Giáo án Lớp 1 - Tuần 9 - Trần Thị Song - Trường Tiểu học Chu Điện 2

I .Mục tiêu bài học : Giúp HS

 - Đọc và viết được : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi .

 - Đọc được đúng các từ và câu ứng dụng trong bài.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : chuối, bưởi, vú sữa .

II. Đồ dùng dạy học

 GV : Bộ chữ vi tính, tranh nải chuối, múi bưởi .

 HS : Bộ thực hành TV .

 III.Các hoạt động dạy học

 

doc 25 trang Người đăng honganh Lượt xem 1158Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 9 - Trần Thị Song - Trường Tiểu học Chu Điện 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c .
	- Củng cố về phép cộng một số với 0 .
	- Rèn kĩ năng tính nhẩm .
II. Đồ dùng dạy học 
	GV: bảng phụ, bảng nam châm, phấn màu . Tranh minh họa bài tập 4.
	HS: bộ thực hành toán, SGK.
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) :3 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi các số đến 5.
- Lớp làm bảng con: Tính
 3 + 1 = 	2 + 3 =	 0 + 2 =
 	- HS nhận xét (GV củng cố bảng cộng trong phạm vi các số đã học ) .
 2. Dạy học bài mới
	* Hoạt động 1 ( 8’) : Sử dụng bảng con
	- HS làm bài tập 1 ( trang 53 ), 2 HS yếu làm bảng lớp .
	- HS nhận xét . ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) .
	* Hoạt động 2 ( 10’) : Sử dụng SGK
	 - HS yếu, TB làm bài tập 2 ( trang 53 ), GV chấm
	- HS khá, giỏi làm bài tập 2, 3 ( trang 53 ), GV chấm bài 3 .
	- 2 HS chữa bài trên bảng phụ, BNC . HS nhận xét .
	( GV củng cố kĩ năng cộng 3 số, tính chất của phép cộng ).
	* Giải lao ( 5’ )
	* Hoạt động 3(5’) : Sử dụng bộ thực hành toán
	- GV đính tranh minh họa bài tập 4 ( trang 53 ).
	- HS thảo luận nhóm đôi, tự nêu bài toán, lập phép tính trên bảng cài, HS nhận xét, GV kết luận .
	* Hoạt động 4 ( 5’) : Trò chơi “ Tính nhanh”.
	- GV đính nội dung bài tập cho 3 nhóm thi đua viết nhanh kết quả .
 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS đọc lại bảng cộng trong PV các số đã học .GV chốt lại bài, dặn dò HS ghi nhớ bảng cộng .
Học vần
Bài 36: ay – â - ây
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Đọc viết đúng: ay, ây, máy bay, nhảy dây.
	- Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần ay, ây và câu ứng dụng trong bài.
	- Phát triển lời nói tự nhiện theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Đồ dùng dạy học.
	GV: Bộ chữ vi tính, tranh máy bay, nhảy dây, tranh luyện nói.
	HS: Bộ thực hành TV.
III. Các hoạt động dạy học
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ (5’): HS đọc viết bài 35.
2. Dạy học bài mới.
	* Hoạt động 1 (12’): Dạy vần ay, ây.
	- HS nhận biết vần mới, tiếng mới, tự ghép trên bảng cài.
	- Cho HS nêu cấu tqaọ vần , tiếng mới (Đánh vần, đọc trơn)
	- GV đính nội dung trên bảng, rèn HS đọc cá nhân, đồng thanh.
	- GV đính tranh minh họa từ khóa, giảng từ.
	- HS so sánh 2 vần ay, ây.
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (8’): Luyện đọc từ ứng dụng.
	- GV đính từ, HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, nêu cấu tạo tiếng.
	- HS luyện đọc tiếng, từ, GV kết hợp giảng từ.
	* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc: ay, ây, máy bay, nhảy dây cho HS ghi nhớ, viết bảng con.
	- GV uốn nắn, rèn HS ỷếu.
Tiết 2
 3. Lưyện tập
	* Hoạt động 1 ( 18’): HS luyện đọc
	+ Đọc bảng lớp : GV chỉ bảng cho HS đọc thứ tự, bất kì (đọc cá nhân + đồng thanh) . Rèn HS đọc yếu kết hợp nêu cấu tạo tiếng .
	+ Đọc câu ứng dụng : HS quan sát tranh, nêu nội dung ,GV chốt lại câu ứng dụng.
- HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, phân tích cấu tạo tiếng .
- Luyện đọc từ, đọc câu ( cá nhân + đồng thanh ).
	 + Đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm, đọc nhóm đôi .
- Luyện đọc cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
- Thi đua các nhóm đọc .
	 * Giải lao ( 5’)
	 * Hoạt động 2 (7’): HS luyện nói theo chủ đề “ Chạy, bay, đi bộ, đi xe”.
	- HS hoạt động nhóm đôi. GV hướng dẫn ( rèn HS nói thành câu )
	- Một số HS nói trước lớp, GV uốn nắn động viên .
	* Hoạt động 3 ( 7’): HS luyện viết vở tập viết .- GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết bài .GV uốn nắn, chấm bài nhận xét . 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại, dặn dò về nhà.
Chiều : Ôn Tiếng Việt
 Bài 36: ay - ây
I.Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài .
	- Nhận biết đúng tiếng có vần ay, ây; nối đúng từ với từ để tạo câu có nghĩa; điền đúng vần ay, ây để được từ thích hợp.	
II. Đồ dùngdạy học 
 GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK .
	* Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập
	+ Bài tập 1,2 ( trang 28) : HS đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần ay, ây. Một số HS chữa bài, nêu kết quả.HS đọc bài (GV củng cố kĩ năng đọc tiếng)	+ Bài tập 3 ( trang 29 ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ để tạo câu có nghĩa. 
	- 1 HS chữa bài, ghép các từ trên bảng nam châm .
	- GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh). GV củng cố kĩ năng đọc câu.
* Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 – tr 29 ).
	- 2 HS yếu làm bảng lớp : Điền vần ay hay ây
	 thợ m c. cối
 x. bột m. bay
	- HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ)
 IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại .
	- Dặn dò HS : về đọc bài .
Thể dục
Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
- Ôn một số kĩ năng về đội hình đội ngũ . Yêu cầu HS thực hiện chính xác, trât tự .
	- Ôn tư thế đứng cơ bản ,đứng đưa 2 tay về trước. Học động tác đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai lên cao chếch chữ V.Yêu cầu HS thực hiện ở mức cơ bản đúng.
II. Địa điểm, phương tiện
- Sân trường, còi, tranh vẽ các động tác thể dục RLTTCB.
III. Các hoạt động 
1. Phần mở đầu (5’)
- GV tập trung HS, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
* Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân.
	- Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản (25’)
	* Hoạt động 1: Ôn đội hình, đội ngũ.
	- HS ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải (2 – 3 lần) cán sự lớp điều khiển, GV nhắc nhở, động viên.
	- Các tổ thi đua tập 1 – 2 lần.
	* Hoạt động 2: Ôn thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
	+ Ôn tư thế cơ bản., đứng đưa hai tay ra trước (2 – 3 lần).Cán sự lớp điều khiển.
	+ Học dộng tác: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
	- GV đính tranh, HS quan sát nhận xét động tác.
	- 2 HS làm mẫu, GV hướng dẫn động tác.
	- Lớp tập 2 – 3 lần, GV uốn nắn động viên.
	- Thi đua các tổ.
3. Phần kết thúc (5’)
	- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát, GV hệ thống lại bài.
	- Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau.
¤n to¸n
LuyÖn tËp
. I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh 
	- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học .
	- Củng cố về phép cộng một số với 0 .
	- Rèn kĩ năng tính nhẩm .
II. Đồ dùng dạy học 
	GV: bảng phụ, bảng nam châm, phấn màu . 
	HS: bộ thực hành toán, Vở BTTNT.
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)-3 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi các số đến 5.
- Lớp làm bảng con: Tính
 3 + 1 = 	2 + 3 =	 0 + 2 =
 	- HS nhận xét (GV củng cố bảng cộng trong phạm vi các số đã học ) .
 2. Dạy học bài mới(28’)
	* Hoạt động 1 ( 8’) : Sử dụng bảng con
	- HS làm bài tập 1 ( trang 53 ), 2 HS yếu làm bảng lớp .
	- HS nhận xét . ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) .
	* Hoạt động 2 ( 10’) : Sử dụng SGK
	 - HS yếu, TB làm bài tập 2 ( trang 53 ), GV chấm
	- HS khá, giỏi làm bài tập 2, 3 ( trang 53 ), GV chấm bài 3 .
	- 2 HS chữa bài trên bảng phụ, BNC . HS nhận xét .
	( GV củng cố kĩ năng cộng 3 số, tính chất của phép cộng ).
	* Giải lao ( 5’ )
	* Hoạt động 3(5’) : Sử dụng bộ thực hành toán
	- GV đính tranh minh họa bài tập 4 ( trang 53 ).
	- HS thảo luận nhóm đôi, tự nêu bài toán, lập phép tính trên bảng cài, HS nhận xét, GV kết luận .
	* Hoạt động 4 ( 5’) : Trò chơi “ Tính nhanh”.
	- GV đính nội dung bài tập cho 3 nhóm thi đua viết nhanh kết quả .
 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS đọc lại bảng cộng trong PV các số đã học .GV chốt lại bài, dặn dò HS ghi nhớ bảng cộng .
------------------------------------------------
Tù häc: ¤n TiÕng ViÖt
Bài 36: ay - ây
I.Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài .
	- Nối được chữ với hình . Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa .
	- Điền đúng vần ia hoặc ua để được từ thích hợp .
II. Đồ dùngdạy học 
 GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK .
	* Hoạt động 2 ( 15’) Luyện viết
- GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở , HS TB – yếu viết 3 dòng, hS khá – giỏi viết 5 dòng . 
- GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 
 IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại .
	- Dặn dò HS : về đọc kĩ bài .
Sáng	Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010
Toán
Kiểm tra định kì (giữa kì I)
Học vần
Bài 37 : Ôn tập
I .Mục tiêu bài học : Giúp HS
	-Đọc, viết một cách chắc chắn các vần đã học có kết thúc bằng i và y .
	- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài .
	- Nghe hiểu và kể được một số tình tiết quan trọng theo tranh truyện kể 
	“ Cây khế”.
II. Đồ dùng dạy học
	 GV : Bảng ôn, tranh minh họa truyện kể Cây khế .
 	 HS : Bộ thực hành TV .
III. Các hoạt động dạy học 
 Tiết 1
Kiểm tra bài cũ ( 5’) : 2 HS yếu đọc ay, ây, máy bay, nhảy dây, cối xay, vây cá, cây cối .
	- Lớp viết bảng con : tổ 1 : ay, ây tổ 2 : máy bay tổ 3 : ngày hội
	- 2 HS khá đọc câu ứng dụng SGK .
2. Dạy học bài mới
	a. Giới thiệu bài : ( 3’) HS tự nhớ và nêu lại các vần đã học, GV ghi bảng cho HS đọc, giới thiệu bảng ôn .
	b. Ôn tập
	* Hoạt động 1 ( 12’) : Ôn các vần vừa học trong tuần
	- HS đọc các âm ở cột ngang, và các âm ở cột dọc ( rèn HS đọc yếu ).
	- HS ghép các âm để tạo vần ( ghép trên bảng cài ).
	- Luyện đọc các vần ( cá nhân + đồng thanh ). Rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích vần .
	* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 ( 8’): Luyện đọc từ ứng dụng
	- GV đính các từ, cho HS đọc thầm, nhận biết các tiếng có vần vừa ôn .
	- HS đọc tiếng, đọc từ ( cá nhân + đồng thanh ) . GV kết hợp giảng từ .
	* Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc từ : tuổi thơ, mây bay cho HS viết bảng con .
GV uốn nắn, rèn HS viết yếu .
Tiết 2
3. Luyện tập
	* Hoạt động 1 ( 18’) : HS luyện đọc
	+ Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh .
	+ Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng có vần vừa ôn .
	- HS đọc tiếng, đọc từ, đọc từng dòng thơ, đọc đoạn ( cá nhân + đồng thanh) 	- GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn .
	+ Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm .
Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên .
 Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
* Giải lao ( 5’)
* Hoạt động 2 ( 10’): Kể chuyện “ Khỉ và Rùa”.
- GV giới thiệu câu chuyện, kể mẫu, HS lắng nghe .
- HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh tập kể từng đoạn câu chuyện .
- Đại diện các nhóm lên kể kết hợp chỉ tranh, HS nhận xét .
- 2 HS kể toàn bộ nội dung câu chuyện .
- HS nêu ý nghĩa nội dung câu chuyện .GV kết luận .
* Hoạt động 3 (5’): Luyện viết
- GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở tập viết . 
- GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 
4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài .
- Dặn dò HS : về đọc kĩ bài ôn . 
S¸ng : Thø n¨m, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
Häc vÇn
Bài 38: eo - ao
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Đọc viết đúng: eo ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần eo, ao và đoan thơ ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiện theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão ,lũ.
II. Đồ dùng dạy học.
	GV: Bộ chữ vi tính, tranh chú mèo, ngôi sao,
	HS: Bộ thực hành TV.
III. Các hoạt động dạy học
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ (5’) 3 HS đọc viết bài ôn ; đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
 1 HS đọc đoan thơ ứng dụng 
2. Dạy học bài mới.
	* Hoạt động 1 (12’): Dạy vần eo, ao.
	- HS nhận biết vần mới, tiếng mới, tự ghép trên bảng cài.
	- Cho HS nêu cấu tạo vần , tiếng mới (Đánh vần, đọc trơn)
	- GV đính nội dung trên bảng, rèn HS đọc cá nhân, đồng thanh.
	- GV đính tranh minh họa từ khóa, giảng từ.
	- HS so sánh 2 vần eo, ao.
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (8’): Luyện đọc từ ứng dụng.
	- GV đính từ, HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, nêu cấu tạo tiếng.
	- HS luyện đọc tiếng, từ, GV kết hợp giảng từ.
	* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc: eo, ao, chú mèo, ngôi sao cho HS ghi nhớ, viết bảng con.
	- GV uốn nắn, rèn HS ỷếu.
Tiết 2
 3. Lưyện tập(30’)
	* Hoạt động 1 ( 18’)- HS luyện đọc
	+ Đọc bảng lớp : GV chỉ bảng cho HS đọc thứ tự, bất kì (đọc cá nhân + đồng thanh) . Rèn HS đọc yếu kết hợp nêu cấu tạo tiếng .
	+ Đọc câu ứng dụng : HS quan sát tranh, nêu nội dung ,GV chốt lại câu ứng dụng.
- HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, phân tích cấu tạo tiếng .
- Luyện đọc từ, đọc câu ( cá nhân + đồng thanh ).
	 + Đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm, đọc nhóm đôi .
- Luyện đọc cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
- Thi đua các nhóm đọc .
	 * Giải lao ( 5’)
	 * Hoạt động 2 (7’)HS luyện nói theo chủ đề “Gió, mây, mưa, bão ,lũ. ”.
	- HS hoạt động nhóm đôi. GV hướng dẫn ( rèn HS nói thành câu )
	- Một số HS nói trước lớp, GV uốn nắn động viên .
	* Hoạt động 3 ( 7’): HS luyện viết vở tập viết .- GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết bài .GV uốn nắn, chấm bài nhận xét . 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại, dặn dò về nhà.
-------------------------------------------------
Tù nhiªn x· héi
Tiết 9: Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: KÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng mµ em biÕt.
 - Nãi vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i nghØ ng¬i, gi¶i trÝ.
2. Kü n¨ng: BiÕt ®i ®øng vµ ngåi häc ®óng t­ thÕ. 
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng.
II. Đå dùng dạy học: Tranh minh ho¹ SGK.
III. Các ho¹t ®éng d¹y häc.
1. Kiểm tra bài cũ(4’) 
- KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n h»ng ngµy ®Ó mau lín vµ khoÎ m¹nh ?
2. Bài mới(29’)
- Khëi ®éng: Trß ch¬i “H­íng dÉn giao th«ng”
* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn theo cÆp.
- M§: NhËn biÕt ®­îc c¸c ho¹t ®éng hoÆc trß ch¬i cã lîi cho søc khoÎ.
GV h­íng dÉn.
+ H·y nãi víi b¹n tªn c¸c ho¹t ®éng hoÆc trß ch¬i mµ em ch¬i h»ng ngµy.
- HS nªu trß ch¬i cã Ých cho søc khoÎ
=> kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK.
- MT: HiÓu nghØ ng¬i lµ rÊt cÇn thiÕt cho søc khoÎ.
GV h­íng dÉn quan s¸t h×nh trong SGK tr20, 21 trao ®æi
=> KÕt luËn SGV tr44.
* Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t theo nhãm nhá.
- MT: NhËn biÕt c¸c t­ thÕ ®óng sai trong ho¹t ®éng h»ng ngµy.
- Th¶o luËn.
=> KÕt luËn SGV.
3. Cñng cè - dÆn dß(3’) GV nhận xét tiết hoc
- Cho HS nhắc lại đầu bài. + Vì sao phải hoạt động và nghỉ ngơi?
- Chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------------
Thñ c«ng
Tiết 8: Xé, dán hình cây đơn giản( Tiết 2)
I. Mục tiêu: - Giúp HS:
- Hoïc sinh xeù ñöôïc hình cây đơn giản vaø daùn caân ñoái , phaúng.
- Giaùo duïc Hoïc sinh yeâu thích lao ñoäng vaø traân troïng saûn phaåm mình laøm ra .
II. Đồ dùng dạy – học:
* GV: Maãu hình xeù , daùn hình cây đơn giản.
 - 2 tôø giaáy thuû coâng maøu xanh la, hoà daùn, giaáy laøm neàn , khaên lau.
* HS:Giaáy thuû coâng maøu xanh ,hoà daùn , giaáy nhaùp, vôû thuû coâng, khaên lau.
III. Các hoạt động dạy – học:
Kiểm tra bài cũ(4’)
- Kiểm tra chuẩn bị bài của HS.
2. Bài mới(28’ ) - Giôùi thieäu baøi 
 * Hoat ®éng 1: ¤n l¹i c¸ch xÐ (8’)
 - 3 HS nªu c¸ch xÐ h×nh cây đơn giản
 - Gäi 2 HS lªn thùc hµnh l¹i c¸c thao t¸c.
 - GV l­u ý cho HS xÐ sao cho ®Ñp, d¸n cho ph¼ng.
 * Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh(17’)
 - HS thùc hµnh xÐ d¸n h×nh . Gv theo dâi vµ gióp ®ì HS yÕu.
 - Tæ chøc cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm, HS ®· hoµn thµnh tr­íc.
 - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän.
 3. Cñng cè-dÆn dß (5')- NhËn xÐt tiÕt häc.
 - DÆn HS chuÈn bÞ ®å dïng cho tiÕt häc sau.
ChiÒu : Thø n¨m, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
§¹o ®øc 
Bài 5 : Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ( Tiết 1
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - Đối với anh chị cần phải lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn . 
	- HS biết cách cư xử lễ phép với anh chị, biết nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
	GV: Tranh phóng to BT1, một số đồ dùng để dóng vai .
	HS: Vở bài tập đạo đức, thẻ bài .
III. Các hoạt động dạy học
* Khởi động (3’): HS đọc thơ bài “ Làm anh”.
	- GV giới thiệu bài học.
	* Hoạt động 1 (10’): HS hoạt động nhóm đôi
	- HS tự kể cho nhau nghe về anh, chị, em trong gia đình của mình, mình đã đối xử với anh, chị, em như thế nào . 
	- Một số HS kể trước lớp, HS nhận xét, GV kết luận .
	* Hoạt động 2 (12’): HS hoạt động nhóm ( 4 em )
	- Mỗi nhóm quan sát một bức tranh ( bài tập 1 ) tìm hiểu nội dung bức tranh, thảo luận, phân vai đóng vai theo tình huống .
	- Các nhóm lên sắm vai .
	- Lớp nhận xét ( dùng thẻ )về hành vi đó là đúng hay sai .
	- GV kết luận .
	* Hoạt động 3 (7’): Thi múa hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề bài học ..
	- Các nhóm thi đua.
	- GV tổng kết, đánh giá.
IV. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc ghi nhớ, GV chốt lại bài, nhận xét giờ học.
	- Dặn dò HS thực hiện tốt nội dung bài học.
--------------------------------------------------
Ôn tiếng việt
Ôn bài 38: eo - ao
I.Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài .
	- Nhận biết đúng tiếng có vần eo, ao; nối đúng từ với từ để tạo câu có nghĩa; điền đúng vần eo, ao để được từ thích hợp.	
II. Đồ dùngdạy học 
 GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK .
* Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập
	+ Bài tập 1,2 ( trang 31) : HS đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần eo, ao. Một số HS chữa bài, nêu kết quả.HS đọc bài (GV củng cố kĩ năng đọc tiếng)	
 + Bài tập 3 ( trang 32 ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ để tạo câu có nghĩa. 
	- 1 HS chữa bài, ghép các từ trên bảng nam châm .
	- GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh). GV củng cố kĩ năng đọc câu.
* Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 – tr 32 ).
	- 2 HS yếu làm bảng lớp : Điền vần eo hay ao
	a) Gói k ngôi  Cái k 
	b) Suối chảy rì r
 Gió r lao xao
 Bé ngồi thổi s
- HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ)
 IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại .
 - Dặn dò HS : về đọc bài .
Sáng	 Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2010
Ôn Thể dục
Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Ôn một số kĩ năng về đội hình đội ngũ . Yêu cầu HS thực hiện nhanh, trật tự. 
	- Ôn thể dục rèn luyện tư thế cơ bản..Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác.
II. Địa điểm, phương ti ện
	- Sân trường, còi.
III. Các hoạt động 
1. Phần mở đầu (5’)
- Tập trung HS, GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
* Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân.
- Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
 2. Phần cơ bản (25’)
* Hoạt động 1 :Ôn đội hình, đội ngũ (2 – 3 lần).
- HS ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, điểm số.
- Lớp tập 1 – 2 lần (Cán sự lớp điều khiển).
- Thi đua các tổ, GV khuyến khích, động viên.
* Hoạt động 2: Ôn thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
- HS nêu các động tác đã học.
- GV hô cho HS ôn từng động tác (Mỗi động tác 2 – 3 lần)
- Tập phối hợp các động tác (1 – 2 lần), GV nhắc nhở lớp tập.
- Thi đua các tổ.
 3. Phần kết thúc: (5’)
- Tập trung lớp, HS đứng vỗ tay và hát.
- HS giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học,.
- Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau.
Tập viết
Tiết 7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi,
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Nhận biết được cấu tạo, cách viết các từ ứng dụng.
	-Viết đúng mẫu chữ, liền mạch, các chữ viết đều đúng chính tả, khoảng cách .
	- Rèn HS tính viết cẩn thận .
II. Đồ dùng dạy học.
	GV:Viết mẫu các chữ trên bảng.
	HS: Bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ (5’): HS đọc viết bảng con các từ (nho khô, nghé ọ, cá trê, chú ý). GV uốn nắn, nhận xét.
 2. Dạy học bài mới
	* Hoạt động 1 (5’): Giới thiệu bài.
	- GV ghi đầu bài, HS đọc thầm, một số HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng thanh.
	* Hoạt động 2 (10’): Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng.
	- HS quan sát chữ mẫu,phân tích cấu tạo, cách viết các chữ, GV hướng dẫn quy trình viết, viết mẫu.
	HS luyện viết trên không, viết bảng con, GV uốn nắn, rèn HS viết yếu.
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 3 (15’): HS thực hành viết vở tập viết.
	- HS nhắc lại quy trình viết, tư thế viết.
	- HS viết bài, GV uốn nắn, chấm bài, nhận xét kết luận.
IV. Tổng kết dặn dò (5’): GV chọn bài viết đẹp, bài viết có tiến bộ tuyên dương trước lớp, nhắc nhở HS viết chưa đẹp.
	- Dặn dò: HS chưa viết xong về nhà viết tiếp.
Đạo đức (tiế1)
Bài 5 : Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - Đối với anh chị cần phải lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn . 
	- HS biết cách cư xử lễ phép với anh chị, biết nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
	GV: Tranh phóng to BT1, một số đồ dùng để dóng vai .
	HS: Vở bài tập đạo đức, thẻ bài .
III. Các hoạt động dạy học
* Khởi động (3’): HS đọc thơ bài “ Làm anh”.
	- GV giới thiệu bài học.
	* Hoạt động 1 (10’): HS hoạt động nhóm đôi
	- HS tự kể cho nhau nghe về anh, chị, em trong gia đình của mình, mình đã đối xử với anh, chị, em như thế nào . 
	- Một số HS kể trước lớp, HS nhận xét, GV kết luận .
	* Hoạt động 2 (12’): HS hoạt động nhóm ( 4 em )
	- Mỗi nhóm quan sát một bức tranh ( bài tập 1 ) tìm hiểu nội dung bức tranh, thảo luận, phân vai đóng vai theo tình huống .
	- Các nhóm lên sắm vai .
	- Lớp nhận xét ( dùng thẻ )về hành vi đó là đúng hay sai .
	- GV kết luận .
	* Hoạt động 3 (7’): Thi múa hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề bài học ..
	- Các nhóm thi đua.
	- GV tổng kết, đánh giá.
IV. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc ghi nhớ, GV chốt lại bài, nhận xét giờ học.
	- Dặn dò HS thực hiện tốt nội dung bài học.
Tập viết
Tiết 8: đồ chơi, tươi cười, ngày hội,
I. Mục tiêu bài học: giúp HS
	- Nhận biết được cấu tạo, cách viết các chữ.
	- Viết đúng mẫu chữ, các chữ viết đều, đẹp.
	- Rèn HS có tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
	GV: Chữ viết mẫu trên bảng.
	HS: Bảng con, vở nháp, vở tập viết.
III. Các hoạt độn

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 1 tuan 9 Song.doc