Giáo án Lớp 1 - Tuần 22

I. Mơc tiªu:

 - Hiểu: Bài toán cho biết những gì ?

 Bài toán hỏi gì ? ( tức là bài toán đòi hỏi phải làm gì ? )

 - Biết bài giải gồm : câu lời giải, phép tính để giải bài toán, đáp số.

 - Bước đầu tập cho học sinh tự giải bài toán

II. § dng d¹y - hc:

 + Sử dụng các tranh vẽ trong SGK .

III. C¸c ho¹t ®ng d¹y - hc:

1. Kiểm tra bài cũ :

+ Học sinh đọc bài toán, nêu câu hỏi của bài toán phù hợp với từng bài

+ Bài toán thường có những phần gì ?

+ GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới :

 

doc 23 trang Người đăng honganh Lượt xem 1150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phát 0.5m kẻ ô số 1. Tập hợp HS thành 2 hàng dọc sau vạch chuẩn bị.
_ Cách chơi:
 + GV nêu tên trò chơi.
 + Chỉ vào hình vẽ rồi làm mẫu động tác nhảy chậm vào từng ô, đồng thời giải thích cách nhảy cho HS. 
 + Tiếp theo cho từng em vào nhảy thử.
 + Trong quá trình đó, GV tiếp tục giải thích cách chơi, sau đó cho các em lần lượt tham gia chơi chính thức.
3/ Phần kết thúc:
_ Thả lỏng.
_ Trò chơi hồi tĩnh, thư giãn.
_ Củng cố.
_ Giao việc về nhà.
1-2 ph
1 phút
1-2 ph
1-2 ph
40-60m
1 phút
4-5 lần
2-3 lần
2-3lần
2-3 ph
4-5 phút
2-3 ph
1-2 ph
2 ph
1-2 ph
- Cán sự lớp điều khiển lớp tập hợp thành 4 hàng dọc (GV giúp đỡ). Các tổ trưởng tập báo cáo.
- Ôn 4 động tác và học động tác vặn mình và làm quen với trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh”.
- Từ hàng ngang chạy nhẹ nhàng thứ tự từ tổ 1-4 thành vòng tròn
- Thực hiện 2 x 8 nhịp
- Mỗi động tác thực hiện: 2 x 4 nhịp.
Đội hình hàng dọc (2-4 hàng).
4
3
2
1
 XP O 
 CB O
 O
 O
 O
 - Lần lượt từng em, bật nhảy bằng hai chân vào số 1, sau đó bật nhảy chân trái vào ô số 2, rồi bật nhảy chân phải vào ô số 3, nhảy chụm hai chân vào ô số 4, tiếp theo bật nhảy bằng hai chân ra ngoài. Em số 1 nhảy xong đến số 2 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết. 
Đội hình hàng dọc (2-4 hàng)
- HS đi thường trên địa hình tự nhiên và hát.
- Diệt các con vật có hại
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Khen những tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.
- Tập lại các động tác đã học.
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
TOÁN
Tiết 86: Xăng ti mét – Đo độ dài(Trang 119)
I. Mơc tiªu:
 - Biết xăng- ti- mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng- ti -mét viết tắt là cm
 - Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti- mét để đo độ dài của đoạn thẳng.
 - Yêu thích, chăm học toán.
II. §å dïng d¹y - häc:
 + Giáo viên và học sinh có thước vạch con ( hộp thiết bị ) . Các bài tập 2,3,4 / trên bảng lật . Các bảng nhỏ với hình vẽ AB = 1cm , CD= 3 cm , MN = 6 cm 
 + Tranh bài 3 trang 16 vở Bài tập toán 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. Kiểm tra bài cũ : 
 + Treo tranh yêu cầu học sinh nhận xét và nêu số còn thiếu và câu hỏi cho bài toán.
 + Gọi 1 học sinh lên giải bài toán. Giáo viên hỏi học sinh : Muốn giải bài toán ta cần nhớ điều gì ? (Tìm hiểu bài toán – Xem đề cho biết gì, hỏi gì ? ) Bài giải có mấy phần ? ( lời giải, phép tính, đáp số ). Giáo viên nhận xét bài sửa của học sinh. Chốt bài.
 +Giáo viên giới thiệu bài - Ghi đầu bài 
2. Bài mới : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Giới thiệu xăng ti mét 
- Yêu cầu học sinh đưa thước và bút chì để kiểm tra 
- Cho học sinh họp đội bạn quan sát thước và nêu được.
- Giáo viên giới thiệu cây thước của mình ( giống học sinh) gắn lên bảng. Giới thiệu vạch 0 trên thước và lưu ý trước vạch 0 có 1 đoạn nhỏ để tránh nhầm lẫn khi đo 
- Giáo viên rê que chỉ lên cây thước giới thiệu với học sinh : Từ vạch 0 đến vạch 1 là 1 cm, từ vạch 1 đến vạch 2 là 1 cm, từ vạch 2 đến vạch 3 là 1 cm  
-Yêu cầu học sinh rê đầu bút chì từng vạch trên thước 
- Hỏi : Từ vạch 3 đến vạch 4 là mấy cm ?
- Từ vạch 5 đến vạch 6 là mấy cm ?
- Từ vạch 8 đến vạch 9 là mấy cm ?
 Hoạt động 2 : 
- Các em đã biết từng cm trên thước. Đây là thước có vạch chia từng cm (gắn chữ ). Xăng ti mét viết tắt là cm ( gắn câu )
- Giáo viên đưa ký hiệu cm cho học sinh đọc 
- (Giáo viên giới thiệu mặt thước có vạch nhỏ )
- Gắn tranh đoạn AB có độ dài 1 cm. Giới thiệu cách đặt thước, các đo, đọc số đo.
- Giới thiệu 1 cm được viết số 1 trước rồi đến ký hiệu cm 
- Đọc là một xăng ti mét 
 -Lần lượt đến đoạn MN = 6 cm 
- Cho học sinh đọc lại phần bài học trên bảng 
 Nghỉ 5 phút 
Hoạt động 3 : Thực hành 1,2,3,4.
Bài 1 : Học sinh viết vào vở toán ký hiệu cm 
- Giáo viên viết mẫu. Hướng dẫn học sinh viết vào vở.
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo 
-Giáo viên hướng dẫn sửa bài 
Bài 3 : Đặt thước đúng – ghi đúng , sai – ghi sai 
-Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập 
-Hướng dẫn học sinh quan sát tranh đoạn thẳng và cách đặt thước đúng sai 
-Giáo viên kết luận về cách đặt thước khi đo 
Bài 4 : Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đo 1 đoạn thẳng ( mẫu ) 
- Giáo viên sửa bài trên bảng lật 
- Học sinh cầm thước, bút chì đưa lên 
- Học sinh nêu : thước có các ô trắng xanh và bằng nhau. Có các số từ 0 đến 20 
-Học sinh quan sát, theo dõi, ghi nhớ 
-Học sinh rê bút nói : từ vạch 0 đến vạch 1 là 1 cm , từ vạch 1 d89ến vạch 2 là 1 cm 
-1 cm 
-1 cm 
- 1cm 
-Học sinh lần lượt đọc xăng ti mét 
-Học sinh tự đo trong SGK tự nêu số đo, giáo viên thao tác trên hình để xác định lời học sinh : Đoạn MN dài 6 cm 
-Học sinh làm bài vào SGK( bút chì )
-1 em lên bảng làm bài 
-Học sinh tự làm bài vào SGK ( bút chì ) 
- 1 học sinh lên bảng sửa bài và giải thích vì sao đúng , vì sao sai ?
- Học sinh tự làm bài trong SGK ( bút chì ) 
-1 em lên bảng sửa bài 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Hôm nay em học bài gì ? – xăng ti mét viết tắt là gì ? 
- Đọc các số : 3 cm , 5 cm , 6 cm 
- Chuẩn bị bài : Luyện tập
 Häc vÇn
Bµi 91: oa, oe
I. Mơc tiªu:
 - Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè; từ và câu ứng dụng. 
 - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 90.
 ViÕt: ®Çy ¾p, ®ãn tiÕp
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn oa:
 VÇn oa ®ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn oa vµ vÇn on gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ híng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn oa:
 Cã vÇn oa muèn ®ỵc tiÕng ho¹ cÇn ghÐp thªm g×?
C¸c con ghÐp cho c« tiÕng ho¹ ?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
* NhËn diƯn vÇn oe nh trªn 
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng
 GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, híng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, híng dÉn ®äc
 GV liªn hƯ BVMT
* §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×?
 TËp thĨ dơc mang l¹i cho chĩng ta ®iỊu g×?
 Theo con ngêi khoỴ m¹nh vµ ngêi èm yÕu ai h¹nh phĩc h¬n ? V× sao?
 §Ĩ cã ®ỵc søc khoỴ tèt chĩng ta ph¶i lµm nh thÕ nµo?
 Gäi ®¹i diƯn nhãm lªn tr×h bµy tríc líp. 
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m o ®øng tríc ©m a ®øng sau
gièng ©m ®Çu kh¸c ©m cuèi 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m h ®øng tríc
HS ghÐp
TiÕng ho¹ 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
®äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: Søc khoỴ lµ vèn quý.
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
Hs th¶o luËn theo nhãm
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
ĐẠO ĐỨC
Bài 10: Em và các bạn ( Tiết 2)
I. Mơc tiªu:
 Cần phải đoàn kết thân ái,giúp đỡ bạn bè trong học tập và vui chơi.
 Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh.
 HS có tình cảm, thái độ yêu quý, kính trọng bạn bè.
 Kiểm tra chứng cứ 2, 3 của nhận xét 5.
II. Chuẩn bị :
1/ GV: VBT ĐĐ, vật dụng phục phụ tiểu phẩm. 
2/ HS : vở BTĐĐ
III. Hoạt động dạy và học
1 . Khởi động: Hát
2 . Bài cũ : Em và các bạn ( T1) 
- Em cần làm gì để luôn cư xử tất với bạn bè ?
- Với bạn bè của mình, em cần tránh những việc gì ?
3 . Bài mới 
- Tiết này các em tiếp tục học bài : Em và các bạn 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐÔNG CỦA TRÒ
a- GV yêu cầu HS tự liên hệ về việc mình đã cư xử với bạn như thế nào ?
* Bạn của em tên gì ?
* Tình huống nào đã xảy ra khi đó ?
* Em đã làm gì với bạn ?
* Tại sao em lại làm như vậy ?
* Kết quả như thế nào ?
- GV nhận xét khen ngợi những HS đã có những hành vi tất với bạn của mình, và nhắc nhở những HS chưa đối xử tốt với bạn mình.
b/Hoạt động 2 : Thảo luận. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nội dung các tranh và cho biết nội dung từng tranh.
* Trong tranh các bạn đang làm gì ?
* Việc làm đó có lợi hay có hại ? Vì sao ?
* Vậy theo em, em sẽ học tập bạn nào ? và không học tập bạn nào ? Vì sao ?
HS quan sát – thảo luận
HS trình bày
HS thảo luận – trình bày
HS thảo luận – trình bày.
c/ Hoạt động 3 : Vẽ tranh. - 
- GV yêu cầu HS vẽ cho mình 1 bức tranh về việc làm của mình về cách cư xử tốt với bạn mình, dự định làm hay một việc làm cần thiết thực.
- GV cho HS trình bày bức tranh của mình cho cả lớp nghe.
4. Củng cố: 
Để trở thành người bạn tốt, em phải đối xử với các bạn như thế nào?
5. Tổng kết – dặn dò : 
- Chuẩn bị :bài Đi bộ đúng quy định.
- Nhận xét tiết học .
HS vẽ bài vào vở.
HS trình bày
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
 Häc vÇn
Bµi 92: oai, oay
 I. Mơc tiªu:
 - Đọc được: oai, oay, điện thoại, gió xoáy; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: oai, oay, điện thoại, gió xoáy (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 92.
 ViÕt: khoa häc, chÝch choÌ
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn oai:
 VÇn oai ®ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn oa vµ vÇn oai gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ híng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn oai:
 Cã vÇn oai muèn ®ỵc tiÕng tho¹i cÇn ghÐp thªm g×?
C¸c con ghÐp cho c« tiÕng tho¹i ?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
* NhËn diƯn vÇn oay nh trªn 
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, híng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, híng dÉn ®äc
 * §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 H·y chØ cho c« vµ c¸c b¹n biÕt ®©u lµ ghÕ ®Èu, ghÕ xoay, ghÕ tùa.
 Nh÷ng chiÕc ghÕ nµy cã ®iĨm g× gièng vµ kh¸c nhau?
 Khi ngåi trªn ghÕ cÇn chĩ ý ®iỊu g×?
* §äc SGK 
 * LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
3©m, ©m o, a vµ ©m i ®øng sau
gièng ©m cuèi 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m th ®øng tríc thanh nỈng díi ch©n ©m a
HS ghÐp
TiÕng tho¹i 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: GhÕ ®Èu, ghÕ xoay, ghÕ tùa
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
TOÁN
Tiết 87: Luyện tập ( Trang 121)
I. Mơc tiªu:
 - Biết giải toán có lời văn
 -Trình bày bài giải.
 - yêu thích, chăm học toán. 
II. §å dïng d¹y - häc:
 + Tranh như SGK. Bảng phụ ghi tóm tắt bài toán 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 1. Kiểm tra bài cũ : 
 + Xăng ti mét viết tắt là gì ? Đọc các số sau : 2 cm , 7 cm 
 + Viết : 5 cm , 6 cm , 4 cm 
 + Đo đoạn thẳng AB ( 5 cm ) BC ( 7 cm ) EI (4 cm ) 3 học sinh lên bảng đo 
 + GV nhận xét, ghi điểm.
 2. Bài mới : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 :Luyện kĩ năng giải toán.
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh tập dượt tự giải bài toán 
Bài 1 : 
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, tự đọc đề toán 
- Cho học sinh trao đổi ý kiến, lựa chọn câu lời giải thích hợp nhất rồi viết vào bài giải 
- Cho học sinh đọc lại bài toán và bài giải 
Bài 2 : 
- Tiến hành như bài 1 
- Cho chọn lời giải phù hợp nhất rồi viết vào bài giải 
-Học sinh đọc lại bài toán và bài giải 
Bài 3 : 
-Có : 5 hình vuông 
-Có : 4 hình tròn 
-Có tất cả :  hình vuông và hình tròn 
-Học sinh đọc lại bài toán và bài giải 
-Học sinh tự đọc bài toán, quan sát tranh vẽ 
-Điền số vào tóm tắt rồi nêu lại tóm tắt đề 
-Học sinh nêu lời giải 
Bài giải :
Số cây chuối trong vườn có tất cả là:
12 + 3 = 15 ( Cây chuối )
Đáp số : 15 Cây chuối
Bài giải :
Số bức tranh có tất cả là :
14 + 2 = 16 ( Bức tranh )
Đáp số : 16 Bức tranh
-Học sinh đọc bài toán 
-Tự tìm hiểu bài toán và câu trả lời 
-Học sinh tự ghi bài giải 
Bài giải :
Số hình vuông và hình tròn có tất cảlà:
5 + 4 = 9 ( Hình )
Đáp số : 9 hình
 4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Chuẩn bị bài : Luyện tập 
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 22: Cây rau
I. Mơc tiªu:
 HS nêu tên được một số cây rau biết ích lợi của cây rau.
 Biết quan sát, phân biệt được các bộ phận của cây rau.
 Giáo dục HS nên ăn nhiều loại rau củ rất có lợi cho sức khoẻ.
 Kiểm tra chứng cứ 1, 3 của nhận xét 6
II. §å dïng d¹y - häc:
 Mẫu cây rau, sgk 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1 . Khởi động : Hát
2/ Bài cũ : An toàn trên đường đi học 
 -Muốn tránh tai nạn trên đường các con làm gì ? (Chấp hành tốt an toàn giao thông).
3 . Giới thiệu và nêu vấn đề :
 Rau là một thức ăn không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Cây rau có những bộ phận nào, có những loại rau nào. Hôm nay chúng ta học bài: “Cây Rau”.
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
.- GV cầm cây rau cải : Đây là cây rau cải trồng ở ngoài ruộng rau.
- Cây rau của em trồng tên là gì? Được trồng ở đâu?
-Tên cây rau của con cầm được ăn bộ phận nào?
-GV theo dõi HS trả lời.
a/ Hoạt động 1 : Quan sát cây rau. 
Cách tiến hành :
-Cho HS quan sát cây rau: Biết được các bộ phận của cây rau.
 - Phân biệt loại rau này với loại rau khác.
 - Hãy chỉ và nói rõ tên cây rau, rễ, thân, lá, trong đó bộ phận nào ăn được.
-Em thích ăn loại rau nào ?
 - Gọi 1 số em lên trình bày.
Kết luận: Rau có nhiều loại, các loại cây rau đều có rễ, thân, lá (Ghi bảng).
- Có loại rau ăn lá như : HS đưa lên (bắp cải, xà lách)
- Có loại rau ăn lá và thân : HS đưa lên (rau cải, rau muống).
- Có loại rau ăn thân : Su hào..
- Có loại rau ăn củ : Cà rốt, củ cải.
- Có loại rau ăn hoa: Su lơ, hoa bí đỏ, thiên lí
-Có loại rau ăn quả : cà chua, bí
- GV nhận xét – chốt : Có rất nhiều loại rau khác nhau, có rau ăn được lá, thân, cũng có rau ăn được cả rễ,
b/ Hoạt động 2 : Làm việc với SGK 
Cách tiến hành :
GV chia nhóm 2 em, hỏi câu hỏi SGK
 - Cây rau trồng ở đâu ?
 - Ăn rau có lợi gì ?
 - Trước khi ăn rau ta phải làm gì ?
 - GV cho 1 số em lên trình bày.
 - Hằng ngày các con thích ăn loại rau nào?
 - Tại sao ăn rau lại tốt ?
 - Trước khi ăn rau ta làm gì ?
GV kết luận : Ăn rau có lợi cho sức khoẻ, giúp ta tránh táo bón, tránh bị chảy máu chân răng. Rau được trồng ở trong vườn, ngoài ruộng nên dính nhiều đất bụi, và còn được bón phân Vì vậy, cần phải rửa sạch rau trước khi dùng rau làm thức ăn
4. Củng cố 
- GV tổ chức trò chơi : Tôi là rau gì ? 
- GV yêu cầu HS nêu đặc loại rau của mình để cho các bạn khác nêu tên loại rau đó.
5. Tổng kết – dặn dò : 
- Chuẩn bị : Cây hoa.
- 1 số em lên trình bày.
HS quan sát
Nhiều em trình bày
HS quan sát - TLCH
Nhiều em trả lời
Hs tham gia trò chơi
-HS làm việc theo nhóm đôi.
-Trình bày.
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2012
Häc vÇn
Bµi 93: oan, o¨n
I. Mơc tiªu:
 - Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ và câu ứng dụng
 - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Con ngoan trò giỏi.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
 II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:	
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 93.
 ViÕt: khoai lang, hÝ ho¸y
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn oan:
 VÇn oan ®ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn oan vµ vÇn oai gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ híng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn oan:
 Cã vÇn oan muèn ®ỵc tiÕng khoan cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng khoan ?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV ra lƯnh thíc 
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
* NhËn diƯn vÇn o¨n nh trªn 
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, híng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, híng dÉn ®äc
 * §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×?
 §iỊu ®ã cho con biÕt g× vỊ c¸c b¹n?
 H·y th¶o luËn vỊ chđ ®Ị con ngoan, trß giái víi c¸c b¹n trong nhãm cđa con ®Ĩ biÕt thÕ nµo lµ con ngoan trß giái. Con ®· lµm g× ®Ĩ trë thµnh con ngoan trß giái?
 §¹i diƯn nhãm tr×nh bµi tríc líp.
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
3©m, ©m o, a vµ ©m n ®øng sau
gièng ©m ®Çu vµ ©m a ®øng gi÷a vÇn kh¸c ©m cuèi. 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m kh ®øng tríc
HS ghÐp
TiÕng khoan 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
®äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: con ngoan, trß giái
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
HS th¶o luËn nhãm
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
TOÁN
Tiết 88: Luyện tập( Trang 122)
I. Mơc tiªu: 
- Biết giải và trình bày bài giải của bài toán có lời giải.
-Thực hiện phép cộng, phép trừ các số đo độ dài với đơn vị đo xăng ti mét.
- Yêu thích, chăm học toán.
II. §å dïng d¹y - häc:
 + Bảng phụ ghi bài 4/122/ SGK 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. Kiểm tra bài cũ : 
+ Nhận xét bài làm của học sinh (vở bài tập ) 
+ Sửa bài 4/18 . Cho 2 em lên đo lại 2 đoạn thẳng và ghi số đo dưới đoạn thẳng đó . 
+ Nhận xét, sửa sai chung . Giáo viên nhắc lại cách đo đoạn thẳng .
+ GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 :Luy

Tài liệu đính kèm:

  • docGA T 22 CKTKN.doc