì?
+ Các hồ chứa nước do nhà nước và nhân dân xây dựng có tác dụng gì?
+ Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Y- a- li trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào?
 - GV gọi HS chỉ 3 con sông Xê Xan, Ba, Đồng Nai và nhà máy thủy điện Y- a- li trên BĐ Địa lí tự nhiên VN.
b.Hoạt động 2: Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 6, 7 và đọc mục 4 trong SGK, trả lời các câu hỏi sau :
+ Tây Nguyên có những loại rừng nào?
+ Vì sao ở Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau?
+ Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan sát tranh, ảnh.
-Cho HS lập bảng so sánh 2 loại rừng: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp.
c. Hoạt động cả lớp:
- Cho HS đọc mục 2, quan sát hình 8, 9, 10, trong SGK và vốn hiểu biết của mình trả lời các câu hỏi sau:
+ Rừng ở Tây Nguyên có giá trị gì? Gỗ được dùng để làm gì?
+ Kể các công việc cần phải làm trong quy trình sản xuất ra các sản phẩm đồ gỗ.
+ BVMT&SDNLTKHQ : Chúng ta cần phải bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng gỗ một cách hợp lí, hiệu quả 
+ Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên.
+Thế nào là du canh, du cư? 
- GV nhận xét và kết luận.
4. Củng cố , dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc bài học SGK
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- 3 HS trả lời
- HS nêu tựa bài 
HS quan sát lược đồ hình 4, hoàn thành, trình bày:
STT
Tên Sông
Nơi bắt nguồn
Nơi đổû ra 
1
Xê xan
CN KonTum
S.Mê Công
2
Xê- rê – pôk
CN 
Đắk Lắk
S.Mê Công
3
Ba
CN 
Kon Tum
Biển Đông
4
Đồng Nai
CN
Lâm Viên
Biển Đông
+ Dùng sức nước chảy từ trên cao xuống để chạy tua bin sản xuất ra điện .
+ Tác dụng giữ nước và hạn chế những cơn lũ bất thường 
- 2 HS chỉ trên lược đồ, và cho biết nhà máy thuỷ điện Y- a- li nằm trên sông Xê xan
- 3 HS chỉ.
- HS quan sát hình 6, 7 & trả lời các câu hỏi 
+ Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp
 + Vì: Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa(rừng rậm nhiệt đới) và mùa khô (rừng khộp)
-Từng cặp quan sát hình và mô tả cho nhau nghe từng loại rừng. Đại diện trình bày 
- HS quan sát tranh, đọc SGK trả lời
+ Cung cấp nhiều gỗ quý, thú hiếm, nhiều tài nguyên phong phú
+ Làm tủ, bàn,.. 
+ Cưa, xẻ ..
 + Khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng ... 
 + Trồng lại rừng ở những nơi đất trống, đồi trọc.
 - Lớp nhận xét, bổ sung.
- 2 HS đọc
* Rút kinh nghiệm
********************************
Tập làm văn: Tiết 17 
Kể lại một câu chuyện em đã được học
(qua các bài tập đọc, kể chuyện, tập làm văn)
I. Mục tiêu:
	Dựa vào các bài tập đọc, kể chuyện và tập làm văn đã học trong SGK, biết kể một câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:	 
III. Các hoạt động dạy học:	
Hoạt động dạy
 Hoạt động học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS kể câu chuyện mà em thích nhất
- Nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Trong tiết TLV trước, các em đã luyện tập phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian. Trong tiết TLV này, các em sẽ tiếp tục luyện tập kể lại câu chuyện đã nghe, đã học. 
- Ghi đề lên bảng
b) Hướng dẫn học sinh làm bài 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Gọi hs nêu lại các câu chuyện mà các em đã được họa trong các bài tập đọc, kể chuyện hoặc tập làm văn.
- Cho HS tập kể chuyện trong nhóm 4.
- Các bạn trong nhóm nhận xét về các sự việc trong câu chuyện của bạn có đủ chưa, bạn kể có đúng thứ tự các sự việc diễn ra chưa
4. Củng cố:
- Có thể kể câu chuyện theo những trình tự nào?
5. Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét về tiết học
- Về nhà kể lại câu chuyện
- CBB:Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
- 3 HS kể
- hs đọc
- lần lượt từng hs nêu tên các câu chuyện đã được học
- HS tập kể chuyện
- Nhận xét lời kể của bạn
Rút kinh nghiệm tiết dạy.
******************************
 Toán
TIẾT 44: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu
- Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm và sô

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_9_lop_4_chuan_gui_ban_Thu.doc